Biuletyn systemu Azure: czerwiec 2016

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Looking for a different month's newsletter?
Look through our archive:

Dostęp do informacji

Wyróżniona historia przesłana przez klienta: ozBeanz

ozBeanz to integrator rozwiązań w chmurze, którego siedziba mieści się w Queensland w Australii. Firma Asian Business Software Solutions wynajęła ozBeanz do zaprojektowania, opracowania i dostarczenia rozwiązania dla swojego klienta Singapore Telecom (SingTel), aby wprowadzić klasyczną aplikację księgową MYOB na rynek Azji Południowo-Wschodniej w modelu dostarczania w chmurze. Firma ozBeanz we współpracy z firmą Mtechnology Services opracowała rozwiązanie Azure RemoteApp, które zawiera adapter umożliwiający klientom subskrybowanie usługi przy użyciu portalu SingTel MyBusiness oraz automatyczne udostępnianie zasobów platformy Azure.

Aparat Apache Spark dla usługi Azure HDInsight jest ogólnie dostępny

Aparat Apache Spark dla narzędzia Azure HDInsight udostępnia klientom w pełni zarządzane, zabezpieczone i przystosowane do pracy w przedsiębiorstwie rozwiązanie Apache Spark o wysokiej dostępności. Apache Spark to jeden z najbardziej popularnych projektów danych big data. Słynie z obsługi aplikacji do przetwarzania dużej ilości danych w pamięci przeznaczonych dla nawet 100 razy szybszych zapytań. Apache Spark pozwala użytkownikom na wykonywanie zapytań wsadowych i interaktywnych, strumieniowanie w czasie rzeczywistym, uczenie maszynowe oraz przetwarzanie wykresów za pomocą typowego modelu wykonywania.

Usługa Log Analytics w pakiecie Microsoft Operations Management Suite jest dostępna w kolejnych regionach

Usługa Log Analytics w pakiecie Microsoft Operations Management Suite jest teraz dostępna w Australii Południowo-Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej, a także w regionach, w których była już dostępna: we Wschodnich stanach USA i w Europie Zachodniej. Obszar roboczy usługi Log Analytics można utworzyć bezpośrednio na platformie Azure lub z poziomu pakietu Operations Management Suite. Usługa Log Analytics ułatwia zbieranie, magazynowanie i analizowanie danych dzienników, rozwiązywanie problemów ze zdarzeniami oraz uzyskanie spójnego wglądu w zasoby lokalne i chmurowe. Aby dowiedzieć się, jak można bezpłatnie wypróbować usługę Log Analytics, odwiedź witrynę sieci Web pakietu Microsoft Operations Management Suite.

Warstwy S3 i S3 High Density usługi Azure Search są w publicznej wersji zapoznawczej, a warstwa Basic jest ogólnie dostępna

W publicznej wersji zapoznawczej wprowadziliśmy nowe opcje warstwy Standard: S3 i S3 High Density. Warstwa Basic jest teraz ogólnie dostępna. W porównaniu do warstwy S2 warstwa S3 zapewnia dwukrotnie większą przestrzeń dyskową i liczbę dokumentów przechowywanych w usłudze Azure Search oraz oferuje mniejsze opóźnienia w przypadku dużych zestawów danych. Warstwa S3 High Density umożliwia klientom dostarczanie unikatowych możliwości wyszukiwania w aplikacjach obsługujących środowisko wielodostępne. Usługa Azure Search pomaga deweloperom w tworzeniu bogatych, najlepszych w swojej klasie funkcji wyszukiwania w ich aplikacjach. Wprowadź dane i kilka wierszy kodu, a usługa Azure Search zajmie się resztą. Dzięki nowym opcjom rozpoczęcie pracy z usługą Azure Search i dalszy rozwój są jeszcze łatwiejsze.

Nadchodzące wydarzenia

Microsoft Worldwide Partner Conference
10 lipca 2016 r.
Toronto, Kanada

Cisco Live
10 lipca 2016 r.
Las Vegas, Nevada

ChefConf 2016
11 lipca 2016 r.
Austin, Teksas

Visual Studio Live!
8 sierpnia 2016 r.
Redmond, Waszyngton

LinuxCon North America 2016
22 sierpnia 2016 r.
Toronto, Kanada

Spotkania Microsoft Developer Camp
events.msdn.microsoft.com

Inspiracja

Zwiększ swoje możliwości

Partnerzy

Portal Marketplace

F5

Kariera

Podziel się z nami swoją wizją i pomóż kształtować przyszłość chmury.

Komentarz redakcji

Technologia Apple FairPlay Streaming dla usługi Azure Media Services jest dostępna w ramach publicznej wersji zapoznawczej

Jeśli chcesz przesyłać strumieniowo zawartość typu premium do urządzenia Apple TV, musisz korzystać z technologii Apple FairPlay Streaming (FPS). Tworzenie tego rozwiązania może być żmudne. Dlatego proponujemy publiczną wersję zapoznawczą usługi Apple FairPlay Streaming. Ukryliśmy wszystkie skomplikowane elementy, aby ułatwić tworzenie rozwiązania FairPlay Streaming programowo za pośrednictwem interfejsów API. Dzięki obsłudze technologii FairPlay, PlayReady i Widevine usługa Azure Media Services udostępnia obecnie rozwiązanie do strumieniowania VOD i zawartości na żywo z obsługą wielu systemów zarządzania prawami cyfrowymi (DRM). Dzięki temu można łatwiej i szybciej dotrzeć do szerszej publiczności na różnych urządzeniach. Aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jak zacząć, przeczytaj wpis w blogu Strumieniowanie zawartości typu premium do urządzenia Apple TV za pomocą usługi Azure Media Services.

Nowe, zoptymalizowane pod kątem obliczeń wystąpienia maszyn wirtualnych platformy Azure z serii F

Wystąpienia maszyn wirtualnych z serii F są zoptymalizowane na potrzeby wykonywania intensywnych obliczeń obciążenia i są oparte na procesorze 2,4 GHz Intel Xeon E5-2673 v3 (Haswell), który może osiągnąć prędkość do 3,2 GHz przy użyciu technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0. Maszyny wirtualne w tych rozmiarach charakteryzują się taką samą wydajnością procesora CPU jak maszyny wirtualne z serii Dv2 przy niższej cenie za godzinę, dzięki czemu ich stosunek ceny do jakości jest najlepszy na platformie Azure. Te maszyny wirtualne są dostępne w rozmiarach 1, 2, 4, 8 i 16 rdzeni, mają 2 GB pamięci RAM i lokalny dysk SSD o pojemności 8 GB na każdy rdzeń procesora CPU, a także opcje zoptymalizowanych rozmiarów magazynowania standard i premium. Maszyny o takich rozmiarach doskonale nadają się do realizacji scenariuszy, takich jak analiza, serwery sieci Web i serwery gier oraz przetwarzanie wsadowe, a także scenariuszy, które nie wymagają dużo pamięci lub pojemności dysku SSD na każdy rdzeń procesora CPU. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź blog platformy Azure.

Azure DocumentDB staje się usługą globalną dzięki nowym regionom i replikacji w wielu regionach

Multiregionalne konta baz danych usługi Azure DocumentDB są teraz ogólnie dostępne. Usługa DocumentDB udostępnia aplikacje o wysokiej dostępności i globalnym zasięgu, oferując replikację danych w wielu regionach, co pozwala na uzyskanie małych opóźnień dostępu do danych aplikacji i przewidywalnej spójności danych. Regionalne interfejsy API obsługujące usługę DocumentDB umożliwiają bezproblemowe korzystanie z trybu failover bez konieczności modyfikowania kodu aplikacji. Multiregionalne konta baz danych są dostępne we wszystkich regionach usługi DocumentDB, w tym również w nowo dostępnych regionach: Północno-środkowych stanach USA, Kanadzie Środkowej i Kanadzie Wschodniej.

Obsługa protokołów dla programu MongoDB usługi Azure DocumentDB jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Obsługa protokołów dla programu MongoDB usługi Azure DocumentDB jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej we wszystkich regionach, w których jest świadczona usługa DocumentDB. Usługa DocumentDB to w pełni zarządzana usługa bazy danych NoSQL na platformie Azure, która udostępnia automatycznie indeksowane dane z zachowaniem małych opóźnień. Aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jak utworzyć konto, odwiedź naszą stronę sieci Web dokumentacji.

Warstwa Premium usługi Azure Redis Cache dostępna w Indiach i Kanadzie

Warstwa Premium usługi Azure Redis Cache jest przystosowana do pracy w przedsiębiorstwie. Można jej używać jako pamięci podręcznej i do ochrony danych przed potencjalną utratą. Ta warstwa została zaprojektowana z myślą o maksymalnej skali i integracji przedsiębiorstwa. Warstwa Premium jest teraz ogólnie dostępna w Indiach i Kanadzie; warstwy Basic i Standard były już dostępne. W tych regionach usługa korzysta z regionalnych mierników tylko w przypadku warstwy Premium. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę sieci Web Dokumentacja pamięci podręcznej Redis.

Oprogramowanie 8000 Series Update 2.1 jest dostępne dla usługi StorSimple

StorSimple 8000 Series Update 2.1 to wyłącznie programowa wersja hybrydowych macierzy magazynowych 8100 i 8600. Jest to wersja pomocnicza udostępniająca rozszerzenia istniejących funkcji. Wersja oprogramowania Update 2.1 zawiera kilka ulepszeń służących do optymalizacji migawek, czyszczenia usuniętych danych oraz dynamicznego ograniczania przepływności operacji we/wy podczas konwersji woluminów lokalnych. Klienci z umową Enterprise Agreement będą mogli pobrać oprogramowanie Update 2.1 przy użyciu usługi StorSimple w witrynie Azure Portal za pośrednictwem usługi Microsoft Update.

StorSimple obsługuje magazyn Cool

Magazyn Cool jest obsługiwany jako miejsce docelowe magazynu w chmurze w usłudze StorSimple. Magazyn Cool zapewnia tani magazyn w chmurze przeznaczony dla rzadziej używanych danych. Charakteryzuje się podobną trwałością, spójnością i zabezpieczeniami co standardowy magazyn dla długotrwałych danych. Jest to korzystne dla klientów usługi StorSimple przechowujących nieregularnie używane dane, takie jak archiwum lub dane kopii zapasowej, które zapisuje się raz, a odczytuje czasami. Opcja magazynu Cool jest dostępna dla nowych i istniejących klientów z umową Enterprise Agreement, którzy używają oprogramowania StorSimple 8000 Series Update 2.1 (lub nowszego) i najnowszej wersji macierzy wirtualnej usługi StorSimple. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź blog platformy Azure.

Zmiany w usłudze Azure Batch

5 lipca 2016 r. usługa Azure Batch w klasycznej witrynie Azure Portal zostanie przekierowana do witryny Azure Portal. Po tym przekierowaniu link do zarządzania aplikacjami usługi Batch w wersji zapoznawczej przestanie być dostępny w portalu klasycznym.

Roaming stanu dla przedsiębiorstw w systemie Windows 10 za pośrednictwem usługi Microsoft Azure Active Directory w wersji Premium jest ogólnie dostępny

Ogólnie dostępna funkcja usługi Azure Active Directory Premium Roaming stanu dla przedsiębiorstw w systemie Windows 10 zapewnia użytkownikom jednakową obsługę na różnych urządzeniach. Umożliwia wykorzystanie tożsamości służbowych lub szkolnych do synchronizowania ustawień użytkownika i danych nowoczesnych aplikacji przy użyciu chmury Azure do magazynowania. Użytkownicy w przedsiębiorstwach czerpią korzyści z ujednoliconej obsługi na różnych urządzeniach z systemem Windows 10 dołączonych do usługi Azure Active Directory i mają ochronę przed utratą danych nowoczesnych aplikacji w wyniku awarii sprzętowej, kradzieży lub wymiany urządzenia. Zaletą dla przedsiębiorstw jest zwiększone bezpieczeństwo i lepsza kontrola nad danymi przedsiębiorstwa. Wszystkie dane przed opuszczeniem urządzenia są szyfrowane za pomocą usługi Azure Rights Management.

Większe możliwości

Grafika informacyjna: przewodnik wizualny po platformie Azure

Jeden z naszych najpopularniejszych prezentów konferencyjnych jest także jednym z najbardziej przydatnych. Jeśli dopiero zaczynasz poszukiwanie dostawcy chmury i potrzebujesz szybkiego wprowadzenia do platformy Azure, mamy nadzieję, że ta grafika informacyjna przyspieszy Twoją edukację. Pobierz serię grafik informacyjnych poświęconych platformie Azure. Te pełne informacji plakaty praktycznie znikają z naszych stołów konferencyjnych. Zapewniają one zarówno nowicjuszom, jak i weteranom przydatny, szybki przegląd świata Azure.

Katalog sesji Microsoft Ignite już tu jest

Katalog sesji usługi Microsoft Ignite już działa! Katalog utworzony w celu prezentowania zawartości wybranej precyzyjnie spośród ogromnych (i wciąż rosnących) zasobów materiału ucieleśnia naszą obietnicę konferencji technicznej dla przedsiębiorstw, która inspiruje użytkowników i zapewnia im kompleksowe informacje. Wypróbuj wszystkie nasze sesje Azure, pomyśl o tym, co nadchodzi, i zaplanuj dołączenie do nas we wrześniu w Atlancie! Zobacz sesje.

Bezpłatny e-book: Podstawy migracji baz danych programu SQL Server na platformę Microsoft Azure

Ten bezpłatny e-book wydawnictwa Microsoft Press ułatwia użytkownikom baz danych programu SQL Server zrozumienie oferty firmy Microsoft dotyczącej programu SQL Server na platformie Azure. Dowiedz się, jakie są podobieństwa i różnice między programem SQL Server na platformie Azure i programem SQL Server w środowisku lokalnym. Pobierz teraz.

Funkcja Web Apps usługi Azure App Service przedstawia lokalną pamięć podręczną

Scott Hanselman z Azure Friday uczy się, jak działa lokalna pamięć podręczna, między innymi jak zmienia zachowanie Twoich aplikacji sieci Web oraz sposób ich ładowania, uruchamiania i zapisywania na dysku. Sprawdź wprowadzone zmiany.

Naucz się szybko tworzyć aplikacje sieci Web i aplikacje mobilne

Usługa Azure App Service ułatwia tworzenie, używanie i organizowanie aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych. W połączeniu z zabezpieczonymi, lokalnymi środowiskami połączonymi lub odizolowanymi usługa App Service zapewnia rozwiązania end-to-end dla pracowników mobilnych. Obejrzyj klip wideo w celu uzyskania dodatkowych informacji, a następnie rozpocznij subskrypcję naszego kanału usługi YouTube, aby obejrzeć inne klipy wideo z instrukcjami.

Budowanie lojalności klientów i odblokowywanie nowej wartości biznesowej

To seminarium internetowe na żądanie rzuca światło na bieżące możliwości branży produkcyjnej i wyjaśnia, jakie wsparcie mogą zapewnić nasze rozwiązania cyfrowe. Dowiedz się więcej o tym, jak przebiega ewolucja od produkcji fizycznej do cyfrowej, jak zdobyć przewagę nad konkurencją, dodając do oferty produktów wartościowe usługi, jak poprawić jakość obsługi klienta, proponując mu sposoby wykorzystania produktu po sprzedaży oraz jak komunikacja i szczegółowe informacje mogą zwiększyć Twoją wartość i wydajność. Zarejestruj się, aby wyświetlić to seminarium internetowe na żądanie.

Nie udało Ci się wziąć udziału w seminarium internetowym „Tworzenie natywnych aplikacji dla systemów iOS i Android za pomocą programów Visual Studio i Xamarin”?

Dowiedz się, jak dzięki firmom Xamarin i Microsoft możesz być właścicielem całego cyklu programowania oraz jak wykorzystać umiejętności programowania w języku C# oraz w programie Visual Studio do opracowywania aplikacji na urządzenia przenośne. Zobacz, jak oprogramowanie Xamarin tworzy w pełni natywne aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android, i poznaj różne metody programowania przy użyciu biblioteki Xamarin.Forms. Przeżyj cały cykl programowania aplikacji na urządzenia przenośne: twórz, testuj, rozpowszechniaj i ucz się. Obejrzyj na żądanie.

Cloud Cover: używanie maszyny platformy Docker z platformą Azure

W tym odcinku nauczysz się używać maszyny platformy Docker do tworzenia nowej maszyny wirtualnej na laptopie lokalnym za pomocą usługi VirtualBox. Dowiesz się, jak za pomocą sterownika Azure utworzyć w instalatorze platformy Docker nową maszynę wirtualną i grupę zasobów, a także inne elementy niezbędne do uruchomienia maszyny wirtualnej. Na koniec wdrożysz serwer sieci Web na maszynie wirtualnej Azure i zobaczysz, jak zamknąć i usunąć wszystkie zasoby przy użyciu maszyny platformy Docker.

Mogą również zainteresować Cię informacje na temat platformy Bot Framework i usługi Azure Functions.

Pięć najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa Twojej firmy i sposób reagowania na nie

Cyfrowy świat wymaga nowego podejścia do ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa oraz ich wykrywania i reagowania na nie. W czasie tego seminarium internetowego z 29 czerwca 2016 r. nauczysz się chronić przed naruszeniem tożsamości i wykrywać naruszenia, zanim spowodują szkody. Możesz zapewnić bezpieczeństwo urządzeń, umożliwiając jednocześnie użytkownikom pracę mobilną. Poznaj unikatową perspektywę, jaką firma Microsoft wnosi do cyberbezpieczeństwa.

Zarejestruj się już dziś.

Technologia, poufność i bezpieczeństwo publiczne: gdy zderzają się światy

To seminarium internetowe na żądanie proponuje uczestnikom prowokacyjną perspektywę na poufność danych w świecie coraz szybszego rozwoju technologicznego i rosnących zagrożeń geopolitycznych. Dołącz do Neala Suggsa (wiceprezesa, zastępcy radcy prawnego) i Nate’a Jonesa (starszego radcy), dyrektorów w grupie do spraw prawnych i korporacyjnych firmy Microsoft, aby wziąć udział w tym informacyjnym seminarium internetowym na temat kluczowych zagadnień społecznych dotyczących bezpieczeństwa, poufności i wymuszonego przez prawo dostępu do danych w nowym świecie usług w chmurze. Obejrzyj teraz.

Seminarium internetowe firmy Wowza Media Systems — pięć wyuczonych lekcji: historia sukcesu strumieniowej transmisji wydarzeń na żywo

Wowza Media Systems, Teradek i Azure połączyły niedawno siły, aby przesyłać strumieniowo NAB Live Show. Dowiedz się więcej o składnikach technicznych i konfiguracji na potrzeby transmisji wydarzeń na żywo. Obejrzyj seminarium internetowe na żywo.

Obejrzyj, jak firma Alaska Airlines używa platformy Azure

Posłuchaj Mike’a Lorengo, dyrektora ds. architektury aplikacji w firmie Alaska Airlines, który opowiada o wizji „Najpierw chmura, tylko mobilnie” i poszukiwaniu sukcesu przy użyciu usługi Azure API Management. Linie lotnicze Alaska używają naszych funkcji DevOps w usługach Visual Studio Team Services i Azure do tworzenia elastycznych, nieprzerwanych funkcji umożliwiających błyskawiczne dodawanie nowych funkcji i rozszerzenie technologii na kolejne 100 projektów w organizacji. Obejrzyj ten klip wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Platforma Microsoft Azure dla ekspertów w zakresie usług AWS (zajęcia w klasie)

Ten trzydniowy kurs prowadzony przez instruktora zapewnia szczegółowe omówienie i praktyczne szkolenie dotyczące usług infrastruktury platformy Azure (IaaS), w tym usług Azure Virtual Machines, Storage i Virtual Network oraz opcji wdrażania. Uczestnicy biorą udział w kilku sesjach projektowania architektury, ułatwiających przygotowanie do obsługi scenariuszy w rzeczywistych warunkach. Znajdź partnera szkoleniowego firmy Microsoft i zarejestruj się na szkolenie w swojej okolicy.

Platforma Microsoft Azure dla ekspertów w zakresie usług AWS (na żądanie)

Ten przeznaczony do samodzielnej nauki cyfrowy kurs zapewnia szczegółowy opis i szkolenie dotyczące usług infrastruktury platformy Azure (IaaS), w tym usług Azure Virtual Machines, Storage i Virtual Network oraz opcji wdrażania. Zarejestruj się, aby uzyskać ten bezpłatny kurs dostępny na żądanie.

Poznawanie zaawansowanych analiz pod kątem tworzenia lepszego środowiska dla klientów detalicznych

W czasie tego seminarium internetowego na żądanie kończymy z pogłoskami narosłymi wokół zaawansowanych analiz — zapoznaj się z możliwościami pozyskiwania potencjalnych klientów i określania grup docelowych oraz innowacyjnymi interfejsami użytkownika za pomocą zaawansowanych analiz. Odkryj potężne możliwości dzielenia silosów odnoszące się do przechwytywania, analizowania i wykonywania na podstawie decyzji sterowanych danymi w całej Twojej organizacji. Pokażemy Ci najlepsze rozwiązania i narzędzia, które umożliwiają wykorzystywanie zaawansowanych analiz, a także sposoby, w jakie inne firmy używają zaawansowanych analiz do optymalizowania operacji.

Uruchamianie obciążeń SAP na platformie Azure

Azure to sprawdzona w przedsiębiorstwach platforma chmury, która zapewnia niezrównaną wydajność i umożliwia obsługę największych obciążeń bazy danych SAP HANA dowolnego dostawcy chmury w hiperskali. Teraz możesz uruchamiać najpoważniejsze obciążenia SAP, korzystając z zalet rozszerzonej pomocy technicznej dla aplikacji SAP na platformie Azure. Przez ponad 20 firmy Microsoft i SAP były zaangażowane w dostarczanie innowacji wspólnym klientom. W czasie tego seminarium internetowego na żądanie nasi dyrektorzy ds. rozwiązań opowiedzą o sposobach zwiększania wartości dla klientów za pomocą Twoich inwestycji w oprogramowanie SAP. Dowiedz się więcej o aplikacjach SAP i HANA na platformie Azure. Uzyskaj wskazówki dotyczące architektury i zobacz pokaz wdrażania rozwiązań HANA na natywnych maszynach wirtualnych platformy Azure.

Rozrywka

*Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

CycloMedia: szybsze przekształcanie obrazów cyfrowych na mapy za pomocą platformy Azure

Ludzie zawsze poruszali się po świecie, polegając na mapach. Od najstarszych „map gwiazd” i prostych rysunków cech krajobrazów lokalnych, które znaleziono w prehistorycznych jaskiniach, do ozdobnych i szczegółowych dzieł kartograficznych epoki odkryć — próbowaliśmy zrozumieć nasz świat i nasze w nim miejsce. Na przestrzeni wieków tworzenie map stawało się coraz lepsze i dokładniejsze. Zmienił się również nasz sposób korzystania z tych map.

Dowiedz się więcej

Królewskie Towarzystwo Rolnicze tworzy na platformie Azure urodzajną cyfrową glebę, aby siać innowacje

Królewskie Towarzystwo Rolnicze (RAS, Royal Agricultural Society) stanu Nowa Południowa Walia od 1823 r. organizuje wystawę Sydney Royal Easter Show. To dwutygodniowe wydarzenie z cyklu „miasto spotyka wieś” przyciąga setki tysięcy ludzi, którzy chcą miło spędzić czas, coś zjeść i wziąć udział w konkursach, a także kupić lub sprzedać żywy inwentarz, plony i towary konsumpcyjne. Towarzystwo odkryło, że może dowiedzieć się znacznie więcej o uczestnikach: jakie stoiska podobały się najbardziej, jakie powinny pojawić się na wystawie oraz gdzie uczestnicy planowali wydać pieniądze.

Dowiedz się więcej

Zwiększ swoje możliwości

Partnerzy

Couchbase Server to baza danych dla gospodarki cyfrowej

Couchbase Server to wielomodelowa, rozproszona baza danych NoSQL typu open source zapewniająca wydajność w skali sieci Web, ogromną skalowalność oraz stałą dostępność. Obsługuje duże zestawy danych w infrastrukturze chmury publicznej z dużą liczbą jednoczesnych operacji odczytu i zapisu, zachowując jednocześnie małe opóźnienia i dużą spójność. Aplikacja Couchbase Mobile zapewnia obsługę typu „najpierw offline” dla aplikacji, które są zawsze dostępne i udzielają odpowiedzi, nawet w przypadku powolnych sieci.

Azure Marketplace

Polecane: program firmy F5 „Wypróbuj Azure teraz” dotyczący produktu BIG-IP VE w witrynie Azure Marketplace

Zachowaj kontrolę nad swoimi aplikacjami, zapewniając bezpieczeństwo i wydajność klasy korporacyjnej w lokalnych centrach danych i środowiskach w chmurze. Dzięki zastosowaniu produktów F5 BIG-IP VE dla platformy Azure Twoje aplikacje są szybkie, skalowalne i dostępne w każdym miejscu i o każdej porze, a Ty zyskujesz spójne zasady niezbędne do realizacji elastycznej, hybrydowej architektury w chmurze. Od 20 czerwca do 30 września 2016 r. firma F5 udostępnia bezpłatnie klucze 30-dniowej licencji próbnej oraz pomoc dotyczącą platformy Azure — skontaktuj się z firmą F5, aby uzyskać więcej informacji.

Odwiedź stronę Marketplace

Polecane: monitorowanie kosztów infrastruktury IT za pomocą usługi Cloud Cruiser

Usługa Cloud Cruiser została stworzona od zera na potrzeby przekształcania danych informatycznych w informacje biznesowe, aby umożliwić maksymalizację wartości inwestycji w chmurę. W jednej aplikacji udostępnia zbieranie, mapowanie i analizowanie danych. Usługa jest intuicyjna i zaprojektowana tak, aby jej skonfigurowanie i uruchomienie zajęło nie więcej niż kilka chwil. Zespoły biznesowe, informatyczne i finansowe mogą skonfigurować i dostosować usługę Cloud Cruiser do swoich potrzeb.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: MariaDB Enterprise Cluster and MaxScale

Firma MariaDB udostępniła w witrynie Azure Marketplace produkt MariaDB Enterprise High-Availability Cluster with MaxScale. Ta nowa propozycja ułatwia wdrożenie w ciągu kilku minut gotowej do produkcji bazy danych w chmurze publicznej przy użyciu nowej generacji technologii MySQL, którą Twój zespół już zna. Zyskaj pomoc ekspertów z firmy MariaDB oraz usługi zapewniające wygodę platformy Azure.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witamy.


Trudno uwierzyć, że kończy się kolejny rok obrachunkowy w firmie Microsoft! Zaplanowaliśmy kilka ciekawych rzeczy, które znajdą się w biuletynie na kolejny rok, dlatego bądź na bieżąco. W międzyczasie zwróć uwagę na grafikę informacyjną w sekcji Możliwości. Stanowi ona doskonały przegląd platformy Azure, niezależnie od tego, czy dopiero się o niej uczysz, czy jesteś z nami od dawna.


Miwa