Biuletyn systemu Azure: grudzień 2016

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Szukasz biuletynu z innego miesiąca?
Przeszukaj nasze archiwum:

Polecane

Wyróżniona historia przesłana przez klienta: Shireburn Software

W styczniu 2016 r. firma Shireburn Software udostępniła produkt Shireburn Indigo Payroll — hostowane na platformie Azure oprogramowanie do zarządzania listą płac i urlopami, zaprojektowane, opracowane i wspierane przez własny zespół firmy. Organizacja Shireburn Indigo używa rozwiązania Azure nie tylko do hostowania serwerów wirtualnych, ale jako platformy. Udało się osiągnąć wyższą liczbę klientów używających produktu niż zakładano — tylko w pierwszym roku z systemu korzystało ponad 125 firm i 1900 pracowników. Firmy te mogą teraz prowadzić listy płac i umożliwiać pracownikom samodzielne zgłaszanie urlopów, nieobecności oraz informacji profilowych, a także zarządzanie nimi za pośrednictwem samoobsługowego portalu opartego na sieci Web.

Shireburn Software

Nadchodzące wydarzenia

Microsoft Tech Summit
19 stycznia 2017 r.
Chicago w stanie Illinois

Mobile World Congress
27 lutego 2017 r.
Barcelona, Hiszpania

OCP U.S. Summit 2017
8 marca 2017 r.
Santa Clara, Kalifornia

Strata + Hadoop World
14 marca 2017 r.
San Jose, Kalifornia

WHD.global
25 marca 2017 r.
Europa-Park, Rust, Niemcy

Znajdź wydarzenia związane z platformą Azure

Bezpłatna książka elektroniczna do pobrania: Informacje o platformie Azure — przewodnik dla deweloperów

Zapoznaj się z tą książką elektroniczną, aby sprawdzić, jak programować na platformie Azure przy użyciu typowych scenariuszy projektowania. Dowiesz się również, jak kompleksowy, przeznaczony dla aplikacji zestaw usług dostępnych w ramach tej platformy może sprostać Twoim potrzebom.

Informacje o platformie Azure

Dostęp do informacji

Odwiedź witrynę Azure Portal, aby rozpocząć pracę z usługą Azure Advisor

Dostępna obecnie w publicznej wersji zapoznawczej usługa Azure Advisor to spersonalizowany aparat rekomendacji, który dostarcza wskazówki umożliwiające optymalne skonfigurowanie zasobów platformy Azure. Usługa Azure Advisor analizuje konfigurację zasobów i dane telemetryczne użycia, a następnie zaleca rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności aplikacji. Odwiedź witrynę Azure Portal już dziś, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog platformy Azure.

Azure Advisor

Uwierzytelnianie przekazywane usługi Azure Active Directory w publicznej wersji zapoznawczej

Uwierzytelnianie przekazywane pozwala użytkownikom na logowanie się do aplikacji w chmurze poprzez weryfikację swoich haseł za pomocą lokalnej usługi Active Directory. Dzięki tej formie uwierzytelniania klienci, którzy nie chcą przechowywać haseł w chmurze, mogą dołączyć do usługi Azure Active Directory (Azure AD) bez konieczności instalowania produktów takich jak usługi ADFS czy podobne rozwiązania federacyjne innych firm. Uwierzytelnianie przekazywane jest dostępne za pośrednictwem programu Azure AD Connect. Oprócz uwierzytelniania umożliwia on wygodne logowanie jednokrotne z poziomu urządzeń z systemem Windows.

Nowe opcje wydajnościowe dla pul elastycznych usługi Azure SQL Database

Nowe, elastyczne rozmiary pul oraz pule z większymi limitami baz danych są teraz dostępne w usłudze Azure SQL Database. Nowe warianty pul elastycznych pozwalają obniżyć cenę początkową, zmniejszyć koszt bazy danych, a także zredukować różnice w cenach między poszczególnymi rozmiarami pul. Największe dostępne pule elastyczne z większymi limitami baz danych w warstwie Premium są przeznaczone na potrzeby wyjątkowo wymagających obciążeń.

Magazyn zapytań jest teraz domyślnie włączony w usłudze Azure SQL Database

Magazyn zapytań jest teraz włączony we wszystkich wystąpieniach usługi Azure SQL Database. Magazyn zapytań pełni funkcję „czarnej skrzynki” bazy danych, ciągle zbierając kluczowe informacje o zapytaniach i pomagając zmniejszyć czas rozwiązania problemów dzięki zapewnieniu natychmiastowej dostępności odpowiednich, wcześniej zebranych danych. Korzystanie z magazynu zapytań podczas śledzenia wydajności ma kluczowe znaczenie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę sieci Web zawierającą scenariusze użycia magazynu zapytań i przeczytaj wpis Query Store flight data (Bieżące dane rejestrowane przez magazyn zapytań) na blogu Azure, a także zapoznaj się z poświęconą dokumentacji stroną Operating the Query Store (Obsługa magazynu zapytań).

Usługa Azure SQL Data Warehouse jest teraz ogólnie dostępna w dodatkowych regionach

Usługa Azure SQL Data Warehouse jest teraz ogólnie dostępna w dodatkowych regionach — Północno-środkowe stany USA, Niemcy Środkowe i Niemcy Północno-Wschodnie. Usługa SQL Data Warehouse zapewnia praktyczny, oparty na języku SQL widok wszystkich danych oraz oferuje szybkie, w pełni zarządzane i mogące pomieścić petabajty danych rozwiązanie w chmurze. Usługa ta rozdziela zasoby obliczeniowe i magazynowe, co umożliwia bardziej elastyczne skalowanie i ustawianie odpowiedniego rozmiaru środowiska. Płacisz tylko za używany magazyn i potrzebne obliczenia, gdy są konieczne. Dodatkowo usługa SQL Data Warehouse zapewnia wyjątkową możliwość wstrzymania obliczeń, dzięki czemu masz większą swobodę w lepszym zarządzaniu kosztami chmury.

Azure DocumentDB: wystąpienie lokalne w wersji zapoznawczej i obsługa programu .NET Core

Już teraz można korzystać z nowości wprowadzonych w usłudze Azure DocumentDB: wystąpienia lokalnego w wersji zapoznawczej oraz obsługi programu .NET Core. Wystąpienie lokalne usługi DocumentDB to działający po stronie klienta emulator usług o wysokiej wierności, który w pełni obsługuje interfejs API usługi DocumentDB i lokalnie przechowuje dane/kolekcje. .NET Core jest natomiast lekką, modułową platformą do tworzenia aplikacji i usług na urządzenia z systemami Linux i Windows oraz na komputery Mac. Aby dowiedzieć się więcej o wystąpieniu lokalnym w wersji zapoznawczej i obsłudze programu .NET Core, odwiedź blog platformy Azure.

Usługa Azure DocumentDB jest teraz ogólnie dostępna w Brazylii Południowej

Azure DocumentDB to szybka usługa NoSQL na skalę globalną, służąca do opracowywania wysoce dostępnych, globalnie rozproszonych aplikacji. Dzięki czterem precyzyjnie zdefiniowanym poziomom spójności, pozwalającym osiągnąć wydajność aplikacji w odpowiedniej skali, oraz możliwościom języków SQL i JavaScript usługa DocumentDB jest stworzona na potrzeby aplikacji chmurowych dostępnych na dużą skalę. Usługa DocumentDB jest ogólnie dostępna w Brazylii Południowej.

Na platformie Azure wprowadzono umowę SLA dla maszyn wirtualnych o pojedynczych wystąpieniach

Pod koniec listopada 2016 r. wprowadziliśmy gwarantującą 99,9% procentową dostępność umowę dotyczącą poziomu usług (SLA) dla maszyn wirtualnych o pojedynczych wystąpieniach w celu lepszej obsługi aplikacji, których nie można łatwo skalować poza pojedyncze maszyny wirtualne w chmurze. Aby skorzystać z tej umowy SLA, wszystkie dyski pamięci masowej dołączone do maszyny wirtualnej muszą używać usługi Premium Storage, która zapewnia wysoki poziom dostępności i wydajności. W przypadku aplikacji wymagających dostępności na wysokim poziomie przejdź dalej, aby poznać zalety zestawów dostępności lub zestawów skalowania maszyn wirtualnych platformy Azure.

Wystąpienia procesora GPU dla usługi Azure Virtual Machines są ogólnie dostępne

Maszyny wirtualne z serii N są ogólnie dostępne w dodatkowych regionach w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji (oprócz regionów, w których jest już dostępna publiczna wersja zapoznawcza). Maszyny wirtualne z serii N są wspierane we współpracy z firmą NVIDIA i zapewniają najlepsze w swojej klasie wystąpienia procesora GPU, umożliwiające uruchamianie obciążeń obliczeniowych i wizualizację danych. Aby dowiedzieć się więcej o tej usłudze, odwiedź stronę sieci Web Virtual Machines.

Wystąpienia oparte na seriach NC i NV dla usługi Azure Virtual Machines są już dostępne

Wystąpienia oparte na serii NC są obsługiwane przez procesory GPU Tesla K80 firmy NVIDIA i zapewniają moc obliczeniową potrzebną do przyspieszenia najbardziej wymagających obciążeń HPC i AI. Wystąpienia oparte na serii NV są obsługiwane przez procesory GPU Tesla M60 firmy NVIDIA i udostępniają możliwości technologii GRID firmy NVIDIA na żądanie. Aby dowiedzieć się więcej o tej usłudze, odwiedź stronę sieci Web Virtual Machines.

Film instruktażowy: tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Windows Server

Dowiedz się, jak utworzyć maszynę wirtualną z systemem Windows Server i nią zarządzać przy użyciu pulpitu zdalnego. Obejrzyj teraz.

Jak utworzyć maszynę wirtualną z systemem Windows Server — wideo

Wypróbuj zapewniającą największą otwartość w chmurze usługę Azure Container Service do pracy z kontenerami

Niedawno ogłosiliśmy serię aktualizacji usługi Azure Container Service, które niezmiennie dowodzą, że usługa ta stanowi najsprawniejszy, najelastyczniejszy i najbardziej otwarty sposób na uruchamianie aplikacji kontenerów w chmurze. Aktualizacje te obejmują: obsługę rozwiązania Kubernetes w usłudze Azure Container Service (wersja zapoznawcza), uaktualnienie platformy DC/OS do wersji 1.8.4, aparat typu „open source”usługi Azure Container Service, usługę Azure Container Registry (wersja zapoznawcza), a także ciągłą integrację i wdrażanie w usłudze Azure Container Service (wersja zapoznawcza). Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog platformy Azure.

Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure

Wprowadziliśmy nowe konfiguracje obliczeniowe umożliwiające obsługę wdrożeń oprogramowania SAP HANA. Od 1 grudnia 2016 r. oferujemy konfiguracje obsługujące maksymalnie warstwy 4 TB w regionach Wschodnie stany USA i Zachodnie stany USA. Nowe warstwy są oparte na procesorach najnowszej generacji Intel Broadwell. Umożliwiają skalowanie do wewnątrz nawet do 32 TB dzięki nowej warstwie 2 TB dla obciążeń OLAP i do maksymalnie 4 TB w przypadku skalowania na zewnątrz obciążeń OLTP. Nowe warstwy zastąpiły oferowane wcześniej warstwy 144-wątkowe. Nadal będziemy obsługiwać starsze warstwy w przypadku istniejących klientów.

Program R Server dla usługi Azure HDInsight jest ogólnie dostępny

Program R Server dla usługi Azure HDInsight jest implementacją języka R z obsługą skalowania do wewnątrz zintegrowaną z klastrami platformy Spark utworzonymi przy użyciu usługi HDInsight. R Studio Server, najpopularniejsze środowisko IDE dla języka R, jest teraz instalowane domyślnie. Dzięki temu analitycy danych zyskują oparte na przeglądarce środowisko do wykonywania i debugowania kodu, a także do znanego sposobu zarządzania obszarem roboczym.

Usługa Azure Machine Learning jest teraz dostępna w regionach Japonia Wschodnia oraz Wschodnie stany USA 2

Azure Machine Learning to w pełni zarządzana usługa służąca do tworzenia, testowania i obsługiwania rozwiązań do analizy predykcyjnej w chmurze, a także umożliwiająca zarządzanie nimi. Teraz usługa ta jest dostępna w dodatkowych centrach danych platformy Azure: regionach Japonia Wschodnia oraz Wschodnie stany USA 2. W regionie Japonia Wschodnia klienci mogą z łatwością szkolić swoje modele uczenia maszynowego za pomocą usługi Azure ML Studio, a następnie wdrażać je i uruchamiać jako usługi sieci Web. W regionie Wschodnie stany USA 2 klienci mają możliwość wdrażania usług sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź blog platformy Azure.

Microsoft Cognitive Services: dodatkowa warstwa cenowa interfejsów API wyszukiwania Bing

Począwszy od 12 stycznia 2017 r., w odpowiedzi na opinie klientów będziemy oferować dodatkową warstwę cenową dla interfejsów API wyszukiwania Bing o nazwie „Standardowa S6”, obejmującą maksymalnie 10 milionów transakcji. Dostępna specjalnie dla niej będzie również stawka za użycie nadwyżkowe — „Nadwyżkowe elementy w warstwie S6”. Warstwa ta ułatwi klientom zamawianie większej liczby transakcji z możliwością skalowalnego użycia dzięki stawce za użycie nadwyżkowe.

Poznaj usługi Azure Analysis Services, oglądając to wideo z serii Azure Friday

Scott Hanselman, znany z serii Azure Friday, poznaje wersję zapoznawczą usług Azure Analysis Services. Usługa ta została opracowana na podstawie sprawdzonego aparatu analitycznego usług Microsoft SQL Server Analysis Services i udostępnia funkcje modelowania danych w chmurze klasy korporacyjnej. Obejrzyj teraz.

Informacje o usłudze Azure Analysis — wideo

Usługa Azure Application Insights jest ogólnie dostępna

Azure Application Insights (dawniej Visual Studio Application Insights) to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania wydajnością aplikacji i przeprowadzania ich analiz. Zapewnia ono zespołom projektowym funkcje monitorowania wydajności aplikacji, wizualizacje ograniczeń związanych z wydajnością aplikacji, wykrywanie anomalii oparte na uczeniu maszynowym, a także zaawansowane alerty z wbudowanymi informacjami diagnostycznymi. Dowiedz się więcej, oglądając to krótkie wideo.

Visual Studio Team Services: rozszerzenie Package Management jest ogólnie dostępne

Rozszerzenie Package Management ułatwia przejście do przepływów pracy DevOps z zastosowaniem ciągłej integracji i dostarczania. Rozszerzenie hostuje pakiety NuGet, dzięki czemu nie musisz hostować prywatnych serwerów NuGet ani udziałów plików. Publiczna wersja zapoznawcza obejmuje również obsługę pakietów npm. Rozszerzenie Package Management jest sprzedawane miesięcznie na użytkownika i uwzględnione dla subskrybentów programu Visual Studio Enterprise (programy Visual Studio Enterprise z subskrypcją MSDN i Visual Studio Enterprise — subskrypcja roczna, program Visual Studio Enterprise — subskrypcja miesięczna). Wypróbuj bezpłatnie wersję próbną rozwiązania Package Management.

Większe możliwości

Integracja dla przedsiębiorstw w usłudze Azure Logic Apps

Jon Fancey spotkał się z zespołem programu Azure Friday, aby porozmawiać o usłudze Azure Logic Apps, modelu iPaaS oraz integracji dla przedsiębiorstw. Obejrzyj teraz.

Integracja dla przedsiębiorstw w usłudze Azure Logic Apps — wideo

Zarezerwuj wstępnie miejsce na konferencji Microsoft Ignite

Dołącz do nas podczas konferencji Microsoft Ignite w Orlando w dniach 25–29 września 2017 r. Konferencja Microsoft Ignite to pięć dni praktycznej nauki, informacji branżowych i bezpośredniego dostępu do ekspertów z zakresu platformy Azure — wszystko to w jednym miejscu. Dołącz do nas podczas laboratoriów Interactive Digital Labs i zapoznaj się ze szczegółowymi omówieniami, pokazami, planami produktów, wizją i strategiami. Zarezerwuj miejsce już teraz i zapewnij sobie pierwszeństwo w wyborze hoteli w marcu 2017 r.! Zarejestruj się wstępnie już dziś.

Nadchodzi wydarzenie Microsoft Tech Summit — zarejestruj się już dziś

Weź udział w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu technicznym i doszlifuj swoje umiejętności z zakresu chmury i infrastruktury. Przekonaj się, jak nasze rozwiązania klasy korporacyjnej mogą pomóc Ci w osiągnięciu lepszej efektywności i wydajności, dzięki czemu zwiększysz wartość Twojej firmy. Wybierz spośród ponad 70 sesji szkoleniowych, weź udział w praktycznych laboratoriach i uzyskaj dostęp do ekspertów. Nie możesz tego przeoczyć! Znajdź wydarzenie w Twojej okolicy lub zapisz datę, aby obejrzeć transmisję strumieniową z prezentacji na żywo.

Weź udział w bezpłatnej serii wirtualnych laboratoriów usługi Azure Marketplace

Jeśli interesujesz się rozwiązaniami takimi jak Veeam, Mesosphere, F5 czy Barracuda, ale nie wiesz, jak zacząć pracę z nimi, weź udział w naszym bezpłatnym wirtualnym laboratorium. Podczas serii wirtualnych laboratoriów usługi Azure Marketplace, kontynuowanych w styczniu 2017 r., omówimy wdrażanie tego rodzaju aplikacji bezpośrednio na platformie Azure w trakcie praktycznego, trwającego maksymalnie 45 minut pokazu. Zarejestruj się teraz.

Laboratoria usługi Azure Marketplace

Bądź na czasie dzięki centrum IT Pro Career Center

Wypełnij tę ankietę dotyczącą cech osobowości, aby dowiedzieć się, która rola w chmurze jest dla Ciebie najodpowiedniejsza. Wypełnienie ankiety zajmuje tylko ok. 15 minut. Następnie weź udział w kursach związanych z wybraną rolą w chmurze, aby zdobyć umiejętności niezbędne do rozwoju Twojej kariery w obszarze technologii chmury. Rozpocznij bezpłatnie.

Cloud Cover: Azure Active Directory B2C

W tym odcinku poznasz podstawy usługi Azure Active Directory B2C. Obejrzyj pełen proces tworzenia dzierżawy B2C, rejestrowania aplikacji, konfigurowania różnych zasad i dostosowywania środowisk użytkowników.

Integracja dla przedsiębiorstw w usłudze Azure Logic Apps — wideo

Może również zainteresować Cię ten odcinek dotyczący zastosowania projektowania DDD i wzorca CQRS w usłudze Service Fabric przez firmę MediaValet.

Opracowywanie rozwiązań na platformę Microsoft Azure

Opracuj aplikację ASP.NET MVC na platformie Azure i wraz z firmą Microsoft przygotuj się do egzaminu certyfikacyjnego firmy Microsoft nr 70-532 na tym kursie edX. Bądź na bieżąco z technologiami Azure i dowiedz się, jak ulepszyć swoje istniejące aplikacje sieci Web oraz zwiększyć ich skalowalność i elastyczność. W trakcie tego sześciotygodniowego, realizowanego samodzielnie kursu nauczysz się tworzyć aplikację sieci Web połączoną z usługami Azure SQL Database i Azure Active Directory — w skali przedsiębiorstwa oraz w chmurze. Ponadto uzyskasz najnowsze informacje o usłudze Azure Resource Manager. Weź udział w kursie.

Microsoft Azure — seria dla informatyków: usługa Virtual Machines

W tym odcinku serii kursów szkoleniowych poświęconych tajnikom platformy Azure poznasz usługę Azure Virtual Machines i dowiesz się, jak wygląda implementacja maszyn wirtualnych na platformie Azure. Omówione zostaną również ogólne pojęcia związane z usługą Virtual Machines, takie jak m.in. dyski, przestrzeń dyskowa, wysoka dostępność czy szablony. Zdobędziesz także wiedzę na temat konfigurowania, wdrażania i zarządzania. Nie możesz tego przeoczyć! Obejrzyj teraz.

Zajęcia poświęcone Internetowi rzeczy: kontenery z użyciem platform Azure i Docker

Chcesz przyspieszyć wydawanie nowych wersji? Potrzebujesz szybko przeskalować swoją aplikację? Opracuj swój pierwszy kontener przy użyciu platformy Docker w połączeniu z technologią Hyper V. Podczas tego 30-minutowego, praktycznego, wirtualnego laboratorium krok po kroku poznasz podstawy instalowania i wdrażania kontenera platformy Docker oraz zarządzania nim. Ponadto zdobędziesz podstawową wiedzę, która umożliwi Ci uwzględnienie platformy Docker i technologii Hyper V w bieżących planach projektowych.

Analiza przypadku: ulepszone wykrywanie zagrożeń w firmie Microsoft dzięki usłudze Microsoft Cloud App Security

W środowisku, w którym najważniejszy jest dostęp do chmury i mobilność, wzrasta użycie aplikacji chmurowych. Aby ułatwić ochronę danych firmowych, dział IT firmy Microsoft korzysta z usługi Microsoft Cloud App Security, która umożliwia wykrywanie oraz identyfikowanie aplikacji chmurowych używanych w naszej sieci, a także ocenę zagrożeń bezpieczeństwa związanych z dowolną aplikacją. Przy użyciu portalu usługi Cloud App Security monitorujemy podejrzane wzorce zachowania i nietypową aktywność oraz wykrywamy zagrożenia. Usługa Cloud App Security zapewnia ochronę naszej sieci i lepszy wgląd w środowisko. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Poszerz swoją wiedzę o chmurze — bezpłatnie

Doszlifuj swoje umiejętności na kursach szkoleniowych firmy Pluralsight i akademii Microsoft Virtual Academy. Program IT Pro Cloud Essentials zapewnia korzyści w postaci usług w chmurze, szkoleń i pomocy technicznej, co pozwoli Ci wytyczyć swoją ścieżkę rozwoju zawodowego. Dołącz teraz.

Analiza przypadku: dział IT firmy Microsoft odmienia kulturę telepracy w Japonii

W japońskiej kulturze biznesowej ceni się bezpośrednie interakcje. To spowalnia wdrażanie zdalnego modelu pracy na szeroką skalę. Jednak w wyniku zmian demograficznych i działań rządu mobilność pracowników staje się kwestią priorytetową. Japoński dział IT firmy Microsoft przyczynia się do rozwoju mobilnego środowiska pracy wykorzystującego dostęp do chmury, oferując rozwiązania biznesowe i prezentując — zarówno pracodawcom, jak i pracownikom — korzyści płynące z pracy zdalnej. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Rozrywka

Komiks

*Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Firma zajmująca się reklamą cyfrową uzyskuje informacje na podstawie terabajtów danych dzięki platformie Azure

Do zwiększenia wyników sprzedaży wymagane jest zbudowanie emocjonalnej więzi z klientami. Ta zasada marketingowa jest równie prawdziwa dzisiaj co kilka dekad temu. Jednak o wiele bardziej skomplikowane stało się znalezienie sposobów na dotarcie do otwartego użytkownika i nawiązanie tej więzi. Nie wystarczy już samo opracowanie atrakcyjnego przekazu i określenie docelowej grupy użytkowników.

Dowiedz się więcej

Zwiększone możliwości

Partnerzy

RemoteScan: oparte na platformie Azure oprogramowanie do skanowania dokumentów dla użytkowników pulpitu wirtualnego

RemoteScan: oparte na platformie Azure rozwiązanie RemoteScan do skanowania dokumentów dla użytkowników pulpitu wirtualnego pomaga eliminować ukryte zagrożenia bezpieczeństwa w tysiącach firm na całym świecie. Jest ono używane przez klientów z branży opieki zdrowotnej, usług finansowych, transportowych i logistycznych. Klienci z branży opieki zdrowotnej skanują karty ubezpieczeniowe i kartoteki pacjentów, korzystają z kamer wewnątrzustnych i przechwytują zdjęcia rentgenowskie przy użyciu hostowanego oprogramowania EMR. Klienci w obszarze usług finansowych skanują poufne dokumenty za pomocą hostowanego w chmurze oprogramowania przeznaczonego dla banków lub do zarządzania dokumentami. Z kolei klienci z branży transportowej i logistycznej skanują dokumenty przewozowe i dowody dostawy, korzystając z hostowanego chmurze oprogramowania do zarządzania przewozem towarów. Pobierz kopię oprogramowania RemoteScan już dziś.

Azure Marketplace

Polecane: rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa od firmy Imperva

Imperva Incapsula to oparta na chmurze usługa dostarczania aplikacji, która ułatwia ochronę witryn sieci Web i zwiększenie ich wydajności dzięki ulepszeniu środowiska użytkownika końcowego i zabezpieczaniu aplikacji sieci Web oraz danych przed atakami. Usługa Incapsula obejmuje zaporę aplikacji sieci Web pomagającą udaremnić próby ataków hakerskich oraz osłabić ataki DDoS, tak aby nie miały wpływu na zasoby online. Dostępny jest również moduł równoważenia obciążenia, a także sieć dostarczania zawartości umożliwiająca optymalizację i przyspieszenie ruchu w sieci Web oraz środowisk.

Odwiedź stronę Marketplace

SUSE

Polecane: zmodernizowane środowisko SAP

Zdaniem 88 procent członków amerykańskiej grupy użytkowników oprogramowania SAP, którzy zaimplementowali projekt na platformie HANA, rozwiązanie to przyniosło im korzyści biznesowe i informatyczne, a 75 procent ankietowanych planuje kolejny projekt. Czy jesteś jednym z nich? Rozwiązania firmy SUSE w chmurze publicznej pomogą Ci rozpocząć cyfrową transformację dzięki ekonomicznej wersji pilotażowej obsługiwanej na platformie Azure (zapoznaj się z przewodnikiem szybkiego startu firmy Microsoft). Skontaktuj się z firmą SUSE, aby sprawdzić, czy możesz skorzystać z bezpłatnej wersji pilotażowej lub weryfikacji koncepcji na potrzeby pierwszego projektu na platformie HANA.

Polecane: Pivotal Cloud Foundry na platformie Azure — natywne dla chmury rozwiązanie zostaje rozpowszechnione na skalę globalną

Natywna dla chmury platforma Cloud Foundry firmy Pivotal oraz infrastruktura platformy Azure ułatwiają deweloperom w przedsiębiorstwach szybkie wdrażanie aplikacji w chmurze przy użyciu języka Java, programu .NET, środowiska Node.js i innych popularnych platform. Oparta na technologii open source platforma firmy Pivotal skraca czas wprowadzania produktu na rynek przez ujednolicenie podejścia DevOps. Zapewnia ciągłe dostarczanie, mikrousługi i kontenery, umożliwiając wykorzystanie potencjału chmury, a także pomaga zwiększyć konkurencyjność, zdobyć klientów oraz zwiększyć dochody. Dowiedz się więcej.

Odwiedź stronę Marketplace

Polecane: czy wbudowane harmonogramy skutkują pominiętymi umowami SLA i opóźnieniami biznesowymi?

W rozwiązaniu Control-M zintegrowano zarządzanie kluczowymi procesami dotyczącymi obciążeń z poziomu jednego punktu kontroli. Dzięki funkcjom planowania działającym na różnych aplikacjach i platformach to zaawansowane rozwiązanie do automatyzacji obciążeń przyspiesza dostarczanie usług cyfrowych oraz zwiększa jakość usług dostarczanych klientom. Dla usługi Control-M udostępniono rozszerzenie maszyny wirtualnej umożliwiające automatyzację aplikacji działających na platformie Azure.

Dowiedz się więcej

Nowość: platforma kiteworks firmy Accellion w witrynie Azure Marketplace

Firma Accellion, wiodący dostawca rozwiązań do współpracy nad zawartością w chmurze prywatnej, zapowiedziała swoją platformę do współpracy nad zawartością — kiteworks. Platforma kiteworks jest teraz certyfikowanym rozwiązaniem w witrynie Azure Marketplace. Rozwiązanie kiteworks daje użytkownikom ujednolicony dostęp do systemów zarządzania zawartością, takich jak SharePoint, CIFS Shares, Documentum, a także do magazynów w chmurze: usługi OneDrive, Box i innych. Umożliwia to edytowanie i udostępnianie zawartości, korzystanie z niej oraz współpracę nad nią z poziomu dowolnego urządzenia.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witajcie!

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i podzieli się cennymi uwagami na temat wprowadzonych przez nas zmian projektowych! Przesyłanie tego rodzaju aktualizacji dotyczących projektu jest zawsze ekscytujące — a czasem budzi też obawy — jednak wiemy, że możemy liczyć na Wasze komentarze, jeśli coś nie przypadnie Wam do gustu. Być może zauważyliście świąteczny banner u góry tej wiadomości. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Was żyją w cieplejszym klimacie. Dlatego potraktujcie to jako nasz śnieżny prezent i pozdrowienia z Seattle. Chętnie przyjmiemy w zamian trochę słońca! Mamy nadzieję, że niezależnie od bieżących zajęć ostatnie dni roku 2016 są dla Was udane. Do zobaczenia w 2017!

Miwa