Biuletyn systemu Azure: marzec 2016

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Looking for a different month's newsletter?
Look through our archive:

Dostęp do informacji

Wyróżniona historia przesłana przez klienta: Hollywood Software

Firma Hollywood Software dostarcza studiom, kinom i dystrybutorom oprogramowanie oraz infrastrukturę, które ułatwiają zarządzanie i sterowanie kompleksowymi procesami i sprzętem dla kin cyfrowych. Firma oferuje dystrybutorom filmów i właścicielom sal kinowych pakiet niezawodnych i skalowanych aplikacji działających na całej długości łańcucha zaopatrzenia. Dzięki partnerstwie z firmą Microsoft na poziomie Gold udało się przenieść istniejącą infrastrukturę na platformę Azure i przygotować się na przyszły rozwój. Teraz można skalować aplikacje w górę i dokonywać szybszego przeniesienia, co pozwala na zaspakajanie rosnących i zmieniających się wymagań przemysłu filmowego. Klienci mogą cieszyć się wieloma korzyściami dostępnymi w ramach nowej platformy, co jest ogromną zaletą z perspektywy firmy Hollywood Software.

Czy chcesz się podzielić historią z czytelnikami Biuletynu platformy Azure? Prześlij swoją historię, a być może ją opublikujemy!

Nadchodzące wydarzenia

Strata + Hadoop World, 29 marca 2016 r., San Jose, Kalifornia

Build 2016, 30 marca 2016 r., San Francisco, Kalifornia

Hadoop Summit, 13 kwietnia 2016 r., Dublin, Irlandia

OpenStack Summit, 25 kwietnia 2016 r., Austin, Texas

PyCon 2016, 28 maja 2016 r., Portland, Oregon

Wydarzenia Microsoft Developer Camp events.msdn.microsoft.com

Aktualizacje zgodności dla publicznej chmury Azure

Do zestawu usług platformy Azure dodajemy większy zakres certyfikatów, dzięki czemu nasi klienci regulowani prawnie mogą korzystać z zalet nowych usług. Firma Microsoft odnowiła raporty 1 i 2 dotyczące standardów Azure Service Organization Controls (SOC), rozszerzając zakres usług o 14 nowych usług w ramach standardu SOC, i osiągnęła poziom standardu SOC 3. Odnowiliśmy również certyfikat Azure Payment Card Industry (PCI), aktualizując standardy PCI Data Security Standard (DSS) 3.0 do wersji PCI DSS 3.1 i rozszerzając zakres usług. Firma Microsoft uzyskała również japońską akredytację Cloud Security Gold Mark (CS Gold Mark) przyznawaną przez organizację Japan Information Security Audit Association (JASA). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące strony sieci Web: Zgodność, Raporty SOC 1, 2 i 3, Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) Level 1 oraz Cloud Security Mark (Gold).

Usługa Azure Security Center zyskuje nowe możliwości

Usługa Azure Security Center korzysta teraz z nowych, zintegrowanych rozwiązań firm partnerskich, takich jak Check Point, Cisco, Fortinet, Imperva i Incapsula. Nowe funkcje wykrywania zagrożeń oparte na zaawansowanej analizie i danych oferowane przez firmę Microsoft ułatwiają i przyspieszają wykrywanie ataków. Do tego nowy pulpit nawigacyjny usługi Power BI pozwala na wizualizowanie, analizowanie i filtrowanie informacji w celu zidentyfikowania trendów i wzorców ataków. Dowiedz się więcej.

Funkcja ochrony tożsamości w usłudze Microsoft Azure Active Directory w publicznej wersji zapoznawczej

Funkcja ochrony tożsamości w usłudze Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) umożliwia wykrywanie podejrzanych aktywności logowania w oparciu o sygnały, takie jak ataki siłowe, wyciek poświadczeń oraz operacje logowania z nieznanych lokalizacji i zainfekowanych urządzeń. Oferuje ona skonsolidowany obraz informacji, dzięki czemu można zabezpieczać się przed tymi aktywnościami w czasie rzeczywistym. Obliczana jest ważność ryzyka użytkownika, a ponadto można skonfigurować zasady oparte na ryzyku, aby automatycznie chronić organizację przez przyszłymi zagrożeniami.

Magazyn zapytań dla bazy danych Azure SQL Database jest ogólnie dostępny

W magazynie zapytań bazy danych Azure SQL Database przechowywane są szczegółowe, historyczne informacje dotyczące wszystkich zapytań, dzięki czemu czas diagnozowania i rozwiązywania problemów z wydajnością jest znacznie krótszy. Korzystając z magazynu zapytań, można na przykład identyfikować zapytania, które wcześniej charakteryzowała wysoka wydajność i dla których ta wydajność się pogorszyła. Magazyn zapytań pozwala także na analizowanie zmian planu w celu wykrycia potencjalnego pogorszenia wydajności oraz wymuszanie w systemie użycia wybranego planu dla zapytania. W ciągu kolejnych kilku miesięcy magazyn zapytań zostanie włączony jako główny moduł rejestrowania danych obciążenia domyślnie dla wszystkich baz danych SQL Azure (istniejących i nowych). Dane zebrane w magazynie zapytań pomagają poprawić jakość bazy danych SQL, ponieważ stanowią podstawę analizy wydajności oraz funkcji dopasowywania, takich jak Index Advisor oraz Szczegółowe informacje o wydajności zapytań. Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj film dotyczący magazynu zapytań w programie SQL Server 2016.

Usługa Azure SQL Database Index Advisor jest ogólnie dostępna

Usługa Azure SQL Database Index Advisor ułatwia zwiększanie wydajności baz danych, oferując oparte na historycznym użyciu bazy danych rekomendacje związane z indeksem. Ze względu na to, że obciążenie aplikacji i bazy danych zmienia się w czasie, rekomendacje usługi Index Advisor również są adaptowane i modyfikowane. Usługa Index Advisor ten pomaga w implementowaniu i weryfikowaniu zalecanych akcji dostosowywania. Można samodzielnie wybrać zalecane akcje do przeglądu i wykonania lub użyć usługi do zaimplementowania akcji automatycznie po ich opublikowaniu.

Narzędzie Szczegółowe informacje o wydajności zapytań usługi Azure SQL Database jest ogólnie dostępne

Narzędzie Szczegółowe informacje o wydajności zapytań usługi Azure SQL Database ułatwia zrozumienie, w jaki sposób obciążenie zapytań wpływa na zużycie zasobów bazy danych. W ciągu minut można monitorować sposób korzystania z zasobów bazy danych w aplikacjach oraz implementować akcje w celu dopasowania bazy danych lub aplikacji. Rozpoczynanie pracy jest proste i szybkie — wystarczy kilka kliknięć. Narzędzie Szczegółowe informacje o wydajności zapytań umożliwia wyświetlanie informacji o użyciu procesora CPU w czasie na potrzeby najczęściej stosowanych zapytań, a także przechodzenie do szczegółów na poziomie tekstu zapytania. Dzięki temu możesz szybko odnajdować potencjalne problemy z wydajnością i rozwiązywać je, zanim wystąpią u Twoich klientów.

Lokalna macierz wirtualna StorSimple jest ogólnie dostępna dla klientów z umowami Enterprise Agreement

Lokalna macierz wirtualna StorSimple to wersja rozwiązania StorSimple w formie maszyny wirtualnej zainstalowanej w lokalizacji zdalnej lub oddziale firmy klienta. Jest to tanie rozwiązanie o małych wymaganiach, które oferuje wartość hybrydowego magazynu w chmurze StorSimple. Na wartość tę składają się możliwości, takie jak prawie bezproblemowa integracja w chmurze z automatyczną obsługą warstw pozwalająca na zarządzanie wzrostem ilości danych; uproszczona ochrona danych z migawkami opartymi na chmurze oraz niezależne od lokalizacji odzyskiwanie danych z chmury.

Nowa warstwa Podstawowa usługi Azure Search w publicznej wersji zapoznawczej

W oparciu o opinie klientów dodajemy do usługi Azure Search nową warstwę Podstawowa w publicznej wersji zapoznawczej. Warstwa jest umiejscowiona między istniejącymi warstwami Bezpłatna i Standardowa. Nowa warstwa Podstawowa umożliwia wyszukiwanie do 1 miliona dokumentów lub 2 GB danych i oferuje przewidywalną wydajność w wersji Standardowa. Azure Search pozwala łatwo skonfigurować własny, gotowy do wdrożenia indeks wyszukiwania oraz zarządzać nim.

Usługa HockeyApp dostępna do zakupu za pośrednictwem platformy Azure

Usługę HockeyApp można teraz zakupić w witrynie Visual Studio Marketplace, a jej rozliczanie odbywa się w ramach subskrypcji platformy Azure. Usługa HockeyApp oferuje funkcje dystrybucji aplikacji mobilnych, raportowania awarii oraz przesyłania opinii użytkowników w aplikacji, dzięki czemu można kompilować najlepsze na świecie aplikacje mobilne. Zacznij już dziś — planuj inwestycje w tworzenie aplikacji mobilnych na podstawie rzeczywistych danych.

Wycofanie usług Azure Managed Cache Service i Pamięć podręczna oparta na roli Azure jest planowane na 30 listopada 2016 r.

To jest przypomnienie następujące po naszym wcześniejszym anonsie dotyczącym planu wycofywania usług. Usługi Azure Managed Cache Service i Pamięć podręczna oparta na roli Azure pozostaną dostępne do 30 listopada 2016 r. Po tym dniu usługa Managed Cache Service zostanie wycofana, a usługa Pamięć podręczna oparta na roli nie będzie już obsługiwana. Pomoc techniczna dotycząca tworzenia nowych pamięci podręcznych opartych na rolach zostanie wycofana od pierwszego wydania zestawu Azure SDK po 1 lutego 2016 r.

Zmień subskrypcję z płatnością za rzeczywiste użycie na inną ofertę za pośrednictwem Centrum kont Azure

Subskrypcję z płatnością za rzeczywiste użycie można teraz zmienić na ofertę ze zobowiązaniem 12-miesięcznym lub na dowolną ofertę miesięcznych środków na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio. Dowiedz się więcej.

Zaawansowana pomoc techniczna dla partnerów

Zaawansowana pomoc techniczna dla partnerów to usługa pomocy technicznej skoncentrowana na chmurze, która łączy w sobie zalety usług technicznych MPN oraz pomocy technicznej Premium dla partnerów. Korzyści to: czas reakcji wynoszący maksymalnie jedną godzinę w przypadku zgłoszeń o krytycznym znaczeniu, opiekunowie klientów służący radą w zakresie usług oraz proaktywne porady i szkolenia, dzięki którym można przyspieszyć rozwój firmy w chmurze — a wszystko to w przystępnej cenie miesięcznej subskrypcji. Dowiedz się więcej lub skontaktuj się z nami.

Większe możliwości

Dołącz do zespołu platformy Azure w Atlancie — zarejestruj się, aby wziąć udział w konferencji Microsoft Ignite

Chcesz doszlifować umiejętności pracy z platformą Azure bez przerw i zakłóceń? Będziesz mieć do dyspozycji ukierunkowane sesje szkoleniowe, praktyczne laboratoria oraz bezpośredni dostęp do ekspertów — możesz także dodać całodniową sesję szkoleniową związaną z platformą Azure, zanim konferencja się rozpocznie, aby zwiększyć umiejętności dotyczące usługi Microsoft Azure Stack, albo doświadczenia DEV. Dołącz do nas w Atlancie. Zarejestruj się teraz.

Usługa Azure Media Services: pomoc w zabezpieczaniu zawartości multimediów przy użyciu szyfrowania AES

Z serii Azure Friday prowadzonej przez Scotta Hanselmana dowiesz się, jak usługa Azure Media Services ułatwia zabezpieczanie zawartości multimedialnej za pomocą szyfrowania AES. Korzystając z rozwiązań Clear Key, Microsoft PlayReady oraz Google Widevine od wersji AES-128, można zabezpieczać zawartość na dowolnej platformie — i jest to o wiele prostsze, niż myślisz. Obejrzyj teraz.

Azure Security Center: Pomoc dotycząca zapobiegania zagrożeniom, wykrywania ich i odpowiadania na nie dzięki lepszemu wglądowi i skuteczniejszej kontroli

Zarządzanie danymi i usługami wymaga stałej koncentracji na zabezpieczaniu danych. Posłuchaj, jak Kevin Remde, Yuri Diogenes i Tom Shinder opowiadają o usłudze Azure Security Center — co to jest, dlaczego warto z niego korzystać i jak rozpocząć z nim pracę. Przejdź do serwisu TechNet Radio.

Office 365: Zabezpieczanie produktywności urządzeń mobilnych

Mobilność to nie nowinka — to niezbędny element działalności biznesowej. Pracownicy muszą mieć możliwość uzyskiwania dostępu do firmowej poczty e-mail, dokumentów oraz narzędzi zwiększających produktywność na swoich urządzeniach, aby utrzymywać wydajność pracy podczas podróży. Ochrona poczty e-mail oraz innych danych firmowych na urządzeniach przenośnych jest jednak jednym z największych wyzwań działów IT. Jak więc można pogodzić te wymagania i udostępnić pracownikom środowisko rozszerzonej produktywności urządzeń przenośnych bez narażania danych na zagrożenia? Nie przegap okazji uzyskania szczegółowych informacji na temat zwiększania bezpieczeństwa pracy personelu mobilnego dzięki firmie Microsoft. Obejrzyj szczegółowe demonstracje i weź udział w sesji pytań i odpowiedzi na żywo. Zarejestruj się teraz.

Anatomia ataku — jak hakerzy dokonują włamań

Poznaj szczegóły możliwości firmy Microsoft w zakresie ataku i obrony w celu zabezpieczenia klientów i walki z przestępczością cybernetyczną. Uzyskaj więcej informacji na temat jednostki Digital Crimes Unit oraz naszej współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępcami cybernetycznymi. Obejrzyj teraz.

Uaktualnienie programu SQL Server 2005: ścieżka do podniesienia wydajności i zwiększenia bezpieczeństwa bazy danych

Rozszerzona pomoc techniczna dla programu SQL Server 2005 kończy się 12 kwietnia 2016 r. Zalecamy, aby dowiedzieć się więcej o uaktualnianiu technologii baz danych i przygotować plan migracji. Nasze seminarium internetowe dotyczące uaktualniania programu SQL Server 2005 to idealny punkt startowy. Poznaj ryzyko związane z korzystaniem z przestarzałej technologii oraz zalety migracji do programu SQL Server 2014 i usługi Azure SQL Database. Oprócz szczegółowych informacji na temat korzyści w zakresie wydajności wynikających z uaktualnienia, w trakcie tego seminarium internetowego zostaną omówione strategie i scenariusze migracji, praktyczne podejście do procesu uaktualniania realizowanego w trzech krokach oraz ważne narzędzia i zasoby umożliwiające rozpoczynanie pracy.

Dołącz do uczestników wydarzenia Global Azure Bootcamp

16 kwietnia 2016 r. w setkach lokalizacji na całym świecie odbędzie się wydarzenie Global Azure Bootcamp. Wezmą w nim udział tysiące uczestników, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat platformy Azure. Będzie to dzień współpracy osób zajmujących się technologią w ramach globalnego laboratorium naukowego dostępnego w dowolnym miejscu za pośrednictwem znacznika skrótu #GlobalAzure. Sponsoruj wydarzenie, pomóż znaleźć lokalizację w swojej okolicy albo po prostu weź udział, udostępnij i ucz się. Weź udział w zabawie.

Wirtualna konferencja TechNet 2016 na żądanie

Ominęła Cię wirtualna konferencja TechNet? Możesz teraz obejrzeć wszystkie sesje na żądanie. W trakcie sesji wydarzenia prezentowanych przez branżowych ekspertów omawiane są tematy, takie jak infrastruktura chmury, wirtualizacja, usługi w skali nano, system Windows 10, bezpieczeństwo, zarządzanie mobilnością w przedsiębiorstwie i nie tylko. Obejrzyj teraz sesje na żądanie.

Przynieś swojego laptopa i pracuj elastycznie na platformie Azure.

Seria IT Innovation firmy Microsoft oferuje możliwość bezpłatnego, praktycznego poznania sposobów, dzięki którym usługi infrastruktury platformy Azure pomagają poznać szeroki zakres rozwiązań do przetwarzania w elastyczny sposób, ułatwiając wdrażanie dowolnych obciążeń i dowolnego języka w prawie każdym systemie operacyjnym. Znajdź wydarzenie w Twojej okolicy

Staw czoła pięciu najważniejszym wyzwaniom związanym z danymi dzięki programowi Microsoft SQL Server

Dane zapewniają przewagę konkurencyjną i umożliwiają korzystanie z nowych szans rynkowych. Równocześnie gdy ilość danych wzrasta, powstaje coraz więcej wątpliwości. W trakcie tego seminarium internetowego dowiesz się, jak organizacje mogą stawić czoła pięciu głównym współczesnym wyzwaniom związanym z danymi. Obejrzyj teraz.

Projektowanie i implementowanie rozwiązań dla platform danych w chmurze

Skorzystaj z tego kursu, aby dowiedzieć się, jak projektować i implementować rozwiązania platformy danych w chmurze Microsoft. Poznaj jej możliwości i dowiedz się więcej o funkcjach zabezpieczeń, opcjach wysokiej dostępności, technikach monitorowania danych w chmurze oraz zarządzania nimi i nie tylko.

Przewidywanie, kto przeżyje katastrofę Titanica, za pomocą usługi Azure Machine Learning

W czasie tej sesji dowiesz się, jak tworzyć prognozy przy użyciu funkcji Azure Machine Learning. Propagator techniczny Jennifer Marsman zademonstruje sposób przekazywania zestawu danych do usługi Azure Machine Learning Studio, eksplorowania danych i wybierania sposobu ich modyfikowania. Pokaże ona również, jak wdrażać zmiany za pomocą modułów czyszczenia danych. Następnie możesz dołączyć do części 2, aby zobaczyć, jak uczymy model przy użyciu algorytmu uczenia maszynowego, wdrażamy go i wywołujemy opublikowany model w celu uzyskania wyników.

Tablica architektury analizy IoT

Propagator techniczny David Crook tworzy na tablicy diagram i omawia bardzo popularną architekturę Internetu rzeczy (IoT). Na koniec sesji odpowiada na niektóre pytania widzów. Obejrzyj film.

Cloud Cover: Usługa kontenerów Azure

W tym odcinku dowiesz się więcej na temat Usługi kontenerów Azure, a dyskusja rozpocznie się od przedstawienia rozwiązania Docker. Następnie zademonstrujemy działanie kontenera Hello World i przejdziemy do uruchomienia 20 serwerów sieci Web w kontenerach w ciągu kilku sekund. Ten film zawiera wyjaśnienia dotyczące rozwiązań Docker Swarm i Apache Mesos oraz informacje na temat ich współdziałania z nową Usługą kontenerów Azure.

Mogą Cię również zainteresować informacje na temat następnej generacji zapory firmy Barracuda dla chmury lub narzędzi usługi Azure Resource Manager.

Uzyskiwanie certyfikatu firmy Microsoft dotyczącego systemu Linux na platformie Azure

Certyfikat firmy Microsoft dotyczący systemu Linux na platformie Azure potwierdza umiejętności projektowania, tworzenia architektury, implementowania oraz obsługi złożonych rozwiązań systemu Linux do użycia w chmurze, które korzystają z możliwości platformy Azure typu open source. Dowiedz się więcej na temat certyfikatu, kroków wymaganych do jego uzyskania oraz dostępnego szkolenia ułatwiającego przygotowanie.

Kompilowanie chmury hybrydowej — wirtualizacja zagnieżdżona w systemie Windows System 2016

W kolejnej części serii „Building Your Hybrid Cloud” (Tworzenie chmury hybrydowej) w serwisie TechNet Radio Keith Mayer i Andy Syrewicze przedstawiają szczegółowy opis jednej z najnowszych funkcji systemu Windows Server 2016: wirtualizacji zagnieżdżonej. Dowiedz się, co to jest, dlaczego należy z niej korzystać i jak używać jej w organizacji. Obejrzyj film.

Tworzenie międzyplatformowych aplikacji mobilnych przy użyciu narzędzi firmy Microsoft

Program Microsoft Visual Studio oferuje międzyplatformowe podejście do kompilowania aplikacji, dzięki czemu deweloperzy mogą kompilować aplikacje z poziomu pojedynczego kodu podstawowego oraz wdrażać je na dowolnej platformie systemu iOS, Android i Windows w celu uzyskania aplikacji o natywnym wyglądzie i zachowaniu. Dowiedz się, jak program Visual Studio współpracuje z rozwiązaniami Xamarin i Apache Cordova; dlaczego udostępnianie kodu i logiki biznesowej zwiększa produktywność; jakie są korzyści z używania funkcji IntelliSense dla określonej platformy oraz jak w programie Visual Studio obsługa deweloperów odbywa się z użyciem podejścia holistycznego lub mieszanego. Zarejestruj się teraz, aby obejrzeć film dostępny na żądanie.

Behind the scenes: Tworzenie aplikacji 2016 Iowa Caucus

Platforma Azure umożliwiająca przetwarzanie w chmurze odegrała ważną rolę w przechowywaniu i raportowaniu wyników wyborów oraz zarządzaniu tymi wynikami. Dowiedz się, jak stworzono tę międzyplatformową aplikację — od planowania do testowania i uruchamiania. Ta aplikacja ułatwiła bezpieczniejsze i dokładniejsze zebranie ponad 90 procent wyników dla grupy w ramach partii w ciągu zaledwie trzech godzin. Przejdź do serwisu TechNet Radio.

Korzystanie z mocy rozwiązań open source w chmurze publicznej

Podczas tego seminarium internetowego oferującego szczegółowe pokazy dowiesz się, co jest dostępne w witrynie Azure Marketplace; jak przy użyciu usługi Azure Resource Manager upraszczać złożone rozwiązania typu open source; jakie funkcje monitorowania i rozbudowywania środowiska systemu Linux oraz zarządzania nim oferuje platforma Azure; jak zespół może rozpocząć eksplorowanie technologii w przestrzeni open source, takiej jak Docker; jak klienci wykorzystują moc rozwiązań open source w chmurze oraz dlaczego klienci wybierają platformę Azure. Zarejestruj się teraz, aby obejrzeć materiały dostępne na żądanie.

Informacje na temat wymagań wstępnych 70-534 dotyczących szybkiego rozpoczynania pracy: tworzenie architektury rozwiązań platformy Microsoft Azure

Interesuje Cię uzyskanie certyfikatu w zakresie tworzenia architektury rozwiązań platformy Microsoft Azure? Jeśli Cię to interesuje, dołącz do nas i posłuchaj nowej serii (część trzecia) w serwisie TechNet Radio. Prowadzący propagatorzy techniczni Dan Stolts i Brian Lewis przedstawiają informacje dotyczące wymagań wstępnych związanych z uzyskiwaniem certyfikatów platformy Azure. Część 1 rozpoczyna się od podstawowych informacji na temat platformy Azure i pomoże Ci zrozumieć jej możliwości w zakresie przetwarzania w chmurze. Ułatwi Ci również wykonywanie pierwszych kroków w podróży do pracy jako architekt chmury. Obejrzyj film.

Rozrywka

* Źródło: www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Popularna marka Absolut renderowana w chmurze

Marka Absolut zawsze dominowała na rynku zalanym konkurencyjnymi produktami. Rozpoznawana na całym świecie dzięki niepowtarzalnej butelce i reklamom drukowanym na błyszczącym papierze firma Absolut stworzyła swój czytelny, awangardowy obraz i stała się jedną z najlepiej znanych nazw w przemyśle spirytusowym.

Dowiedz się więcej

Zrozumienie informacji o energii elektrycznej oraz jej inteligentne używanie

Sieć elektryczna — oraz obsługująca ją branża energetyczna — staje się coraz bardziej złożona. W XX wieku sieć elektryczna służyła do przenoszenia energii z kilku scentralizowanych generatorów do wielu użytkowników. Dzisiejsza sieć korzysta z dwukierunkowych przepływów elektryczności i informacji w celu utworzenia sieci obejmującej zarówno producentów, jak i konsumentów rozproszonych zasobów energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej

Zwiększ swoje możliwości

Partnerzy

Korzystanie z wglądu w dane w czasie rzeczywistym w aplikacjach o kluczowym znaczeniu

Firma Elastic oferuje stos oprogramowania dla deweloperów, dzięki któremu mogą oni udostępniać ogromne ilości danych oraz korzystać z wglądu w dane w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to pozwala na używanie aplikacji o krytycznym znaczeniu między innymi do wyszukiwania, rejestrowania i analizowania danych. Dzięki skoncentrowaniu na skalowalności oraz łatwości użycia i integracji produkty firmy Elastic są stosowane z wieloma wiodącymi na świecie aplikacjami mobilnymi, społecznościowymi, konsumenckimi i biznesowymi.

Odwiedź stronę Marketplace

Poznaj swój potencjał dzięki firmom Microsoft i PROS

Intensywna konkurencja globalna, bezprecedensowa zmienność rynku i rosnące koszty sprawiają, że przedsiębiorstwa są pod presją osiągania wyników związanych z dochodami netto, jak i przychodami brutto. Oferowane przez firmę PROS rozwiązania do obsługi przychodów i zysków stanowią idealne połączenie prostoty i analizy danych, a w konsekwencji holistyczne podejście do zwiększania wydajności przychodów i zysków oraz dostosowywania produktów, popytu i dostępności z niesamowitą czytelnością. Oparte na chmurze rozwiązania PROS współdziałające z platformą Azure i systemem Microsoft Dynamic CRM ułatwiają wykorzystywanie wiążących analiz do przyspieszania procesu przekształcania potencjalnych klientów w klientów; pewne skalowanie skutecznych strategii cenowych w celu zwiększenia marży oraz usprawnianie podejmowania przemyślanych decyzji — dzięki czemu organizacje mogą poznać swój prawdziwy potencjał w zakresie przychodów i zysków.

Obejrzyj film | Odwiedź witrynę www.pros.com

Azure Marketplace

Polecane: Zarządzanie kompletnym cyklem eksploatacji aplikacji

Firma OutSystems oferuje jedną z wiodących na świecie platform szybkiego dostarczania aplikacji (RAD, Rapid Application Delivery) dla przedsiębiorstw. To szybki i kompleksowy sposób tworzenia, wdrażania i zmieniania niestandardowych aplikacji mobilnych i sieci Web oraz zarządzania nimi. Aplikacje te są bezproblemowo dostarczane na wszystkie urządzenia. Udostępniany jako rozwiązanie w chmurze lub lokalne produkt firmy OutSystems umożliwia zarządzanie kompletnym cyklem eksploatacji dla dużych zestawów aplikacji.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: Eliminacja złożoności i konieczności zgadywania z procesu integracji

Dzięki opartym na standardach opcjom łączności, uproszczonym łącznikom aplikacji oraz w pełni skalowalnej platformie w chmurze platforma integracji Jitterbit Harmony jest szybka i łatwa do zaprojektowania, wdrożenia oraz zarządzania. Rozwiązanie Jitterbit umożliwia integrację wielu typowych scenariuszy, takich jak integracja danych lub procesów oraz zarządzanie interfejsami API w czasie rzeczywistym.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witajcie!

Do Redmond (stan Waszyngton) dotarła wiosna. Jak widać w sekcji Dostęp do informacji, zespół ds. platformy Azure był zajęty wydawaniem nowych usług i funkcji. Dodatkowo nasz biuletyn dostępny w sieci Web został udoskonalony na podstawie opinii użytkowników. Zapraszamy do biuletynu! Jak zawsze chętnie zapoznamy się z wszelkimi opiniami i uwagami. Nadal wysyłajcie do nas historie klientów; historia opublikowana w lutym może pochwalić się największą liczbą kliknięć. Ohad, dziękujemy za przesłanie Twojej historii!

Miwa