Biuletyn systemu Azure: maj 2016

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Szukasz biuletynu z innego miesiąca?
Przeszukaj nasze archiwum:

Dostęp do informacji

Wyróżniona historia przesłana przez klienta: Payslip

Spółka DMS Software Engineering (Pvt) Ltd niedawno wprowadziła oparte na chmurze rozwiązanie do obsługi pasków płacowych, które łatwo integruje się z istniejącym procesem płacowym bez względu na to, czy klienci korzystają z własnego oprogramowania, czy zlecają obsługę płac zewnętrznemu biuru usług. Nowe rozwiązanie, www.epayslip.lk, może pomóc zaoszczędzić czas i pieniądze, zapewniając pracownikom dostęp z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i przy użyciu dowolnego urządzenia. Korzysta ono z programu Microsoft SQL Server i polega na platformie Azure w celu obsługi przepustowości i zapewniania bezpieczeństwa przy użyciu domyślnego szyfrowania SSL. Twórcy rozwiązania wybrali również łącznik SendGrid, oferowany w portalu Azure Marketplace, na potrzeby obsługi wysyłania wiadomości e-mail do klientów.

Firma Forrester uznaje platformę Azure za lidera w dziedzinie rozwiązań do obsługi danych big data w chmurze w oparciu o technologię Hadoop

Firma Forrester ostatnio doceniła zalety naszych ofert i naszą strategię, umieszczając firmę Microsoft na szczycie listy liderów w swoim raporcie Big Data Hadoop Cloud Wave. Forrester zauważa, że wiodące firmy oferują najbardziej kompleksowe, skalowalne i zintegrowane platformy, a firma Microsoft została szczególnie wyróżniona za strategię kładącą nacisk na rozwiązania w chmurze, które przynoszą klientom korzyści ekonomiczne. W nadchodzącym roku będziemy dalej koncentrować się na dostarczaniu najwyższej wartości naszym klientom i partnerom dzięki innowacjom, które jeszcze bardziej zwiększają dostępność usług przetwarzania danych big data i analizy. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog platformy Azure. Pełny raport „The Forrester WaveTM: Big Data Hadoop Cloud Solutions, Q2 2016” jest dostępny w witrynie internetowej firmy Forrester.

Nadchodzące wydarzenia

Velocity 2016
20 czerwca 2016 r.
Santa Clara, Kalifornia

2016 Hadoop Summit
28 czerwca 2016 r.
San Jose, Kalifornia

Mobile World Congress Shanghai
29 czerwca 2016 r.
Szanghaj, Chiny

Cisco Live
10 lipca 2016 r.
Las Vegas, Nevada

ChefConf 2016
11 lipca 2016 r.
Austin, Teksas

Spotkania Microsoft Developer Camp
events.msdn.microsoft.com

Wprowadzenie do usługi Media Analytics dla usług Azure Media Services

Media Analytics to kolekcja ośmiu usług obsługujących mowę i wizję gotowych do użycia w przedsiębiorstwie, oferujących bezpieczeństwo, zgodność i globalny zasięg. Usługa Media Analytics zapewnia nowe kluczowe możliwości, takie jak wykrywanie ruchu, przekształcanie mowy na tekst, szczegółowe przeszukiwanie indeksowanej zawartości wideo i moderowanie zawartości dla domeny zawartości wideo. Te możliwości mają zastosowanie w wielu różnych branżach, takich jak bezpieczeństwo publiczne, instytucje rządowe, monitoring, handel detaliczny, edukacja, motoryzacja i inne. Usługa Media Analytics to najważniejszy dodatek do rodziny usług oferowanych w ramach usług Azure Media Services.

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej dla usług Microsoft Cognitive Services dostępny w publicznej wersji zapoznawczej

Usługi Microsoft Cognitive Services to kolekcja interfejsów API dostępna dla deweloperów, która umożliwia im zwiększenie inteligencji i atrakcyjności aplikacji. Ten zestaw usług rozszerza nasze rozwijające się portfolio interfejsów API uczenia maszynowego i umożliwia deweloperom łatwe dodawanie inteligentnych funkcji do rozwiązań. Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej jest teraz dostępny w publicznej wersji zapoznawczej jako autonomiczna usługa i oferuje funkcje weryfikacji i identyfikacji osoby mówiącej.

Nowe wystąpienia Dv2 dla usługi Azure HDInsight

Ogłaszamy nowy rozmiar wystąpienia, D5 v2, który rozszerza serię Dv2 dla usługi Azure HDInsight. D5 v2 ma 16 rdzeni i 56 GB pamięci. Węzły serii Dv2 są aktualnie dostępne w następujących regionach: Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Zachodnie stany USA, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Południowo-środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Środkowe stany USA, Europa Północna, Europa Zachodnia, Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia i Japonia Wschodnia.

Usługa Azure DevTest Labs jest ogólnie dostępna

Usługa Azure DevTest Labs zapewnia szybkie, łatwe i zwarte środowiska deweloperskie i testowe w chmurze. Możliwość szybkiej aprowizacji środowisk deweloperskich i testowych dzięki tworzeniu maszyn wirtualnych w zaledwie parę kliknięć przy użyciu szablonów wielokrotnego użytku lub portalu Azure Marketplace oraz wykorzystywania obrazów portalu Marketplace jako podstawy maszyny wirtualnej w laboratorium (obok obrazów niestandardowych (VHD) przekazanych do laboratorium). Minimalizacja strat za pomocą przydziałów i zasad i konfigurowanie zautomatyzowanego zamykania w celu zminimalizowania kosztów — wszystkie zalety korzystania z chmury dla środowisk deweloperskich i testowych — zarówno w przypadku obciążeń systemu Windows, jak i Linux.

Usługa Azure Site Recovery jest ogólnie dostępna w witrynie Azure Portal

Usługa Azure Site Recovery, składnik pakietu Microsoft Operations Management Suite, jest teraz ogólnie dostępna w witrynie Azure Portal. Klienci znający usługę Site Recovery z klasycznego portalu Azure będą zadowoleni z nowego wyglądu, sposobu działania i ulepszeń. Usługa Site Recovery obejmuje teraz obsługę wdrożeń klasycznych i opartych na usłudze Azure Resource Manager, jak również obsługę jednoczesnej ochrony wielu maszyn wirtualnych przez replikację z programu System Center Virtual Machine Manager do platformy Azure, z lokacji funkcji Hyper-V do platformy Azure i z programu VMM w programie System Center do programu VMM w programie System Center za pomocą funkcji Hyper-V Replica.

Usługa kontenerów Azure jest ogólnie dostępna

Usługa kontenerów Azure pomaga klientom w zarządzaniu aplikacjami opartymi na kontenerach w środowisku produkcyjnym w odpowiedniej skali. Usługa kontenerów Azure jest w pełni zintegrowana z witryną Azure Portal, usługą Azure Resource Manager oraz naszymi zasobami obliczeniowymi, magazynem i zasobami sieciowymi. Obsługiwane są obrazy Docker, znane narzędzia oraz rozwiązanie DCOS typu open source lub Docker Swarm jako bazowa technologia organizowania. Jedynym kosztem Usługi kontenerów Azure są opłaty za bazowe zasoby.

Nowa generacja wystąpień serii D dla usług Azure Virtual Machines i Azure Cloud Services w regionie Japonia Zachodnia

Nowa generacja wystąpień serii D jest teraz dostępna w regionie Japonia Zachodnia. Te wystąpienia Dv2 są wyposażone w tę samą konfigurację procesora CPU, pamięci i dysku co bieżąca seria D, ale oferują bardziej zaawansowane procesory CPU i działają o około 35 procent szybciej. Wystąpienia serii D i Dv2 są doskonałe do zastosowań wymagających szybszych procesorów CPU, lepszej wydajności dysków lokalnych lub większych pamięci i stanowią wydajną platformę dla wielu aplikacji przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź strony sieci Web Cennik usługi Virtual Machines i Cennik usług Cloud Services.

Nowa warstwa Chłodna usługi Azure Storage jest ogólnie dostępna

Klienci usługi Azure Storage mogą teraz utworzyć nowe konto usługi Blob Storage, które umożliwia im wybór między warstwami Gorąca i Chłodna, w zależności od wzorca dostępu do danych. W porównaniu do warstwy Gorąca warstwa Chłodna jest odpowiednia dla danych używanych rzadko, które mogą tolerować nieco niższą dostępność (na poziomie 99 procent zgodnie z umową dotyczącą poziomu usług [SLA]). Zarówno warstwa Gorąca, jak i Chłodna gwarantują małe opóźnienia i wysoką przepływność. Niektóre typowe scenariusze korzystające z warstwy Chłodna obejmują: dane kopii zapasowej, odzyskiwanie po awarii, zawartość multimedialną, zdjęcia i wideo z mediów społecznościowych, dane naukowe itd. Dzięki wykorzystaniu warstwy Chłodna dla odpowiednich zestawów danych klienci uzyskają znaczące oszczędności kosztów. Dowiedz się więcej o cenniku.

Aktywna replikacja geograficzna jest teraz dostępna we wszystkich warstwach usługi Azure SQL Database

Już teraz rozszerzyliśmy nasze funkcje replikacji geograficznej, włączając aktywną replikację geograficzną w warstwach Podstawowa i Standardowa usługi Azure SQL Database. W związku z tym standardowa replikacja geograficzna zostanie wycofana w kwietniu 2017 r. Dzięki wykorzystaniu aktywnej replikacji geograficznej w bazie danych w warstwie Podstawowa lub Standardowa klienci otrzymują wiele korzyści zapewniających większe bezpieczeństwo i ciągłość działania w sytuacjach awarii. Korzyści te obejmują odzyskiwanie po awarii na poziomie bazy danych, nadmiarowość między regionami, bazy pomocnicze online z możliwością odczytu i automatyczną replikację asynchroniczną.

Pule elastyczne usługi Azure SQL Database są ogólnie dostępne

Pule elastyczne usługi Azure SQL Databaseidealnie dostosowane do potrzeb rozwiązań SaaS i aplikacji biznesowych, które wymagają wydajności, dostępności i korzyści z poziomu zabezpieczeń zapewnianych przez aprowizację jednej bazy danych dla każdej dzierżawy lub aplikacji. Każda elastyczna baza danych w puli pobiera potrzebne jej zasoby wtedy, kiedy ich potrzebuje, co eliminuje złożoność zarządzania poszczególnymi bazami danych. Pule elastyczne zapewniają najlepszy stosunek ceny do wydajności dla grupy baz danych, zapewniając jednocześnie elastyczność wydajności dla każdej bazy danych. Funkcje pul elastycznych obejmują automatyczne skalowanie, nad którym masz kontrolę, inteligentne zarządzanie środowiskiem oraz wydajność i cenę na miarę Twoich potrzeb.

W usłudze Azure Scheduler wprowadzono nową warstwę Premium P20

Warstwa Premium P20 usługi Azure Scheduler jest przeznaczona dla klientów, którzy muszą uruchamiać dziesiątki milionów zadań. Cennik istniejących warstw usługi Scheduler pozostaje niezmieniony.

Usługa Azure Content Delivery Network od Akamai jest obecnie dostępna w witrynie Azure Portal

W tej wersji oferujemy klientom elastyczność i globalny zasięg dzięki wielu usługom CDN (Content Delivery Network). Klienci firmy Microsoft zakupić oferty firmy Akamai jako opcje „własnego wyboru” za pośrednictwem witryny Azure Portal lub jako część umowy Microsoft Enterprise Agreement swojej organizacji. (Platforma Azure oferuje usługi CDN firmy Verizon, dawniej EdgeCast CDN, od ponad dwóch lat). Ponadto klienci otrzymują zintegrowaną, kompleksową usługę i pomoc techniczną firm Microsoft i Akamai. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową usługi Content Delivery Network.

Usługa Azure Backup jest ogólnie dostępna w witrynie Azure Portal

Klienci łatwiej niż kiedykolwiek będą mogli korzystać z pakietu Microsoft Operations Management Suite na potrzeby ochrony danych hostowanych lokalnie i na platformie Azure. W tej wersji usługi Azure Backup w witrynie Azure Portal klienci mogą bezproblemowo tworzyć kopie zapasowe maszyn wirtualnych opartych na usłudze Azure Resource Manager, jak również maszyn wirtualnych utworzonych w klasycznej witrynie Azure Portal, w ramach nowo wprowadzonego magazynu usług odzyskiwania. Korzystając z tego zasobu platformy Azure, klienci mogą wykonywać kopie zapasowe swoich lokalnych maszyn wirtualnych z systemem Windows Server i tworzyć warstwy kopii zapasowych w chmurze z serwera usługi Azure Backup oraz komputerów z oprogramowaniem System Center Data Protection Manager. Magazyn zapewni podstawę dla ujednoliconej ochrony danych i zarządzania nimi, w tym odzyskiwania po awarii i scenariuszy hybrydowych kopii zapasowych.

Platforma Azure jest już ogólnie dostępna w Kanadzie

10 maja 2016 r. platforma Azure stanie się ogólnie dostępna z centrów danych w miastach Toronto i Quebec. Azure to platforma wspierająca innowacyjność w małych i dużych organizacjach, która wypełnia misję firmy Microsoft polegającą na zapewnianiu klientom indywidualnym i organizacjom nowych możliwości biznesowych. Klienci platformy Azure mogą teraz korzystać z niezawodności i wydajności klasy przedsiębiorstwa oraz krajowej rezydencji danych, w tym replikacji danych w dwóch lokalizacjach w Kanadzie na potrzeby zapewniania ciągłości działania firmy. Więcej informacji można uzyskać na Blogu platformy Azure i stronie internetowej Regiony świadczenia usługi Azure.

Partnerstwo, które pomoże przenieść platformę Azure i kanadyjskie centra danych na nowy poziom

Portal Azure Marketplace to sklep online, który oferuje deweloperom tysiące aplikacji i usług: certyfikowanych, typu open source i społecznościowych — a wszystkie łatwe do wdrożenia na platformie Azure za pomocą zaledwie paru kliknięć. Portal oferuje rozmaite maszyny wirtualne — od surowych systemów operacyjnych, takich jak Windows Server i liczne dystrybucje systemu Linux, aż po w pełni wdrożone rozwiązania, takie jak Barracuda, Hortonworks, Bitnami i wiele innych. Znajdziesz tam również usługi dla deweloperów, takie jak SendGrid, New Relic i Mongo Lab. Dostępne są także aplikacje sieci Web i interfejsów API, w tym WordPress, Django, Umbraco i inne. Czy wykonujesz kopie zapasowe swojego środowiska chmury i czy masz pewność, że jest ono bezpieczne? Obejrzyj wideo Co to jest portal Azure Marketplace? i zapoznaj się z informacjami w tym oficjalnym dokumencie.

Łącznik pakietu Windows Azure Pack: dwie chmury, jeden portal

Dział informatyczny firmy Microsoft stworzył wygodniejszy i bardziej niezawodny sposób zarządzania chmurami hybrydowymi. Teraz dostępny do pobrania łącznik pakietu Windows Azure Pack daje administratorom i dzierżawom możliwość używania jednego portalu do zarządzania maszynami wirtualnymi typu „Infrastruktura jako usługa” (IaaS) zarówno w chmurach prywatnych, jak i publicznych subskrypcjach platformy Azure. Już dziś pobierz łącznik pakietu Azure Pack.

Bezpłatne zasoby dla profesjonalistów z branży IT umożliwiające im rozwój zawodowy i zdobywanie nowych umiejętności w zakresie technologii chmurowych

Microsoft IT Pro Cloud Essentials to bezpłatna roczna subskrypcja, w ramach której dostępne są środki na korzystanie z platformy Azure i przedłużone wersje próbne usług w chmurze, bezpłatna subskrypcja Pluralsight oraz priorytetowa pomoc techniczna na forum TechNet, w tym bezpłatna pomoc techniczna w przypadku incydentów. Centrum Microsoft IT Pro Career Center jest bezpłatnym internetowym źródłem zasobów, które pomogą Ci określić swoją ścieżkę kariery w chmurze, z planem szkoleniowym umożliwiającym zrozumienie ról w chmurze i wskazówkami dotyczącymi kariery w branży, aby pomóc Ci rozwijać najważniejsze dla Ciebie umiejętności. Dołącz teraz.

Większe możliwości

Możliwości, kompetencje, doświadczenie, wiedza — wszystko to czeka na Ciebie na konferencji Microsoft Ignite

W pracowniach i salach wykładowych, na sesjach pokazowych — a nawet na korytarzach — konferencja Microsoft Ignite to możliwość zdobycia wiedzy, doświadczenia i informacji. Różnorodne szkolenia i warsztaty (o różnych długościach sesji) stanowią punkt centralny konferencji Microsoft Ignite. Aby zapewnić jeszcze więcej sposobów dołączenia do konferencji, w 2016 roku dodaliśmy więcej rodzajów szkolenia, w tym sesje online „Ask Me Anything” (Zapytaj mnie o co chcesz) z udziałem ekspertów oraz interaktywne szkolenie praktyczne za pomocą interaktywnych laboratoriów cyfrowych (Interactive Digital Labs), nowego formatu laboratoriów oferującego funkcje takie jak zintegrowana zawartość wideo, wbudowane kopiowanie i wklejanie, śledzenie ukończonych kroków i inne. Dołącz do nas w Atlancie.

Azure Security Center — wykrywanie zagrożeń

Scott Hanselman, prezenter serwisu Azure Friday, dowiaduje się, w jaki sposób usługa Azure Security Center integruje się z funkcją wykrywania zagrożeń. Jednym rzutem oka możesz sprawdzić, czy punkty kontrolne są poprawnie wdrożone i skonfigurowane. Sprawdź wprowadzone zmiany.

Bezsenność w cyberprzestrzeni: jakie kwestie dotyczące chmury nie pozwalają ci zasnąć w nocy?

Czy martwisz się przeniesieniem do chmury? Czy uważasz, że dane są bezpieczniejsze, kiedy są przechowywane lokalnie? Jeśli tak, być może doświadczasz „luki zaufania”. Posłuchaj, jak Tammy Kaneshige, starszy wiceprezes w firmie Penn Schoen Berland, i Mike Wickstrand, starszy dyrektor działu marketingu rozwiązań do obsługi chmury i partnerów korporacyjnych w firmie Microsoft, omawiają najważniejsze wnioski z anonimowej ankiety przeprowadzonej w 2016 roku wśród 3900 osób podejmujących decyzje w sprawie rozwiązań chmurowych i odpowiadają na pytania dotyczące badania i jego wpływu. Zarejestruj się, aby wysłuchać transmisji dostępnej na żądanie.

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej dla aplikacji w chmurze dzięki usłudze Microsoft Cloud App Security

W jaki sposób zachować wgląd w dane firmy, kontrolę nad nimi i zapewnić ich ochronę? Każdego dnia coraz więcej aktywności związanej z działalnością biznesową jest obsługiwane w chmurze. Nawet jeśli Twoja firma nie korzysta z rozwiązań opartych na chmurze, Twoi pracownicy prawdopodobnie to robią. W rzeczywistości ponad 80 procent pracowników przyznaje się do korzystania z niezatwierdzonych aplikacji typu SaaS w pracy. Dołącz do nas i weź udział w tym seminarium internetowym dotyczącym zapewniania bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa dla aplikacji w chmurze dzięki usłudze Microsoft Cloud App Security. W ramach seminarium dowiesz się, jak uzyskać wgląd w użycie aplikacji w chmurze i jak zacząć kontrolować je za pomocą zasad. Zarejestruj się, aby wysłuchać transmisji dostępnej na żądanie.

Implementowanie odzyskiwania danych usługi Azure SQL Database

Odzyskiwanie danych jest niezwykle istotne dla informatyków w każdej organizacji. Obejrzyj ten kurs, aby dowiedzieć się, w jaki sposób usługa Azure SQL Database zapewnia wbudowaną wysoką dostępność i odzyskiwanie po awarii w pełnej skali, nie wymagając żadnego zwiększenia kosztów administracyjnych lub złożoności.

Cloud Cover: klonowanie w usłudze Azure App Service

W tym odcinku omówiono klonowanie aplikacji z jednego regionu lub środowiska usługi aplikacji do innego za pomocą funkcji klonowania aplikacji usługi Azure App Service.

Umknęło Ci seminarium internetowe „Build mobile apps for iOS, Android, and Windows using cross-platform, hybrid technologies” (Tworzenie aplikacji mobilnych dla systemów iOS, Android i Windows za pomocą technologii międzyplatformowych, hybrydowych)?

Program Microsoft Visual Studio oferuje międzyplatformowe podejście do kompilowania aplikacji, dzięki czemu deweloperzy mogą kompilować aplikacje z poziomu pojedynczego kodu podstawowego oraz wdrażać je na dowolnej platformie systemu iOS, Android i Windows w celu uzyskania aplikacji o natywnym wyglądzie i zachowaniu. Dowiedz się, jak program Visual Studio współpracuje z rozwiązaniami Xamarin i Apache Cordova; dlaczego udostępnianie kodu i logiki biznesowej zwiększa produktywność; jakie są korzyści z używania funkcji IntelliSense dla określonej platformy oraz jak w programie Visual Studio obsługa deweloperów odbywa się z użyciem podejścia holistycznego lub mieszanego. Zarejestruj się, aby obejrzeć materiały dostępne na żądanie.

Mniejsze obciążenie i wydajniejsze kodowanie dzięki środowiskom deweloperskim i testowym w chmurze

Mając dobry plan i sprawdzone strategie działania, możesz zmniejszyć obciążenie związane z kodowaniem. Przedsiębiorstwa wiodące we wdrażaniu chmury mają wizję oraz przejrzysty proces podejmowania decyzji i działania na ich podstawie. Dokładna strategia zapewnia wsparcie na każdym etapie, od uzyskiwania dostępu do wykazu aplikacji po wytyczanie kursu do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Obejrzyj na żądanie, aby dowiedzieć się, jak poprowadzić proces przejścia do chmury i wspierać innowacje.

10 powodów, dla których pokochasz program Windows Server 2016

Obejrzyj to seminarium internetowe dostępne na żądanie, aby uzyskać informacje o nowych funkcjach i usługach dostępnych w programie Windows Server 2016. Oferując rozszerzone zabezpieczenia, kontenery funkcji Hyper-V i serwery Nano, następna generacja programu Windows Server ułatwi Twojej organizacji zapewnianie innowacji i elastyczności oraz utrzymanie bezpieczeństwa, odporności na błędy i wydajności, których potrzebujesz.

Przekraczaj bariery: wesprzyj transformację biznesową swojej firmy dzięki migracji z oprogramowania Oracle do programu SQL Server

Obejrzyj to seminarium internetowe dostępne na żądanie, aby dowiedzieć się, dlaczego migracja z oprogramowania Oracle do programu SQL Server może pomóc w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Uwolnij się od drogich rozwiązań do obsługi danych, z tajemniczymi, frustrującymi planami taryfowymi i zaskakującymi dodatkami. Dzięki programowi SQL Server zyskujesz przełomową wydajność pamięci dla wszystkich obciążeń, wysoką dostępność o kluczowym znaczeniu dla firmy i kompleksową analizę biznesową z zaawansowanymi narzędziami analitycznymi — wszystko w jednym pakiecie. Jeśli chodzi o zarządzanie danymi i obniżanie kosztów, naprawdę nie ma porównania.

Typowe zadania dotyczące systemu Linux na platformie Azure

Obejrzyj ten kurs, aby uzyskać odpowiedzi od ekspertów z Linux Academy. Wybieraj spośród autonomicznych modułów na podstawie własnych konkretnych potrzeb dotyczących systemu Linux na platformie Azure. Oglądaj dowolne z krótkich filmów wideo, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu tworzenia maszyny wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure, uzyskiwania dostępu do maszyny wirtualnej z systemem Linux przy użyciu oprogramowania pulpitu zdalnego, uruchamiania hostów wirtualnych itd.

Oprogramowanie Java na platformie Azure

Skorzystaj z tego kursu szkoleniowego prowadzonego przez ekspertów, aby odkryć, co może dać Ci platforma Azure w połączeniu z językiem Java. Zobacz ekspertów prezentujących najnowsze narzędzia i technologie, które ułatwiają deweloperom języka Java rozpoczęcie pracy w chmurze z wykorzystaniem platformy Azure. Omówienie uwzględnia wtyczki dla środowisk Eclipse i IntelliJ oraz przegląd opcji systemów Windows i Linux na potrzeby uwierzytelniania, bezpieczeństwa i ciągłej integracji (CI). Dołączono wiele przykładów i prezentacji.

Kurs osobisty: platforma Microsoft Azure dla ekspertów w zakresie usług AWS

Ten trzydniowy kurs prowadzony przez instruktora zapewnia szczegółowe omówienie i praktyczne szkolenie dotyczące rozwiązań IaaS platformy Azure IaaS, w tym usług Azure Virtual Machines, Storage i Virtual Network oraz opcji wdrażania. Uczestnicy wezmą udział w kilku sesjach projektowania architektury, ułatwiających przygotowanie do obsługi scenariuszy w rzeczywistych warunkach. Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft, aby zarejestrować się na szkolenie w swojej okolicy.

Kurs na żądanie: platforma Microsoft Azure dla ekspertów w zakresie usług AWS

Ten przeznaczony do samodzielnej nauki cyfrowy kurs zapewnia szczegółowy opis i praktyczne szkolenie dotyczące rozwiązań IaaS platformy Azure IaaS, w tym usług Azure Virtual Machines, Storage i Virtual Network oraz opcji wdrażania. Zarejestruj się, aby uzyskać ten bezpłatny kurs dostępny na żądanie.

Rozrywka

* Źródło: www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Inteligentny wybór infrastruktury pozwala startupowi Quemulus koncentrować się na pomaganiu oszczędzającym

Sektor usług finansowych jest znacznie bardziej ekscytujący niż był do tej pory. Przez długi czas zdominowany przez duże korporacje, ścisłe regulacje i opór wobec zmian, obecnie jest dynamiczną, szybko zmieniającą się i ewoluującą branżą. Na początku kryzysu finansowego w 2008 roku rozczarowanie wielkimi bankami i pojawienie się gospodarki opartej na dostępnych na żądanie rozwiązaniach mobilnych dały bodziec do rozkwitu nowego pionu technologii finansowych, często określanych jako „fintech”.

Dowiedz się więcej

Rozwiązywanie problemów związanych z energią odnawialną dzięki Internetowi rzeczy (IoT)

O ile generalnie panuje zgoda co do konieczności ograniczenia zależności od paliw kopalnych, nadal toczy się debata na temat najlepszych sposobów osiągnięcia tego celu. Dwie oczywiste opcje to energia wiatrowa i słoneczna. Obecnie w Niemczech około 30 procent wytwarzanej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, a celem jest podniesienie tego wskaźnika do 45 procent w 2030 roku.

Dowiedz się więcej

Zwiększ swoje możliwości

Partnerzy

Bezpieczne i niezawodne rozwiązanie usługi synchronizacji i udostępniania danych w przedsiębiorstwie

Usługa Citrix ShareFile Enterprise to bezpieczne i niezawodne rozwiązanie usługi synchronizacji i udostępniania danych w przedsiębiorstwie, umożliwiające użytkownikom udostępnianie danych dowolnym osobom i synchronizowanie danych na wszystkich urządzeniach, z których korzystają. Rozwiązanie Citrix ShareFile pozwala klientom na przechowywanie danych przedsiębiorstwa tam, gdzie ma to największy sens biznesowy: lokalnie, w chmurze lub w środowisku hybrydowym. Usługa Citrix ShareFile wykorzystuje istniejące inwestycje, takie jak programy Microsoft SharePoint i Outlook.

Dowiedz się więcej

Azure Marketplace

Polecane: monitorowanie programu Microsoft SQL Server w dowolnym miejscu, czasie, na dowolnym urządzeniu

Rozwiązanie Spotlight on SQL Server Enterprise firmy Dell Software (dostępne w portalu Azure Marketplace) umożliwia monitorowanie programu Microsoft SQL Server w dowolnym miejscu, czasie, na dowolnym urządzeniu. Uzyskuj dane niezbędne do zapewniania kondycji baz danych programu SQL Server. Zobacz, jak łatwo wykrywać i diagnozować problemy z wydajnością, zanim wpłyną na działalność firmy.

Dowiedz się więcej

Polecane: zaawansowana, oferująca pełną obsługę adresów IP, zintegrowana platforma emisji w chmurze

Platforma VersioCloud zapewnia najwyższą przewagę konkurencyjną w zakresie przepływów pracy związanych z emisją materiałów. Uproszczone tworzenie kanałów i zarządzanie nimi umożliwiają firmom z branży multimediów rozwijanie swoich marek i zawartości, oferując im większą niż kiedykolwiek swobodę, widoczność i kontrolę. Ta ewolucja i rozszerzenie platformy Versio firmy Imagine Communications wprowadzają przełomową nową technologię, która wykorzystuje całą moc i wszystkie możliwości platformy Versio w chmurze.

Nowość: zacznij korzystać z platformy Splunk Enterprise na platformie Azure

Teraz możesz uzyskać nagradzaną platformę Splunk Enterprise dzięki możliwościom chmury. Klienci platformy Azure mogą w zaledwie kilka minut wdrożyć certyfikowane przez Azure klastry platformy Splunk Enterprise, korzystając z prostego przepływu pracy typu „wskaż i kliknij” dostępnego w ich witrynie Azure Portal. Platforma Splunk Enterprise oferuje wszystkie zalety chmury, takie jak szybkie i łatwe wdrożenie obsługiwane przez szablony usługi Azure Resource Manager, skalowalność, ulepszona współpraca dzięki dostępowi w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca oraz analiza operacyjna przy użyciu danych maszyn.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: tworzenie własnej przewagi strategicznej opartej na danych

Wizja Dataiku to świat, w którym wszystkie firmy, bez względu na swoje doświadczenie, branżę czy wielkość, mogą tworzyć i uzyskiwać własne przewagi strategiczne oparte na danych dzięki przekształcaniu danych pierwotnych w prognozy wpływające na działalność. Standardy DSS Dataiku stanowią wzór w analizie zmian, śledzeniu postępów, wykrywaniu oszustw, prognozowaniu popytu i innych wymagających przypadkach użycia, umożliwiając zespołom skoncentrowanie się na modelach i logice komercyjnej, a nie na stosie informatycznym i jego wdrażaniu.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witamy.

Dziękujemy za przesłanie opinii na temat biuletynu z ubiegłego miesiąca! Wasze opinie zawsze są dla nas pomocne. Wcześniej publikowaliśmy historie opowiadające, jak możemy pomóc sprawić, by ludziom żyło się lepiej. Chcę podzielić się kolejną historią, która mnie zainspirowała. Przeczytaj historię lub obejrzyj film wideo o tym, jak firma Temenos, korzystając z naszej pomocy, udostępniła usługi bankowe 10 milionom ludzi na odległym obszarze.

Miwa