Biuletyn systemu Azure

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Subskrybuj

Dostęp do informacji

Biuletyn platformy Azure teraz także w wersji internetowej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych subskrybentów i przekazywanym przez nich opiniom, udostępniamy nasz biuletyn jako witrynę internetową, której zawartość można filtrować według kategorii. Wersja ta jest obecnie dostępna tylko w języku angielskim. Zapraszamy do witryny! Jak zawsze, chętnie zapoznamy się z wszelkimi opiniami i uwagami.

Dlaczego potrzebujemy chmury publicznej dla dobra ogółu

W ubiegłym miesiącu dyrektor generalny firmy Microsoft, Satya Nadella, ogłosił, że w ciągu następnych trzech lat grupa Microsoft Philanthropies przekaże 70 000 organizacji non profit i pozarządowych na całym świecie chmurowe zasoby obliczeniowe warte 1 mld USD. Częścią tego zobowiązania są trzy inicjatywy. Po pierwsze — zaspokajanie szeroko pojętych potrzeb organizacji non profit związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem i oprogramowaniem. Po drugie — szerszy dostęp do zasobów w chmurze na potrzeby badań wydziałowych prowadzonych na uniwersytetach. I wreszcie po trzecie — docieranie do nowych społeczności z usługami chmurowymi i dostępem do Internetu na etapie tzw. „ostatniej mili”. Więcej informacji można znaleźć w tym wpisie na blogu Brada Smitha, prezesa i dyrektora ds. prawnych.

Pierwsza wersja zapoznawcza usługi Microsoft Azure Stack

Wraz z pierwszą wersją zapoznawczą usługi Microsoft Azure Stack przechodzimy do następnej fazy naszej strategii dotyczącej chmury hybrydowej. Stworzona na platformie Azure usługa Azure Stack ułatwia organizacjom dostarczanie usług Azure w ich własnym centrum danych. Oferując usługę Azure Stack, firma Microsoft wprowadza sprawdzone innowacje znane z ogromnych centrów danych — w tym usługi IaaS (infrastruktura jako usługa) oraz PaaS (platforma jako usługa) — do lokalnych środowisk firmowych, aby zaspokajać potrzeby biznesowe klientów. Więcej informacji można znaleźć w tym wpisie na blogu, a także w tym filmie dostępnym na żądanie.

Wyróżniona historia przesłana przez klienta: „How Long To Beat Steam”

„How Long To Beat Steam” (http://www.howlongtobeatsteam.com) to jednostronicowa aplikacja, którą deweloper Ohad Schneider stworzył od samego początku. Zbiera ona i analizuje dane statystyczne dotyczące czasu gry na platformie Steam. Aplikacja w całości opiera się na platformie Azure i korzysta z wielu jej narzędzi, takich jak: Azure App Service, Azure Machine Learning, WebJobs, Table Storage, Blob Storage, ASP.NET Web API, Application Insights, SendGrid i Zapier. To najlepsza aplikacja tego typu i pisały o niej największe na świecie portale zajmujące się grami — w tym GameSpot. W przyszłości Ohad Schneider chce udostępnić swój projekt na zasadach open source.

Czy chcesz się podzielić historią z czytelnikami Biuletynu platformy Azure? Prześlij swoją historię, a być może ją opublikujemy!

Usługa Microsoft Azure IoT Hub ogólnie dostępna

Microsoft Azure IoT Hub umożliwia bezpieczne łączenie się z urządzeniami, udostępnianie ich, monitorowanie, aktualizowanie i wysyłanie do nich poleceń. Dzięki temu firmy mogą zarządzać milionami zasobów IoT (Internetu rzeczy) w wielu różnych systemach operacyjnych i protokołach, aby móc szybciej wdrażać swoje projekty IoT. Usługa Azure IoT Hub jest dostępna jako usługa autonomiczna, a także w Pakiecie IoT Microsoft Azure.

Nowy interfejs użytkownika usługi Azure Data Factory już dostępny

Zapraszamy do zapoznania się z nowym interfejsem usługi Azure Data Factory przeznaczonym do zarządzania i monitorowania. Zachęcamy też do wypróbowania nowej, „bezkodowej” funkcji przenoszenia danych. Uprościliśmy proces odnajdywania błędów i wprowadzania poprawek oraz wstrzymywania i ponownego uruchamiania potoków. Dodaliśmy widoki rozwiązywania problemów, globalne filtry czasu oraz możliwości łatwego zarządzania alertami. Polecamy również wypróbowanie nowej funkcji przenoszenie danych, która nie wymaga tworzenia kodu. Pozwala ona przenosić dane w usługach takich jak Azure Blob Storage, Azure SQL Database lub Azure SQL Data Warehouse —jednorazowo lub zgodnie z harmonogramem. Wkrótce obsługiwane będą również usługi Azure Data Lake Store i Azure Table Storage oraz lokalne udziały danych SQL i plików. Z funkcji monitorowania i „bezkodowego” przenoszenia danych można korzystać w usłudze Azure Data Factory w witrynie Azure Portal.

Baza danych SQL Server Stretch Database w publicznej wersji zapoznawczej

Baza danych SQL Server Stretch Database pozwala na dynamiczne przekazywanie „ciepłych” i „zimnych” danych z programu SQL Server 2016 na platformę Azure. Zapewnia ona stały dostęp do danych — w przeciwieństwie do zimnego magazynu danych. Baza danych Stretch Database umożliwia korzystanie z dłuższych okresów przechowywania bez ponoszenia wysokich opłat. Dostępne są różne poziomy zależne od częstotliwości dostępu do danych, przy czym poziomy te można swobodnie zmieniać. Korzystanie z bazy danych Stretch Database nie wymaga wprowadzania zmian w aplikacjach. Możliwe jest też korzystanie z opcji „Zawsze zaszyfrowane”, aby dane były przesyłane w bezpieczniejszy sposób.

Usługa kontenera Azure w publicznej wersji zapoznawczej

Usługa kontenera Azure ułatwia korzystanie z obrazów platformy Docker i kontenerów systemu Linux w środowisku produkcyjnym, oferując możliwość zarządzania środowiskiem i organizowania go w różnej skali. Obsługuje przy tym narzędzia i technologie kompilacyjne i wdrożeniowe, które są już używane w przypadku aplikacji konteneryzowanych. Po wybraniu wielkości i liczby hostów oraz wskazaniu koordynatora Usługa kontenera sama zajmuje się wszystkimi szczegółami. Usługa kontenera udostępnia wiele narzędzi do koordynowania kontenera i wykonywania operacji skalowania. Rozwiązania Docker Swarm i Compose pozwalają korzystać z natywnego środowiska kontenera. Menedżer Apache Mesos i popularne platformy Mesos umożliwiają natomiast elastyczne wdrażanie dużych obciążeń produkcyjnych i zarządzanie nimi.

Usługa Azure HDInsight korzystająca z nowej generacji wystąpień z serii D

Usługa Azure HDInsight jest teraz dostępna na nowej generacji wystąpień z serii D o nazwie Dv2. Wystąpienia Dv2 mają takie same konfiguracje pamięci i dysków co aktualna seria D, ale zostały wyposażone w procesory o większej mocy, które działają o 35% szybciej niż aktualna seria D. Przekłada się to na lepszą wartość za tę samą cenę. Wystąpienia D i Dv2 nadają się idealnie do obsługi danych big data, ponieważ mają szybsze procesory, wydajniejsze dyski lokalne oraz więcej pamięci. Nowe wystąpienia z Dv2 będą dostępne w następujących regionach: środkowe stany USA, północno-środkowe stany USA, południowo-środkowe stany USA, zachodnie stany USA, wschodnie stany USA, wschodnie stany USA 2, Europa Północna, Europa Zachodnia, Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, Japonia Wschodnia, Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia i Indie Środkowe. Seria D będzie w dalszym ciągu dostępna, ale zalecamy używanie serii Dv2.

Usługa Azure Premium Storage ogólnie dostępna w dodatkowych regionach

Azure Premium Storage to magazyn oparty na dyskach SSD, zaprojektowany z myślą o obsłudze dużych obciążeń wejścia/wyjścia. Usługa Premium Storage umożliwia dodanie nawet 64 TB pamięci trwałej na każdej maszynie wirtualnej. Obsługuje ponad 80 000 operacji wejścia/wyjścia na sekundę przy bardzo małych opóźnieniach odczytu. Usługa Premium Storage jest oferowana w ramach umowy SLA z gwarancją dostępności na poziomie 99,9%. Jest już dostępna w Australii Południowo-Wschodniej i Azji Wschodniej, a także w innych regionach (zgodnie z wcześniejszą informacją).

Modułowa licencja Google Widevine już ogólnie dostępna w usłudze Azure Media Services

Do ochrony zawartości można teraz zastosować metodę szyfrowania CENC (Common Encryption) w technologii Widevine lub Microsoft PlayReady, używając pojedynczego pliku MP4 z wieloma szybkościami transmisji bitów, zakodowanego w standardzie H.264. W usłudze Azure Media Services można również skonfigurować prostą usługę licencji Widevine z płatnością za rzeczywiste użycie. Usługa Azure Media Player umożliwia odtwarzanie zawartości chronionej przez technologię Widevine w przeglądarce Chrome i na urządzeniach z systemem Android. Używany jest do tego standard EME (Encrypted Media Extensions) oraz format wideo HTML5. Więcej informacji można znaleźć w tym wpisie na blogu.

Obrazy systemu Red Hat Enterprise Linux ogólnie dostępne w Azure Marketplace

System Red Hat Enterprise Linux — dostępny teraz we wszystkich regionach — jest oferowany w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem (rozliczanym godzinowo). Firmy Red Hat i Microsoft umożliwią również klientom, którzy korzystają z systemu Red Hat Enterprise Linux na platformie Azure, bezpośredni dostęp do witryny Red Hat Customer Portal. Klienci znajdą tam artykuły bazy wiedzy, informacje o architekturach referencyjnych i produktach, a także będą mogli wysyłać zgłoszenia pomocy technicznej od razu do firmy Red Hat.

Korzyści z hybrydowego użycia platformy Azure ogólnie dostępne

Wielu klientów decyduje się na przejście do chmury w trybie hybrydowym. Dlatego właśnie przygotowaliśmy korzystną cenowo ofertę „Azure Hybrid Use Benefit”. Dzięki niej klienci korzystający z systemu Windows Server mogą uruchomić maszyny wirtualne z systemem Windows na platformie Azure, osiągając przy tym znaczne oszczędności. Oferta jest przeznaczona dla posiadaczy pakietu Software Assurance dla systemu Windows Server. Więcej informacji można znaleźć na stronie Azure Hybrid Use Benefit w sieci Web.

Nowe laboratorium Hortonworks w ramach kampanii Super Human

Zapraszamy do wypróbowania nowego laboratorium Hortonworks i odkrycia pełnego potencjału danych big data! Umożliwi to rozwiązanie Hortonworks Data Platform (HDP), czyli platforma danych Apache Hadoop dla przedsiębiorstw oferowana w modelu open source. Wystarczy wykonać ćwiczenia praktyczne w laboratorium, aby otrzymać minidrona Crazyflie 2.0 lub subskrypcję Azure — dostęp próbny. Zarejestruj się teraz.

Większe możliwości

Zapraszamy na konferencję Data Driven SQL z udziałem Scotta Guthriego, Josepha Sirosha i innych ekspertów

Firmy, które potrafią przekształcić dane w skuteczne i przemyślane decyzje, zostają liderami na rynku. Przyszłość należy właśnie do nich. Dyrektor generalny firmy Microsoft, Satya Nadella, i klienci wyjaśniają, jak analiza danych pomaga przekształcić firmę. Liderzy firmy Microsoft opowiedzą również, jak klienci używają danych do wprowadzania innowacji oraz dlaczego program SQL Server 2016 stał się czołowym rozwiązaniem w branży. Zapisz tę datę i obejrzyj to wydarzenie na żywo — 10 marca 2016 r. o godz. 10:00 czasu wschodniego (UTC-5).

Zarejestruj się teraz, aby dołączyć do zespołu platformy Azure na konferencji Microsoft Ignite

To już czas! Zarejestruj się teraz, aby wziąć udział w konferencji Microsoft Ignite, i dodaj do swojego kalendarza wizytę w Atlancie w dniach od 26 do 30 września 2016 r. Bądź tam, gdzie najważniejsi liderzy w branży będą opowiadać o przyszłych rozwiązaniach. Spotkaj się z ludźmi tworzącymi narzędzia, których używasz na co dzień. Spędź czas w towarzystwie inteligentnych osób rozmawiających o technologii. Od strategii na wysokim poziomie do szczegółowej analizy produktów — dowiesz się więcej o nowych technologiach i poznasz prawdziwe rozwiązania dotyczące wyzwań współczesnego świata. Dostosuj swój harmonogram, aby mieć czas na poznanie tematów najważniejszych dla Ciebie i Twojej organizacji. Zarejestruj się teraz.

Azure Mobile Engagement — wprowadzenie

Z serii Azure Friday prowadzonej przez Scotta Hanselmana dowiesz się, jak korzystać z usługi Azure Mobile Engagement — w tym, jak połączyć zbieranie danych big data z przetwarzaniem w czasie rzeczywistym, aby aktywować scenariusze zwiększania zaangażowania na podstawie zachowań użytkowników aplikacji i danych demograficznych. Obejrzyj teraz.

Wirtualna konferencja TechNet 2016

Weź udział w naszym nowym wydarzeniu wirtualnym w dniach od 1 do 3 marca 2016 r., aby dowiedzieć się więcej o takich zagadnieniach związanych z infrastrukturą informatyczną jak bezpieczeństwo i zarządzanie, mobilność przedsiębiorstwa, system Windows 10 i chmura. To szczyt technologiczny, którego nie możesz przegapić! Wystąpienia ekspertów z firmy Microsoft i innych prelegentów możesz obejrzeć bezpośrednio na swoim komputerze lub urządzeniu przenośnym. Zarejestruj się teraz.

Połącz się ze specjalistami firmy Microsoft z dziedziny rozwiązań open source w programie Periscope

Over the next few weeks, Microsoft is hosting a Microsoft + Open Source Q&A series on Periscope with members of teams from across Microsoft who use open-source software in their day-to-day jobs. From Node.js and PHP to Docker and Red Hat, our resident pros answer questions from Twitter followers. Sessions are live every Thursday at 11:30 AM Pacific Time (UTC-8). Learn more about the series on the Openness blog.

Wypróbuj technologie będące przyszłością innowacji

Wypróbuj technologię Azure w czasie rzeczywistym, w bezpiecznym środowisku testowym maszyny wirtualnej. Przekonaj się osobiście, jak przenieść centrum danych do chmury, wykorzystując przy tym optymalnie rozwiązania lokalne. Odkryj, jak innowacyjne usługi infrastrukturalne platformy Azure zwiększają produktywność i zapewniają niezawodny dostęp do danych na wielu platformach — w tym zgodność z oprogramowaniem open source. Przynieś laptop i wraz z kolegami z branży weź udział w bezpłatnym, jednodniowym wydarzeniu opartym na scenariuszach i zorganizowanym przez specjalistów. Znajdź wydarzenie w okolicy

TechNet on Tour | Infrastruktura chmury

Weź udział w bezpłatnej, całodniowej sesji szkoleniowej i odkryj, jak zintegrować rozwiązania w chmurze z istniejącym lokalnym centrum danych, nie tracąc zabezpieczeń, kontroli, niezawodności ani skalowalności. Przekonasz się, jak zaawansowane usługi infrastrukturalne platformy Azure umożliwiają niezawodny dostęp do danych przy równoczesnym maksymalizowaniu produktywności na wielu platformach — w oprogramowaniu firmy Microsoft i typu open source, serwisie GitHub i nie tylko. Zarejestruj się, aby wziąć udział w szkoleniu.

Weź udział w wydarzeniu Global Azure Bootcamp

16 kwietnia 2016 r. Twój naukowy algorytm może zostać uruchomiony na dziesiątkach tysięcy rdzeni na platformie Azure. Global Azure Bootcamp to fantastyczne wydarzenie społecznościowe odbywające się w kilkuset lokalizacjach na całym świecie i skupiające 10 000 uczestników. Co roku przeprowadzamy globalne laboratorium naukowe. Uczestnicy wdrażają laboratorium w swojej subskrypcji platformy Azure, dzięki czemu wybrane rdzenie pracują nad nim przez kilka godzin obliczeniowych. W ten sposób powstaje „globalny superklaster” serwerów, który umożliwia znalezienie odpowiedzi na ciekawe problemy naukowe. Może też masz algorytm i dane, które chcesz wypróbować na ponad 10 000 rdzeni? Dowiedz się więcej.

Szkolenia dla deweloperów. | Cloud Tour

Dołącz do nas, aby dowiedzieć, jak najnowsze usługi platformy Azure współdziałają z najnowszą wersją programu Visual Studio 2015, pomagając kompilować i przenosić różnorodne aplikacje w chmurze oraz zarządzać nimi. Zarejestruj się, aby wziąć udział w szkoleniu.

Migrowanie do funkcji Mobile Apps

tego odcinka dowiesz się, jak migrować i uaktualniać usługi Azure Mobile Services do funkcji Mobile Apps w usłudze Azure App Service. Pokażemy Ci obecne kroki procesu wdrażania usługi Mobile Services i połączoną z nim aplikację, a następnie proces migracji do funkcji Mobile Apps. Potem zobaczysz, jakie kroki trzeba podjąć, aby uaktualnić wewnętrzną bazę danych usług Mobile Services programu .NET do aplikacji mobilnej.

To the Cloud! Kompilowanie aplikacji systemu Windows przy użyciu aplikacji Windows App Studio

Na zakończenie naszej specjalnej serii „To the Cloud” w serwisie TechNet Radio Blain Barton zaprosił do programu Jamesa Quicka, aby zademonstrować aplikację Windows App Studio oraz sposób kompilowania aplikacji mobilnych, które mogą stanowić uzupełnienie witryny Twojej firmy w sieci Web. Obejrzyj program.

Rozpoczynanie pracy z zabezpieczeniami platformy Azure dla informatyków

Dowiedz się więcej na temat zabezpieczeń chmury na platformie Azure oraz poznaj zabezpieczenia operacji centrum danych, konfiguracji maszyn wirtualnych i architektury sieciowej. Jeśli pracujesz z chmurą, masz prawdopodobnie wiele pytań dotyczących dostępnych rozwiązań, w tym tego, czy rozwiązania są zgodne z wymaganiami standardów branżowych, atestów i certyfikatów ISO. Uzyskaj informacje i pewność, której potrzebujesz, słuchając profesjonalistów wyjaśniających bezpieczeństwo w chmurze. Obejrzyj teraz.

Rozpoznawcza analiza IoT przy użyciu języka R

tego filmu dowiesz się, jak używać języka R i narzędzia RStudio do przeprowadzania analizy na poziomie maszyny wirtualnej platformy Azure. Zobacz, jak przeprowadzamy początkową analizę rozpoznawczą danych przepływu wody przy użyciu zbudowanego przez nas prototypu. Prototyp składa się z pompy wodnej, zaworu i miernika przepływu. Zestaw danych jest przechowywany w usłudze Azure SQL Database.

Optymalizowanie chmury prywatnej na potrzeby tworzenia aplikacji i testowania przy użyciu pakietu Windows Azure Pack

Jennelle Crothers rozmawia z Jenny Dooley z zespołu Microsoft IT o jej doświadczeniach związanych z korzystaniem z pakietu Windows Azure Pack podczas opracowywania, wdrażania i obsługiwania wewnętrznych środowisk laboratoryjnych na potrzeby tworzenia produktu w firmie Microsoft. Posłuchaj ich dyskusji na temat tego, jak dział Microsoft IT stworzył dla działu tworzenia aplikacji i testowania skalowalną chmurę prywatną umożliwiającą szybkie i elastyczne tworzenie produktów. Obejrzyj teraz.

Rozrywka

* Źródło: www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Największy norweski operator i dystrybutor sieci elektroenergetycznych szybko zwiększa wydajność dzięki platformie Azure

Firma Hafslund ASA, największy norweski operator i dystrybutor sieci elektroenergetycznych, wybrała platformę Azure jako swoją platformę danych, aby stawić czoła nowym wyzwaniom, w tym związanym z zaspokojeniem wymagań w zakresie wdrażania zautomatyzowanego systemu pomiarów do 2019 r. Pierwsza faza projektu dotyczy rozwiązania do przeprowadzania rozliczeń. W następnej fazie firma będzie zbierać i analizować dane z inteligentnych mierników w celu uzyskania większej wydajności energetycznej i operacyjnej.

Dowiedz się więcej

Firma zarządzająca nieruchomościami wprowadza platformę Azure

Agencje wynajmu nieruchomości chcą mieć pewność, że oferowane przez nie mieszkania zostały wystarczająco zabezpieczone na wypadek zagrożeń lub awarii. Ale czy obecność firmy w Internecie nie powinna być tak samo bezpieczna i godna zaufania? Na pewno uważa tak firma Camden Property Trust, która wdrożyła solidną strategię odzyskiwania sprawności po awarii, i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić działanie zabezpieczeń.

Dowiedz się więcej

Zwiększ swoje możliwości

Partnerzy

Platforma Azure zwiększa możliwości centrum wymiany multimediów w chmurze

VSN to zajmująca się technologiami globalnymi firma, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla sektora środków masowego przekazu i mediów. Flagowym produktem firmy VSN jest VSNEXPLORER — bezpieczna platforma zarządzania multimediami. Rozwiązanie VSNEXPLORER ułatwia organizacjom na całym świecie prostą wymianę, przekształcanie i rozpowszechnianie multimediów z lokalizacji zdalnych oraz współpracę w tym zakresie. Poproszona przez swojego klienta, firmę La Xarxa, o ujednolicenie multimediów w pojedynczej, wielozadaniowej przestrzeni, firma VSN wybrała platformę Azure. Pobierz krótką analizę przypadku, aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści uzyskiwanych przez firmę VSN i jej klientów po wybraniu platformy Azure.

Azure Marketplace

Polecane: dostęp do możliwości eksplorowania i rozumienia danych

Firma Looker umożliwia wszystkim pracownikom organizacji eksplorowanie danych firmowych, a zespół ds. danych zajmuje się kontrolą procesów opieki nad danymi i zarządzania nimi. Stosowana przez firmę Looker warstwa modelowania została stworzona z myślą o elastyczności i możliwości ponownego użycia, dzięki czemu jest ona wystarczająco szybka, aby obsługiwać szeroki zakres analiz, zapewniając ujednolicone i spójne źródło prawdziwych danych. Zespoły biznesowe mogą szybko uzyskiwać odpowiedzi na swoje pytania, a zespoły ds. danych mogą koncentrować się na modelu, nowych źródłach danych i bardziej złożonej analizie, zamiast wykonywać niekończącą się listę żądań wysyłanych przez inne działy firmy. Firma Looker uczestniczy jako partner we wprowadzaniu na rynek usługi Azure SQL Data Warehouse.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowe: przedstawiamy rozwiązanie Appcelerator Arrow Builder

Appcelerator Arrow Builder to ceniona platforma do kompilowania i wdrażania aplikacji Node.js w chmurze. Dzięki rozwiązaniu Arrow Builder deweloperzy łączą, modelują, przekształcają i optymalizują dane pochodzące z dowolnych źródeł w ciągu minut. Za pośrednictwem punktów końcowych interfejsu API rozwiązania Arrow każda aplikacja kliencka może szybko i łatwo uzyskiwać dostęp do systemów wewnętrznych baz danych.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witajcie!

Trudno uwierzyć, że to już luty — mam nadzieję, że pierwsze tygodnie tego miesiąca były dla Was udane. Jak wspomniano na początku biuletynu, w oparciu o przesłane do nas opinie wskazujące na potrzebę filtrowania zawartości stworzyliśmy pierwszą wersję biuletynu w wersji witryny internetowej. Obecnie pracujemy nad dodaniem kolejnych możliwości w nadchodzących miesiącach, dlatego wysyłajcie nam swoje opinie na temat lubianych i nielubianych przez Was funkcji. Bardzo ucieszyła mnie również informacja, którą ogłosił Satya, o przekazaniu zasobów chmury publicznej — to inspirujące: zobaczyć, jak przetwarzanie w chmurze może być używane do rozwiązywania niektórych problemów współczesnego świata.

Miwa