Biuletyn systemu Azure: listopad 2016

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Szukasz biuletynu z innego miesiąca?
Przeszukaj nasze archiwum:

Polecane

Wyróżniona historia przesłana przez klienta: GovPermit

„Gdy opracowaliśmy GovPermit, nowatorski i innowacyjny portal do obsługi pozwoleń i licencji rządowych, wiedzieliśmy, że potrzeby lokalnych władz dotyczące przetwarzania i zasobów będą wysokie i o kluczowym znaczeniu. Po rozważeniu dostępnych opcji w zakresie infrastruktury postawiliśmy na platformę Azure. Od tej pory nie natrafiliśmy na absolutnie żadne ograniczenia, jakie występowałyby w przypadku tradycyjnej infrastruktury. Bez platformy Azure, integracji z programem Visual Studio i materiałów wideo z serii Azure Friday, pomagających nam znaleźć kreatywne zastosowania technologii i usług Azure, nie bylibyśmy w tym miejscu co dzisiaj. Dzięki za świetne usługi i czystą moc, którą mamy na wyciągnięcie ręki”. – Matt Scachette, prezes, GovPermit

Strona główna GovPermit

Bezpłatna książka elektroniczna: Enterprise Cloud Strategy (Strategia przedsiębiorstwa w chmurze)

Wyobraź sobie, że możesz zapewnić zarówno efektywność, jak i innowacyjność w swoich dziedzinach biznesowych i całym portfelu rozwiązań. Pomyśl, że możesz wykorzystać chmurę oraz wszystkie jej zasoby i funkcje. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej mapie drogowej i sprawdzonym strategiom działania. Pobierz tę bezpłatną książkę elektroniczną, Enterprise Cloud Strategy (Strategia przedsiębiorstwa w chmurze), i poznaj sposoby na opracowanie własnej mapy drogowej pozwalającej osiągnąć sukces.

Strona pobierania książki elektronicznej Enterprise Cloud Strategy (Strategia przedsiębiorstwa w chmurze)

Nadchodzące wydarzenia

Gartner Data Center, Infrastructure & Operations Management Summit
28 listopada 2016 r.
Londyn, Wielka Brytania

Modern Apps Live!
5 grudnia 2016 r.
Orlando, Floryda

Strata + Hadoop World
5 grudnia 2016 r.
Singapur

Microsoft Tech Summit
7 grudnia 2016 r.
Strumieniowa transmisja na żywo z Tel Awiwu w Izraelu

Znajdź wydarzenia związane z platformą Azure

Krok naprzód w realizacji naszego ambitnego planu zdemokratyzowania sztucznej inteligencji

Firma Microsoft poinformowała niedawno o nawiązaniu nowego partnerstwa z firmą OpenAI — organizacją niedochodową prowadzącą badania z zakresu sztucznej inteligencji, założoną przez Elona Muska, Sama Altmana, Grega Brockmana i Ilyę Sutskevera. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się wnieść znaczny wkład w rozwój sztucznej inteligencji, dzięki czemu będzie łatwiej dostępna dla każdego dewelopera i każdej organizacji. Przeczytaj więcej na temat tego partnerstwa i dowiedz się, dlaczego firma OpenAI wybrała rozwiązanie Azure jako swoją podstawową platformę chmury, w artykule z wypowiedziami Harry’ego Shuma, wiceprezesa wykonawczego firmy Microsoft ds. sztucznej inteligencji i badań, oraz Sama Altmana, współzałożyciela organizacji OpenAI (nie zapomnij również obejrzeć tego wideo, w którym firma wyjaśnia, dlaczego zdecydowała się na platformę Azure). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź również blog platformy Azure.

Dostęp do informacji

Connect(); // 2016: prezentacje i sesje techniczne dostępne na żądanie

Ominęło Cię wydarzenie programistyczne Microsoft Connect();? Zapoznaj się ze wszystkimi aktualnościami i prezentacjami lub przejdź prosto do sesji technicznych poświęconych programom Visual Studio i .NET, platformie Xamarin, podejściu DevOps, platformie Azure, danym w aplikacjach inteligentnych, platformie UWP, programowaniu dla pakietu Office i nie tylko! Przejrzyj zawartość dostępną na żądanie.

Wystąpienia serii G są teraz dostępne dla usług Azure Cloud Services

Wystąpienia serii G są dostępne w usługach Azure Cloud Services we wszystkich regionach, w których są obecnie oferowane wystąpienia serii G dla usługi Azure Virtual Machines. Korzystają one z rodziny procesorów Intel Xeon E5 v3 i zapewniają niezrównaną wydajność obliczeniową, znaczną pamięć i niezawodną przestrzeń na lokalnych dyskach SSD.

Kopia zapasowa VMware jest teraz dostępna w usłudze Azure Backup

Kopia zapasowa VMware w usłudze Azure Backup pomaga chronić maszyny wirtualne działające na platformie VMware, lokalnie bądź w chmurze. Jeśli uruchamiasz tworzenie kopii zapasowych w środowisku lokalnym, ta nowa funkcja pomoże Ci spełnić wymagania dotyczące odzyskiwania operacyjnego. Jeśli natomiast tworzysz kopie zapasowe swoich informacji w chmurze, możesz sprostać regułom w zakresie długoterminowej zgodności i mieć kopię danych poza siedzibą firmy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę sieci Web Operations Management Suite | Protection & Recovery.

Funkcja przetwarzania OLTP danych w pamięci dla usługi Azure SQL Database jest ogólnie dostępna

Za pomocą funkcji przetwarzania OLTP danych w pamięci, dostępnej w usłudze Azure SQL Database, możesz radykalnie zwiększyć wydajność (nawet 30-krotnie) w zakresie przetwarzania transakcji i wprowadzania danych w bazach danych Premium — wymaga to co najwyżej minimalnych zmian w aplikacji. Tabele i typy tabel zoptymalizowane pod kątem użycia pamięci oraz natywnie kompilowane moduły języka T-SQL są teraz dostępne we wszystkich bazach danych Premium, również w pulach elastycznych w wersji Premium. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj wpis na blogu Microsoft Azure SQL Database provides unparalleled performance with In-Memory technologies (Usługa Microsoft Azure SQL Database zapewnia niezrównaną wydajność dzięki technologiom pamięci).

Publiczna wersja zapoznawcza funkcji przechowywania długoterminowego w usłudze Azure SQL Database

Na potrzeby aplikacji, które ze względu na wymagania operacyjne lub w zakresie zgodności muszą przechowywać dane, w usłudze Azure SQL Database dostępne jest przechowywanie długoterminowe. Wystarczy kilka kliknięć, aby z łatwością włączyć w bazach danych funkcję tworzenia cotygodniowych kopii zapasowych, przechowywanych w magazynie usługi Azure Backup, i wydłużyć wbudowany w usłudze SQL Database okres przechowywania z 35 dni do 10 lat. Kopie zapasowe z magazynu można przywrócić. Po upływie skonfigurowanego okresu przechowywania są usuwane automatycznie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog platformy Azure.

Nowe funkcje w usłudze Azure Content Delivery Network zapewniające lepszą wydajność, zarządzanie w czasie rzeczywistym i obsługę użytkowników urządzeń przenośnych

Azure Content Delivery Network to obejmująca wiele sieci CDN platforma, która zapewnia wysoce skalowalne, bezpieczne dostarczanie zawartości ze zwiększoną wydajnością. Nowe funkcje obejmują możliwość ustawienia alertów w czasie rzeczywistym informujących o anomaliach w zakresie dostarczania, na przykład dotyczących przepustowości i stanu bufora. Ponadto dostępny jest aparat reguł mobilnych, za pomocą którego można dostosować reguły i funkcje przeznaczone dla urządzeń przenośnych, na przykład dla konkretnego modelu urządzenia i systemu operacyjnego. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog platformy Azure.

Usługi Azure Active Directory Domain Services są ogólnie dostępne

Azure Active Directory Domain Services to skalowalne, zarządzane usługi o wysokiej wydajności zapewniające obsługę przyłączania do domeny, protokołów LDAP i Kerberos, uwierzytelniania zintegrowanego systemu Windows oraz zasad grupy. Administratorzy mogą włączać jednym kliknięciem zarządzane usługi domenowe dla maszyn wirtualnych z systemami Linux i Windows oraz aplikacji obsługujących katalog wdrożonych w usługach infrastruktury Azure. Usługi Azure Active Directory Domain Services są zgodne z usługą Active Directory systemu Windows Server, dlatego umożliwiają łatwe migrowanie tradycyjnych aplikacji lokalnych do chmury.

W usłudze Azure HDInsight wprowadzono zaawansowane funkcje zabezpieczeń w publicznej wersji zapoznawczej

Usługa Azure HDInsight ma kilka nowych, kluczowych funkcji zabezpieczeń. Można ją zintegrować z usługami Azure Active Directory i Azure Active Directory Domain Services, aby uzyskać uwierzytelnianie i zarządzanie tożsamościami klasy korporacyjnej. Ponadto dzięki integracji z platformą Apache Ranger usługa HDInsight zapewnia centralny portal do obsługi zasad i zarządzania, w którym administratorzy mogą zarządzać precyzyjnymi zasadami kontroli dostępu dotyczącymi dostępu do danych, usług i składników usługi Hadoop. Dane przetwarzane przez usługę HDInsight są przechowywane w usłudze Azure Data Lake Store lub Azure Storage. Obie zapewniają szyfrowanie po stronie serwera w celu zabezpieczenia danych magazynowanych.

Nowe łączniki i zwiększona szybkość w usłudze Azure Data Factory

Usługa Azure Data Factory umożliwia umieszczenie na platformie Azure danych pochodzących z wielu różnych lokalizacji na potrzeby zaawansowanych analiz i modelowania predykcyjnego. Niedawno dodaliśmy obsługę protokołu FTP/S, usług Amazon S3 i Amazon Redshift oraz formatu pliku Parquet. Znacznie ulepszono również szybkość ładowania: teraz możesz ładować dane do usługi Azure SQL Data Warehouse z szybkością 1,2 GB/s, a do usług Azure Data Lake Store i Azure Blob Storage — z szybkością przekraczającą 1,0 GB/s.

Usługi Azure Analysis Services w publicznej wersji zapoznawczej

Usługi Azure Analysis Services, utworzone w oparciu o sprawdzony aparat analityczny usług Microsoft SQL Server Analysis Services, udostępniają możliwości semantycznego modelowania analizy biznesowej klasy korporacyjnej, które zapewniają korzyści z pracy w chmurze związane ze skalą, elastycznością i zarządzaniem. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog platformy Azure.

Microsoft Cognitive Services: usługa Microsoft Translator jest ogólnie dostępna

Wchodzące w skład usług Microsoft Cognitive Services rozwiązanie Microsoft Translator jest teraz ogólnie dostępne jako usługa w witrynie Azure Portal. Microsoft Translator to oparta na chmurze usługa tłumaczenia automatycznego, dostępna w ponad 50 obsługiwanych językach tekstu i 9 językach w przypadku mowy.

Microsoft Cognitive Services: grupa osób, nowa funkcja interfejsu API rozpoznawania twarzy, w publicznej wersji zapoznawczej

Usługi Microsoft Cognitive Services to zbiór interfejsów API, które umożliwiają deweloperom tworzenie inteligentnych aplikacji dzięki możliwości korzystania z wysokiej jakości technologii mowy, języka, wiedzy, wyszukiwania oraz przetwarzania obrazów opracowanych przez firmę Microsoft podczas wieloletnich badań. Aktualizacja interfejsu API rozpoznawania twarzy umożliwia deweloperom przechowywanie danych nawet o 1 milionie osób dzięki zakupowi dodatkowych twarzy osób. Obowiązujący przydział dla przechowywanych grup osób wynosi teraz 1000 i maksymalnie 1000 osób na jedną grupę.

Microsoft Cognitive Services: pakiet Content Moderator w publicznej wersji zapoznawczej

Wchodzący w skład usług Microsoft Cognitive Services pakiet Microsoft Content Moderator jest teraz dostępny jako usługa w publicznej wersji zapoznawczej za pośrednictwem witryny Azure Portal. Zarządzany przez inteligentną usługę uczenia maszynowego pakiet Microsoft Content Moderator automatycznie odfiltrowuje obraźliwą zawartość z tekstu, obrazów i wideo na różnych platformach. Oferuje również narzędzia umożliwiające ludziom dokonywanie przeglądu w bardziej złożonych przypadkach. W pakiecie Content Moderator dostępne jest również moderowanie wideo, umożliwiające proaktywne wykrywanie obraźliwej i niepożądanej zawartości wideo za pośrednictwem usług Azure Media Services.

Rozwiązanie Microsoft Dynamics 365 dla usługi Customer Insights jest teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej

Microsoft Dynamics 365 dla usługi Customer Insights to nowe rozwiązanie SaaS, które ułatwia angażowanie klientów, wspierając pracowników dzięki szczegółowym informacjom umożliwiającym podjęcie odpowiednich działań. Usługa Customer Insights scala dane klientów, aby utworzyć dynamiczny, kompleksowy widok interakcji, zaangażowania i historii zakupów każdego klienta. Umożliwia to następnie przekazanie pracownikom konkretnych, dopasowanych do ich ról wniosków, które pozwolą im w pełni zadowolić klientów. Usługa Customer Insights powstała na podstawie naszej wiodącej w branży platformy Cortana Intelligence i wykorzystuje nasze inwestycje w sztuczną inteligencję.

Azure Media Redactor w publicznej wersji zapoznawczej

Azure Media Redactor, nowa usługa Azure Media Analytics, to procesor multimediów, który automatycznie rozmywa twarze na nagraniach wideo. Oto niektóre z jego kluczowych zastosowań: automatyczne odnajdywanie i usuwanie danych poufnych; ochrona własności intelektualnej i danych osobowych przed niezamierzonym ujawnieniem, kradzieżą lub innym niewłaściwym użyciem, a także spełnianie wymogów prawnych dotyczących ochrony prywatności i ujawniania informacji. Dwie warstwy usług, Podstawowa i Standardowa, zapewniają obsługę wielu różnych rozdzielczości i szybkości klatek.

Nowe warstwy i regiony dostępne w usłudze Azure Search

Dzięki dostępnym teraz warstwom S3, Wysoka gęstość S3, Standardowa S3 oraz Wysoka gęstość Standardowa S3 masz więcej opcji cenowych umożliwiających korzystanie z usługi Azure Search. Usługa Azure Search jest teraz dostępna w regionach Zachodnio-środkowe stany USA, Kanada Wschodnia i Kanada Środkowa.

Visual Studio Team Services: rozszerzenia Code Search i Test & Feedback są teraz bezpłatne

Rozszerzenia Code Search i Test & Feedback dla usługi Visual Studio Team Services są teraz ogólnie dostępne. Użytkownicy usługi Team Services z podstawowym poziomem dostępu mogą używać wszystkich funkcji rozszerzeń Code Search oraz Test & Feedback. Użytkownicy mający dostęp na poziomie uczestnika projektu mogą jedynie korzystać z funkcji opinii z rozszerzenia Test & Feedback. Oba rozszerzenia są dostępne w bezpłatnej wersji zapoznawczej za pośrednictwem witryny Visual Studio Marketplace. Zaktualizowana wersja rozszerzenia Test & Feedback będzie dostępna do pobrania ze sklepu Chrome (obecnie obsługuje ją tylko przeglądarka Google Chrome).

Funkcja połączeń hybrydowych usługi Azure Service Bus w publicznej wersji zapoznawczej

Dzięki funkcji połączeń hybrydowych w usłudze Azure Service Bus możesz bezpiecznie uzyskiwać dostęp do istniejących elementów zawartości, bez względu na to, gdzie się znajdują, i bez konieczności przeprowadzania złożonej konfiguracji zapory, sieci lub sieci VPN. Funkcja ta zapewnia ulepszone uwierzytelnianie i łączność za pośrednictwem chmury, a także dodatkowe korzyści w postaci wglądu i monitorowania. Dzięki nowemu interfejsowi API połączeń hybrydowych możesz przechowywać dane w ich bieżącej lokalizacji, jednocześnie zapewniając bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca.

Platforma Azure dla organizacji niedochodowych jest już dostępna

Od teraz oferujemy odnawialne corocznie środki na korzystanie z platformy Azure w wysokości $5 000 USD dla uprawnionych organizacji niedochodowych. Firma Microsoft prowadzi kompleksowy, najlepszy w branży program darowizn, aby udostępniać organizacjom niedochodowym usługi w chmurze, które nie tylko umożliwią transformację samych organizacji, ale też pozwolą zmieniać świat. Dzięki platformie Azure i innym usługom w chmurze organizacje takie jak Partners In Health czy KEXP już dziś wywierają większy wpływ. Ta oferta stanowi część naszego zobowiązania na kwotę $1 miliardów (USD), zgodnie z którym zamierzamy przekazywać usługi w chmurze na rzecz pożytku publicznego. Dowiedz się więcej.

Strona darowizn produktów firmy Microsoft

Większe możliwości

Azure App Service Companion

Donovan Brown spotkał się z zespołem programu Azure Friday i poznał nowe narzędzie Azure App Service Companion. Obejrzyj teraz.

Strona z materiałem wideo poświęconym narzędziu Azure App Service Companion

Rozwiń swoje umiejętności z zakresu chmury i infrastruktury podczas wydarzenia Microsoft Tech Summit

Weź udział w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu technicznym z najlepszymi inżynierami firmy Microsoft. Dzięki ponad 70 sesjom szkoleniowym, praktycznym laboratoriom i dostępowi do ekspertów szczegółowo poznasz najnowsze innowacje z zakresu platformy Azure i platformy hybrydowej. Nie możesz tego przeoczyć! Znajdź wydarzenie w Twojej okolicy lub zarejestruj się, aby zdalnie obejrzeć transmisję strumieniową na żywo.

Weź udział w bezpłatnej serii wirtualnych laboratoriów usługi Azure Marketplace

Jeśli interesujesz się rozwiązaniami takimi jak Chef, Red Hat, DataStax czy Hortonworks, ale nie wiesz, jak zacząć pracę z nimi, weź udział w naszej nowej, bezpłatnej serii wirtualnych laboratoriów. Podczas praktycznych, trwających maksymalnie 30 minut pokazów omówimy sposób wdrażania takich aplikacji bezpośrednio na platformie Azure. Laboratoria będą oferowane co czwartek w grudniu 2016 r. Dowiedz się więcej i zarejestruj się.

Strona rejestracji na laboratoria usługi Azure Marketplace

Zarejestruj się na organizowane w Stanach Zjednoczonych wydarzenie z udziałem osobistym, aby jeszcze lepiej poznać podejście DevOps

W ramach wsparcia Twoich działań na rzecz transformacji cyfrowej i wykorzystania w firmie technologii cyfrowych dla osiągnięcia sukcesu zachęcamy Cię do odkrycia, jak platformy i narzędzia firmy Microsoft umożliwiają wprowadzenie praktyk DevOps, które zapewniają efektywność na dużą skalę. Mamy nadzieję, że zarejestrujesz się i osobiście weźmiesz w tym specjalnym wydarzeniu z Gene’em Kimem w centrum Microsoft Technology Center w Reston w stanie Virginia dnia 8 grudnia 2016 r.

Teraz dostępne na żądanie: sesje dotyczące platformy Azure z konferencji Microsoft Ignite

Jeśli udało Ci się uczestniczyć w konferencji Microsoft Ignite w Atlancie, uzyskaj dostęp do sesji, które Cię ominęły lub które chcesz zobaczyć ponownie. Nie udało Ci się w tym roku wziąć osobistego udziału? Wygospodaruj trochę czasu i obejrzyj sesje poświęcone najważniejszym dla Ciebie tematom. Dostępne są wszystkie materiały: od prezentacji Satyi Nadelli dotyczącej innowacyjności przez osiem sesji ogólnych po szczegółowe omówienia i pokazy. Obejrzyj teraz.

Strona z materiałami wideo dotyczącymi konferencji Microsoft Ignite

Analiza przypadku: partnerstwo informatyczne z wykorzystaniem zwinnego wytwarzania oprogramowania

Działy firmy Microsoft — informatyczny oraz ds. obiektów i nieruchomości — nawiązały współpracę, aby stworzyć mobilne rozwiązanie do raportowania i obsługi magazynu danych w chmurze. Opracowaliśmy model danych, mając na celu efektywne odzwierciedlenie ich potrzeb biznesowych i przy użyciu metod zwinnych zaimplementowaliśmy to rozwiązanie. W ten sposób powstała aplikacja do analizy biznesowej, która zapewnia kompleksowy wgląd w prowadzoną działalność, jej wyniki i możliwe ulepszenia, które pozwolą sprostać przyszłym potrzebom biznesowym. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Strona z artykułem zawierającym analizę przypadku

Cloud Cover: HockeyApp i Application Insights

W tym odcinku poznasz podstawy usługi HockeyApp oraz dostępne w niej funkcje, takie jak: dystrybucja aplikacji w wersji beta, raportowanie awarii, opinie użytkowników, śledzenie użytkowników i metryki aplikacji.

Strona z materiałem wideo z serii Cloud Cover na temat usługi HockeyApp

Może również zainteresować Cię ten odcinek dotyczący usługi Azure Bot lub ten zawierający podsumowanie aktualności dotyczących platformy Azure.

Tworzenie aplikacji mikrousług w usłudze Azure Service Fabric

Odkryj usługę Azure Service Fabric, poznaj dostępne w niej narzędzia deweloperskie i związane z nią podstawowe pojęcia, a do tego naucz się tworzyć, wdrażać, skalować, uaktualniać i usuwać aplikację. Obejrzyj ten kurs i zapoznaj się z bezpłatnym składnikiem systemu Windows, który współpracuje z dowolną chmurą — w tym z platformą Azure, usługą firmy Amazon, środowiskiem lokalnym i nie tylko.

Tworzenie aplikacji rozproszonych i opartych na mikrousługach w usłudze Azure Container Service

Obejrzyj ten kurs, aby szczegółowo poznać aplikacje rozproszone i oparte na mikrousługach w usłudze Azure Container Service. Zapoznaj się z omówieniem, a następnie naucz się tworzyć aplikację działającą w usłudze Container Service — dowiesz się, jak obsługiwać rejestr usług i odnajdywanie usług, a także opanujesz równoważenie obciążenia aplikacji. Nie przeocz tej prezentacji prostego, otwartego i elastycznego sposobu uruchamiania aplikacji kontenerów w chmurze.

Dostarczanie aplikacji przy użyciu architektur mikrousług na platformie Azure

Podczas tego seminarium internetowego na żądanie dowiesz się, jak dostarczanie aplikacji mikrousług na platformie Azure może zapewnić Ci skalę, moc i wysoką dostępność, które są potrzebne w miarę rozwoju firmy. Sprawdź, jak inni klienci używają mikrousług na platformie Azure. Obejrzyj również pokaz usługi Service Fabric, aby przekonać się, jak łatwo można pakować i wdrażać aplikacje oparte na mikrousługach oraz nimi zarządzać.

Analiza przypadku: migrowanie kluczowych aplikacji działu skarbowego firmy Microsoft na platformę Azure

Dział IT firmy Microsoft nieustannie przenosi firmowe technologie i procesy biznesowe do chmury. Niedawno przenieśliśmy portfel aplikacji finansowych działu skarbowego firmy Microsoft na platformę Azure. Dział IT i dział skarbowy firmy Microsoft oraz zespół inżynierów platformy Azure skorzystały z dostępnych na platformie Azure funkcji IaaS i PaaS, aby przenieść aplikacje z lokalnych centrów danych do chmury, która stanowi ujednoliconą, skalowalną i odporną platformę. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Strona z artykułem zawierającym analizę przypadku

Analiza przypadku: wgląd w działalność dzięki telemetrii aplikacji

Dział IT firmy Microsoft IT obsługuje różne aplikacje dla działu globalnej sprzedaży, marketingu i operacji (GSMO). Aby zwiększyć skuteczność portfela aplikacji naszej firmy, wspólnie z GSMO opracowaliśmy oparte na telemetrii rozwiązanie na platformie Azure, które pomoże temu działowi zrozumieć przebieg procesu sprzedaży. Za pomocą usług Azure Application Insights, Azure Data Factory i Azure Data Lake rozwiązanie to zbiera dane z portfela aplikacji, centralizuje je i analizuje, a także udostępnia nowe informacje dotyczące działań sprzedażowych. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Strona z artykułem zawierającym analizę przypadku

Analiza przypadku: usługa Azure Key Vault pomaga chronić klucze, wpisy tajne i certyfikaty

Za pomocą usługi Azure Key Vault dział IT firmy Microsoft przechowuje i chroni klucze szyfrowania, wpisy tajne (takie jak klucze uwierzytelniania i hasła) oraz certyfikaty. Użycie tego magazynu zwiększa bezpieczeństwo infrastruktury, aplikacji i usług, które tworzymy i obsługujemy. Upraszcza to również proces ochrony dla deweloperów, ponieważ z łatwością mogą odnaleźć zawartość magazynu i nią zarządzać w swoich aplikacjach. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Strona z artykułem zawierającym analizę przypadku

Poznaj przyszłość mobilności dzięki usłudze Microsoft Enterprise Mobility + Security

Technologie mobilne w przedsiębiorstwie to aktualnie gorący temat wśród firm. Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenia i wydajność, czyli o zapewnienie kompleksowego rozwiązania oraz uproszczenie zarządzania tożsamościami, urządzeniami, aplikacjami i danymi. To seminarium internetowe pokazuje, jak zachować produktywność pracowników korzystających ze swoich ulubionych aplikacji i urządzeń oraz zapewnić ochronę danych firmowych przed dzisiejszymi zaawansowanymi atakami. Seminarium obejmuje także ogólne omówienie, pokaz oraz sesję pytań i odpowiedzi. Zarejestruj się, aby obejrzeć materiały dostępne na żądanie.

Ominęła Cię pierwsza z dwóch części seminarium internetowego „Narzędzia bohatera do spraw bezpieczeństwa: zabezpieczenia oparte na tożsamości”?

Przejście do chmury i rozwiązań mobilnych dodatkowo skomplikowało świat zagrożeń, stawiając nowe wyzwania przed naszymi bohaterami do spraw bezpieczeństwa. Wyszukane metody ataków wymagają nowego podejścia do zabezpieczeń. Jak można się wyposażyć w strategię bezpieczeństwa, która ujawnia luki, wykrywa anomalie i powstrzymuje ryzykowne zachowanie? Dowiedz się, jak możesz chronić swoją organizację za pomocą innowacyjnych i inteligentnych narzędzi z zakresu bezpieczeństwa w świecie, w którym kluczowe znaczenie ma chmura i mobilność. Zarejestruj się, aby obejrzeć część 1 lub część 2 na żądanie.

Jedna bezpieczna tożsamość u podstaw firmy

Silna tożsamość w samym sercu organizacji pomaga użytkownikom w wydajnej i bezpiecznej pracy. Opracowana z myślą o wygodzie użytkowania usługa Azure Active Directory umożliwia mobilność i współpracę w przedsiębiorstwie, a także dostarcza funkcję logowania jednokrotnego do tysięcy aplikacji w chmurze (SaaS) i w sieci Web uruchamianych lokalnie. Za pośrednictwem usługi Azure Multi-Factor Authentication rozwiązanie to zapewnia zaawansowaną ochronę tożsamości. Ponadto dostępne są raporty, inspekcje i alerty zabezpieczeń oraz adaptacyjne zasady dostępu warunkowego oparte na kondycji urządzenia, lokalizacji użytkownika i poziomie ryzyka. Dowiedz się więcej, biorąc udział w tym seminarium internetowym na żądanie.

Ochrona przed zagrożeniami ze strony oprogramowania wymuszającego okup

W miarę jak ataki przeprowadzane przy użyciu oprogramowania wymuszającego okup stają się coraz częstsze, intensywniejsze i bardziej wyszukane, zwiększa się ich wpływ. Aby skutecznie zapobiegać tego typu atakom wymierzonym w Twoją organizację, musisz zrozumieć ich naturę, przebieg i sposoby, w jakie można zapewnić ochronę przed nimi. Dołącz do nas i dowiedz się, jak oprogramowanie wymuszające okup przedostaje się do przedsiębiorstwa i jest w nim propagowane; jak obiera za cel użytkowników końcowych i przenika przez sieć; co zrobić, aby się przed nim chronić; jak przygotować się na takie ataki, a także jak najlepiej odzyskać sprawność. Dołącz do naszych ekspertów branżowych, którzy podzielili się swoją wiedzą. Zarejestruj się, aby wyświetlić to seminarium internetowe na żądanie.

Droga do podejmowania decyzji na podstawie danych

W obliczu mnogości generowanych dziś informacji firmy potrzebują lepszych strategii umożliwiających bardziej celowe i skuteczniejsze wykorzystanie danych. Podczas tego seminarium internetowego zostaną przedstawione cztery strategie dotyczące danych. Dowiesz się, jak ulepszyć rozwiązania inteligentne i istniejące zasoby dzięki zaawansowanej analizie; jak obsługiwać magazyn danych z użyciem nowoczesnych składnic danych; jak chmura może stanowić uzupełnienie istniejących magazynów danych i jak przekształcić magazyn danych. Zarejestruj się, aby obejrzeć materiały dostępne na żądanie.

Opracowywanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu handlu elektronicznego na platformie Azure

Bez względu na to, co sprzedaje Twoja firma, jako programista potrzebujesz bezpiecznych i skalowalnych rozwiązań z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać potrzeby klientów. Poznaj nasze zalecane architektury i sprawdź, jak możesz zacząć tworzyć innowacyjne, cyfrowe środowiska handlowe. Dowiedz się, jak szybko uruchamiać rozwiązania i z łatwością je aktualizować przy użyciu witryny Azure Marketplace, zobacz, jak platforma Azure obsługuje mobilne rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, i przekonaj się, jak działają architektury platformy Azure, oglądając pokaz. Zarejestruj się, aby obejrzeć materiały dostępne na żądanie.

Poznawanie zaawansowanych analiz pod kątem tworzenia lepszego środowiska dla klientów detalicznych

Podczas tego seminarium internetowego na żądanie dowiesz się, jak zaawansowana analiza może przynieść organizacji nowe korzyści i dać jej przewagę nad konkurencją. Lepiej zrozumiesz proces pozyskiwania nowych klientów i określania grupy docelowej oraz to, na czym polega innowacyjność; odkryjesz potężne możliwości dzielenia silosów dzięki przechwytywaniu, analizowaniu i wykonywaniu zadań na podstawie opartych na danych decyzji w całej Twojej organizacji; poznasz najlepsze praktyki i narzędzia, przy użyciu których możesz czerpać korzyści z zaawansowanych analiz, i zobaczysz, jak funkcja zaawansowanej analizy pozwala innym firmom na optymalizację operacji.

DevOps: materiał specjalny z udziałem ekspertów poświęcony badaniu Total Economic Impact firmy Forrester

Firma Forrester przeprowadziła wywiady z ośmioma organizacjami, które wdrożyły nasze rozwiązanie DevOps w swoich firmach, aby skrócić cykle tworzenia wydań i czas wprowadzania produktów na rynek w celu szybszego zapewnienia korzyści swoim klientom. Weź udział w tym seminarium internetowym na żądanie, podczas którego Richard Campbell z programu .NET Rocks! rozmawia z Michelle Bishop z firmy Forrester Consulting, aby lepiej zrozumieć korzyści, koszty i zagrożenia związane z implementacją rozwiązania Microsoft DevOps.

Rozrywka

Strona komiksu Cloudtweaks

*Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

First Tech Federal Credit Union: możliwie najszybsza migracja do chmury

Towarzystwo kredytowe First Tech Federal Credit Union jest znane z nowatorskich na tle konkurencji przedsięwzięć. Dzięki nim może być nazywane pionierem i świecić przykładem w swojej branży. Ostatnim ruchem tej organizacji było przejście do chmury. I to nie do byle chmury — na platformę Azure. Towarzystwo First Tech oczekuje, że hostowanie większości operacji na platformie Azure przyniesie w przyszłości oszczędność kosztów, zapewni skalowalność potrzebną przy dynamicznym rozwoju, poprawi poziom bezpieczeństwa i zwiększy dostępność. Pomogłoby to firmie, zgodnie z jej wizją, w zapewnieniu klientom usług członkowskich idealnej obsługi.

Więcej informacji

Dlaczego warto wybrać system Azure? Firma Adcorp zdecydowała się na ten krok, aby uzyskać funkcję zaawansowanej analizy oraz skalowalną przez lata infrastrukturę

W ciągu ostatnich kilku lat firma Adcorp szybko się rozrosła, nabywając inne podmioty. Jak się okazało, w jej oddziałach były używane różne, niezgodne ze sobą systemy danych, przez co uzyskanie wglądu w całe przedsiębiorstwo oraz jego przeanalizowanie stało się trudnym i czasochłonnym zadaniem. Wszystko się jednak zmieniło dla tego międzynarodowego dostawcy rozwiązań z zakresu zarządzania pracownikami wraz z opracowaniem kompleksowego systemu przy użyciu technologii danych platformy Azure.

Więcej informacji

Zwiększone możliwości

Partnerzy

Zapanuj nad chmurą dzięki platformom Chef i Azure

Firma Chef od dawna współpracuje z firmą Microsoft, aby pomagać klientom w migracji do chmury i automatyzowaniu tej technologii. Zarówno zintegrowana z programem PowerShell i systemem Windows Server 2016, jak i dostępna w witrynie Azure Marketplace platforma Chef Automate zapewnia pełną automatyzację, aby umożliwić Ci osiągnięcie maksymalnych korzyści z inwestycji w platformę Azure. Przy użyciu platformy Chef Automate możesz zarządzać wszystkimi aspektami chmury Azure w celu osiągnięcia lepszej szybkości infrastruktury informatycznej i wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Odwiedź stronę Marketplace

Azure Marketplace

Polecane: kształtowanie przyszłości danych dla przedsiębiorstw definiowanych przez dane

Usługa Apache Hadoop ułatwia firmom szybkie uzyskiwanie wniosków na podstawie olbrzymiej ilości danych ze strukturą i bez niej. Działanie nowoczesnych przedsiębiorstw opiera się na danych. Platformy firmy Hortonworks dla danych otwartych i połączonych umożliwiają organizacji zarządzanie całością danych, danymi przesyłanymi i magazynowanymi, co z kolei pozwala na przeprowadzanie analiz dostarczających informacje do podjęcia decyzji. Nie ma znaczenia, czy dane znajdują się w centrum danych, czy w chmurze.

Odwiedź stronę Marketplace

Strona rozwiązania SQL Sentry w witrynie Azure Marketplace

Polecane: oszczędność czasu i rozwiązywanie problemów z narzędziem SQL Sentry firmy SentryOne

Rozwiązanie SQL Sentry firmy SentryOne udostępnia administratorom baz danych i informatykom łatwe w użyciu narzędzia, które pozwalają rozwiązać problemy, a jednocześnie zaoszczędzić czas. Oprogramowanie zapewnia szczegółowe informacje, szybkie usuwanie głównej przyczyny problemów, kompleksowe monitorowanie i elastyczne alerty. Przekonaj się o tym osobiście, monitorując swoje zasoby platformy Azure, takie jak usługa SQL Database, SQL Data Warehouse czy SQL Server hostowana na platformie Azure, przy użyciu obrazu do oceny.

Polecane: rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa od firmy Sophos

Sophos Group to wiodący globalny dostawca rozwiązań chmurowych zapewniających bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych. Firma oferuje kompleksową ochronę przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami bezpieczeństwa informatycznego za pośrednictwem produktów, które cechuje łatwość instalacji, konfiguracji, aktualizacji i utrzymania. Firma Sophos ma ponad 30 lat doświadczenia w dostarczaniu zabezpieczeń klasy korporacyjnej i portfel produktów zapewniających ochronę 220 000 organizacji i ponad 100 milionów użytkowników końcowych ze 150 krajów i różnych branż.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witamy.

Jeśli zauważyliście zmianę w wyglądzie tego biuletynu, to macie rację! Poza tym, że nadszedł czas na odświeżenie wyglądu i sposobu działania, chcieliśmy również w subtelny sposób ułatwić Wam czytanie i korzystanie z tego biuletynu niezależnie od używanego urządzenia. Zależało nam na tym, aby był łatwo dostępny i czytelny na wielu urządzeniach. Po lewej stronie biuletynu dodaliśmy kolorowe poziome paski, dopasowane do górnej nawigacji, które ułatwiają określenie bieżącej sekcji w trakcie przewijania. Prześlijcie nam swoje komentarze i opinie, aby poinformować nas o tym, czy brakuje Wam czegoś ze starego projektu biuletynu lub czy jest jakiś nowy element, który szczególnie się Wam podoba.

Miwa