Pomiń nawigację

Biuletyn systemu Azure: lipiec 2017

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Szukasz biuletynu z innego miesiąca?
Przeszukaj nasze archiwum:

Witamy w biuletynie platformy Azure w wersji internetowej! Opracowujemy ten biuletyn, aby ułatwić przeglądanie interesujących artykułów. Jeśli poniżej wybierzesz kategorię, zostaną wyświetlone artykuły należące tylko do tej kategorii. Chcesz ponownie zobaczyć wszystko? Kliknij opcję Wszystko.

Polecane

Firma Microsoft dołącza do projektu Cloud Foundry Foundation

13 czerwca 2017 r. ogłosiliśmy, że firma Microsoft dołącza do projektu Cloud Foundry Foundation na poziomie Gold. Cloud Foundry to otwarta platforma tworzenia aplikacji w chmurze, która ułatwia przedsiębiorstwom sprostanie złożonym wyzwaniom biznesowym. Jest to ważny kamień milowy dla naszej wizji platformy Azure jako platformy otwartej, elastycznej i mobilnej. Dowiedz się więcej.

Historia przesłana przez klienta: Hello Ethics

Hello Ethics to usługa SaaS służąca do zgłaszania nieetycznego zachowania, nielegalnych działań lub naruszeń standardów firmy. Głównym problemem firm korzystających z usług zgłaszania w zakresie etycznego działania jest zachowanie bezpieczeństwa informacji. Do ochrony raportów usługi Hello Ethics wybrano usługę Azure SQL Database, a platforma Azure zapewnia firmom poczucie spokoju. Wielkość firmy nie ma znaczenia — usługa Hello Ethics umożliwia klientom zbieranie informacji od małych lub dużych grup. Użytkownicy zarządzają raportami na pulpicie nawigacyjnym, a dane można wyświetlać w wielu różnych formatach, takich jak mapy, osie czasu, wykresy analizy sieci lub statystyki.

Historia przesłana przez klienta: Hello Ethics

Szkolenia i certyfikaty związane z platformą Azure

Rozwiń umiejętności związane z platformą Azure oraz swoją karierę specjalisty ds. chmury. Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia i szybko zdobądź praktyczne umiejętności i obszerną wiedzę na temat usług platformy Azure. Możesz też zdać jeden z naszych egzaminów certyfikacyjnych, aby zostać specjalistą w zakresie platformy Azure. Dowiedz się więcej.

Szkolenia i certyfikaty związane z platformą Azure

Nadchodzące wydarzenia

Dostęp do informacji

Migracja usługi Power BI Embedded do usługi Power BI

Power BI to zestaw narzędzi do analizy biznesowej, których można używać do analizowania danych i udostępniania szczegółowych danych. Od 1 lipca 2017 r. usługa platformy Azure o nazwie Power BI Embedded została połączona z podstawową usługą Power BI i stanowi część nowego modelu licencjonowania opartego na wydajności o nazwie Power BI Premium. Ta zmiana oznacza, że korzystasz z jednej powierzchni interfejsu API z dostępem do najnowszych funkcji usługi Power BI podczas osadzania zawartości oraz udoskonalonego skalowania i wydajności.

Program Microsoft R Server 9.1 jest teraz ogólnie dostępny z usługą Azure HDInsight

Najnowsze możliwości programu Microsoft R Server 9.1 (na platformie Spark 2.1) — w tym sieci neuronowe na potrzeby głębokiego uczenia, wstępnie szkolone modele analizy tonacji, Image Featurized i inne — są teraz ogólnie dostępne w usłudze Azure HDInsight. Dowiedz się więcej o programie R Server 9.1 w blogu dotyczącym programu SQL Server.

Azure VPN Gateway: przedstawiamy następną generację bram VPN

Usługa Azure VPN Gateway umożliwia bezpieczne łączenie sieci lokalnych i indywidualnych komputerów klienckich z przewyższającymi standardy branżowe połączeniami platformy Azure, takimi jak IPSEC i SSTP. Ze względu na elastyczne opcje wdrażania i brak ograniczeń regionalnych usługa VPN Gateway oferuje wysoką dostępność i bezpieczne połączenia z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Ostatnio wprowadziliśmy w usłudze VPN Gateway trzy nowe bramy VPN (VpnGw1, VpnGw2 i VpnGw3), które oferują znacząco rozszerzone gwarancje związane z przepustowością oraz umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA).

Azure Traffic Manager: funkcja szybkiego przejścia w tryb failover jest teraz ogólnie dostępna

Usługa Azure Traffic Manager umożliwia kontrolowanie dystrybucji ruchu użytkowników w punktach końcowych usług w różnych centrach danych. Punkty końcowe usługi obsługiwane przez usługę Traffic Manager obejmują usługę Azure Virtual Machines, funkcję Web Apps w usłudze Azure App Service i usługi w chmurze. Usługi Traffic Manager można również używać z zewnętrznymi punktami końcowymi poza platformą Azure. Szybkie przejście w tryb failover umożliwia dostrajanie i dostosowywanie zachowania trybu failover w przypadku korzystania z usługi Azure Traffic Manager. Funkcja szybkiego przejścia w tryb failover jest teraz ogólnodostępna, dlatego można wybrać opcję szybszego przekierowania użytkowników z punktu końcowego, którego kondycja pogorszyła się.

Azure Friday: wirtualne centrum danych

Scott Hanselman prowadzący serię Azure Friday dowiaduje się więcej na temat koncepcji wirtualnych centrów danych. Ten pomysł to centralny element współpracy naszego zdefiniowanego programowo stosu sieci z wirtualnymi sieciami równorzędnymi, łącznością hybrydową i scentralizowaną infrastrukturą w topologiach typu „gwiazda”. Obejrzyj teraz.

Azure Virtual Machines: wystąpienia serii N na potrzeby wizualizacji są teraz dostępne w regionie Japonia Wschodnia

Seria N to rodzina maszyn wirtualnych usługi Azure Virtual Machines oferująca możliwości procesora GPU (procesora graficznego). Procesory GPU świetnie sprawdzają się w przypadku dużych obciążeń obliczeniowych i graficznych, pomagając we wprowadzaniu innowacji, takich jak zdalna wizualizacja wysokiej klasy, uczenie głębokie i analiza predykcyjna. Te wystąpienia są obsługiwane przez procesory GPU NVIDIA i optymalizowane na potrzeby przyspieszonych zadań obliczeniowych obejmujących uruchamianie architektury CUDA, zadań szkoleniowych AI i wizualizacji zdalnej. Wystąpienia serii N na potrzeby wizualizacji (seria NV) dostępne obecnie w następujących regionach: Wschodnie stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA i Zachodnie stany USA 2 są teraz dostępne również w regionie Japonia Wschodnia.

Dyski o dużych rozmiarach są teraz ogólnie dostępne dla magazynów danych na dysku w warstwach Premium i Standardowa

Magazyn danych na dysku oferuje opcje trwałych, wysoce bezpiecznych dysków obsługujących maszyny wirtualne. Opcja Premium Disk Storage (SSD) jest najlepsza w przypadku aplikacji wymagających wielu operacji wejścia/wyjścia, dla których małe opóźnienia i wysoka przepustowość mają kluczowe znaczenie. W przypadku testowania opcja Standard Disk Storage (HDD) umożliwia szybkie skalowanie w górę i w dół przy zachowaniu niskich kosztów. Aby dowiedzieć się więcej na temat dużych dysków w warstwach Premium i Standardowa, odwiedź stronę internetową dokumentacji About disks and VHDs for Azure Windows VMs (Informacje o dyskach i wirtualnych dyskach twardych dla maszyn wirtualnych platformy Azure z systemem Windows).

Premium Managed Disks: przedstawiamy mniejsze rozmiary dysków P4 (32 GB) i P6 (64 GB)

Azure Managed Disks to nowy, polecany magazyn danych na dysku przeznaczony do trwałego magazynowania danych w usłudze Azure Virtual Machines. W każdej maszynie wirtualnej możesz używać wielu dysków Managed Disks. Usługa Managed Disks oferuje dwa typy opcji magazynu trwałego: dyski Managed Disks w warstwie Premium i Standardowa. W przypadku dysków Premium Managed Disks dostępne są teraz dwa mniejsze rozmiary P4 (32 GB) i P6 (64 GB). Aby dowiedzieć się więcej na temat dysków Premium Managed Disks, odwiedź stronę internetową dokumentacji High-performance Premium Storage and managed disks for VMs (Usługa Premium Storage i dyski Managed Disks o wysokiej wydajności) dla maszyn wirtualnych.

Data Exposed: ładowanie danych do usługi Azure SQL Data Warehouse przy użyciu narzędzia Polybase

W tym filmie wideo Data Exposed na kanale Channel 9 omówiono wyzwania związane z umieszczaniem danych w magazynie, a także przedstawiono fantastyczne narzędzie do ładowania danych Polybase i instrukcje dotyczące używania narzędzia Polybase do ładowania danych do usługi Azure SQL Data Warehouse.

Rozpocznij pracę z usługą Azure SQL Data Sync w witrynie Azure Portal już dziś

Teraz dostępna w witrynie Azure Portal usługa Azure SQL Data Sync to oparta na chmurze usługa stworzona na podstawie technologii Microsoft Sync Framework. Oferuje ona jedno- i dwukierunkową synchronizację danych i zarządzanie danymi, aby można było łatwo udostępniać dane między wystąpieniami usługi Azure SQL Database w wielu centrach danych lub między lokalnymi bazami danych programu Microsoft SQL Server i wystąpieniami programu SQL Database. Dowiedz się więcej.

Nowe ulepszenia adaptacyjnego przetwarzania zapytań usługi Azure SQL Database ogólnie dostępne

Rodzina funkcji adaptacyjnego przetwarzania zapytań oferuje teraz funkcje opinii dotyczących przydziału pamięci w trybie wsadowym, przyłączeń adaptacyjnych w trybie wsadowym i wykonywania z przeplotem. Opinie dotyczące przydziału pamięci w trybie wsadowym zwiększają wydajność powtarzanych zapytań, które żądają zbyt dużej lub zbyt małej ilości pamięci. Przyłączenie adaptacyjne w trybie wsadowym to nowy typ operatora zapytania, który umożliwia dynamiczne wybieranie najbardziej optymalnego algorytmu przyłączenia w oparciu o liczby wierszy w środowisku uruchomieniowym. Wykonywanie z przeplotem zwiększa wydajność zapytań, które odwołują się do funkcji wartości tabeli z wieloma instrukcjami dzięki użyciu rzeczywistej liczby wierszy wywołania funkcji podczas optymalizacji zapytań.

Usługa grafów dla usługi Azure SQL Database w publicznej wersji zapoznawczej

Szybkie zwiększanie ilości i stopnia złożoności danych może sprawić, że użytkownicy będą mieć problemy ze zoptymalizowaniem projektu schematu i zapytań w celu zarządzania złożonymi relacjami między danymi. W połączonych strukturach baz danych programu Graph wprowadzono proste konstrukcje danych i relacji na potrzeby zaawansowanego modelowania. Usługa Azure SQL Database oferuje teraz w pełni zintegrowane rozszerzenia grafów, które umożliwiają użytkownikom definiowanie schematu grafu przy użyciu obiektów grafu. Rozszerzenia języka T-SQL ułatwiają użytkownikom wyszukiwanie wzorców i korzystanie z nawigacji z wieloma przeskokami. Aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi grafów, odwiedź blog programu SQL Server.

Wyższy limity jednostek eDTU bazy danych dla pul elastycznych w warstwie Standardowa w usłudze Azure SQL Database

Zwiększanie limitu maksymalnej liczby jednostek eDTU (elastycznych jednostek transakcji bazy danych) na bazę danych w pulach w warstwie Standardowa jest teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej. Ten limit został zwiększony do 3000 eDTU z nowymi opcjami do wyboru zaczynającymi się od 200 eDTU. Wyższe limity są szczególnie dobrze przystosowane do potrzeb baz danych ze wzrostami liczby działań wymagającymi większej mocy procesora niż poprzednio oferowana przez pule w warstwie Standardowa. W przypadku obciążeń intensywnie korzystających z operacji wejścia/wyjścia pule w warstwie Premium nadal oferują środowisko o najlepszej wydajności z mniejszymi opóźnieniami na operację we/wy i większą liczbą operacji we/wy na sekundę na jednostkę eDTU. Dowiedz się więcej.

Data Exposed: geograficzny tryb failover w usłudze Azure SQL Database na dużą skalę

Ten film wideo Data Exposed na kanale Channel 9 zawiera instrukcje dotyczące sposobu przeprowadzania odzyskiwania w usłudze Azure SQL Database przy użyciu grup automatycznego przechodzenia w tryb failover oraz informacje na temat dodatkowych możliwości odzyskiwania po awarii w usłudze SQL Database.

Funkcja przechwytywania w usłudze Azure Event Hubs jest teraz ogólnie dostępna

Azure Event Hubs to działająca w czasie rzeczywistym, wysoko skalowalna i w pełni zarządzana usługa pozyskiwania strumienia danych, która może rejestrować miliony zdarzeń na sekundę i przesyłać je strumieniowo przez wiele aplikacji. Funkcja przechwytywania w usłudze Event Hubs, poprzednio w wersji zapoznawczej, tak jak archiwizowanie w usłudze Event Hubs, jest teraz ogólnie dostępna. Ta funkcja oferuje długoterminowe archiwizowanie danych i przetwarzanie mikropartii transmisji do klienta polegające na uzyskiwaniu dostępu do danych bezpośrednio z usługi Event Hubs w określonym zakresie czasu i rozmiaru oraz wysyłaniu ich do wybranego miejsca docelowego. Dowiedz się więcej.

Prywatne potoki usług Visual Studio Team Services teraz uwzględnione w subskrypcjach programu Visual Studio Enterprise

Wszyscy aktywni subskrybenci programu Visual Studio Enterprise (w tym subskrybenci standardowi i w chmurze) mają teraz jeden prywatny potok uwzględniony w członkostwie konta usług Visual Studio Team Services. Klienci obecnie kupujący potoki prywatne w usługach Team Services mogą teraz zmniejszać liczbę kupowanych potoków w oparciu o liczbę subskrybentów programów Visual Studio Enterprise w swoich zespołach.

Wzmocnij swoją markę dzięki przełomowym rozwiązaniom marketingu cyfrowego firm Microsoft i Adobe

Firmy Microsoft i Adobe połączyły siły w chmurze, aby pomóc przedsiębiorstwom w przeprowadzaniu przekształceń cyfrowych oraz dostarczaniu atrakcyjnych, spersonalizowanych środowisk pracy na każdym etapie relacji z klientem za pośrednictwem rozwiązań Azure, Adobe Marketing Cloud i Dynamics 365. Zestaw rozwiązań Adobe Campaign oferuje najlepsze w swojej klasie możliwości zarządzania kampaniami, ofertami i personalizacją w obrębie wszystkich kanałów. Adobe Experience Manager to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zawartością, które służy do tworzenia witryn internetowych, aplikacji mobilnych i formularzy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za konta Adobe i Microsoft i odwiedź witrynę internetową usługi Dynamics 365.

Większe możliwości

Wszystkie podstawy chmury — wszystko za darmo

Tutaj zaczyna się Twoja podróż do chmury platformy Azure z narzędziami potrzebnymi do budowania kompetencji związanych z chmurą w jednym miejscu. Zdobądź praktyczne doświadczenie dzięki wersjom próbnym produktów i zajęciom wirtualnym, rozwiązaniom umożliwiającym zwiększanie umiejętności podczas kursów Pluralsight oraz dostępowi do pomocy ekspertów. Dołącz do seminarium Cloud Essentials, aby uzyskać pomoc w rozwijaniu umiejętności z zakresu chmury.

Wszystkie podstawy chmury — wszystko za darmo

Bezpłatne praktyczne zajęcia dotyczące platformy Azure

Zdobądź teraz praktyczne umiejętności podczas naszych zajęć prowadzonych przez instruktora. Zapoznaj się z dokumentem „Getting Hands-on with Microsoft Azure Operations Management and Security” (Praktyczne zastosowanie pakietu Microsoft Azure Operations Management and Security), aby dowiedzieć się więcej na temat analizy automatyzacji, zabezpieczeń, kopii zapasowych oraz odzyskiwania po awarii w środowisku hybrydowym. Zajęcia są bardzo popularne, dlatego zarezerwuj swoje miejsce już dziś.

Bądź na bieżąco z niezbędnymi informacjami

Dołącz do społeczności w witrynie Microsoft Tech Community — to jedno miejsce, w którym znajdziesz wszystkie elementy związane ze społecznościami pakietu Office, platformy Azure, platformy Cloud and Data Platform, systemu Windows Server i nie tylko. Zyskaj dostęp do najnowszych anonsów dotyczących produktów i zdarzeń i nawiązuj bezpośrednie kontakty z kolegami z branży, specjalistami MVP, pracownikami firmy Microsoft i prelegentami.

Azure Virtual Machines: wystąpienia serii N na potrzeby wizualizacji są teraz dostępne w regionie Japonia Wschodnia

Seria N to rodzina maszyn wirtualnych usługi Azure Virtual Machines oferująca możliwości procesora GPU (procesora graficznego). Procesory GPU świetnie sprawdzają się w przypadku dużych obciążeń obliczeniowych i graficznych, pomagając we wprowadzaniu innowacji, takich jak zdalna wizualizacja wysokiej klasy, uczenie głębokie i analiza predykcyjna. Te wystąpienia są obsługiwane przez procesory GPU NVIDIA i optymalizowane na potrzeby przyspieszonych zadań obliczeniowych obejmujących uruchamianie architektury CUDA, zadań szkoleniowych AI i wizualizacji zdalnej. Wystąpienia serii N na potrzeby wizualizacji (seria NV) dostępne obecnie w następujących regionach: Wschodnie stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA i Zachodnie stany USA 2 są teraz dostępne również w regionie Japonia Wschodnia.

Architektura w chmurze (tablica) — seria seminariów internetowych

Staw czoła kluczowym wyzwaniom związanym z programowaniem, używając sprawdzonych wzorców projektów w chmurze, które umożliwiają korzystanie z niezawodnych, skalowalnych i bezpieczniejszych aplikacji w chmurze. W tym seminarium internetowym przedstawiono typowe problemy, które inżynierowie i deweloperzy napotykają podczas projektowania rozwiązań opartych na chmurze. Każde seminarium internetowe z tej serii koncentruje się na zestawie wzorców projektów, które dotyczą podstawowego zadania projektowania. Dowiedz się więcej.

Dostępne na żądanie praktyczne, wirtualne laboratoria w witrynie Azure Marketplace

Zarejestruj się, aby wziąć udział w co najmniej jednym z wielu bezpłatnych laboratoriów dostępnych na żądanie, aby zyskać praktyczne doświadczenie w pracy z popularnymi rozwiązaniami z witryny Azure Marketplace od firm Cisco, Citrix, Red Hat i innych. Nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynasz pracę z tymi rozwiązaniami, czy też jesteś już ekspertem — te laboratoria oferują szczegółowe informacje potrzebne do porównywania, testowania i wdrażania technologii w organizacji w postaci praktycznego pokazu trwającego maksymalnie 45 minut. Dowiedz się więcej i zarejestruj się.

Dostępne na żądanie praktyczne, wirtualne laboratoria w witrynie Azure Marketplace

Cloud Cover: Azure Time Series Insights

Z tego odcinka dowiesz się więcej na temat usługi Azure Time Series Insights, w pełni zarządzanej usługi związanej z analizą, przechowywaniem i wizualizacją, dzięki której z łatwością można badać i analizować w tym samym momencie miliardy zdarzeń Internetu rzeczy (IoT). Obejrzyj teraz.

Seminarium internetowe na żądanie: program SQL Server w systemie Linux — „ratusz inżynieryjny”

Program Microsoft SQL Server wprowadza swój światowej klasy system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) w ekosystemach przedsiębiorstw typu „open source” przez udostępnienie programu SQL Server w systemie Linux. Dowiedz się więcej na temat najnowszych osiągnięć i uzyskaj odpowiedzi na pytania w naszym wirtualnym „ratuszu”, w którym łączymy się z zespołem odpowiedzialnym za program SQL Server w systemie Linux. Zarejestruj się, aby obejrzeć materiały dostępne na żądanie.

Podkast: możliwość korzystania z bezpieczniejszego środowiska IoT

Internet rzeczy (IoT) oferuje przedsiębiorstwom w procesie przekształceń cyfrowych znaczące możliwości. Firmy chcą korzystać z zalet IoT w zakresie wydajności i zysków, muszą jednak wprowadzać większe zabezpieczenia, aby chronić swoje zasoby i inwestycje. W ostatnim odcinku podkastu w witrynie Microsoft Partner Network Rodney Clark, wiceprezes zespołu IoT Device Experience, omawia bezpieczeństwo nie tylko jako zagadnienie związane z przedsiębiorstwem, ale również jako czynnik wyróżniający dla partnerów. Posłuchaj teraz.

Seminarium internetowe na żądanie: jak stawić czoła trzem głównym wyzwaniom związanym z projektami IoT

Poznaj wartość biznesową technologii Internetu rzeczy (IoT) dla każdej wielkości firm w różnych branżach osiąganą dzięki połączeniu ludzi, zasobów, procesów i systemów. Podczas tego seminarium internetowego przedstawiono potencjalne korzyści wynikające ze stosowania rozwiązań IoT, rzeczywiste przypadki użycia w różnych branżach, najlepsze rozwiązania oraz informacje ułatwiające rozpoczęcie pracy i korzystanie z poszczególnych etapów rozwiązania w celu zmaksymalizowania wartości.

IoT i handel detaliczny: firma Blue Dynamic wypełnia lukę między sklepami online i tradycyjnymi

Dowiedz się, jak agencja Blue Dynamic pomaga tradycyjnym sklepom rozwiązywać problemy biznesowe podczas maratonu programowania organizowanego przez firmę Microsoft. Zobacz, jak zespół stworzył niesamowite środowiska obsługi zakupów w sklepie przy użyciu usług Microsoft Cognitive Services i Internet rzeczy (IoT) na platformie Azure. Zapoznaj się z procesem kodowania w filmie Blue Dynamic Code Story Theater at Build (Blue Dynamic: historia kodu — kompilowanie sklepu). Zyskaj nowe umiejętności dzięki omówieniu usługi Azure IoT w witrynie Microsoft Virtual Academy lub szczegółowemu szkoleniu dotyczącemu rozwiązań Azure IoT w witrynie edX.

Seminarium internetowe na żądanie: przyspieszanie wdrażania rozwiązania Enterprise Mobility + Security dzięki programowi FastTrack

Zarządzaj wdrażaniem rozwiązania Microsoft Enterprise Mobility + Security, korzystając z zalet naszej usługi wdrożeń klientów FastTrack. Posłuchaj ekspertów w zakresie programu FastTrack, którzy codziennie pomagają klientom w uruchamianiu i obsłudze usług. Zobacz, jak implementować określone scenariusze wpływające na powodzenie wdrożenia. I dowiedz się, jak przyspieszać wdrażanie usług Azure Active Directory, Microsoft Intune i innych. Zarejestruj się teraz.

Seminarium internetowe na żądanie: wspieranie firm na drodze do zgodności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE dzięki rozwiązaniu Microsoft Enterprise Mobility + Security

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR, General Data Protection Regulation) UE będzie mieć wpływ na większość firm. Rozwiązanie Microsoft Enterprise Mobility + Security oferuje podejścia, zalecane praktyki i techniki, które wspomogą firmę na drodze do osiągnięcia zgodności z przepisami. Podczas tego seminarium internetowego na żądanie dowiesz się więcej na temat naszego zaangażowanego i opartego na zasadach podejścia, dzięki któremu możesz zaufać stosowanej przez nas technologii cyfrowej.

Seminarium internetowe na żądanie: Microsoft Enterprise Mobility + Security w akcji — zaawansowane zabezpieczenia usługi Office 365 i nie tylko

To seminarium internetowe oferuje szczegółowy wgląd dotyczący rozszerzania istniejących i dodawania nowych możliwości usługi Office 365 za pomocą pakietu Microsoft Enterprise Mobility + Security, dzięki czemu można zarządzać zmieniającym się krajobrazem zagrożeń — lokalnie i w chmurze — oraz efektywnie reagować na towarzyszącą infrastrukturę IT.

Seminarium internetowe na żądanie: reagowanie na zdarzenia — zdobywanie przewagi w walce z przestępstwami cybernetycznymi

Naruszenie bezpieczeństwa systemów IT jest nieuniknione. Większość danych pochodzących z ankiet wskazuje na to, że osoby biorące udział w projektach dotyczących zabezpieczeń w organizacjach nie mają zaufania do swoich możliwości z zakresu reagowania na zdarzenia (IR, Incident Response) z powodu braku umiejętności, szczególnie w zakresie wykrywania i reagowania. Lider naszego zespołu ds. reagowania na zdarzenia opowiada o tym, co dzieje się w kluczowym momentach po zaangażowaniu zespołów IR firmy Microsoft do pracy z klientem będącym obiektem ataku cybernetycznego. Zarejestruj się teraz.

Seminarium internetowe na żądanie: osiąganie większej produktywności firmy dzięki usłudze Microsoft PowerApps

Jeśli jesteś klientem lub partnerem, który chce osiągnąć większą produktywność przedsiębiorstwa, to seminarium internetowe jest przeznaczone dla Ciebie. Dowiedz się, jak wypełnić ostatnią lukę w produktywności, zwiększyć stopień usamodzielnienia użytkowników w firmie oraz przyspieszyć i ułatwić wdrożenie. Zarejestruj się teraz.

Seminarium internetowe na żądanie: optymalizowanie platformy danych aplikacji z firmą Microsoft

Dołącz do nas podczas tego seminarium internetowego, aby dowiedzieć się, jak najnowsze aktualizacje programu Microsoft SQL Server mogą ułatwić kompilowanie zaawansowanych środowisk działania aplikacji i maksymalizować potencjalne przychody. Dowiedz się więcej na temat innowacji dotyczących wszystkich aplikacji programu SQL Server, obsługi wielu platform w systemach Windows i Linux, konteneryzacji dla metodyki DevOps i wdrożeń klienta oraz analizy danych grafu w połączeniu ze wszystkimi zaletami programu SQL Server — bezpieczeństwem, wydajnością i dostępnością.

Seminarium internetowe: przyspieszanie przekształceń cyfrowych przy użyciu technologii

Niedawno zleciliśmy przeprowadzenie badań Forrester Consulting, aby lepiej zrozumieć, jak przedsiębiorstwa na całym świecie wprowadzają strategie cyfrowe. Te globalne badania koncentrują się na oczekiwanych wynikach, napotkanych wyzwaniach i realizowanych ulepszeniach. Podkreślimy rolę, którą technologia (CRM, ERP, analiza biznesowa i produktywność) pełniła w przyspieszaniu działań związanych z przekształceniami cyfrowymi. Zarejestruj się, aby wziąć udział w seminarium 12 lipca 2017 r. lub obejrzyj je później w wersji na żądanie.

Seminarium internetowe na żądanie: równoważenie obciążeń bazy danych z firmą ScaleArc

Uruchamianie obciążeń bazy danych w chmurze może stanowić wyzwanie w związku ze stosowaniem mniejszych rozmiarów wystąpień bazy danych i przepływów pracy między regionami. Oprogramowanie do równoważenia obciążenia bazy danych firmy ScaleArc ułatwia adaptowanie platformy Azure do potrzeb obciążeń programów Microsoft SQL Server, MySQL lub Oracle. Zwiększa ono również dostępność i wydajność aplikacji działających w tych bazach danych. Zapoznaj się z tym seminarium internetowym dotyczącym firmy ScaleArc, aby dowiedzieć się więcej.

Seminarium internetowe na żądanie: wykorzystywanie danych przy użyciu rozwiązania Nasuni obsługiwanego na platformie Azure

Uzyskiwanie dostępu do danych, zarządzanie nimi oraz ich ochrona i wykorzystywanie to wyzwania. Z raportu firmy Gartner wynika, że ilość danych ma wzrosnąć o ponad 800 procent w ciągu kolejnych pięciu lat. Firma Nasuni oferuje kompletny system magazynowania plików przedsiębiorstwa oparty na platformie Azure, który ma wspierać ten wzrost. Cel dotyczący technologii informatycznych nie zmienił się. Zmienił się sposób jego osiągnięcia. To nie jest dylemat typu sprzęt czy chmura. Chodzi o znalezienie sposobu tworzenia inteligentnej infrastruktury plików, która korzysta z chmury. Zapoznaj się z tym seminarium internetowym firmy Nasuni, aby dowiedzieć się więcej.

Rozrywka

*Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Magia filmu w jeszcze przystępniejszej cenie

Główne wytwórnie filmowe polegają na firmie Jellyfish Picture i wierzą, że może ona dodać nowe efekty i magię do filmów z udziałem aktorów oraz animowanych. Jellyfish to jedno z najbardziej szanowanych studiów zajmujących się efektami i animacją na świecie. Używa ono platformy Azure do powiększania swojej lokalnej farmy renderującej dzięki użyciu dostępnych na żądanie zasobów obliczeniowych o wysokiej wydajności (HPC).

Dowiedz się więcej

Deweloper gier na urządzenia przenośne zabezpiecza się przed nadchodzącymi armiami

W przypadku startupów z dziedziny gier niezwykle ważne jest, aby właściwe decyzje technologiczne były podejmowane wcześnie, aby infrastruktura była w stanie obsługiwać sytuację, gdy gra stanie się bardzo popularna. Szwedzki deweloper gier na urządzenia przenośne FunRock dla swojego debiutanckiego produktu wybrał opcję stworzenia infrastruktury zaplecza w usłudze Azure Service Fabric. Dzięki usłudze Service Fabric firma FunRock ma skalowalność, wydajność i elastyczność programowania potrzebną do jednoczesnej obsługi dziesiątek tysięcy graczy oraz ciągłego rozszerzania gry o nowe funkcje.

Dowiedz się więcej

Zwiększone możliwości

Partnerzy

Firmy Microsoft i Druva działają lepiej razem — ochrona danych w chmurze dla usługi Office 365

Organizacje wierzą, że usługa Microsoft Office 365 pomoże im zwiększyć produktywność firmy i pracowników. Podstawowe możliwości usługi Office 365 oferują wiele funkcji, ale potrzebujesz rozwiązania stworzonego z myślą o ochronie danych, takiego jak Druva, aby spełnić wymagania dotyczące archiwizacji ze względów prawnych, zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, ochrony przed utratą danych (DLP), oprogramowania wymuszającego okup, zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami, szyfrowania i ciągłości działania firmy.

Dowiedz się więcej

Firma NeoLedge otrzymuje pomoc w zakresie rozwoju globalnego dzięki usługom Microsoft GTM Services

Jako partner programu Microsoft Go-To-Market Services firma NeoLedge mogła wziąć udział w programie Microsoft Global Expansion. „Dzięki programowi Global Expansion mogliśmy ustrukturyzować nie tylko sposób rozbudowy firmy w skali międzynarodowej, ale także naszą pośrednią strategię, uplasowanie produktu na rynku i oferowane wartości w porównaniu z naszymi konkurentami i z orientacją na naszego klienta” powiedział Christian Serrure, dyrektor ds. produktów w firmie NeoLedge.

Dowiedz się więcej

Azure Marketplace

Polecane: przyspieszanie migracji istniejących aplikacji na platformę Azure bez przeprojektowywania usług związanych z danymi

SoftNAS Cloud NAS to zdefiniowane programowo urządzenie wirtualne NAS, które jest uruchamiane w zapleczach obliczeniowych i magazynowania na platformie Azure. Oferuje ono funkcje klasy korporacyjnej, takie jak szyfrowanie, ochrona danych i wysoka dostępność. Urządzenie SoftNAS Cloud NAS jest skalowane do petabajtów i obsługuje główne protokoły magazynowania (CIFS, NFS, AFP, and iSCSI), dzięki czemu nie trzeba przeprojektowywać istniejących aplikacji przenoszonych na platformę Azure. Urządzenia SoftNAS Cloud NAS można używać na potrzeby tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania po awarii oraz usług związanych z plikami. Testuj bezpłatnie urządzenie SoftNAS Cloud NAS na platformie Azure przez 30 dni lub skontaktuj się z firmą SoftNAS w celu uzyskania danych informacji.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: kompilowanie sieci gotowej do pracy w chmurze z firmą Citrix

Firmy przenoszą swoje aplikacje do chmury platformy Azure, ale ich tradycyjna sieć rozległa (WAN) nie została stworzona z myślą o dostarczaniu w chmurze. Sieć Citrix NetScaler SD-WAN dostarcza aplikacje z chmury do użytkowników dzięki zabezpieczonej, niezawodnej łączności i kompleksowej widoczności. Klienci firmy Microsoft korzystający z sieci NetScaler SD-WAN mogą wdrażać więcej aplikacji na platformie Azure, ponieważ mają pewność, że korzystają z niezawodnego połączenia oraz że ich pracownicy będą używać doskonałego środowiska pracy użytkownika.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witajcie!

Bez względu na to, czy korzystacie z platformy Azure od długiego czasu, czy też właśnie zapoznajecie się z naszymi produktami, zapraszam Was do przygotowania filiżanki ulubionej kawy lub herbaty, a następnie do przeczytania tego szczegółowego artykułu Securing the Cloud (Zabezpieczanie chmury). Zobaczycie, ile pracy wkładamy, aby chmura firmy była bezpieczniejszym miejscem dla Twoich danych i aplikacji. (Czy wiesz, że w każdym roku inwestujemy około $1 mld w zabezpieczenia chmury?).

Miwa