Biuletyn systemu Azure: kwiecień 2017

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Szukasz biuletynu z innego miesiąca?
Przeszukaj nasze archiwum:

Witamy w biuletynie platformy Azure w wersji internetowej! Opracowujemy ten biuletyn, aby ułatwić przeglądanie interesujących artykułów. Jeśli poniżej wybierzesz kategorię, zostaną wyświetlone artykuły należące tylko do tej kategorii. Chcesz ponownie zobaczyć wszystko? Kliknij opcję Wszystko.

Polecane

Historia przesłana przez klienta: CryptoCompare

CryptoCompare, firma, która udostępnia dane i analizy dotyczące walut elektronicznych, polega na platformie Azure podczas zapisywania i udostępniania rzeczywistych danych rynkowych o kryptowalucie swoim użytkownikom i partnerom. Pracownikom tej firmy udało się wyskalować swoją działalność i przetwarzać ponad 1000 transakcji na sekundę przy użyciu jedynie infrastruktury platformy Azure. Firma te oferuje również jedne z najbardziej niezawodnych i dokładnych interfejsów API do wyceny kryptowaluty i danych historycznych. Interfejs API, napisany w języku Node.js, działa na maszynach wirtualnych z systemem Ubuntu na platformie Azure. Może on obsłużyć ponad 3000 zapytań na sekundę z każdego serwera ze zrównoważonym obciążeniem w godzinach szczytu (średnio obsługuje on 500 zapytań na sekundę).

CryptoCompare

Oglądaj konferencję Microsoft Build 2017 na żywo w maju

Oprogramowanie kontynuuje przekształcanie świata w zadziwiający sposób, a deweloperzy są w centrum tego procesu. Na konferencji Microsoft Build 2017 możesz dowiedzieć się więcej o najnowszych nowych technologiach i ekscytujących planach na horyzoncie. Bilety na zaplanowane na 10–12 maja 2017 r. wydarzenie zostały już wyprzedane. Dla niezarejestrowanych, a tym samym niebiorących udziału osobiście, prezentacje i wybrane sesje będą przesyłane strumieniowo na żywo z Seattle (Waszyngton) na stronie internetowej konferencji Microsoft Build 2017.

Pobierz ten przewodnik dla początkujących operatorów IT na platformie Azure

Ten przewodnik zawiera wprowadzenie do podstawowych koncepcji związanych z wdrożeniem i zarządzaniem infrastrukturą platformy Azure. Jeśli dopiero zaczynasz się interesować obliczeniami w chmurze lub samą platformą Azure, ten przewodnik Ci pomoże. Omawia on działanie, takie jak wdrożenie maszyny wirtualnej, a następnie udostępnia link do pogłębionych szczegółów technicznych.

Obraz z logo firmy Microsoft i tekstem: Przewodnik dla początkujących operatorów IT na platformie Azure

Firma Microsoft zamierza przejąć firmę Deis, aby pomóc firmom wprowadzać innowacje dla kontenerów

Zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost zarówno zainteresowania, jak i wdrożeń konteneryzowanych obciążeń na platformie Azure. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że platforma Azure będzie najlepszym miejscem do ich uruchamiania. Aby wspierać tę wizję, podpisaliśmy umowę na przejęcie firmy Deis, która jest w samym centrum kontenerowej transformacji. Firma Deis udostępnia deweloperom środki pozwalające znacznie ulepszyć dynamikę, efektywność i niezawodność aplikacji przy użyciu swojej technologii zarządzania kontenerami Kubernetes. Przeczytaj więcej we wpisach Scotta Guthriego na jego blogu i obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się o używaniu produktu Helm, produktu typu „open source” firmy Deis, z usługą Azure Container Service.

Jak najlepiej wykorzystaj platformę Azure dzięki bezpłatnym zajęciom praktycznym

Weź udział w jednym z naszych prowadzonych przez eksperta wirtualnych zajęć na żywo dotyczących platformy Azure. Te popularne praktyczne sesje pomagają zapoznać się ze scenariuszami w warunkach rzeczywistych dzięki szczegółowym instrukcjom. Liczba miejsc jest ograniczona i szybko ich ubywa, więc zarezerwuj swoje wirtualne miejsce już dzisiaj. Zarejestruj teraz

Nadchodzące wydarzenia

Dostęp do informacji

Usługa Azure Resource Health jest ogólnie dostępna

Usługa Azure Resource Health pomaga diagnozować i uzyskać pomoc techniczną, gdy problem platformy Azure wpłynie na Twoje zasoby. Informuje ona o bieżącej i wcześniejszej kondycji zasobów oraz pomaga ograniczyć skutki problemów. Usługa Resource Health zapewnia pomoc techniczną, gdy potrzebujesz pomocy podczas rozwiązywania problemów z usługami platformy Azure. Uruchom teraz usługę Resource Health w witrynie Azure Portal.

Obraz pokazujący panel kondycji zasobu w witrynie Azure Portal

Usługa Azure Advisor jest ogólnie dostępna

Usługa Azure Advisor to spersonalizowany przewodnik po zaleceniach, który ułatwia stosowanie najlepszych rozwiązań do optymalizacji własnych zasobów platformy Azure. Analizuje ona konfigurację i użycie zasobów oraz zapewnia wskazówki pomagające ulepszyć dostępność, bezpieczeństwo, wydajność i efektywność kosztową zasobów platformy Azure. Uruchom blok usługi Advisor w witrynie Azure Portal.

Obraz pokazujący blok usługi Advisor w witrynie Azure Portal

Uzyskaj widoczność kondycji, wydajności i wykorzystania zasobów platformy Azure za pomocą usługi Azure Monitor

Usługa Azure Monitor, teraz ogólnie dostępna, oferuje wbudowane monitorowanie i diagnostykę Twoich zasobów platformy Azure, umożliwiając operacyjną widoczność zasobów w chmurze. Dzięki monitorowaniu w czasie prawie rzeczywistym, szczegółowej rejestracji, ulepszonym alertom i powiadomieniom, takim jak wiadomości SMS, e-mail i elementy webhook, możesz szybko wykryć i usunąć problemy informatyczne wpływające na Twoją firmę. Dowiedz się więcej

Obraz pokazujący blok usługi Azure Monitor

Nowe funkcje bazy danych Azure DocumentDB: łącznik Spark, eksplorator danych i szyfrowanie podczas bezczynności

Teraz dostępne są trzy nowe funkcje bazy danych Azure DocumentDB. Łącznik Spark umożliwia badanie i eksplorację danych w czasie rzeczywistym dla globalnie rozproszonych danych w bazie danych DocumentDB. Eksplorator danych (wersja zapoznawcza) zapewnia bogate, zunifikowane narzędzia deweloperskie do wstawiania, wysyłania zapytań i zarządzania danymi w bazie danych DocumentDB w ramach witryny Azure Portal i Emulatora. Ponadto wdrażamy szyfrowanie podczas bezczynności we wszystkich naszych regionach. Wszystkie dane przechowywane w bazie danych DocumentDB zostaną automatycznie zaszyfrowane podczas bezczynności przy zachowaniu takiej samej doskonałej dostępności, opóźnień, przepływności i funkcjonalności, z których dzisiaj korzystają klienci.

Program SQL Server 2017 Community Technology Preview 2.0 jest teraz dostępny

Program SQL Server 2017 Community Technology Preview (CTP) 2.0 jest teraz dostępny w systemach Windows, Linux i Docker. Ta wersja zapoznawcza wprowadza kilka nowych możliwości łącznie z zarządzaniem danymi graficznymi i obsługą zapytań do nich. Możesz teraz uruchamiać zapytania analityczne napisane natywnie w języku Python i skalowane wewnątrz bazy danych. Już dziś klienci mogą zapoznać się z wersją zapoznawczą CTP 2.0 w maszynie wirtualnej platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania.

Usługa Azure Data Factory nadal wzbogaca możliwości pozyskiwania i przekształcania danych

W marcu 2017 roku zespół usługi Azure Data Factory umożliwił ładowanie danych z systemów SAP HANA, SAP Business Warehouse, SFTP i HTTP oraz włączył rozszerzenie PolyBase, aby bezpośrednio ładować informacje z magazynu usługi Azure Data Lake Store do magazynu usługi Azure SQL Data Warehouse. Obsługiwana jest wysoka dostępność i skalowalność bramy zarządzania danymi oraz przenoszenie danych dla regionu Południowe Zjednoczone Królestwo. Zespół wprowadził też nowe działanie Spark umożliwiające zaawansowane przekształcanie danych. Dowiedz się więcej

Usługi Microsoft Cognitive Services: Content Moderator, interfejs API przetwarzania obrazów i interfejs API rozpoznawania twarzy są ogólnie dostępne

Usługi Microsoft Cognitive Services to zbiór interfejsów API, które umożliwiają deweloperom korzystanie z technologii rozpoznawania mowy i języka, wiedzy i wyszukiwania oraz technologii przetwarzania obrazów wysokiej klasy. Interfejs API rozpoznawania twarzy, interfejs API przetwarzania obrazów i usługa Content Moderator są teraz ogólnie dostępne w witrynie Azure Portal. Interfejs API rozpoznawania twarzy pomaga wykryć ludzkie twarze i porównać z podobnymi. Interfejs API przetwarzania obrazów udostępnia narzędzia pozwalające zrozumieć zawartość dowolnego obrazu. Natomiast usługa Content Moderator udostępnia wspomagane maszynowo moderowanie tekstu i obrazów rozszerzone dzięki narzędziom do przeglądu przez ludzi.

Gubisz się w tłumaczeniu? Dowiedz się więcej na temat nowości w usłudze Microsoft Translator

6 kwietnia 2017 r. usługa Microsoft Translator wprowadziła japoński jako swój dziesiąty język do tłumaczenia mowy. Wszystkie języki mówione są obsługiwane przez dwa systemy sztucznej inteligencji (AI). Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Microsoft Translator będącej częścią usługi Microsoft Cognitive Services jest dostępny na platformie Azure i pozwala deweloperom dodawać go do własnych aplikacji. Japoński jest też dostępny w prezentacjach, na spotkaniach lub podczas wszelkich innych tłumaczeń obejmujących wiele urządzeń z funkcją uniwersalnego tłumacza osobistego dzięki usłudze Microsoft Translator na żywo oraz w usłudze Tłumacz Skype. Dowiedz się więcej

Usługa Azure HDInsight jest dostępna w dodatkowych regionach

Usługa Azure HDInsight jest teraz dostępna w regionie Zachodnie stany USA 2, a usługa Azure HDInsight dla systemu Linux jest teraz dostępna w regionach Zachodnie Zjednoczone Królestwo, Południowe Zjednoczone Królestwo i Indie Środkowe. Usługa HDInsight to w pełni zarządzana oferta platformy Hadoop w chmurze, która zapewnia klastry analityczne typu „open source” dla rozwiązań Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka i R Server z umową dotyczącą poziomu usług (SLA) zapewniającą dostępność na poziomie 99,9%.

Szablony rozwiązań Cortana Intelligence przyspieszają podróż do inteligentnej aplikacji

Szablony rozwiązania Cortana Intelligence pozwalają zastosować zaawansowaną analitykę i dane big data do ulepszenia procesów biznesowych i zwiększenia konkurencyjności. Możesz wykorzystać elastyczne szablony rozwiązań zbudowane z użyciem najlepszej architektury i modeli uczenia maszynowego wspieranych przez nasz bogaty ekosystem partnerów. Pierwsze trzy szablony rozwiązań będą używane do prognozowania popytu detalicznego, personalizacji ofert dla detalicznego handlu online i kontroli jakości w przypadku handlu detalicznego.

Wystąpienia z serii L w usłudze Azure Virtual Machines są ogólnie dostępne

Wystąpienia z serii L w usłudze Azure Virtual Machines są teraz ogólnie dostępne w następujących regionach: Wschodnie stany USA 2, Zachodnie stany USA, Azja Południowo-Wschodnia, Australia Wschodnia, Kanada Środkowa i Kanada Wschodnia.

Zapora aplikacji sieci Web usługi Azure Application Gateway jest ogólnie dostępna w Niemczech

Funkcja zapory aplikacji sieci Web w usłudze Azure Application Gateway jest teraz ogólnie dostępna w Niemczech jako część nowej warstwy zapory aplikacji sieci Web. Zapora aplikacji sieci Web pomaga chronić aplikacje internetowe przed typowymi internetowymi programami wykorzystującymi luki, takimi jak wstrzykiwanie kodu SQL, działanie skryptów między witrynami i przechwytywanie sesji.

Azure Service Bus: Połączenia hybrydowe usługi Azure Relay są ogólnie dostępne

Funkcja połączeń hybrydowych usługi Azure Relay w usłudze Azure Service Bus jest ogólnie dostępna. Połączenia hybrydowe pozwalają używać otwartych standardów, takich jak HTTPS i WebSockets, do bezpiecznego łączenia zasobów znajdujących się lokalnie za zaporą z innymi opartymi na chmurze usługami lub zasobami.

Funkcje współpracy w usłudze Azure Active Directory B2B są ogólnie dostępne

Funkcje współpracy w usłudze Azure Active Directory (Azure AD) B2B upraszczają zarządzanie oraz zwiększają bezpieczeństwo dostępu partnerów do zasobów, w tym oprogramowania jako usługi (SaaS), takiego jak Office 365, Salesforce i nie tylko, a także do usług platformy Azure oraz innych aplikacji mobilnych, aplikacji w chmurze i aplikacji lokalnych. Funkcje współpracy w usłudze Azure AD B2B są teraz ogólnie dostępne i możesz od razu zacząć ich używać w produkcji.

Usługa Azure Active Directory B2C jest ogólnie dostępna w Europie

Wiele organizacji musi obsługiwać swoje dane w określonych lokalizacjach geograficznych, takich jak Europa, ze względu na przepisy branżowe lub prawa ochrony danych. Usługa Azure Active Directory (Azure AD) B2C to usługa zarządzania tożsamościami w chmurze pomagająca pozostać w kontakcie ze swoimi klientami. Oferuje ona teraz opcję połączenia własnych aplikacji i przekazania kont swoich klientów do wystąpień usługi Azure AD B2C, które obsługują i zapisują dane tylko w centrach danych platformy Azure w Europie. Dowiedz się więcej

Zakończenie okresu świadczenia pomocy technicznej dla narzędzi DirSync i Azure AD Sync 13 kwietnia 2017 r.

Wcześniej oferowaliśmy dwa narzędzia synchronizacji do implementacji tożsamości hybrydowej w celu rozszerzenia zasięgu tożsamości lokalnych na usługi w chmurze: Windows Azure Active Directory Sync (DirSync) obsługujące implementację pojedynczego katalogu lasu i Microsoft Azure Active Directory Sync (Azure AD Sync) obsługujące wiele lasów i inne zaawansowane możliwości. Program Azure Active Directory (Azure AD) Connect zastępuje teraz te starsze narzędzia we wszystkich scenariuszach. Narzędzia DirSync i Azure AD Sync nie będą już aktualizowane. Są one przestarzałe i nie są już objęte pomocą techniczną od 13 kwietnia 2017 r. Dowiedz się więcej

Zakończenie obsługi interfejsu API REST zarządzania usługami Azure Media Services w wersji 2011-10-01

Stary interfejs API REST zarządzania dla wersji usług Azure Media Services „2011-10-01” jest już przestarzały. Okres świadczenia pomocy technicznej zakończy się 22 maja 2017 r. Nowy i ulepszony punkt końcowy zarządzania usługami Media Services jest teraz dostępny i należy natychmiast przeprowadzić migrację do niego. Całkiem nowe szablony usługi Azure Resource Manager powinny odwoływać się do najnowszego interfejsu API zarządzania, aby można było aprowizować konta usług Media Services. Dowiedz się więcej

Platforma Xamarin University jest teraz dostępny w portalu Visual Studio Marketplace

Platforma Xamarin University oferuje szkolenia z programowania mobilnego z użyciem zajęć online na żywo, możliwych do pobrania materiałów kursów, nagrań, godzin pracy, samodzielnej nauki i wykładowców gościnnych. Platforma ta jest oferowana dla użytkowników co miesiąc i, tak jak inne usługi, sprzedawana w portalu Visual Studio Marketplace z użyciem subskrypcji platformy Azure do rozliczeń. Dowiedz się więcej o platformie Xamarin University, w tym o sposobie uruchomienia bezpłatnej wersji próbnej.

Zobacz, jak aplikacja mobilna Xamarin pomaga syryjskim uchodźcom

Telefony komórkowe są liniami życia dla 600 000 miejskich uchodźców mieszkających w Syrii. Organizacja Urban Refuge stworzyła aplikację mobilną Xamarin dla uchodźców syryjskich służącą do odnajdywania pomocy i usług na mapie. Zobacz historię.

Większe możliwości

Azure Friday: Proste powiadomienia wypychane w usłudze Azure App Service

Scott Hanselman prowadzący serię Azure Friday opowie o nowych funkcjach i pokazach powiadomień wypychanych w usłudze Azure App Service — bezpiecznym sposobie wykorzystania usługi Azure Mobile Apps do integracji aplikacji mobilnych z usługą Azure Notification Hubs w celu odbierania powiadomień wypychanych. Obejrzyj teraz

Deweloperzy, dołączcie do nas na bezpłatnych, osobistych warsztatach AI Immersion Workshop

Jeśli interesuje Cię tworzenie następnej generacji inteligentnych aplikacji, spotkaj się z nami w Seattle, Waszyngton we wtorek 9 maja 2017 r., przed samą konferencją Build 2017. Przynieście swoje laptopy i zakasajcie rękawy na sesjach praktycznych, poczynając od stosowanego uczenia maszynowego i Big AI do usług Microsoft Cognitive Services i inteligentnego oprogramowania jako usługi (SaaS). Zbadajcie głębię oferty sztucznej inteligencji (AI) firmy Microsoft i nawiążcie osobiste kontakty ze specjalistami branży i kolegami. Liczba miejsc ograniczona.

Dołącz do nas na konferencji Microsoft Data Insights Summit 2017

Konferencja Microsoft Data Insights Summit powraca w dniach 12 i 13 czerwca 2017 r. w Seattle, Waszyngton. Wydarzenie to ma na celu pomoc w identyfikacji bardziej szczegółowych danych, lepszym zrozumieniu swoich danych i podjęciu działań w celu przekształcenia swojej firmy. Masz bezpośredni dostęp do inżynierów opracowujących nasze narzędzia do analizy biznesowej — możesz więc zadawać najtrudniejsze pytania i zapoznawać się z najlepszymi rozwiązaniami. Odkryj najnowsze trendy, narzędzia i plany rozwoju produktów podczas warsztatów, prelekcji, sesji prezenterów itd. Zarejestruj się już dziś

Zobacz, co będzie dalej z platformą Azure, na konferencji Microsoft Ignite

Dołącz do nas podczas konferencji Microsoft Ignite w Orlando, Floryda w dniach 25–29 września 2017 r. Jest to miejsce, gdzie możesz spotkać ekspertów zajmujących się platformą Azure, uzyskać inspiracje i wrócić do domu z nowymi pomysłami. Ta pięciodniowa konferencja oferuje ponad 700 sesji dotyczących platformy Azure i wielu innych tematów oraz praktyczne pokazy i wiele możliwości uzyskania odpowiedzi na swoje pytania. Dowiedz się więcej

Na żądanie: Microsoft Data Amp

Nie było Cię na konferencji Microsoft Data Amp? Możesz skorzystać z zawartości na żądanie tego unikatowego wirtualnego wydarzenia dla innowatorów danych. Dowiedz się, jak postępy w danych, inteligencji i analizie napędzają cyfrowe przekształcenie. Uzyskasz wgląd w branżę oraz dowiesz się więcej na temat ważnych anonsów i najnowszych technologii. Microsoft Data Amp — gdzie dane zaczynają pracować. Obejrzyj teraz

Na żądanie: Microsoft Tech Summit

Nie było Cię na konferencji Tech Summit? Nie przegap zawartości na żądanie obejmującej ponad 50 sesji technicznych dotyczących całego szeregu tematów obejmujących platformę Azure i platformę hybrydową, a w tym bezpieczeństwo, sieć, dane, pamięć, tożsamość, mobilność, infrastrukturę chmury, zarządzanie, metodykę DevOps, platformy aplikacji, wydajność, współpracę itd. Zarejestruj się już dziś

Transparent Microsoft Tech Summit

Seminarium internetowe na żądanie: 5 dni, aby uczynić działania IT bardziej skutecznymi

Dowiedz się więcej o narzędziach pomagających usuwać problemy infrastrukturalne, zrozumieć kondycję aplikacji i określać zabezpieczenia prewencyjne. Nasi eksperci od kwestii hybrydowych poprowadzą Cię przez 5-dniowy wstęp do ustanawiania bardziej efektywnego potoku IT i pokażą, jak gromadzić szczegółowe informacje o krytycznych problemach, szybciej zauważać problemy i umożliwiać ciągłe działanie za pomocą zautomatyzowanych napraw zapewnianych przez usługi zarządzania i zabezpieczeń platformy Azure. Zarejestruj teraz

Cloud Cover: Azure Managed Disks

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Managed Disks, znacznie uproszczonym sposobie zarządzania kontami magazynu używanymi dla dysków maszyny wirtualnej. Za pomocą usługi Managed Disks po prostu określasz, czy potrzebujesz magazynu w warstwie Premium, czy Standardowa, oraz wielkość dysków, których potrzebujesz. A usługa zajmie się całą resztą. Usługa Managed Disks oferuje też nowe funkcje, takie jak izolacja zestawu dostępności, migawki i obrazy.

Może Cię też zainteresować temat Developing and Debugging Azure Mobile Apps (Opracowywanie i debugowania aplikacji Azure Mobile Apps).

Weź udział w bezpłatnej serii wirtualnych laboratoriów usługi Azure Marketplace

Czy interesują Cię takie rozwiązania, jak Chef, Red Hat i Commvault, ale nie wiesz, jak zacząć? Dołącz do nas podczas serii bezpłatnych wirtualnych laboratoriów, gdzie pokażemy, jak wdrażać tego rodzaju aplikacje bezpośrednio na platformie Azure, w trakcie praktycznego, trwającego maksymalnie 45 minut pokazu. Dowiedz się więcej i zarejestruj się.

Obraz z podpisem: It's not who you know -- it's what. Laboratoria usługi Azure Marketplace

Moja przygoda z doskonałą chmurą: Pierwsze kroki, pierwsze pomyłki

Brad Wright podzieli się jednym z najważniejszych doświadczeń zdobytych przez dział IT firmy Microsoft podczas pomagania firmie Microsoft w przenoszeniu całej infrastruktury IT do chmury. Przeczytaj wpis na stronie IT Showcase.

Analiza przypadku: Przeprojektowanie topologii sieciowej dla architektury nowoczesnych aplikacji

W przypadku działu IT firmy Microsoft przejście do chmury wymagało fundamentalnej zmiany starszego projektu sieci. Nowoczesne, oparte na chmurze aplikacje i usługi wymagają niezawodnej łączności z Internetem w celu zapewnienia najlepszej obsługi użytkowników i wysokich poziomów wydajności. Oszacowaliśmy potrzeby naszej sieci i postanowiliśmy ponownie opracować architekturę infrastruktury, aby obsłużyć nastawioną na chmurę i mobilną kulturę w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Bezpłatnie wypróbuj rozwiązanie Microsoft Enterprise Mobility + Security

Dzięki tej trzymiesięcznej bezpłatnej wersji próbnej rozwiązania Microsoft Enterprise Mobility + Security możesz: lepiej chronić swoje dane przed atakami, zachować funkcje mobilne i stacjonarne, do których przyzwyczaił się Twój zespół, zrobić więcej mniejszym kosztem oraz chronić użytkowników, urządzenia, aplikacje i dane za pomocą intuicyjnego mobilnego zarządzania na platformie gotowej na przyszłość. Aby rozpocząć trzymiesięczny okres próbny, bezpłatnie dołącz do pakietu Cloud Essentials dla specjalistów IT w celu uzyskania tej i innych ofert wersji próbnych.

Rozrywka

Ilustracja pokazująca stojącego mężczyznę patrzącego na swój zegarek i kobietę z zaniepokojonym wyrazem twarzy stojącą na jednej nodze oraz trzymającą w jednej ręce tablet i telefon w drugiej, a jej palce u nogi wyglądają, jakby pisały na komputerze na pobliskim biurku. Mężczyzna patrzy na swój zegarek i mówi do kobiety „Nasz wolny od technologii długi weekend zaczyna się za 5..4..3..2..”.

*Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Producent nici widzi swoją przyszłość w chmurze

Firma Coats, wiodący światowy producent nici przemysłowych, wykorzystał chmurę firmy Microsoft jako podstawę strategii przekształcenia swojej działalności tak, aby dostosować ją do wymagań epoki opartej na danych. Firma Coats przenosi wszystkie zasoby swojego centrum danych na platformę Azure, łącznie z produkcyjnymi systemami SAP HANA, w celu uzyskania elastyczności, znacznej poprawy wydajności i obniżenia kosztów. Zespół technologii wspiera wydajność każdego urządzenia w dowolnym miejscu, zabezpieczając aplikacje i dane za pomocą pakietu Microsoft Enterprise Mobility + Security.

Dowiedz się więcej

Za pomocą platformy Azure początkująca firma odblokowuje drzwi do szybkiego rozwoju działalności i innowacji

Firma UniKey, dostawca technologii klucza cyfrowego do inteligentnych zamków, zbudował szybko rosnącą firmę na platformie Azure. Partnerzy produkcyjni mogą szybko wprowadzać na rynek nowe produkty do inteligentnego dostępu, a produkt „eKey” teraz coraz szerzej wchodzi na rynki na całym świecie. Mając drzwi otwierające się jednym dotknięciem, konsumenci wreszcie widzą sceny z serialu Jetsonowie w rzeczywistości.

Dowiedz się więcej

Zwiększone możliwości

Partnerzy

Firma Nasuni zwiększyła przychody z pomocą usług GTM

Działania wprowadzania na rynek (GTM) pomogły firmie Nasuni zwiększyć ogólne przychody o 80 procent w zeszłym roku i pozwoliły uzyskać ponad 100 nowych wygranych netto na platformie Azure. „Przeszliśmy na platformę Microsoft Azure z usług Amazon Web Services (AWS), więc mogliśmy wykorzystać usługi Microsoft GTM Services, a wyniki mówią same za siebie. Dzięki przenosinom nasz wzrost przychodów niebywale się zwiększył” powiedział Andres Rodriguez, założyciel, prezes i dyrektor generalny firmy Nasuni.

Dowiedz się więcej

Azure Marketplace

Polecane: Trendy chmury hybrydowej dla odzyskiwania po awarii w przedsiębiorstwie

Chmura hybrydowa wymaga modernizacji rozwiązań i procesów odzyskiwania po awarii. Aby zbudować efektywne podejście do odzyskiwania po awarii dla hybrydowej infrastruktury chmury, istnieją trzy kroki, które muszą być częścią tego procesu: analiza, projektowanie i testowanie/doskonalenie. Zapewnią one ochronę danych i możliwość ich szybkiego odzyskania. To 20-minutowe seminarium internetowe udostępni najlepsze rozwiązania i podejścia o udowodnionej skuteczności w rzeczywistych wdrożeniach firm. Po zarejestrowaniu się na seminarium internetowe możesz pobrać e-book Seven Cost Saving Tips for Disaster Recovery i historię klienta.

Odwiedź stronę Marketplace

Polecane: Narzędzia analityczne danych big data klasy korporacyjnej w chmurze platformy Azure dla organizacji dowolnej wielkości

Za pomocą narzędzia HPE Vertica w chmurze platformy Azure możesz uzyskać dostęp do wysokowydajnej analizy danych klasy korporacyjnej dostarczanej w wyjątkowej skali bez żadnych kompromisów. Oferujące wszechstronny zestaw funkcji i funkcjonalności narzędzie Vertica umożliwia szybkie i niezawodne zarządzanie dużymi ilościami danych, aby umożliwić szybki analityczny wgląd. Wypróbuj narzędzie Vertica, aby zobaczyć, czy może ono pomóc Ci realizować szybsze zapytania bez naruszania budżetu.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witajcie!

Podobnie jak wiele osób, jestem zdziwiony tym, jak wielkie postępy zrobiła technologia w ciągu ostatnich kilku lat. Nauczanie jest teraz bardziej elastyczne i dynamiczne oraz pomaga studentom myśleć o przyszłych technologiach. Jeśli jesteś studentem lub znasz kogoś, kto nim jest, możesz wziąć udział w konkursie online Hello Cloud 2017, w którym studenci mają możliwość wygrania $1000 USD co miesiąc. Aby wziąć w nim udział, studenci muszą tylko zarejestrować się na platformie Azure (bezpłatnie, nie jest wymagana karta kredytowa) za pośrednictwem programu Microsoft Imagine, a następnie wykonać przynajmniej jedno z naszych działań Hello Cloud.

Miwa