Biuletyn systemu Azure

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Subskrybuj

Dostęp do informacji

Wyróżniona historia przesłana przez klienta: Formiik

Formiik to platforma mobilna przeznaczona dla pośredników pożyczkowych w Ameryce Łacińskiej, która ułatwia obniżenie stóp oprocentowania dla milionów klientów w tym regionie. Platforma Formiik używa platformy Azure od 2010 r., a jej użytkownicy są w pełni usatysfakcjonowani. Usługi Azure Cloud Services, Azure SQL Database i Azure Storage ułatwiają aktualnie niezawodne obsługiwanie 10 000 użytkowników w całej Ameryce Łacińskiej.

Czy chcesz się podzielić historią z czytelnikami Biuletynu platformy Azure? Prześlij swoją historię, a być może ją opublikujemy!

Usługa Azure Automation Desired State Configuration jest ogólnie dostępna

Wdrażanie i konserwowanie żądanego stanu serwerów i zasobów aplikacji może być uciążliwe i podatne na błędy. Usługa Azure Automation Desired State Configuration (DSC) umożliwia spójne wdrażanie, niezawodne monitorowanie i automatyczne aktualizowanie żądanego stanu wszystkich zasobów IT na skalę udostępnianą przez chmurę. Usługa Azure Automation DSC stworzona na podstawie konfiguracji DSC programu PowerShell może dopasować konfigurację maszyny do określonego stanu na maszynach fizycznych i wirtualnych z systemami Windows i Linux, w chmurze i lokalnych. Możesz aktywować ciągłe dostarczanie usług IT przy zachowaniu stałej kontroli, a także z łatwością zarządzać dynamicznymi zmianami w heterogenicznym, hybrydowym środowisku IT. Usługa Azure Automation DSC jest ogólnie dostępna w warstwach Bezpłatna i Podstawowa. Jest także dołączona do dodatku System Center dla pakietu Microsoft Operations Management Suite, uproszczonego rozwiązania do zarządzania zasobami IT w hybrydowej chmurze przeznaczonego dla wszystkich firm.

Usługa Azure Premium Storage ogólnie dostępna w dodatkowym regionie

Azure Premium Storage to rozwiązanie magazynu oparte na dyskach SSD i zaprojektowane z myślą o obsłudze dużych obciążeń wejścia/wyjścia. Usługa Premium Storage umożliwia dodanie do 64 TB pojemności magazynu trwałego na maszynę wirtualną z ponad 80 000 operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) na maszynę wirtualną przy zachowaniu bardzo małych wartości opóźnienia operacji odczytu. Usługa Premium Storage jest oferowana w ramach umowy SLA z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% i jest już dostępna w regionie Południowo-środkowe stany USA, a także w innych regionach, jak ogłaszaliśmy wcześniej.

Powiadomienia i korekty alertów w pakiecie Microsoft Operations Management Suite dostępne w publicznej wersji zapoznawczej

Odbieranie alertów i zarządzanie nimi, a następnie wykonywanie akcji w ramach heterogenicznych środowisk hybrydowych może być stresujące. Teraz możesz łatwo skonfigurować niestandardowe alerty, a nawet automatycznie rozwiązywać problemy operacyjne. Funkcja powiadomień i korekt alertów pakietu Microsoft Operations Management Suite korzysta z możliwości analizowania i automatyzowania dzienników na maszynach fizycznych i wirtualnych z systemami Windows i Linux, w chmurze i lokalnych, co ułatwia bezproblemowe wykonywanie operacji IT. W publicznej wersji zapoznawczej ta funkcja jest dołączona do pakietu Microsoft Operations Management Suite.

Kontrola dostępu na podstawie ról platformy Azure z niestandardowymi rolami jest ogólnie dostępna

Funkcja kontroli dostępu opartej na rolach platformy Azure umożliwia szczegółowe zarządzanie dostępem do zasobów na platformie Azure. Dzięki niej możesz nadawać użytkownikom wyłącznie prawa, których potrzebują do wykonywania swoich zadań, za pomocą wbudowanych lub niestandardowych ról. Subskrybenci platformy Azure mogą korzystać z funkcji kontroli dostępu opartej na rolach bez dodatkowych kosztów. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog zespołu usługi Active Directory lub obejrzyj to wideo w witrynie Channel 9.

Deweloperzy języka PHP mają wgląd w czasie rzeczywistym w działające aplikacje PHP za pomocą rozwiązania Z-Ray — teraz dostępnego na platformie Azure

Rozwiązanie Zend Z-Ray dla usługi Azure App Service jest teraz ogólnie dostępne — daje deweloperom wgląd w całe aplikacje PHP, w tym czas wykonywania, wyjątki i błędy oraz użyte zapytania SQL. Galeria wtyczek udostępniana przez firmę Zend daje deweloperom możliwość korzystania z rozwiązania Zend Z-Ray do określania efektywności każdego wiersza kodu podczas jego wykonywania — niezależnie od tego, czy jest to zdarzenie usługi Magneto, moduł platformy Drupal, wtyczka platformy WordPress czy funkcja platformy PHP. Opierając się na naszym strategicznym partnerstwie z firmą Zend Technologies, firmą zależną firmy Rogue Wave, zintegrowaliśmy rozwiązanie Zend Z-Ray z interfejsem zarządzania aplikacjami. Można je łatwo włączyć za pomocą bloku Ustawienia w witrynie Azure Portal. Obejrzyj to krótkie wideo, aby zobaczyć rozwiązanie Zend Z-Ray dla platformy Azure w działaniu.

Program Microsoft R Server dostępny w ramach licencjonowania zbiorowego

Microsoft R Server to platforma analityczna dla przedsiębiorstw przeznaczona do pracy w języku R. Program R Server, obsługujący różne statystyki danych big data, modelowanie predykcyjne i możliwości uczenia maszynowego, obejmuje oprogramowanie Open Source R i jest w pełni zgodny ze skryptami oraz funkcjami języka R, a także pakietami z sieci CRAN. Program R Server for Hadoop w systemie Red Hat umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych analiz danych big data w klastrach usługi Hadoop przy wykorzystaniu znanego środowiska języka R. Program R Server for Teradata DB pozwala na przybliżenie analiz do danych dzięki uruchamianiu w znacznym stopniu zrównoleglonych algorytmów programu R Server wewnątrz baz danych Teradata z pominięciem tradycyjnego podejścia polegającego na wyodrębnianiu i analizowaniu. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Microsoft lub specjalistą z tytułem Black Belt, aby uzyskać więcej informacji.

Uproszczona ochrona obciążeń na platformie Azure dzięki usłudze Azure Site Recovery

Ochrona serwerów programu VMware i fizycznych na platformie Azure jest jeszcze łatwiejsza i bardziej przystępna cenowo po ostatniej aktualizacji usługi Azure Site Recovery. Przedtem oznaczała ona wdrożenie dwóch maszyn wirtualnych na platformie Azure: głównego serwera docelowego i serwera konfiguracji. Implementacja głównego serwera docelowego w ramach platformy Azure i połączenie serwera konfiguracji z lokalnym serwerem przetwarzania umożliwia zniesienie tego wymagania i powiązanych kosztów wdrażania dodatkowych maszyn wirtualnych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź blog platformy Azure. Aby poznać techniczne szczegóły konfigurowania programu VMware i serwerów fizycznych na platformie Azure, odwiedź stronę sieci Web dokumentacji Replicate VMware virtual machines and physical servers to Azure with Azure Site Recovery (Replikowanie maszyn wirtualnych programu VMware i serwerów fizycznych na platformie Azure za pomocą usługi Azure Site Recovery). Usługa Azure Site Recovery jest ogólnie dostępna w ramach pakietu Microsoft Operations Management Suite.

Nowe plany Premium dla usługi Microsoft Azure RemoteApp i motywacje dla istniejących właścicieli licencji CAL usług RDS

Usługa Microsoft Azure RemoteApp obejmuje teraz dwa nowe plany cenowe. Plany Premium i Premium Plus są przeznaczone dla klientów wymagających większej ilości zasobów obliczeniowych dla aplikacji systemu Windows hostowanych w usłudze Azure RemoteApp. Oba plany obsługują minimalnie 5 użytkowników, co spełnia jeden z najczęściej zgłaszanych postulatów na naszym forum opinii — o udostępnienie planu obsługującego mniej niż 20 użytkowników. Klienci z licencjami Microsoft Enterprise Mobility Suite lub istniejącymi licencjami dostępu klienta (CAL) dla usług danych zdalnych (RDS) z pakietem Software Assurance mogą kwalifikować się do zakupu usługi RemoteApp z nawet 80% rabatem dla użytkownika na miesiąc.

Inne sposoby zakupu usługi Azure Multi-Factor Authentication

Usługę Azure Multi-Factor Authentication można teraz zakupić w ramach licencjonowania zbiorowego oraz programów Cloud Solution Provider, Open i Direct w modelu rocznej subskrypcji dla użytkownika — tak jak w przypadku usług Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium, Microsoft Intune i Azure Rights Management. Ta nowa oferta zawiera ten sam zestaw funkcji co istniejące oferty — to po prostu inny sposób na zakup usługi Multi-Factor Authentication, który lepiej pasuje do opcji zakupu usług Office 365, Azure Active Directory — wersja Podstawowa i Premium. Usługa Multi-Factor Authentication pozostanie częścią usługi Azure Active Directory — wersja Premium, pakietu Microsoft Enterprise Mobility Suite i usługi Enterprise Cloud Suite. Więcej informacji na temat dostępnych wersji i funkcji zawiera sekcja „Available versions of Azure Multi-Factor Authentication” (Dostępne wersje usługi Azure Multi-Factor Authentication) na stronie sieci Web dokumentacji How Azure Multi-Factor Authentication works (Jak działa usługa Azure Multi-Factor Authentication).

Samoobsługowy transfer subskrypcji jest teraz dostępny globalnie

Możesz przekazać subskrypcję współpracownikowi, do innego konta, które należy do Ciebie, lub nawet osobie w innej organizacji. Ta funkcja jest teraz dostępna globalnie na potrzeby transferów wewnątrz kraju w przypadku następujących typów subskrypcji: płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem , MSDN: tworzenie i testowanie — płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, Visual Studio Professional, Visual Studio Test Professional, Platformy MSDN, Visual Studio Enterprise z subskrypcją MSDN (korzyść), Visual Studio Enterprise (BizSpark) i Action Pack.

Większe możliwości

Zdalne profilowanie na platformie Azure

Scott Hanselman, znany z programów Azure Friday, udostępnia informacje o zdalnym profilowaniu aplikacji sieci Web uruchomionych w usłudze Azure App Service, które jest teraz dostępne w programie Visual Studio 2015. Oznacza to, że możesz profilować aplikację, która jest aktualnie uruchomiona na platformie Azure. Obejrzyj teraz.

Bezpieczeństwo w świecie chmury

Uzyskaj analizy dotyczące planowania cyberbezpieczeństwa od doświadczonych ekspertów firmy Microsoft, którzy przeprowadzą Cię przez mapę odpowiedzialności względem klientów przedstawioną na plakacie Microsoft Cloud Security for Enterprise Architects (Zabezpieczenia w chmurze firmy Microsoft dla architektów w przedsiębiorstwach). Niezależnie od tego, czy zabezpieczasz zasoby IT w chmurze publicznej lub w ramach implementacji hybrydowej, czy też obawiasz się wzrostu zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, nie strać okazji do poznania tej samej platformy, której używa zespół ds. cyberbezpieczeństwa firmy Microsoft. Obejrzyj ten kurs na żądanie.

Przynieś swojego laptopa i wypróbuj platformę Azure w praktyce

Korzystając z rzeczywistych scenariuszy, zbadaj, jak przenieść Twoje centrum danych do chmury, równocześnie optymalizując rozwiązania lokalne. Seria IT Innovation firmy Microsoft oferuje możliwość bezpłatnego, praktycznego poznania sposobów, dzięki którym usługi infrastruktury platformy Azure zwiększają produktywność i dostarczają niezawodny dostęp do danych na wielu platformach — w tym zgodność z oprogramowaniem open source. Znajdź wydarzenie w Twojej okolicy

Usługa Cloud Cover: Azure Redis Cache w warstwie Premium

W tym odcinku przedstawione są informacje o usłudze Azure Redis Cache w warstwie Premium. Warstwa Premium obsługuje teraz nowe funkcje, w tym trwałość, klaster pamięci podręcznej Redis i usługę Azure Virtual Network, a także oferuje wyższą wydajność.

Może Cię także zainteresować poznanie nowo ogłoszonego rozwiązania PowerApps lub wysłuchanie podsumowania ważniejszych ogłoszeń platformy Azure z ostatnich kilku miesięcy.

Programowanie witryn sieci Web za pomocą języka Python i platformy Django

Deweloperzy sieci Web — obejrzyjcie ten kurs na żądanie, aby poznać szczegóły dotyczące platformy Django — bardzo popularnej platformy programowania dla sieci Web typu open source o wielkich możliwościach, której można używać za pomocą języka Python. Przygotuj się, aby dodać coś nowego do swojego zestawu narzędzi do obsługi technologii, korzystając ze znajomości języka Python i pojęć dotyczących baz danych.

Rozszerzanie programu System Center do chmury za pomocą pakietu Microsoft Operations Management Suite

Dołącz do naszego nowego seminarium internetowego rozpoczynającego się 16 lutego 2016 r. o 10:00 czasu pacyficznego (UTC-8), aby poznać sposoby rozszerzania wartości programu System Center za pomocą pakietu Microsoft Operations Management Suite. Będziemy omawiać funkcje, których można oczekiwać od programu System Center w 2016 r. Poznasz zaawansowane możliwości zarządzania chmurą, w tym analizy ułatwiające rozwiązywanie problemów dotyczących infrastruktur i aplikacji, elastyczne konfigurowanie i śledzenie zmian, automatyzację minimalizującą powtarzalne zadania, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie po awarii chroniące Twoje centrum danych oraz natychmiastowe reakcje na zdarzenia związane z bezpieczeństwem. Wszystkie te funkcje są dostępne z jednej, centralnej, łatwej do wdrożenia i używania konsoli. Zarejestruj się na seminarium internetowe już dzisiaj.

Zarejestruj się na seminarium internetowe „Tackle the top five data challenges with SQL Server” (Staw czoła pięciu najważniejszym wyzwaniom związanym z programem SQL Server)

Dane umożliwiają korzystanie z nowych szans rynkowych, zapewniając przewagę konkurencyjną. Jednak wraz ze wzrostem ilości danych pojawiają się poważne problemy. W trakcie tego seminarium internetowego, rozpoczynającego się 28 stycznia 2016 r. o 10:00 czasu pacyficznego (UTC-8), dowiesz się, jak stawić czoła pięciu najważniejszym wyzwaniom związanym z danymi, przed którymi stają obecnie organizacje: wydajność danych i aplikacji, zabezpieczenia danych, wspomaganie decyzji, dane big data i chmura. Porozmawiaj bezpośrednio z ekspertami, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące możliwości programu SQL Server. Zarejestruj się na to bezpłatne seminarium internetowe już dziś.

Uaktualnienie programu SQL Server 2005: ścieżka do podniesienia wydajności i zwiększenia bezpieczeństwa bazy danych

Rozszerzona pomoc techniczna dla programu SQL Server 2005 kończy się w kwietniu 2016 r. Uczestnicząc w tym seminarium internetowym na żądanie, dowiesz się więcej o ryzyku wynikającym z polegania na starzejącej się technologii oraz o wielu korzyściach z migracji do programu SQL Server 2014 i usługi Azure SQL Database. Eksperci z firm Microsoft i Intel udostępnią strategie i scenariusze migracji, praktyczne podejście do procesu uaktualniania realizowanego w trzech krokach oraz ważne narzędzia i zasoby umożliwiające rozpoczęcie tego procesu.

Cztery główne zasady zarządzania infrastrukturą IT w nowym świecie hybrydowym

Rozpowszechnianie się zasobów informatycznych niezatwierdzonych przez dział IT i wzrost liczby oddziałów z własnymi budżetami IT to wyzwanie dla profesjonalistów IT, których obowiązkiem jest utrzymanie porządku w nowych hybrydowych centrach danych. W ramach tego seminarium internetowego na żądanie poznasz wyzwania, które kształtują nowoczesne zarządzanie infrastrukturą IT. Będziemy mówić o tym, jak uzyskać pełniejszy obraz całej sieci (lokalnej i w chmurze), jak aktywnie zajmować się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem, wydajnością i aprowizacją oraz jak nowe technologie firmy Microsoft mogą ułatwić wykonywanie innowacyjnych operacji zarządzania w Twojej organizacji.

Zacznij zadawać właściwe pytania dotyczące bezpieczeństwa chmury

Skalowalność, zwinność i oszczędności to część każdej strategii opartej na chmurze, lecz jaką masz pewność co do korzyści dotyczących bezpieczeństwa? Jakie pytania należy zadać bieżącemu dostawcy usług w chmurze, aby upewnić się, że Twoja wdrożona strategia jest solidna? Dowiedz się, jak krytycznie oceniać Twoją bieżącą infrastrukturę chmury i jakie wysiłki podejmuje firma Microsoft w celu dostarczenia chmury, której możesz zaufać i która zaspokaja Twoje potrzeby dotyczące zabezpieczeń, prywatności/kontroli, zgodności i przejrzystości. Zarejestruj się teraz, aby wyświetlić to seminarium internetowe na żądanie.

Główne zagadnienia dotyczące odzyskiwania po awarii i chmury

Chmura może być potężnym zasobem dla organizacji szukających możliwości uproszczenia odzyskiwania po awarii, ale czy ma to sens w Twoim przypadku? Oparte na chmurze odzyskiwanie po awarii umożliwia szybsze wdrażanie, redukowanie kosztów kapitałowych i operacyjnych, testowanie bez zakłóceń oraz ochronę większej liczby aplikacji. Dołącz do nas podczas tego seminarium internetowego na żądanie, aby dowiedzieć się więcej o przenoszeniu odzyskiwania po awarii do chmury oraz sposobach wykorzystywania usługi Azure Site Recovery przez firmy do zwiększenia zwinności i ochrony organizacji.

Przyspiesz sukces biznesowy za pomocą Twoich danych i urządzeń

Odnajdywanie praktycznych trendów technologii, których możesz użyć do przekształcania danych w analizy biznesowe udostępniające akcje oraz postawienia konkurencji w tyle. Twórz szybsze, prostsze i bardziej ekonomiczne metody sterowania nowymi analizami systemów i technologii, które już masz. W ciągu tego 30-minutowego seminarium internetowego dowiesz się, jak wykorzystać Twoje istniejące dane i zasoby w taki sposób, aby uzyskać największy efekt. Te proste zmiany ułatwią Ci zmniejszenie ilości czasu przeznaczanego na zastanawianie się nad biznesem, a zwiększenie ilości czasu przeznaczanego na podejmowanie działań. Zarejestruj się, aby wyświetlić to seminarium internetowe na żądanie teraz.

Przenoszenie środowisk deweloperskich i testowych aplikacji biznesowych do platformy Azure

Dowiedz się, jak profesjonaliści IT przyzwyczajeni do korzystania z lokalnych środowisk programu VMware mogą przenosić środowiska deweloperskie i testowe aplikacji biznesowych na platformę Azure. Informatycy i deweloperzy potrzebują infrastruktury umożliwiającej szybkie projektowanie, opracowywanie, testowanie i dostarczanie wysokiej jakości aplikacji. To jest trzeci odcinek naszej serii Dev-Test Starts with IT (Tworzenie i testowanie rozpoczyna się od IT). Zarejestruj się, aby wyświetlić to seminarium internetowe na żądanie.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie do zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie firmy Microsoft?

Potrzebujesz kompletnego rozwiązania, które upraszcza zarządzanie tożsamościami, urządzeniami, aplikacjami i danymi. To seminarium internetowe pokazuje, jak zachować produktywność pracowników korzystających ze swoich ulubionych aplikacji i urządzeń przy zapewnieniu ochrony danych firmowych. To 30-minutowe seminarium internetowe, rozpoczynające się 27 stycznia 2016 r. o 10:00 czasu pacyficznego (UTC-8), obejmuje ogólny przegląd, pokaz i sesję pytań oraz odpowiedzi na żywo. Zarejestruj się teraz.

Rozrywka

*Źródło: http://www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Zwiększanie bezpieczeństwa i wydajności opieki zdrowotnej przy użyciu platformy Azure

Pomimo że wiele ośrodków zdrowia przechodzi na elektroniczne rekordy pacjentów, to ręcznie wykonywane procesy oparte na papierowych dokumentach wciąż obciążają personel i narażają pacjentów na ryzyko. Śledzenie wielu pacjentów i ich historii medycznej to okazja do zbyt łatwego popełniania błędów i chodzenia na skróty, szczególnie podczas wydawania leków.

Dowiedz się więcej

Zwiększ swoje możliwości

Partnerzy

Wypróbuj nowe, atrakcyjne technologie, korzystając z rozwiązań Chef i Docker

Czy żyjesz i oddychasz kodem? Spójrz prawdzie w oczy — jesteś superczłowiekiem! Chcesz wypróbować dwie najbardziej atrakcyjne technologie DevOps na platformie Azure? Firma Microsoft nawiązała partnerstwo z rozwiązaniem Chef, które obsługuje automatyzację infrastruktury, oraz rozwiązaniem Docker do zarządzania tworzeniem aplikacji, co pozwoliło nam zaoferować praktyczne laboratoria ze szczegółowymi instrukcjami. Wypróbuj laboratoria, aby otrzymać wybraną nagrodę: drona Crazyflie 2.0 lub bezpłatny dostęp próbny do platformy Azure.

Zarejestruj teraz

Przekształć swoją firmę za pomocą Map Bing na potrzeby Pakietu IoT Microsoft Azure

Mapy Bing, jako część Pakietu IoT Microsoft Azure, rozszerzają możliwości analizy danych o wizualizacje geoprzestrzenne, dzięki czemu możesz wizualizować wiele warstw danych biznesowych na mapie. Statystyki pokazują, że 80% danych biznesowych ma składnik geoprzestrzenny. Wyświetlanie danych w tym kontekście szybko ujawnia wzorce i relacje, które mogą pomóc w zwiększeniu efektywności, wydajności i jakości produktu lub usługi. Mapy Bing udostępniają 10 000 bezpłatnych transakcji na miesiąc dla wewnętrznych aplikacji witryn sieci Web.

Dowiedz się więcej

Azure Marketplace

Polecane: Udostępnianie najbardziej zaawansowanych technologii ochrony danych lokalnie i w chmurze

Platforma Datacastle RED to centralnie zarządzana, skalowalna, bezpieczna platforma oferowana jako usługa (PaaS) oparta na platformie Azure i przeznaczona do obsługi kopii zapasowych punktów końcowych. Udostępnia najbardziej zaawansowane funkcje ochrony danych, lokalne i w chmurze, i umożliwia zapewnienie ciągłości działania. Platforma Datacastle udostępnia na 1 rok bezpłatną licencję na obsługę kopii zapasowych i ochronę punktów końcowych dla uprawnionych klientów z umowami Microsoft Azure Enterprise Agreements w Ameryce Północnej i Europie.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: łatwe analizowanie danych big data dla każdego

Dzięki platformie Datameer cały proces integrowania, przygotowywania i analizowania danych oraz udostępniania ostatecznych wizualizacji jest samoobsługowy. Platforma Datameer wykorzystuje usługę Hadoop jako zaawansowany aparat obsługi danych big data (którym ta usługa jest faktycznie), lecz zastępuje narzędzia wiersza polecenia, skrypty i interfejsy programowania za pomocą interfejsu przypominającego arkusz kalkulacyjny, którego obsługa jest intuicyjna dla użytkowników biznesowych. Usługa Azure HDInsight i platforma Datameer udostępniają razem kompletne rozwiązanie do analizy danych big data działające natywnie w usłudze Hadoop przy o wiele niższych kosztach i mniejszej złożoności niż w przypadku hybrydowych rozwiązań opartych na usługach BI i Hadoop.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Szczęśliwego Nowego Roku!

Mamy nadzieję, że Twoje święta były bardzo udane i że tak samo jak my cieszysz się z powitania nowego roku razem z wszystkim, co przyniesie — szczególnie w przypadku innowacji w chmurze. Kontynuując udoskonalanie platformy Azure, aby jeszcze bardziej wzmocnić Twoją firmę, chcielibyśmy także świętować Twoje osiągnięcia. Czy znasz już historie przesłane przez klientów, które zostały wyróżnione w biuletynie od listopada? Twoja może być następna! Poświęć kilka minut, aby opowiedzieć nam swoją historię związaną z platformą Azure.

Miwa