Pomiń nawigację

Biuletyn systemu Azure: sierpień 2017

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Szukasz biuletynu z innego miesiąca?
Przeszukaj nasze archiwum:

Witamy w biuletynie platformy Azure w wersji internetowej! Opracowujemy ten biuletyn, aby ułatwić przeglądanie interesujących artykułów. Jeśli poniżej wybierzesz kategorię, zostaną wyświetlone artykuły należące tylko do tej kategorii. Chcesz ponownie zobaczyć wszystko? Kliknij opcję Wszystko.

Polecane

Historia przesłana przez klienta: QuickLoad

"We developed quickload.com, which is like a taxi app for the trucking industry. All the infrastructure is in Azure, and it provides the monitoring and analytics that we need to run the business, as well as storage capabilities that let us save all images in the cloud."

—Alex Iuspa, Systems/Solution Architect, QuickLoad

Zamów już teraz usługę Azure Stack

Już teraz zamów zintegrowany system usługi Azure Stack przygotowany przez firmy Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise i Lenovo. Zaplanuj zakup dzięki udostępnionym informacjom o cenach oprogramowania i wypróbuj bezpłatne jednoserwerowe wdrożenie usługi Azure Stack w celu utworzenia i zweryfikowania aplikacji w ramach zintegrowanych systemów. Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure i w tym oficjalnym dokumencie.

Inspire 2017: nowe usługi w chmurze dla partnerów umożliwiające cyfrową transformację

W minionym roku uruchomiliśmy program wspólnej odsprzedaży na platformie Azure, aby zapewnić kompleksowe wsparcie sprzedaży i działań marketingowych partnerów tworzących rozwiązania przy użyciu platformy Azure. Jego skuteczność można było zaobserwować już po pierwszych sześciu miesiącach. Aby jeszcze bardziej wykorzystać potencjał programu wspólnej odsprzedaży na platformie Azure, w ciągu najbliższych 12 miesięcy podejmiemy się dodatkowych inwestycji. Ułatwimy partnerom modernizowanie istniejących aplikacji biznesowych ich klientów i tworzenie nowych dzięki nowemu programowi o nazwie ISV Cloud Embed. Dowiedz się więcej i zapoznaj się z innymi ogłoszeniami w ramach zawartości na żądanie dotyczącymi konferencji Inspire 2017.

Nadchodzące wydarzenia

Dostęp do informacji

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, która drużyna wygrała w tegorocznej edycji konkursu Imagine Cup

Konkurs Imagine Cup to przede wszystkim innowacyjność, transformacja i spojrzenie w przyszłość. Dzięki konkursowi Imagine Cup stwarzamy studentom-deweloperom możliwość kształtowania przyszłego świata, łącząc ich pomysły z potęgą technologii. Sprawdź, kto wygrał tegoroczną edycję.

Nowe rodziny maszyn wirtualnych platformy Azure: seria Dv3 i seria Ev3

Usługa Azure Virtual Machines poprawia wirtualizację serwerów w chmurze, obsługując wiele dystrybucji systemu Linux oraz produktów Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM i SAP. Oferuje ona różne rozwiązania, między innymi tworzenie i testowanie, uruchamianie aplikacji produkcyjnych i rozszerzanie skali centrum danych, co daje możliwość wdrożenia aplikacji w kilka sekund zamiast w kilka tygodni. Niedawno wprowadziliśmy na rynek dwie nowe rodziny maszyn wirtualnych, serię Dv3 i serię Ev3 (ogólnie dostępne), które obsługują technologię hiperwątkowości.

Wystąpienia serii H usługi Azure Virtual Machines są teraz dostępne w regionie Zachodnie stany USA 2

Wystąpienia serii H usługi Azure Virtual Machines są teraz dostępne w regionie Zachodnie stany USA 2 i wspierają złożone obliczenia o wysokiej wydajności. Spośród najszybszych dostępnych maszyn wirtualnych w chmurze publicznej, maszyny wirtualne serii H doskonale sprawdzą się w przypadku wszystkich obciążeń intensywnie korzystających z obliczeń. Oferują doskonałą wydajność w zakresie złożonych obciążeń inżynierskich i naukowych. Seria H gwarantuje zarówno naukowcom, jak i inżynierom różnorodne opcje procesora CPU i pamięci wraz ze zdalnym bezpośrednim dostępem do pamięci (RDMA) i zapleczem sieci InfiniBand o małym opóźnieniu. Dzięki temu możliwe jest uruchamianie i skalowanie dużych i złożonych zadań obliczeniowych na platformie Azure ograniczanych wcześniej przez limity przepustowości.

Usługa Azure Batch Rendering i narzędzia Batch Labs w publicznej wersji zapoznawczej

Teraz w publicznej wersji zapoznawczej usługa Azure Batch Rendering integruje możliwości renderowania w usłudze zadań Batch. Usługa Azure Batch otwiera drzwi artystom, inżynierom, projektantom i programistom. Ta nowa platforma renderowania, która powstała na bazie usługi Batch, umożliwia bezproblemowe przesyłanie zadań renderowania dzięki sprawności, elastyczności i skalowalności obliczeń platformy Azure. W ramach tej oferty zespół Azure współpracuje z firmami Autodesk, Chaos Group i innymi partnerami, aby umożliwić klientom płynne uruchamianie codziennych obciążeń renderowania na platformie Azure. Dostępne jest również narzędzie Batch Labs (wersja zapoznawcza), które zarządza usługami pulpitu i pozwala przesyłać zadania do obsługiwanych aplikacji.

Udoskonalenia funkcji już teraz dostępne w usłudze Azure Service Fabric

Najnowsza aktualizacja usługi Azure Service Fabric rozbudowuje jej funkcje w celu organizowania kontenerów i pracy z nimi. Oprócz czyszczenia kontenerów i aktualizacji zabezpieczeń (w ramach kont użytkowników Uruchom jako i obsługi certyfikatów) można używać indywidualnych adresów IP przypisanych do kontenerów w klastrze. Umożliwia to łatwiejsze wdrażanie wielu internetowych punktów końcowych bez konieczności koordynacji przypisywania i rozpoznawania portów. Teraz usługa Service Fabric obsługuje niezawodne usługi, które zostaną wdrożone i uruchomione w kontenerach w wersji zapoznawczej. Dowiedz się więcej.

Cloud Cover: debugowanie lokalne w usłudze Azure Functions i nie tylko

W tym odcinku dowiesz się więcej na temat debugowania lokalnego w usłudze Azure Functions napisanej na podstawie bibliotek klas języków JavaScript i C# oraz poznasz inne funkcje i nowości. Obejrzyj teraz.

Powinien zainteresować Cię też odcinek na temat usługi Azure Batch i maszyn wirtualnych o niskim priorytecie.

Usługa Azure Key Vault obsługuje 3072-bitowe i 4096-bitowe klucze RSA

Usługa Azure Key Vault obsługuje teraz dwa zaawansowane typy kluczy o większych długościach bitowych: 3072-bitowe i 4096-bitowe klucze RSA. Usługa Key Vault pomaga chronić klucze kryptograficzne i wpisy tajne, takie jak klucze uwierzytelniania, klucze szyfrowania danych, pliki PFX i hasła używane przez aplikacje i usługi w chmurze. Klucze o zwiększonych długościach bitowych stanowią dodatkowe zabezpieczenie dla operacji kryptograficznych. Podobnie jak 2048-bitowe klucze RSA, nowe typy kluczy są dostępne jako klucze wspierane przez sprzętowy moduł zabezpieczeń oraz oprogramowania.

Funkcja zarządzania i automatycznego zamieniania kluczy konta magazynu usługi Azure Key Vault w publicznej wersji zapoznawczej

Za pomocą funkcji zarządzania kluczami konta usługi Azure Storage i funkcji automatycznej zamiany (w publicznej wersji zapoznawczej) usługa Azure Key Vault implementuje klucze konta magazynu jako wpisy tajne usługi Key Vault w celu przeprowadzenia uwierzytelniania za pomocą konta magazynu. Ponadto wykonuje kilka wewnętrznych funkcji zarządzania w Twoim imieniu, w tym automatyczne odnawianie (zamienianie) kluczy. Usługa Key Vault eliminuje również potrzebę bezpośredniego kontaktu z kluczem konta magazynu, oferując sygnatury dostępu współdzielonego jako metodę delegowania dostępu do zasobów na koncie magazynu. Dowiedz się więcej.

Wznawialne odbudowywanie indeksu w trybie online i globalne tabele tymczasowe w zakresie bazy danych dla usługi Azure SQL Database w publicznej wersji zapoznawczej

Wznawialne odbudowywanie indeksu w trybie online w usłudze Azure SQL Database pozwala wstrzymać operację odbudowy indeksu w trybie online i wznowić ją później bez konieczności ponownego uruchamiania operacji od początku. Globalne tabele tymczasowe w zakresie bazy danych w usłudze SQL Database pozwalają na użycie globalnych tabel tymczasowych (poprzedzanych prefiksem ##nazwa_tabeli) należących do zakresu konkretnej bazy danych, dzięki czemu można je udostępniać w ramach wszystkich sesji użytkowników w obrębie tej samej bazy danych.

Pierwsza wersja Release Candidate programu Microsoft SQL Server 2017

Pierwsza wersja Release Candidate programu Microsoft SQL Server 2017 jest teraz dostępna w systemach Windows, Linux i Docker. Aby dowiedzieć się więcej o ulepszeniach dodanych od ostatniej wersji zapoznawczej, odwiedź stronę z dokumentacją What's New in SQL Server 2017 (Co nowego w programie SQL Server 2017). Już dziś możesz zapoznać się z wersją zapoznawczą programu SQL Server 2017 na maszynie wirtualnej platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania.

Uniwersalne uwierzytelnianie dzięki wsparciu usługi Azure Multi-Factor Authentication w programie SQL Server Management Studio (SSMS)

Najnowsza wersja programu SSMS obejmuje rozszerzenia funkcjonalne dla uwierzytelniania opartego na tokenach (zwanego także mechanizmem połączeń uniwersalnego uwierzytelniania). Uniwersalne uwierzytelnianie zezwala na korzystanie z usługi Azure Multi-Factor Authentication w przypadku kont gości i użytkowników natywnych w usłudze Azure Active Directory (Azure AD) w celu połączenia się z usługami Azure SQL Database i Azure SQL Data Warehouse. Aby dowiedzieć się więcej o najnowszej funkcjonalności usługi Azure AD dostępnej w ramach ostatniej wersji programu SSMS, odwiedź blog dotyczący platformy Azure.

Usługa Azure Cosmos DB: kontrola zgodności z normą SOC

Instytut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) opracował strukturę Service Organization Control (SOC), która jest standardową formą kontroli chroniącą poufność i prywatność informacji przechowywanych i przetwarzanych w chmurze. Jest to zgodne z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych (ISAE, International Standard on Assurance Engagements), który stanowi podstawę raportowania dla międzynarodowych organizacji usługowych. Proces audytu SOC przeprowadzany na zlecenie konkretnych zespołów to sześć intensywnych miesięcy pracy, po których zostaje zachowany przyznany status zgodności ze standardami. Pierwszy audyt SOC w ramach usługi Azure Cosmos DB rozpoczęto w październiku 2016 r. i został już zakończony, osiągając stan zgodny ze standardami SOC 1, 2 i 3.

W usłudze Azure Data Factory wprowadzono nowe funkcje, które wzbogacą możliwości pozyskiwania i przekształcania danych

Usługa Azure Data Factory zawiera wiele nowych funkcji, w tym funkcję odporności na uszkodzenia umożliwiającą pomijanie lub rejestrowanie niezgodnych wierszy podczas obsługi kopii zapasowej i uwierzytelniania w celu uzyskania dostępu do usługi Azure Data Lake Analytics przy użyciu jednostki usługi. Dostępna jest również publiczna wersja zapoznawcza bramy zarządzania danymi o wysokiej dostępności i skalowalności, która ulepsza działanie kopiowania z infrastruktury lokalnej do chmury. Dowiedz się więcej.

Usługa Azure HDInsight Kafka dla usługi Managed Disks w publicznej wersji zapoznawczej

Platforma Apache Kafka z usługą Azure Managed Disks jest już dostępna w publicznej wersji zapoznawczej na platformie Azure HDInsight. Ta nowa funkcja streszcza klientowi specyfikację konta magazynu, co pozwala mu sprawować lepszą kontrolę nad poziomem użycia dysku. Ponadto oferuje wykładniczy wzrost skalowalności i obniżenie kosztów w miarę zwiększania obciążeń. Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure.

Usługa Azure HDInsight jest dostępna w dodatkowych regionach

Usługa Azure HDInsight dla systemu Linux jest teraz dostępna w Korei Południowej i Korei Środkowej. Usługa HDInsight to w pełni zarządzana oferta platformy Hadoop w chmurze, która zapewnia klastry analityczne typu „open source” dla rozwiązań Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka i R Server z umową dotyczącą poziomu usług (SLA) zapewniającą dostępność na poziomie 99,9%.

Zapowiedź urządzeń StorSimple serii 8000 w witrynie Azure Portal

Zarządzanie urządzeniami StorSimple serii 8000 jest możliwe w witrynie Azure Portal. Korzystanie z serii urządzeń fizycznych StorSimple jest proste dzięki łatwemu w obsłudze portalowi. Teraz możesz używać portalu i usługi Azure Resource Manager, aby odblokować szczegółową personalizację i kontrolę dostępu opartą na rolach, a dzięki jednemu portalowi zarządzać wszystkimi aplikacjami. Dowiedz się więcej.

Powiadomienia usługi Azure Monitor są ogólnie dostępne w Niemczech.

Usługa Azure Monitor pozwala monitorować usługi działające w ramach platformy Azure, aby uzyskać dane na poziomie infrastruktury dotyczące przepływności usługi i otaczającego środowiska. Oferuje również widoczność operacyjną w obrębie zasobów w chmurze. Usługa Monitor zapewnia monitorowanie w czasie niemalże rzeczywistym, szczegółową rejestrację i ulepszone powiadomienia, dzięki czemu możesz szybko wykryć i usunąć problemy informatyczne wpływające na Twoją firmę. Wiadomości e-mail i elementy webhook w ramach usługi Monitor są teraz ogólnie dostępne w Niemczech.

Koszty subskrypcji w ramach umowy Enterprise Agreement już wkrótce dostępne w witrynie Azure Portal

Klienci z umowami Enterprise Agreement już wkrótce będą mogli zapoznać się z raportami kosztów subskrypcji w witrynie Azure Portal. Będą mieć dostęp do informacji o podziale kosztów i ich historii, a także będą mogli podzielić koszty według usług lub zasobów oraz generować wykresy oceny wydajności w ramach jednego portalu. Ta zwiększona funkcjonalność pomoże użytkownikom w przedsiębiorstwie zarządzać kosztami subskrypcji w obrębie jednego portalu.

Koszty subskrypcji w ramach umowy Enterprise Agreement już wkrótce dostępne w witrynie Azure Portal

Bezpłatne wsparcie profesjonalistów

Uzyskaj pomoc techniczną platformy Azure od ekspertów IT, dzięki której Ty i Twoja organizacja osiągniecie sukces. Przystąpienie do programu Microsoft Cloud Essentials zapewnia dostęp do jednego żądania pomocy technicznej platformy Azure, a także łatwe nawiązanie kontaktu ze społecznością techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania wsparcia użytkowników i ekspertów ds. produktów. Dołącz bezpłatnie, aby uzyskać korzyści związane z pomocą techniczną, wersje próbne produktów platformy Azure i możliwość uczestniczenia w szkoleniach.

Większe możliwości

Azure Friday: omówienie aplikacji mobilnych platformy Azure

Scott Hanselman, znany z serii Azure Friday, dowiaduje się, jak aplikacja mobilna platformy Azure umożliwia zachowanie połączenia z zasobami platformy Azure w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. Sprawdź stan, metryki i ważne metadane lub uzyskaj najnowsze alerty dotyczące kondycji usług i metryk. Aplikacja jest dostępna zawsze, gdy jej potrzebujesz, i pomaga rozwiązać typowe problemy oraz wykonywać proste zadania, jeśli przebywa się z dala od komputera. Obejrzyj teraz.

Darmowa nauka pod okiem instruktora

Ucz się od ekspertów dzięki praktycznym szkoleniom prowadzonym na żywo, a potem utrwal zdobytą wiedzę, wykonując ćwiczenia z innymi uczniami. Wypróbuj usługi Azure Backup, archiwum i odzyskiwanie po awarii, aby dowiedzieć się, jak chronić swoje dane i aplikacje. Liczba miejsc jest ograniczona — zarezerwuj swoje wirtualne miejsce już teraz.

Dostępne na żądanie praktyczne, wirtualne laboratoria w witrynie Azure Marketplace

Nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynasz pracę z rozwiązaniami z witryny Azure Marketplace, czy też jesteś już ekspertem — te laboratoria oferują szczegółowe informacje potrzebne do porównywania, testowania i wdrażania technologii w organizacji w postaci praktycznego pokazu trwającego maksymalnie 45 minut. Zarejestruj się, aby wziąć udział w co najmniej jednym z wielu bezpłatnych laboratoriów dostępnych na żądanie, aby zyskać praktyczne doświadczenie w pracy z popularnymi rozwiązaniami z witryny Azure Marketplace od firm Commvault, Chef, Veeam i innych. Dowiedz się więcej i zarejestruj się.

Data Exposed: tworzenie aplikacji za pomocą usługi Azure Search i pliku AzSearch.js

Obejrzyj to wideo z serii Data Exposed w witrynie Channel 9, aby dowiedzieć się więcej o bibliotece języka JavaScript, która ułatwia wdrażanie i tworzenie aplikacji w usłudze Azure Search. Obejrzyj teraz.

Kurs: architektura aplikacji rozproszonych w chmurze

Czy tworzysz architekturę aplikacji rozproszonych w chmurze? „Pokonaj przeciwności” dotyczące aplikacji rozproszonych w chmurze dzięki niezależnemu od technologii spojrzeniu na koncepcje chmury obliczeniowej i ich wzajemne powiązania. Dowiedz się, jak zwiększyć odporność kodu i na czym polega przeglądanie mikrousług i kontenerów, komunikacja sieciowa i przesyłanie komunikatów, a także przechowywanie wersji. Ponadto poznaj szczegółowe informacje na temat uaktualniania, konfiguracji, usług magazynowania danych, odzyskiwania po awarii itp. Obejrzyj teraz.

Kurs: architektura aplikacji rozproszonych w chmurze

Analiza przypadku: projektowanie aplikacji w chmurze przy użyciu zestawu Secure DevOps Kit na platformie Azure

Dział IT firmy Microsoft opracował zestaw Secure DevOps Kit dla platformy Azure, który pomaga wdrożyć najlepsze rozwiązania dotyczące zabezpieczeń do zastosowania podczas tworzenia aplikacji w chmurze dla przedsiębiorstwa i wykonywania operacji. Zobacz, jak korzystamy z technologii usług w chmurze, aby stale, szybko i wydajnie podnosić wartość Twojej firmy. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Analiza przypadku: usprawnienie publikowania aplikacji mobilnych przy użyciu usługi Azure Logic Apps

Aby przekształcić proces certyfikacji aplikacji mobilnych i publikować je w naszym portalu wewnętrznym, dział IT firmy Microsoft opracował rozwiązanie Enterprise Mobile App Publishing (EMAP). Rozwiązanie Enterprise Mobile App Publishing wykorzystuje zautomatyzowane przepływy pracy utworzone w usłudze Azure Logic Apps i daje możliwość przesyłania aplikacji w celu opublikowania jej za pośrednictwem platformy HockeyApp. Przeczytaj o tej implementacji na stronie firmy Microsoft.

Analiza przypadku: usprawnienie publikowania aplikacji mobilnych przy użyciu usługi Azure Logic Apps

Data Exposed: zrozumienie okresu istnienia wykonywanego zadania U-SQL w usłudze Batch

Dowiedz się, co się stanie po przesłaniu i przetworzeniu zadania U-SQL przez usługę Azure Data Lake Analytics. Obejrzyj wideo z serii Data Exposed w witrynie Channel 9.

Analiza przypadku: zarządzanie przedsiębiorstwem za pomocą usług Azure Application Insights i Azure Log Analytics

Dowiedz się, w jaki sposób dział informatyczny firmy Microsoft korzysta z usług Azure Application Insights, Azure Log Analytics i Azure Automation w celu monitorowania kondycji i użycia systemu, zgodności z zasadami oraz bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych i platformy Azure. Opracowaliśmy wskazówki dotyczące wdrażania monitorowania wspieranego przez platformę Azure, które umożliwią naszym wewnętrznym grupom biznesowym efektywne, oparte na chmurze i automatyczne monitorowanie dzierżaw, subskrypcji i grup zasobów platformy Azure. Przeczytaj techniczną analizę przypadku.

Analiza przypadku: dział informatyczny firmy Microsoft korzysta z analityki i nauki o danych, aby ulepszyć środowisko pracy użytkownika

W przypadku technologii wrażenia użytkownika są najważniejsze. W firmie Microsoft koncentrujemy się na ulepszaniu środowiska pracy użytkownika nie tylko w ramach danego produktu czy usługi, ale w każdym możliwym wymiarze. Zobacz, w jaki sposób uczenie maszynowe i technologie Azure umożliwiają nam przyjęcie podejścia holistycznego. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Analiza przypadku: dział informatyczny firmy Microsoft korzysta z analityki i nauki o danych, aby ulepszyć środowisko pracy użytkownika

Analiza przypadku: dział informatyczny firmy Microsoft zmienia spojrzenie na procesy sprzedaży i sprawozdania finansowe dzięki platformie Azure

Przeniesienie platformy raportowania dochodów firmy na platformę Azure daje działowi informatycznemu firmy Microsoft możliwość przeprojektowania infrastruktury i funkcjonalności platformy. Dzięki głównym składnikom platformy Azure mieliśmy już możliwość przekonania się, jak usługi Spark Streaming i Azure Data Factory znacząco poprawiły wydajność i skalowalność platformy. Przeczytaj techniczną analizę przypadku.

Analiza przypadku: migrowanie rozwiązania PaaS typu „open source” do platformy Azure

Motywacją organizacji Modern Muse było rozbudzenie inicjatywy młodych ludzi. Wykorzystując naszą infrastrukturę technologii chmurowej i infrastrukturę wsparcia, dział IT firmy Microsoft migrował system typu „open source” organizacji Modern Muse do platformy Azure. Dzięki temu udostępnił organizacji charytatywnej nowoczesne, skalowalne, sprawne i elastyczne rozwiązanie inżynieryjne, które pozwala realizować wizje jej członków. Postępuj zgodnie z procesem migracji i skorzystaj ze zdobytego doświadczenia. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Analiza przypadku: migrowanie rozwiązania PaaS typu „open source” do platformy Azure

Analiza przypadku: usługa Microsoft Azure Identity

Ten realizowany w indywidualnym tempie kurs pomoże Ci zrozumieć ważne pojęcia związane z tożsamością na platformie Microsoft Azure. Dowiedz się, czym różni się usługa Azure Active Directory (Azure AD) od lokalnej usługi Active Directory, a także poznaj różnice związane z zarządzaniem użytkownikami i grupami oraz wdrażaniem niestandardowych domen w usłudze Azure AD. Zapoznaj się z katalogami i dzierżawami oraz usługą Azure Multi-Factor Authentication, która pozwala na dodanie kluczowej drugiej warstwy zabezpieczeń w celu przeprowadzania weryfikacji podczas logowania i transakcji użytkownika.

Analiza przypadku: ochrona plików w chmurze za pomocą usługi Azure Information Protection

W firmie Microsoft dane chronimy w chmurze. Oznacza to, że od 2500 do 3000 licencjonowanych użytkowników produktów firmy Microsoft może bezpiecznie i bez przeszkód uzyskać dostęp do danych w dowolnej minucie każdego dnia roboczego. Ochrona danych w chmurze przyczynia się również do obniżenia o 66 procent nakładów niezbędnych do administrowania usługami. Dowiedz się, jak firma Microsoft skorzystała na opracowaniu koncepcji platformy Azure, dzięki której ochrona danych stała się bardziej skalowalna, łatwiejsza w zarządzaniu i bardziej ekonomiczna.

Analiza przypadku: ochrona plików w chmurze za pomocą usługi Azure Information Protection

Analiza przypadku: zarządzanie tożsamościami użytkowników i zapewnianie bezpiecznego dostępu przez firmę Microsoft

Jak utworzyć tożsamość dla jednego użytkownika na potrzeby uwierzytelniania i zapewnienia jednolitego środowiska, gdy zatrudniasz 114 tys. pracowników, masz 276 tys. tożsamości globalnych, 274 tys. tożsamości partnerów i otrzymujesz 15 milionów żądań uwierzytelniania miesięcznie? Robimy to codziennie dzięki rozwiązaniom hybrydowym dostępnym na platformie Azure. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Analiza przypadku: zarządzanie tożsamościami użytkowników i zapewnianie bezpiecznego dostępu przez firmę Microsoft

Rozrywka

*Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Tańszy i szybszy magazyn wspiera działania organizacji non-profit pomagającej dzieciom w trudnej sytuacji życiowej

Youth Villages jest organizacją non-profit założoną w Stanach Zjednoczonych, która pomaga ponad 22 tys. doświadczonym przez los dzieciom i ich rodzinom zmieniać życie na lepsze. Niedawno zastąpiono rozbudowaną i kosztowną sieć magazynowania (SAN) rozwiązaniem opartym na technologii bezpośredniego miejsca do magazynowania w systemie Windows Server 2016. Dowiedz się, w jaki sposób to rozwiązanie pomogło organizacji Youth Villages zmniejszyć koszty przechowywania o połowę, oszczędzając przy tym $150 tys. dolarów i 30-krotnie zwiększając wydajność magazynu.

Dowiedz się więcej

Samorząd lokalny przyjmuje rozwiązanie oparte na chmurze hybrydowej, aby zapewnić obywatelom niezawodną obsługę

Awaria systemu w agencji rządowej może mieć fatalne konsekwencje dla obywateli. Aby zapewnić ciągłość operacyjną i zapobiec przekroczeniu założeń budżetowych, Rada Hrabstwa Somerset zastąpiła technologie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania rozwiązaniem opartym na chmurze hybrydowej. Teraz przywracanie plików i systemów zabiera mniej czasu, a personel działu IT może udostępniać infrastrukturę, która obsługuje kopie zapasowe nawet o trzy tygodnie szybciej. Poza tym wprowadzenie nowego rozwiązania kosztuje mniej niż dotychczasowe używane technologie.

Dowiedz się więcej

Zwiększone możliwości

Partnerzy

Firma Quest gwarantuje niezawodne monitorowanie i przewidywanie kosztów dzięki rozwiązaniu VROOM

Rozwiązanie Quest VROOM przyspiesza działanie całej infrastruktury wirtualnej, przekształca środowisko aplikacji dla użytkowników, a także pomaga przewidzieć i kontrolować koszty licencji i sprzętu. Możesz zmaksymalizować wykorzystanie zasobów i poprawić wydajność aplikacji wirtualnej w środowiskach hybrydowych. Z łatwością korzystaj z platformy Azure, mając pewność, że wiesz o wszystkich związanych z nią kosztach i korzyściach.

Dowiedz się więcej

Ulepszanie środowiska pracy w usłudze Microsoft Office 365 w skali globalnej dzięki rozwiązaniu DataStax na platformie Azure

Firma Microsoft wdrożyła niedawno na platformie Azure rozwiązanie DataStax Enterprise (DSE), które ma pomóc lepiej zrozumieć zachowania i doświadczenia użytkowników dotyczące jej najszybciej sprzedającego się produktu, jakim jest usługa Office 365. Dzięki oprogramowaniu Apache Cassandra i globalnemu zasięgowi, a także możliwości wdrażania hybrydowego i łatwości integracji z platformą Azure, DSE jest zawsze włączoną platformą danych, która oferuje niezawodne i produktywne skalowanie aplikacji przy jednoczesnym zapewnianiu informacji umożliwiających działanie w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej

Azure Marketplace

Polecane: szybsze tworzenie i wydawanie oprogramowania dzięki aplikacji JFrog Artifactory typu SaaS na platformie Azure

Deweloperzy i inżynierowie infrastruktury DevOps: uzyskaj pełną kontrolę, wgląd i możliwość zarządzania plikami binarnymi w poszczególnych fazach cyklu życia tworzenia oprogramowania. Aplikacja JFrog Artifactory typu SaaS na platformie Azure to hostowane rozwiązanie zapewniające przejrzystość i kontrolę nad całym procesem tworzenia i przetwarzania. Wszystko to wynika z potęgi tworzenia opartego na chmurze, które zapewnia między innymi elastyczność w zakresie skalowalności, zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowych oraz wsparcie w ramach umowy SLA.

Odwiedź stronę Marketplace

Polecane: zarejestruj się, aby bezpłatnie wypróbować wersję testową rozwiązania Red Hat OpenShift

Dowiedz się, jak tworzyć i wdrażać konteneryzowane usługi i aplikacje oraz jak nimi zarządzać za pomocą rozwiązania Red Hat OpenShift Container Platform na platformie Azure. Dzięki bezpłatnej wersji testowej rozwiązanie OpenShift może być używane we wstępnie aprowizowanym, gotowym do pracy środowisku, nie musisz nawet mieć subskrypcji platformy Azure.

Zarejestruj się, aby wypróbować wersję testową już dzisiaj

Nowość: program Teradata wspomaga możliwości dotyczące analizy i bazy danych na platformie Azure

Program Teradata udostępnia zaawansowane funkcje analityczne dla społeczności platformy Azure. Baza danych programu Teradata, w połączeniu z niedawnym wprowadzeniem programu Teradata Aster Analytics na platformie Azure, stanowi wielowymiarowe zaawansowane rozwiązanie analityczne pozwalające uzyskać wgląd we wszystkie typy danych. Ponadto usługi Teradata Services mogą pomóc klientom w projektowaniu i wdrażaniu ekosystemów analitycznych i zarządzaniu nimi.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witajcie!

Wiem, że na początku biuletynu z tego miesiąca zostało to już wspomniane, ale chcę powtórzyć, jak bardzo jesteśmy podekscytowani wprowadzeniem usługi Azure Stack, którą już teraz można zamówić. Mamy nadzieję, że usługa Azure Stack zapewni spójne środowisko pracy i umożliwi zarówno Tobie, jak i Twojej firmie wybranie najbardziej odpowiedniego wdrożenia hybrydowego. Obejrzyj filmy wideo na stronie internetowej hybrydowych rozwiązań chmurowych. Zachęcamy do rozpoczęcia od materiału na temat podejmowania wyzwań i optymalizowania istniejących zasobów przygotowanego przez naszego wiceprezesa, Julię White.

Miwa