Biuletyn systemu Azure: styczeń 2017

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Szukasz biuletynu z innego miesiąca?
Przeszukaj nasze archiwum:

Dostęp do informacji

Platforma Microsoft Connected Vehicle Platform pomaga producentom samochodów w przekształcaniu ich pojazdów

Podczas wydarzenia Consumer Electronics Show w tym miesiącu firma Microsoft ogłosiła wprowadzenie platformy Microsoft Connected Vehicle Platform — zestawu usług opartego na chmurze platformy Azure, który umożliwia producentom samochodów tworzenie niestandardowych połączonych systemów samochodowych. Nie jest to samochodowy system operacyjny ani gotowy produkt — to dynamicznie rozwijająca się platforma oparta na chmurze, która ma na celu zrealizowanie pięciu scenariuszy, które są najważniejsze dla naszych partnerów: konserwacja predykcyjna, zwiększona wydajność systemu samochodowego, zaawansowana nawigacja, szczegółowe dane klientów oraz pomoc w rozwoju pojazdów autonomicznych. Przeczytaj więcej na temat naszego partnerstwa z firmami Renault-Nissan Alliance, BMW, i Volvo.

(opis obrazu dotyczącego platformy Connected Vehicle Platform)

Jest już dostępna wersja zapoznawcza funkcji na żywo usługi Microsoft Translator

Funkcja na żywo usługi Microsoft Translator w wersji zapoznawczej jest teraz dostępna w aplikacjach usługi Translator i w witrynie usługi Microsoft Translator. Ta funkcja umożliwia realizowanie wielu scenariuszy osobistego tłumaczenia w czasie rzeczywistym (od tłumaczonych spotkań po przedstawianie prezentacji odbiorcom w wielu językach) w tych obsługiwanych językach. Wypróbuj bezpłatną subskrypcję interfejsu API usługi Translator w ramach usługi Microsoft Cognitive Services. Prywatna wersja beta funkcji na żywo w interfejsie API usługi Translator zostanie wprowadzona na początku 2017 roku. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz wziąć udział.

(opis obrazu dotyczącego podglądu na żywo usługi MS Translator)

Routing komunikatów usługi Azure IoT Hub ułatwia opracowywanie rozwiązań IoT

Wyobraź sobie miliony urządzeń Internetu rzeczy (IoT) wysyłające miliardy komunikatów do chmury usługi Azure IoT. Niektóre z tych komunikatów muszą zostać przetworzone natychmiast (na przykład alarm informujący o poważnym problemie), niektóre z nich muszą zostać przeanalizowane pod kątem anomalii, a niektóre są wysyłane do magazynu długoterminowego. W każdym przypadku klienci muszą utworzyć logikę routingu, aby określić, gdzie wysłać komunikat Internetu rzeczy. Aby to ułatwić, wprowadziliśmy routing komunikatów w usłudze Azure IoT Hub, który umożliwia klientom konfigurowanie automatycznych tras komunikatów Internetu rzeczy bez konieczności pisania kodu.

Pakiet integracyjny dla przedsiębiorstw usługi Azure Logic Apps jest ogólnie dostępny

Pakiet integracyjny dla przedsiębiorstw (funkcja usługi Azure Logic Apps) jest ogólnie dostępny od grudnia 2016 r. Klienci mogą teraz tworzyć artefakty związane z modelem B2B, w tym schematy XML, mapy, umowy partnerów handlowych i certyfikaty, oraz zarządzać nimi. Ponadto klienci mogą korzystać z funkcji śledzenia i zarządzania za pomocą pakietu Microsoft Operations Management Suite. Dzięki ogólnemu udostępnieniu produktu można też korzystać z łączników przedsiębiorstwa, takich jak SAP ECC lub seria MQ. Wkrótce będzie dostępnych znacznie więcej rozwiązań. Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure.

Standardowy punkt końcowy przesyłania strumieniowego usługi Azure Media Services jest dostępny w ramach publicznej wersji zapoznawczej

Standardowy punkt końcowy przesyłania strumieniowego dla usługi Azure Media Services jest dostępny w ramach publicznej wersji zapoznawczej. Punkty końcowe przesyłania strumieniowego to składniki umożliwiające dostarczanie zawartości bezpośrednio do aplikacji odtwarzacza multimediów lub usługi Azure Content Delivery Network w celu dalszego rozpowszechniania. Od tej pory wszystkie nowe konta usługi Media Services będą domyślnie tworzone z zatrzymanym standardowym punktem końcowym przesyłania strumieniowego. Wszystkie nowe konta usługi Media Services są oferowane w ramach 15-dniowej bezpłatnej wersji próbnej. Istniejący punkt końcowy przesyłania strumieniowego nie zostanie automatycznie zmigrowany do standardowego punktu końcowego przesyłania strumieniowego, ale będzie można to zrobić ręcznie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog platformy Azure.

Integracja punktu końcowego przesyłania strumieniowego z usługą Azure Content Delivery Network

Klienci usługi Azure Media Services mogą włączyć usługę Azure Content Delivery Network firmy Akamai lub Verizon dla punktów końcowych przesyłania strumieniowego. Obsługiwane są wszystkie warstwy cenowe usługi Content Delivery Network. Po włączeniu usługi Content Delivery Network dla punktu końcowego przesyłania strumieniowego nie obowiązują opłaty za transfer sieciowy z punktu końcowego przesyłania strumieniowego do usługi CDN. Nadal obowiązują opłaty za transfer danych z usługi Content Delivery Network. Więcej informacji o cenach można znaleźć na stronach cennika usługi Media Services, szczegółów cennika za przepustowość i cennika usługi Content Delivery Network (CDN). Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog platformy Azure.

Platforma Apache Kafka dla usługi Azure HDInsight w publicznej wersji zapoznawczej

Platforma Apache Kafka dla usługi Azure HDInsight, dostępna teraz w publicznej wersji zapoznawczej, to broker pozyskiwania strumienia typu „open source”, który może obsługiwać dużą liczbę operacji odczytu i zapisu na sekundę w czasie rzeczywistym z tysięcy klientów. Dowiedz się więcej, oglądając ten klip wideo.

(opis obrazu dotyczącego platformy Apache Kafka)

Ogłoszenie zwiększenia wydajności w usłudze Azure SQL Database

Już teraz bez zmian cen zwiększono o 100% liczbę zasobów operacji odczytu na bazę danych i zapisu w dzienniku na wszystkich poziomach wydajności w warstwie Premium w usłudze Azure SQL Database. Zwiększono też o 100% liczbę zasobów operacji zapisu w dzienniku na poziomach wydajności w warstwach Podstawowa i Standardowa. Ten wzrost wydajności pozwala zoptymalizować cenę i przenosić obciążenia wymagające jeszcze większej wydajności. Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure.

Usługa Azure DocumentDB jest teraz ogólnie dostępna w większej liczbie regionów

Usługa Azure DocumentDB jest teraz ogólnie dostępna w regionach w Zjednoczonym Królestwie. DocumentDB to szybka usługa NoSQL na skalę globalną, służąca do opracowywania wysoce dostępnych, globalnie rozproszonych aplikacji. Korzystaj w pełni z zalet języków SQL i JavaScript względem danych w formie dokumentów i par klucz-wartość bez konieczności używania lokalnych lub chmurowych baz danych opartych na maszynach wirtualnych.

Wprowadzenie do kanału informacyjnego zmian w usłudze Azure DocumentDB

Funkcja kanału informacyjnego zmian w usłudze Azure DocumentDB jest dostępna natychmiast. Umożliwia ona nasłuchiwanie modyfikacji danych w kolekcjach usługi DocumentDB. Ponadto pozwala ona wykonywać takie działania jak wyzwolenie wywołania do interfejsu API w przypadku wstawienia lub zmodyfikowania dokumentu, przetwarzanie aktualizacji w czasie rzeczywistym oraz synchronizowanie danych w usłudze DocumentDB z pamięcią podręczną, wyszukiwarką lub magazynem danych. Więcej informacji można znaleźć we wpisie w blogu Introducing Change Feed support in Azure DocumentDB (Wprowadzenie obsługi kanału informacyjnego zmian w usłudze Azure DocumentDB).

Seria Av2 jest teraz ogólnie dostępna dla usług Azure Cloud Services

Wystąpienia serii Av2 są teraz dostępne w ramach usług Azure Cloud Services we wszystkich regionach, w których są obecnie oferowane maszyny wirtualne serii Av2. Usługi Cloud Services serii Av2 są nawet o 36% tańsze niż bieżące wystąpienia usługi Cloud Services serii A w warstwie Standardowa. Wystąpienia serii Av2 są dostępne w wersjach ze standardową ilością pamięci (1, 2, 4 lub 8 rdzeni i od 2 do 16 GB pamięci) oraz w wersjach z większą ilością pamięci (2, 4 lub 8 rdzeni i od 16 do 64 GB pamięci).

Wystąpienia serii G usługi Azure Virtual Machines są teraz dostępne w regionie Japonia Wschodnia

Klienci usługi Azure Virtual Machines mogą korzystać z wystąpień serii G, które są już dostępne w regionie Japonia Wschodnia. Są one wyposażone w procesory z rodziny Intel Xeon E5 v3, zapewniają niezrównaną moc obliczeniową oraz oferują więcej pamięci i większy rozmiar dysków SSD niż niemal każda maszyna wirtualna znajdująca się obecnie w chmurze publicznej, co jest doskonałym rozwiązaniem dla większości najbardziej wymagających zastosowań.

Magazyn StorSimple jako lokalizacja docelowa kopii zapasowych

Obciążenia związane z wykonywaniem kopii zapasowych na dysku są obsługiwane przez urządzenia serii StorSimple 8000 z aktualizacją Update 3 lub nowszą. Dostępne są przewodniki wdrażania, które ułatwiają konfigurowanie aplikacji kopii zapasowych używających magazynu StorSimple jako lokalizacji docelowej dla dyskowych kopii zapasowych. Magazyn StorSimple łączy wydajność i zgodność magazynu lokalnego z możliwościami skalowania, odpornością i dostępnością magazynu obiektów w chmurze, dzięki czemu oferuje zalety obu tych rozwiązań. Dowiedz się więcej na stronie dokumentacji Wdrażanie urządzenia wirtualnego StorSimple oraz zarządzanie nim na platformie Azure. Magazyn StorSimple jest dostępny tylko dla klientów z umowami Enterprise Agreement.

Regiony świadczenia usługi Azure w Australii są teraz dostępne dla klientów platformy Azure na całym świecie

W regionach świadczenia usługi Azure w Australii (Australia Wschodnia i Australia Południowo-Wschodnia) osiągnięto ogólną dostępność w październiku 2014 r. z ograniczeniami dostępu do regionów dla klientów. Już teraz klienci platformy Azure na całym świecie mogą uzyskiwać dostęp do tych regionów przy użyciu witryny Azure Portal i interfejsów API w ramach istniejących subskrypcji. Informacje na temat dostępności usług w tych dwóch regionach można znaleźć na stronie Dostępność produktów według regionów.

Firmy globalne mogą zgłaszać chęć udziału w programie dostępu sponsorowanego Azure w Korei Południowej

Zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału w programie dostępu sponsorowanego Azure w nowych regionach świadczenia usługi Azure w Korei Południowej, w których jest obecnie oferowana wersja zapoznawcza: Korea Środkowa i Korea Południowa. Kluczowi klienci mogą uzyskiwać dostęp do nowych lokalizacji centrów danych w Korei, aby testować obciążenia i czerpać korzyści z programu dostępu sponsorowanego Azure. Jeśli Cię wybierzemy, skontaktujemy się z Tobą w następnych krokach. W razie pytań skontaktuj się z zespołem ds. programu wersji zapoznawczej platformy Azure.

Większe możliwości

Zarządzanie usługą Logic Apps i jej narzędzia

Scott Hanselman z programu Azure Friday omawia zaawansowane możliwości zarządzania i narzędzi ułatwiające opracowywanie oraz debugowanie aplikacji Azure Logic Apps przy użyciu szablonu usługi Azure Resource Manager dla aplikacji logiki w programie Visual Studio lub w witrynie Azure Portal. Obejrzyj teraz.

(tekst alternatywny obrazu)

Analiza przypadku: usługa Azure Logic Apps usprawnia integrację danych marketingowych

W celu wsparcia działań marketingowych firmy Microsoft zespół Microsoft IT zarządza organizacją danych z ponad 120 źródeł danych, z których wiele jest hostowanych na platformie Azure. Integracja danych z różnych źródeł w niestandardowych rozwiązaniach do analizy danych może być droga i nieefektywna. Używając usługi Azure Logic Apps, utworzyliśmy rozwiązania dostępu do danych na podstawie modułowych zadań z możliwością konfigurowania i ponownego użycia. Zapoznaj się z analizą przypadku.

Zobacz, jak firma Microsoft wdraża obciążenia produkcyjne za pomocą usługi Azure Resource Manager

W tym klipie wideo pokazano, jak zespół Microsoft IT użył usługi Azure Resource Manager w celu wprowadzenia nowych poziomów samoobsługi i infrastruktury jako kodu dzięki usprawnionej aprowizacji zasobów. Opisano również sposób używania repozytoriów udostępnionych w celu rozpowszechniania szablonów na platformie Azure.

Nadchodzi wydarzenie Microsoft Tech Summit — zarejestruj się już dziś

Weź udział w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu technicznym i doszlifuj swoje umiejętności z zakresu chmury i infrastruktury. Przekonaj się, jak nasze rozwiązania klasy korporacyjnej mogą pomóc Ci w osiągnięciu lepszej efektywności i wydajności, dzięki czemu zwiększysz wartość Twojej firmy — możesz wybrać spośród ponad 70 sesji szkoleniowych i praktycznych laboratoriów oraz uzyskać dostęp do najlepszych inżynierów firmy Microsoft. Nie możesz tego przeoczyć! Znajdź wydarzenie w Twojej okolicy lub zapisz datę, aby obejrzeć transmisję strumieniową z prezentacji na żywo.

Cloud Cover: interfejs wiersza polecenia platformy Azure

W tym odcinku omówiono międzyplatformowy interfejs wiersza polecenia platformy Azure 2.0, który współdziała dobrze z narzędziami używanymi już przez wiele osób.

(tekst alternatywny obrazu)

Być może zainteresują Cię również aktualizacje usługi API Management i program Visual Studio Mobile Center.

Zajęcia poświęcone Internetowi rzeczy: kontenery z użyciem platform Azure i Docker

Podczas tego 30-minutowego, praktycznego, wirtualnego laboratorium krok po kroku poznasz podstawy instalowania i wdrażania kontenera platformy Docker oraz zarządzania nim. Ponadto zdobędziesz podstawową wiedzę, która umożliwi Ci uwzględnienie platformy Docker i technologii Hyper-V w bieżących planach projektowych.

Wzorce i rozwiązania usługi Service Fabric

Obejrzyj ten kurs, aby uzyskać informacje o usłudze Azure Service Fabric od profesjonalistów, którzy zaprojektowali i utworzyli tę platformę jako usługę (PaaS). Dowiedz się, jak projektować i opracowywać mikrousługi oraz korzystać z nich w usłudze Service Fabric, korzystając z najlepszych rozwiązań i sprawdzonych wzorców z możliwością ponownego użycia. Zapoznaj się z planem, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące projektowania pierwszej aplikacji w chmurze.

Opracowywanie aplikacji sieci Web i aplikacji danych przy użyciu programu Visual Studio 2017 i platformy Azure

Doświadczeni deweloperzy mogą sprawdzić najnowsze i najlepsze funkcje ogłoszone podczas wydarzenia Connect(); // 2016, aby dowiedzieć się, co nowego w programie Visual Studio 2017. W ramach tego kompleksowego przewodnika po całym stosie Microsoft przedstawiono praktyczne informacje od ekspertów oraz umożliwiono pracę z ponad 20 różnymi produktami stosu Microsoft i nie tylko w celu utworzenia kompletnego rozwiązania. Zobacz, jak różne produkty (m.in program .NET Core, platforma Docker, a nawet system Linux) współdziałają ze sobą. Obejrzyj teraz.

Analiza przypadku: zarządzanie usługą Azure ExpressRoute w przedsiębiorstwie globalnym

Zespół Microsoft IT wie, że w przypadku migracji do platformy Azure ważne jest zapewnienie łączności sieciowej między zasobami lokalnymi i wirtualnymi w całym środowisku. Zespół Microsoft IT używa obwodów usługi Azure ExpressRoute w naszej topologii sieci. Zobacz, jak zmniejszyliśmy narzut i zoptymalizowaliśmy przepustowość dzięki przejściu na model obwodu współużytkowanego. Zapoznaj się z analizą przypadku.

Weź udział w bezpłatnej serii wirtualnych laboratoriów usługi Azure Marketplace

Jeśli interesujesz się rozwiązaniami takimi jak Barracuda, Nasuni, Commvault czy Citrix, ale nie wiesz, jak zacząć pracę z nimi, weź udział w naszym bezpłatnym wirtualnym laboratorium. Podczas serii wirtualnych laboratoriów usługi Azure Marketplace pokazano, jak wdrażać tego rodzaju aplikacje bezpośrednio na platformie Azure, w trakcie praktycznego, trwającego maksymalnie 45 minut pokazu. Dowiedz się więcej i zarejestruj się.

(tekst alternatywny obrazu)

Bezpłatne zasoby pozwalające rozwijać umiejętności z zakresu chmury

Za pośrednictwem centrum IT Pro Career Center i programu IT Pro Cloud Essentials pomagamy informatykom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie technologii chmury. Te programy są teraz dostępne bezpłatnie w 25 językach. Oferują one informacje dotyczące usług w chmurze, pomocy technicznej oraz kierowania kariery, porady ekspertów i nie tylko. Dołącz teraz.

Analiza przypadku: przenoszenie platform biznesowych na wyższy poziom

Zapoznaj się z tą nową analizą przypadku, aby dowiedzieć się, jak informatycy oszczędzają czas i pieniądze dzięki usłudze Azure Cloud Services. Ta analiza przypadku jest hostowana przez program IT Pro Cloud Essentials — możesz dołączyć do niego bezpłatnie, aby uzyskać dostęp do usług w chmurze, ofert i pomocy technicznej. Dołącz do programu IT Pro Cloud Essentials, aby zapoznać się z analizą przypadku.

Analiza przypadku: zmniejszenie kosztów związanych ze środowiskiem IT dzięki platformie Azure i systemowi Windows 10

Problemy z komputerami mogą mieć wpływ na produktywność pracowników, znacząco obniżyć jakość środowiska użytkownika i zmniejszyć dochody organizacji. Dlatego zespół Microsoft IT utworzył rozwiązanie pozwalające zautomatyzować proces obsługi problemów związanych z rozwiązywaniem problemów technicznych i naprawami technicznymi. Aplikacja systemu Windows 10 oparta na platformie Azure została wprowadzona również w wersjach na urządzenia z systemami iOS i Android, co pomogło w zmniejszeniu kosztów związanych z pomocą techniczną i innymi zasobami IT. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

(tekst alternatywny obrazu)

Na żądanie: seminarium internetowe Cloud at Microsoft

Na stronie IT Showcase zebrali się eksperci z naszego kursu Cloud at Microsoft, którzy odpowiedzieli na pytania dotyczące projektowania, opracowywania, implementowania i monitorowania rozwiązań w chmurze przez zespół Microsoft IT. W ramach tej sesji omówiono kwestie związane z bezpieczeństwem w chmurze, wyborem między rozwiązaniem typu „oprogramowanie jako usługa” i „platforma jako usługa”, platformą Azure, Internetem rzeczy oraz trendami zastosowań chmury. Obejrzyj teraz seminarium internetowe.

(tekst alternatywny obrazu)

Analiza przypadku: zwiększenie wygody osób dojeżdżających dzięki platformie Azure

Nasza aplikacja Transportation Hub korzysta z danych od regionalnych dostawców usług transportowych, aby pomóc pracownikom w planowaniu transportu między różnymi miejscami. Ponadto udostępnia ona szczegółowe informacje dotyczące zachowań osoby dojeżdżającej, dzięki czemu możemy ulepszać usługi i zmniejszyć liczbę tras z pojedynczymi pasażerami. Zapoznaj się z analizą przypadku.

Internet rzeczy i usługa Azure Machine Learning pomagają w diagnozowaniu początku choroby mózgu

Choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i stwardnienie rozsiane mają jedną wspólną cechę: mają wzorzec termodynamiczny. Firma Microsoft wspólnie z firmą medyczną BTT opracowała prototyp korzystający z Internetu rzeczy (IoT) i usługi Azure Machine Learning, aby ułatwić diagnozowanie początku choroby mózgu.

Rozrywka

(tekst alternatywny obrazu)

*Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Pracownicy zoo w Dallas wiedzą teraz, co słonie naprawdę robią nocami. Ty również możesz to robić.

Zoo na całym świecie pracują w pocie czoła, aby zapewnić większe, bardziej naturalne i bardziej zróżnicowane środowisko dla prawdopodobnie ich najbardziej inteligentnych zwierząt: słoni. Zoo w Dallas zrobiło coś więcej: użyło tagów RFID i chmury firmy Microsoft, aby zebrać więcej bardziej precyzyjnych danych niż do tej pory. Dane są analizowane, aby lepiej zrozumieć zachowanie słoni oraz jak zoo może zapewnić im lepszą opiekę.

Dowiedz się więcej

Firma hostingowa obniża koszty związane z magazynowaniem o 50% dzięki systemowi Windows Server 2016

Zarządzane usługi hostingowe to rozwijający się segment rynku technologii. Umożliwiają one organizacjom skoncentrowanie się na prowadzeniu działalności zamiast martwienia się o infrastrukturę IT. Firma Hosters to innowacyjny dostawca hostingu i rozwiązań w chmurze, który korzysta z technologii centrum danych zdefiniowanego programowo w systemie Windows Server 2016 w celu zoptymalizowania wydajności i przekształcania swoich usług.

Dowiedz się więcej

Zwiększone możliwości

Partnerzy

Docker

Modernizowanie aplikacji za pomocą platformy Docker dla systemu Windows

Firmy Microsoft i Docker wspólnie opracowały nowoczesną platformę dla deweloperów i informatyków do tworzenia, dostarczania oraz uruchamiania aplikacji rozproszonych w środowisku lokalnym lub w chmurze w systemach operacyjnych Windows i Linux. Platforma Docker umożliwia firmom korzystanie z elastycznego środowiska kontenera i ujednolicenie przepływów pracy aplikacji w przedsiębiorstwie jednocześnie dla wszystkich aplikacji w nowoczesnym środowisku aplikacji. Weź udział w tym seminarium internetowym już dzisiaj, aby dowiedzieć się, jak utworzyć i uruchomić pierwszy kontener systemu Windows Server dla platformy Docker.

Azure Marketplace

Polecane: skanowanie elementów zawartości platformy Azure za pomocą aparatu skanowania Nexpose

Rozwiązanie Nexpose firmy Rapid7 do zarządzania lukami w zabezpieczeniach zmniejsza ryzyko przez dynamiczne zbieranie danych i analizowanie ryzyka wśród różnych luk w zabezpieczeniach, konfiguracji i kontrolek od punktu końcowego do chmury. Rozwiązanie Nexpose umożliwia zespołom ds. zabezpieczeń IT wykrywanie i ocenę krytycznych zmian oraz reagowanie na nie w czasie rzeczywistym za pomocą zabezpieczeń adaptacyjnych.

Odwiedź stronę Marketplace.

Polecane: więcej możliwości platformy Azure dzięki inteligentnej infrastrukturze plików

Jak sobie radzisz z natłokiem danych z plików? Firma Nasuni ułatwia zarządzanie wszystkimi danymi dzięki opartemu na platformie Azure rozwiązaniu usług plików przedsiębiorstwa, które oferuje organizacjom rozproszonym magazyn plików, ochronę i dostęp. Firma Nasuni oferuje wydajność środowiska lokalnego i koszty środowiska w chmurze, co pozwala zaoszczędzić do 65% całkowitego kosztu posiadania związanego z magazynem plików. System magazynu plików firmy Nasuni może zostać wdrożony jako maszyna wirtualna lub urządzenie fizyczne.

Dowiedz się więcej

Polecane: platformy Commvault i Azure wspólnymi autorami historii chmury w firmie HarperCollins

Oprócz realizowania strategii stawiania chmury na pierwszym miejscu przez firmę News Corp przejście do usług w chmurze platformy Azure pozwoliło firmie HarperCollins skonsolidować zasoby IT i przejść na łatwiejsze w obsłudze wydatki na utrzymanie. Platforma Azure wymagała dużej ilości nauki dla wielu osób w organizacji, jednak w firmie HarperCollins zauważono, że zakupiona 5 lat wcześniej platforma Commvault może działać w chmurze tak samo jak lokalnie. Dowiedz się więcej.

Odwiedź stronę Marketplace.

Nowość: firma Zerto tworzy platformy chmury hybrydowej z obsługą platformy Azure i zarządza nimi

Rozwiązanie Zerto Virtual Replication 5.0 umożliwia organizacjom implementowanie własnych strategii związanych z chmurą hybrydową. Replikacja typu „jeden do wielu” zapewnia ochronę maszyn wirtualnych i umożliwia ich odzyskiwanie w większości środowisk — od lokalnych centrów danych do wielu lokalizacji docelowych jednocześnie (łącznie z platformą Azure) dla różnych umów dotyczących poziomu usług (SLA, service-level agreement) i zasad przechowywania. 30 dni na wycofanie dziennika zmniejsza ograniczenia kopii zapasowych i koszty związane z magazynowaniem. Dowiedz się więcej.

Odwiedź stronę Marketplace.

Komentarz redakcji

Wszystkiego najlepszego w 2017 roku!

Mamy nadzieję, że okres świąteczny był dobrą okazją do odpoczynku. Cały zespół platformy Azure wrócił do pracy z myślą o wspaniałych możliwościach w 2017 r. W ubiegłym miesiącu zobaczyłam ten wpis w oficjalnym blogu firmy Microsoft: 17 for ’17: Microsoft researchers on what to expect in 2017 and 2027 (17 prognoz na 2017 r.: badacze firmy Microsoft przewidują, czego oczekiwać w latach 2017 i 2027). Badacze przewidują ciekawe rzeczy na ten rok, w tym bardziej niezawodne algorytmy uczenia maszynowego i rozwój potencjału sztucznej inteligencji w zakresie współpracy. Jakie innowacyjne projekty zaplanowano dla platformy Azure w 2017 r.?

Miwa