Biuletyn systemu Azure: kwiecień 2016

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Looking for a different month's newsletter?
Look through our archive:

Dostęp do informacji

Wyróżniona historia przesłana przez klienta: BT i Formwize

Firma Formwize (dostawca w sieci Web formularzy w modelu SaaS eliminujących formularze papierowe), klient firmy BT, chciała rozłożyć ryzyko biznesowe i ruch kliencki na wiele lokacji. W jeden dzień firma BT połączyła lokalną podstawową bazę danych Microsoft SQL firmy Formwize z platformą Azure za pomocą zabezpieczonej sieci VPN łączącej lokacje oraz skonfigurowała bazy danych AlwaysOn na potrzeby replikacji baz danych lokalnych ze znajdującymi się na platformie Azure. Firma Formwize może teraz dzielić obciążenia i ręcznie przełączać ruch między zestawem lokalnym a chmurą w przypadku awarii. Zapoznaj się z analizą przypadku, aby dowiedzieć się, jak w jeden dzień można przejść na rozwiązanie hybrydowe.

Czy chcesz się podzielić historią z czytelnikami Biuletynu platformy Azure? Prześlij swoją historię, a być może ją opublikujemy!

Obejrzyj sesje konferencji Build 2016 na żądanie

Ominęła Cię konferencja Build 2016 w San Francisco w Kalifornii, która odbyła się w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2016r.? Nie przejmuj się — ciągle możesz zapoznać się ze wszystkimi sesjami, oglądając je na żądanie w witrynie Channel 9. Poznaj najnowsze narzędzia i technologie oraz dowiedz się, jak mogą one pomóc w zwiększeniu kreatywności i wydajności współczesnych deweloperów. Obejrzyj prezentację z drugiego dnia, w której brali udział Scott Guthrie, Qi Lu, Steve Guggenheimer i John Shewchuk.

Nadchodzące wydarzenia

DrupalCon 2016
9 maja 2016 r.
Nowy Orlean, Luizjana

Doroczna konferencja SAPPHIRE NOW + ASUG
17 maja 2016 r.
Orlando, Floryda

PyCon 2016
28 maja 2016 r.
Portland, Oregon

2016 Hadoop Summit
28 czerwca 2016 r.
San Jose, Kalifornia

ChefConf 2016
11 lipca 2016 r.
Austin, Teksas

Wydarzenia Microsoft Developer Camp events.msdn.microsoft.com

Usługa Azure DocumentDB wprowadza obsługę protokołu bazy danych MongoDB i ulepszenia na potrzeby obciążeń o dużej skali

Usługa Azure DocumentDB wprowadza obsługę protokołu bazy danych MongoDB wraz z opcjami cen, magazynu i przepływności dostosowanymi do klientów opracowujących aplikacje o wysokiej wydajności i dużych możliwościach skalowania. Usługa DocumentDB to w pełni zarządzana usługa bazy danych NoSQL na platformie Azure, która udostępnia automatycznie indeksowane dane z zachowaniem małych opóźnień. Odwiedź witrynę Azure Portal, aby utworzyć konto usługi DocumentDB.

Szyfrowanie usługi Azure Storage w publicznej wersji zapoznawczej

Szyfrowanie usługi Azure Storage jest teraz dostępne dla usługi Azure Blob Storage (blokowe i stronicowe obiekty blob) na żądanie dla wszystkich nowych kont magazynu utworzonych za pomocą usługi Azure Resource Manager. Konta z włączoną tą funkcją szyfrują dane za pomocą kluczy zarządzanych przez firmę Microsoft przy użyciu wiodącego w branży 256-bitowego algorytmu Advanced Encryption Standard (AES-256). Jest to w pełni zarządzany proces szyfrowania: firma Microsoft zarządza kluczami, rotacją i zgodnością zgodnie ze standardami dotyczącymi kluczy. Klienci z wysokimi wymaganiami co do zabezpieczeń i zgodności mogą już korzystać z tej funkcji.

Wypróbuj bezpłatnie wersję testową w portalu Azure Marketplace

Jeśli chcesz zobaczyć, jak działa program Trend Micro Deep Security na platformie Azure, ale nie chcesz tworzyć subskrypcji platformy Azure ani używać karty kredytowej, możesz najpierw wypróbować wersję testową bez żadnych zobowiązań. Kilkoma kliknięciami uruchom wstępnie skonfigurowany obraz działający na platformie Azure, zapoznaj się z nim, a następnie zdecyduj, czy jest odpowiedni dla Ciebie. Uczestniczy kilku partnerów, w tym firma Trend Micro. Wypróbuj ich

Już można kupić certyfikaty SSL usługi Azure App Service

Klienci usługi Azure App Service mogą teraz kupić certyfikaty SSL do użycia w różnych aplikacjach. Możesz kupić standardowe lub wieloznaczne certyfikaty SSL. Oba typy certyfikatów SSL są ważne przez jeden rok i można ustawić ich automatyczne odnawianie.

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych Azure są ogólnie dostępne

Zestawy skalowania ułatwiają tworzenie wysoko skalowalnych aplikacji przez wdrażanie identycznych maszyn wirtualnych w postaci zestawu. Zestawy skalowania, stworzone na podstawie modelu usługi Azure Resource Manager, działają w połączeniu z obrazami z systemami Windows i Linux, niestandardowymi obrazami i rozszerzeniami. Używanie zestawów skalowania nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów.

Nowe wystąpienia Dv2 dla maszyn wirtualnych Azure

Ogłaszamy nowy rozmiar wystąpienia, D15v2, który rozszerza serię Dv2 Maszyn wirtualnych Azure. D15v2 to największy rozmiar wystąpienia w serii Dv2 — ma 20 rdzeni i 114 GB pamięci. Wystąpienia serii Dv2 są aktualnie dostępne w następujących regionach: Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Zachodnie stany USA, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Południowo-środkowe stany USA, Północno-środkowe stany USA, Środkowe stany USA, Europa Północna, Europa Zachodnia, Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia i Japonia Wschodnia.

Usługa Azure Service Fabric jest ogólnie dostępna, Azure Service Fabric dla systemu Windows Server jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Azure Service Fabric, teraz ogólnie dostępna, to platforma aplikacji umożliwiająca tworzenie aplikacji opartych na mikrousługach z wbudowaną obsługą zarządzania cyklem życia oraz oferująca wydajną pracą stanową i bezstanową w odpowiedniej skali. Obsługuje także wdrożenia hybrydowe, ciągłą dostępność i zarządzanie kontenerami. Usługa Service Fabric używa technologii, które są podstawą wielu aplikacji firmy Microsoft, w tym usług Azure SQL Database, Azure DocumentDB i Microsoft Intune, asystentki Cortana i programu Skype dla firm. Service Fabric dla systemu Windows Server jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Klienci mogą zainstalować platformę na maszynach z systemem Windows Server w centrach danych lub w chmurze.

Usługa Azure Data Catalog jest ogólnie dostępna

Azure Data Catalog to wykaz metadanych dla całego przedsiębiorstwa, który przechowuje, indeksuje i udostępnia informacje o sposobie dostępu do każdego zarejestrowanego zasobu danych, a także zawiera opisy tych informacji. Ułatwia on odnajdywanie źródeł danych oraz usprawnia współpracę między osobami szukającymi informacji i osobami, które te informacje tworzą. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań do zarządzania metadanymi koncentrujących się na technologiach IT Wykaz danych zamyka lukę między działem IT a użytkownikami biznesowymi. Umożliwia on użytkownikom znającym dane wzbogacanie systemu przez dodawanie adnotacji do wszystkich zasobów danych w miarę ich odnajdywania. Dział IT w dalszym ciągu zachowuje kontrolę i nadzór w miarę rozwoju systemu, ukrywając widoczność wybranych zasobów zależnie od potrzeb.

Usługa kontenerów Azure jest ogólnie dostępna

Usługa kontenerów Azure pomaga klientom w zarządzaniu aplikacjami opartymi na kontenerach w środowisku produkcyjnym w odpowiedniej skali. Usługa kontenerów Azure jest w pełni zintegrowana z witryną Azure Portal, usługą Azure Resource Manager oraz naszymi zasobami obliczeniowymi, magazynem i zasobami sieciowymi. Obsługiwane są obrazy Docker, znane narzędzia oraz rozwiązanie DCOS typu open source lub Docker Swarm jako bazowa technologia organizowania. Jedynym kosztem Usługi kontenerów Azure są opłaty za bazowe zasoby.

Usługa Azure HDInsight teraz obsługuje język R na potrzeby uczenia maszynowego i nowe aktualizacje usług Spark i Hadoop

Poczyniliśmy znaczne inwestycje w usługę Azure HDInsight — zarządzaną ofertę rozwiązania Hadoop jako usługi firmy Microsoft. Usługa HDInsight teraz może uruchamiać każdy kod w języku R typu open source na potrzeby uczenia maszynowego i zawiera nowe aktualizacje dla najnowszych składników Hadoop i Spark firmy Hortonworks. Platforma Spark dla usługi HDInsight w usłudze Azure Data Lake, wcześniej ogłoszona jako publiczna wersja zapoznawcza, jest teraz dostępna w najnowszej wersji platformy Apache Spark 1.6.

Usługa Microsoft Power BI Embedded w publicznej wersji zapoznawczej

Usługa Microsoft Power BI Embedded to nowa usługa platformy Azure, która oferuje niesamowite, w pełni interaktywne i zawsze aktualne wizualizacje danych w aplikacjach przeznaczonych dla klientów, dzięki czemu nie trzeba poświęcać czasu ani pieniędzy na tworzenie wizualizacji od podstaw. Klienci mogą wybrać z szerokiego zakresu gotowych, nowoczesnych wizualizacji danych usługi Power BI lub w łatwy sposób stworzyć własne niestandardowe wizualizacje. Klienci korzystają ze spójnego środowiska wizualizacji danych na wszystkich urządzeniach — komputerach i urządzeniach przenośnych. Umożliwiają one automatyzowanie całego procesu wdrażania za pomocą interfejsów API usług Azure Resource Manager i Power BI. Klienci mogą automatycznie przeprowadzać skalowanie w miarę wzrostu aplikacji, zachowując jednocześnie pełną kontrolę nad kosztami dzięki modelowi cenowemu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę sieci Web z dokumentacją usługi Power BI Embedded.

Usługi Microsoft Cognitive Services w publicznej wersji zapoznawczej

Usługi Microsoft Cognitive Services to kolekcja interfejsów API dostępna dla deweloperów, która umożliwia im zwiększenie inteligencji i atrakcyjności aplikacji. Ten zestaw autonomicznych usług rozszerza nasze rozwijające się portfolio interfejsów API uczenia maszynowego i umożliwia deweloperom łatwe dodawanie inteligentnych funkcji — takich jak analiza obrazu, mowy, języka i informacji — do rozwiązań.

Ogłaszamy nowe zestawy startowe usługi Azure IoT

Szybkie i łatwe uruchamianie projektów Internetu rzeczy (IoT) to prawie zawsze wyzwanie na tym rosnącym rynku. Ogłaszamy nowość, która obniży te bariery: linię pięciu nowych zestawów startowych usługi Azure IoT, które ułatwiają deweloperom projektowanie, prototypowanie i testowanie nowych urządzeń, do użycia w dowolnym rozwiązaniu IoT.

Inne sposoby zakupu usługi Microsoft Azure Active Directory w warstwie Podstawowa

Teraz usługa Microsoft Azure Active Directory w warstwie Podstawowa jest dostępna online w ramach programu Direct, a także za pośrednictwem umowy Microsoft Enterprise Agreement, programu licencjonowania zbiorowego Open oraz programu Cloud Solution Provider. Aby ją kupić, zaloguj się w portalu administracyjnym usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji o procesie zakupu, obejrzyj to wideo.

Nowa oferta dla klientów używających usługi ExpressRoute na potrzeby ruchu usługi Office 365

Usługa Azure ExpressRoute w warstwie Premium ma trzy istotne zalety w stosunku do wersji usługi w warstwie innej niż Premium: globalne połączenia, większą liczbę sieci wirtualnych i większą liczbę tras (prywatnej i publicznej komunikacji równorzędnej). Od 1 kwietnia 2016 r. klienci mogą aprowizować usługę w warstwie Premium, licencjonując jeden plan zamiast dwóch (w warstwie innej niż Premium i dodatek dla warstwy Premium). Warstwa Premium jest wymagana w przypadku klientów używających usługi ExpressRoute na potrzeby dostępu do usługi Office 365 (włączona komunikacja równorzędna firmy Microsoft). Klienci z mniej niż 500 stanowiskami, którzy używają usługi ExpressRoute na potrzeby dostępu do usługi Office 365, mogą w dalszym ciągu zakupić usługę ExpressRoute w warstwie Premium, stosując zmodyfikowane (niższe) ceny wprowadzone 1 kwietnia 2016 r. 1 maja 2016 r. uprościmy zasady licencjonowania tej oferty, umożliwiając klientom rejestrowanie się w ramach pojedynczego planu.

Teraz jest dostępna możliwość zmiany oferty

Klienci mogą teraz przejść z subskrypcji w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem na inną ofertę za pośrednictwem Centrum kont Azure. Będziemy kontynuować dodawanie kolejnych opcji w zależności od potrzeb. Z subskrypcji w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem można teraz przejść na jedną z następujących: przedpłaconą ofertę z rabatem na usługi Azure Oferta ze zobowiązaniem 12-miesięcznym lub dowolną z miesięcznych ofert zawierających środki platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio.

Zaawansowana pomoc techniczna dla partnerów

Zaawansowana pomoc techniczna dla partnerów to oferta pomocy technicznej koncentrująca się na chmurze i lokująca się między usługami technicznymi MPN a pomocą techniczną dla partnerów w warstwie Premium. Jej korzyści obejmują czas odpowiedzi poniżej jednej godziny dla krytycznych problemów, dostępność menedżerów konta pomocy technicznej będących doradcami pomocy technicznej oraz proaktywne poradnictwo i szkolenia, które przyspieszają biznes w chmurze za przystępną stawkę miesięcznej subskrypcji. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Pomóż nam udoskonalać dokumentację platformy Azure w Twoim języku

Centrum dokumentacji Azure teraz umożliwia wprowadzanie informacji po niemiecku i portugalsku (Brazylia). Dotychczas ta funkcja była dostępna tylko dla dokumentacji po angielsku, lecz teraz użytkownicy międzynarodowi mogą pomóc w zwiększaniu jakości zlokalizowanej dokumentacji, przekazując opinie i wprowadzając informacje. Czy chcesz rozpocząć współpracę? Dowiedz się więcej.

Większe możliwości

Usługa Azure Notification Hubs dla aplikacji mobilnych

Scott Hanselman, znany z prezentacji Azure Friday, poznaje usługę Azure Notification Hubs dla aplikacji mobilnych i urządzeń przenośnych. Wysyłanie powiadomień do użytkowników i ich urządzeń jest o wiele prostsze niż myślisz. Powiadomienia można uruchomić w kilka minut. Obejrzyj ten odcinek z wieloma pokazami.

Tworzenie aplikacji mobilnych dla wielu platform przy użyciu narzędzi firmy Microsoft

Przejście z przeglądarki na aplikacje wywołuje presję na programistów sieci Web — mają tworzyć i testować aplikacje o wysokiej wydajności, a także zarządzać nimi, na platformach iOS, Android i Windows. Program Microsoft Visual Studio oferuje międzyplatformowe podejście do kompilowania aplikacji z poziomu pojedynczego kodu podstawowego oraz wdrażania jej na dowolnej platformie systemu iOS, Android lub Windows w celu uzyskania aplikacji o natywnym wyglądzie i zachowaniu. Dowiedz się, jak program Visual Studio współpracuje z rozwiązaniami Xamarin i Apache Cordova. Zobacz, dlaczego udostępnianie kodu i logiki biznesowej zwiększa produktywność. Odkryj korzyści z używania funkcji IntelliSense dla określonej platformy oraz dowiedz się, jak w programie Visual Studio obsługa deweloperów odbywa się z użyciem podejścia holistycznego lub mieszanego. Utwórz konto, aby wziąć teraz udział w tym dostępnym na żądanie seminarium internetowym.

Ciągła integracja, dostarczanie i wdrażanie za pomocą metodyki DevOps w chmurze

Dostarczanie nowoczesnych aplikacji o wysokiej jakości wymaga narzędzi i procesów metodyki DevOps. W ramach tego seminarium internetowego odbywającego się 27 kwietnia 2016 r. (10:00 czasu pacyficznego — UTC-7) możesz dowiedzieć się, jak Twoje zespoły programistów mogą bardziej efektywnie pracować, korzystając z funkcji zarządzania cyklem życia aplikacji firmy Microsoft. Odkryj lepsze sposoby na współpracę i wdrożenie metodyki DevOps w celu ciągłego dostarczania większej wartości. Wykorzystaj nowe możliwości monitorowania i analiz, aby Twoje aplikacje napisane w dowolnym języku i przeznaczone dla dowolnej platformy były zawsze dostępne oraz pracowały wydajnie i z powodzeniem.

Cloud Cover: lokalna pamięć podręczna usługi Azure App Service

W tym odcinku dowiesz się, jak lokalna pamięć podręczna umożliwia aplikacjom zapisywanie kodu na lokalnych maszynach wirtualnych, na których działa lokacja. Zazwyczaj aplikacje są uruchamiane z dysku sieciowego, lecz przejście na magazyn lokalny na maszynie wirtualnej może znacznie zwiększyć wydajność języków takich jak PHP, Node.js i każdej innej platformy, która często potrzebuje odczytywać pliki będące jej częścią. Włącz lokalną pamięć podręczną, dodając dwa ustawienia aplikacji do ustawień usługi App Service.

Szybkie wdrażanie aplikacji Node.js na platformie Azure za pomocą rozwiązania Bitnami

Deweloperzy uwielbiają używać stosów aplikacji Bitnami na platformie Azure — jest to zaawansowany i elastyczny sposób na automatyzowanie kompilowania, opracowywania, testowania i środowisk produkcyjnych na potrzeby rozwiązań typu open source w chmurze. Ponad 100 aplikacji i stosów dla platformy Azure w rozwiązaniu Bitnami eliminuje złożoność związaną z instalowaniem oprogramowania serwera, dzięki czemu każdy i wszędzie może wdrożyć oprogramowanie w ciągu minut, rozpoczynając pracę na platformie Azure przy użyciu Twoich ulubionych aplikacji w najnowszej wersji — jednym kliknięciem. Zarejestruj się, aby zobaczyć to seminarium internetowe na żądanie.

Utwórz swoją pierwszą aplikację Node.js i opublikuj ją na platformie Azure

To wideo przedstawia kroki tworzenia pierwszej aplikacji Node.js — od podstaw aż do wdrożenia jej na platformie Azure. Obejrzyj film.

Jak Azure Machine Learning pomogło w prognozowaniu wyników turnieju March Madness NCAA

A co powiesz na to, że możesz ulepszyć swoje typowania związane z wydarzeniem March Madness za pomocą usługi Azure Machine Learning? Zapoznaj się z tym odkrywczym wywiadem, w którym Jennifer Marsman zaprasza Damona Hachmeistera na pokaz. Dyskutują o tym, jak Damon użył usługi Machine Learning do podwyższenia swoich rankingów w zeszłorocznym turnieju NCAA.

Budowanie systemów rekomendacji na platformie Azure

Obejrzyj ten bezpłatny kurs, aby dowiedzieć się, dlaczego uczenie maszynowe i analiza danych są takie popularne. Odkryjesz wiele sposobów użycia usługi Azure Machine Learning — prognozowanie wyników meczów piłkarskich, sugerowanie spersonalizowanych rekomendacji w sklepach online i zapewnianie płynnej pracy zakładów produkcyjnych dzięki konserwacji predykcyjnej. Zapoznasz się z wprowadzeniem do usługi Machine Learning i zobaczysz, jak tworzy się systemy rekomendacji.

Organizowanie danych i usług za pomocą usługi Azure Data Factory

Obejrzyj ten kurs, aby odkryć podstawowe możliwości usługi Azure Data Factory. Uzyskasz podstawowe informacje na temat zaawansowanych analiz i dowiesz się, jak Fabryka danych współpracuje z pakietem Cortana Analytics Suite. Poznasz także sposoby posługiwania się fabryką danych w ramach rozwiązania do analizy. Pokazy podczas kursu ułatwią naukę tworzenia, monitorowania i rozszerzania fabryki danych oraz zarządzania nią.

Poznawanie zaawansowanych analiz pod kątem tworzenia lepszego środowiska dla klientów detalicznych

Skończmy z pogłoskami narosłymi wokół zaawansowanych analiz — zapoznaj się z możliwościami pozyskiwania potencjalnych klientów i określania grup docelowych oraz innowacyjnymi interfejsami użytkownika za pomocą zaawansowanych analiz. Przedstawimy potężne możliwości dzielenia silosów odnoszące się do przechwytywania, analizowania i wykonywania na podstawie decyzji sterowanych danymi w całej Twojej organizacji. Poznasz najlepsze rozwiązania i narzędzia, które umożliwiają wykorzystywanie zaawansowanych analiz, a także zobaczysz, jak inne firmy używają zaawansowanych analiz do optymalizowania operacji. Zarejestruj się teraz, aby obejrzeć wideo na żądanie.

Ominęła Cię konferencja Global Azure Bootcamp 2016?

Co roku setki użytkowników z całego świata biorą udział w konferencji Global Azure Bootcamp. 16 kwietnia 2016 r. tysiące uczestników pojawiło się, aby poznać platformę Azure i bawić się na światową skalę. Mnóstwo sesji i warsztatów było prowadzonych przez lokalnych entuzjastów ze społeczności, spośród których wielu ma tytuł Microsoft MVP. To wspaniałe wydarzenie globalne jest prawdziwym świadectwem zamiłowania do technologii chmurowych i platformy Azure. Obejrzyj wszystkie ciekawe wspomnienia z konferencji Global Azure Bootcamp 2016.

Czy moje roboty zaatakują mnie? Wskazówki dla bezpiecznej strategii IoT

W ramach tego seminarium internetowego na żądanie zobaczysz, jak badamy strategie zabezpieczeń IoT i określamy, jak wzmocnić Twoje strategie za pomocą bezpiecznych urządzeń i połączeń oraz godnej zaufania chmury. Obejrzyj teraz.

Staw czoło 5 najważniejszym wyzwaniom dotyczącym danych za pomocą programu SQL Server

Podczas tego informacyjnego seminarium internetowego dotyczącego danych zaplanowanego na 28 kwietnia 2016 r. o 10:00 czasu pacyficznego (UTC-7) nasi eksperci będą odpowiadać na pytania i dyskutować o tym, jak radzić sobie z pięcioma najważniejszymi wyzwaniami dotyczącymi danych za pomocą programu Microsoft SQL Server. Zarejestruj się teraz.

Stacja pogodowa Particle Photon, część 1 z 6: przegląd i konfiguracja centrum zdarzeń

W ramach tej nowej sześcioczęściowej serii zobacz, jak urządzenie Particle Photon w połączeniu z czujnikiem DHT11 publikuje dane za pomocą elementu webhook platformy Particle Cloud do centrum zdarzeń platformy Azure. Następnie dowiedz się, jak te komunikaty są używane za pomocą usługi Azure Stream Analytics, usługi Power BI, programu Node.js i platformy .NET. Obejrzyj teraz.

Microsoft Envision 2016 — prezentacje i najważniejsze wydarzenia

Jeśli ominęła Cię inauguracyjna konferencja Microsoft Envision 2016 w Nowym Orleanie w Luizjanie, która odbywała się w dniach od 4 do 6 kwietnia 2016 r., możesz zapoznać się z prezentacjami i ponad 70 nagraniami wideo dotyczącymi najważniejszych wydarzeń na kanale Microsoft Envision w witrynie YouTube. To nowe wydarzenie połączyło liderów biznesowych z całego świata na tydzień pełen inspirujących idei, rozmów i analiz dotyczących możliwości wsparcia transformacji biznesowych przez technologię.

O365: Zabezpieczanie produktywności rozwiązań mobilnych

Mobilność to nie nowinka — to niezbędny element działalności biznesowej. Pracownicy muszą mieć możliwość uzyskiwania dostępu do firmowej poczty e-mail, dokumentów oraz narzędzi zwiększających produktywność na swoich urządzeniach, aby utrzymywać wydajność pracy podczas podróży. Nie przegap okazji uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa pracy personelu mobilnego zapewnianego przez rozwiązania firmy Microsoft, które obejmują szczegółowe pokazy. Obejrzyj teraz na żądanie.

Rozrywka

* Źródło: www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Transformowanie globalnej firmy hotelarskiej za pomocą usług w chmurze

Zgodnie z prognozami branża turystyczna — w tej chwili zatrudniająca najwięcej pracowników na świecie i wytwarzająca 9% globalnego PKB — ma nadal się rozwijać. W ciągu kolejnych 20 lat liczba turystów ma się podwoić. Dzisiaj łączność bezprzewodowa to standard. Znając te trendy, firmy takie jak Newmarket (należąca do firmy Amadeus) szukają nowych sposobów na ukształtowanie przyszłości branży hotelarskiej.

Dowiedz się więcej

Firma z branży IT oszczędza $400 000 USD rocznie, upraszczając archiwizowanie za pomocą hybrydowego rozwiązania magazynu w chmurze

Firma Convergent Computing potrzebowała lepszej kontroli nad kosztami magazynu przy jednoczesnym zachowaniu danych wymaganych przez pracowników i prawodawców. Firma wdrożyła hybrydową macierz magazynową StorSimple 8100, aby wykorzystać prawie nieograniczony magazyn w chmurze i zmniejszyć narzut na zarządzanie. Firma oczekuje zmniejszenia kosztów magazynu nawet o 70%, zyskując przy tym lepszą obsługę testowania odtwarzania po awarii.

Zwiększ swoje możliwości

Partnerzy

Uproszczenie migracji obciążeń bazy danych

Oprogramowanie do równoważenia obciążenia bazy danych ScaleArc upraszcza migrację obciążeń bazy danych na platformę Azure. Oprogramowanie może agregować wystąpienia A3 na platformie Azure w taki sposób, aby były widoczne dla aplikacji jako jeden duży serwer bazy danych. Klienci firmy Microsoft mogą wtedy uruchamiać aplikacje i bazy danych na platformie Azure bez zmian w kodzie. Obsługiwane jest także przechodzenie do trybu failover między regionami. Program ScaleArc obsługuje bazy danych SQL Server, MySQL i Oracle.


Obejrzyj klip wideo

Azure Marketplace

Polecane: platforma Yellowfin zwiększa rozpowszechnienie analiz biznesowych wśród użytkowników dzięki współpracy

W badaniu firmy IDC Collaboration in the Age of Big Data (Współpraca w czasach danych big data) odnaleziono mocne powiązanie między współpracą między użytkownikami biznesowymi i analitykami danych a sukcesami projektów analitycznych. Zwiększenie rozpowszechnienia wśród użytkowników i udoskonalenie współpracy za pomocą innowacyjnej platformy Yellowfin, która umożliwia tworzenie i udostępnianie zawartości analitycznej. Dowiedz się, dlaczego platforma Yellowfin została określona jako najlepsza platforma analiz biznesowych na potrzeby współpracy w swojej grupie równorzędnych dostawców w ankiecie BI Survey 15 organizacji BARC.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: program CloudBolt to prosta, lecz zaawansowana platforma do zarządzania chmurą dla Ciebie

Program CloudBolt umożliwia działowi IT przedsiębiorstwa pracę jako dostawca usług w chmurze. Działa z nowymi i istniejącymi środowiskami, integruje lokalne wirtualizacje i prywatne zasoby w chmurze z publicznymi chmurami, narzędziami do zarządzania konfiguracją i technologiami specyficznymi dla domeny. Użytkownicy mogą szybko aprowizować zasoby za pomocą intuicyjnego portalu samoobsługowego i zachować kontrolę dzięki standardom konfiguracji, limitom przydziału użycia i przezroczystości kosztów. Obejrzyj jedno z nagrań wideo.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witajcie!

Mamy nadzieję, że to, co można było zobaczyć i usłyszeć podczas konferencji Build 2016 i Microsoft Envision, zainspirowało Cię. Jeśli ominął Cię udział w nich, odwiedź witryny online konferencji. Nasz zespół intensywnie pracuje nad ulepszeniem biuletynu — być może niektóre ze zmian już zwróciły Twoją uwagę. Co myślisz o naszej bieżącej zawartości: za długa, za krótka, w sam raz? Czy wolisz widzieć tylko nagłówki, a czytać artykuły w wersji online? Daj nam znać

Miwa