Biuletyn systemu Azure

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Subskrybuj

AzureCon: poznaj aktualne plany dotyczące przyszłości platformy Azure

Weź udział w bezpłatnej konferencji wirtualnej AzureCon 29 września 2015. Konferencja rozpoczyna się o 9:00 czasu pacyficznego (UTC-7). Wiodący inżynierowie będą omawiać łatwe do wdrożenia technologie i najnowsze innowacje. Klienci mogą wymieniać się najlepszymi rozwiązaniami i doświadczeniami związanymi z platformą Azure, które przyspieszyły proces wprowadzania produktu na rynek, wyróżniły ich na tle konkurencji i obniżyły koszty. Nie przegap prezentacji na żywo, które prowadzą nasi liderzy grupy Cloud + Enterprise: Scott Guthrie, wiceprezes wykonawczy oraz wiceprezesi Jason Zander i Bill Staples. Zostanie też przeprowadzona sesja pytań i odpowiedzi w mediach społecznościowych z udziałem architektów oraz inżynierów tworzących najnowsze funkcje platformy Azure. Zostanie też przeprowadzonych 50 łatwych do zrozumienia sesji technicznych ze szczegółowymi analizami, które pozwolą Ci szybciej przełączyć się na korzystanie z chmury. Dołącz do nas.

Firma Microsoft pozyskała firmę Adallom w celu zwiększenia możliwości tożsamości i zabezpieczeń w chmurze

Firma Microsoft pozyskała firmę Adallom, która wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie zabezpieczeń chmury oraz jest liderem w zakresie ochrony kluczowych zasobów klientów w aplikacjach w chmurze. To pozyskanie to najnowszy przykład naszego zaangażowania w dostarczanie klientom innowacyjnych funkcji tożsamości i zabezpieczeń między środowiskiem lokalnym i wieloma chmurami. Rozwiązania firmy Adallom współdziałają z popularnymi aplikacjami w chmurze, takimi jak Salesforce, Box, Dropbox, ServiceNow, Ariba i Office 365. Rozwiązanie Adallom w chmurze oferowane w ramach modelu security-as-a-service będzie stanowić uzupełnienie obecnej oferty firmy Microsoft dostępnej w ramach usługi Office 365 i pakietu Enterprise Mobility Suite (EMS), łącznie z najnowszą wersją rozwiązania firmy Microsoft do zaawansowanej analizy zagrożeń. Więcej informacji można znaleźć w oficjalnym blogu firmy Microsoft.

Nowe poziomy wydajności usługi Azure SQL Database w warstwie Premium są ogólnie dostępne

Coraz więcej klientów tworzy zaawansowane aplikacje na platformie Azure przy użyciu usługi Azure SQL Database. Generuje to duże zapotrzebowanie na dodatkowe funkcje umożliwiające skalowanie wydajności i rozmiaru bazy danych. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, ogłosiliśmy wprowadzenie dwóch nowych poziomów wydajności w warstwie usług Premium: P4 i P11. Poziom P4 ułatwia klientom bardziej precyzyjne skalowanie wydajności, natomiast poziom P11 oferuje większą wydajność i większy rozmiar bazy danych. Dostępna jest oferta P6, która zastąpi poziom P3 bez wpływu na koszt bazy danych i usługę. Klienci, którzy tworzą lub przypisują poziomy wydajności w kodzie albo skryptach, mogą znaleźć więcej informacji na stronie z dokumentacją dotyczącą tworzenia bazy danych.

Elastyczna baza danych w usłudze Azure SQL Database w warstwach Podstawowa i Premium jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Elastyczne bazy danych obsługują aplikacje SaaS z wieloma bazami danych i nieprzewidywalnym zapotrzebowaniem na zasoby bazy danych. Elastyczność tych baz danych umożliwia obsługę zarówno błyskawicznego wzrostu, jak i konkurencyjnych modeli biznesowych SaaS. Zamiast nadmiarowego inicjowania obsługi administracyjnej baz danych w celu zaspokojenia największego zapotrzebowania można połączyć elastyczne bazy danych w puli, w której wiele baz danych korzysta z tych samych zasobów w ramach kontrolowanego przez Ciebie budżetu. Takie rozwiązanie może być bardziej efektywne niż przypisywanie poszczególnych zasobów do każdej bazy danych, dzięki czemu można obniżyć koszty. Teraz w ramach publicznej wersji zapoznawczej warstwa Podstawowa umożliwia łączenie małych, mniej wymagających baz danych w puli, natomiast warstwa Premium umożliwia na tworzenie pul dużych baz danych z większym zapotrzebowaniem. Oprócz wprowadzenia publicznej wersji zapoznawczej warstw Podstawowa i Premium zwiększyliśmy maksymalną liczbę baz danych na pulę w warstwie Standardowa ze 100 na 200.

Usługa Azure Backup może ułatwić ochronę maszyn wirtualnych z systemem Windows i maszyn wirtualnych IaaS z systemem Linux

Usługa Azure Backup umożliwia wykonywanie kopii zapasowych online maszyn wirtualnych IaaS platformy Azure korzystających z systemu Windows lub Linux oraz przywracanie danych z tych kopii w razie potrzeby. Program Windows PowerShell umożliwia wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie danych, monitorowanie zadań, uzyskiwanie alertów o niepowodzeniu zadań oraz generowanie raportów. Umożliwia też wieloletnie przechowywanie kopii aplikacji i danych w celu spełnienia wymagań prawnych. Oprócz zapewniania ochrony maszyn wirtualnych IaaS usługa Backup zabezpiecza firmowe laptopy i centra danych, a także chroni dane klientów systemu Windows oraz udostępnione pliki i foldery. Dzięki integracji z programem Microsoft System Center Data Protection Manager (DPM) usługa Backup umożliwia też ochronę danych środowisk Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange i Microsoft SQL Server oraz maszyn wirtualnych z funkcją Hyper-V oraz innych danych aplikacji. Funkcje kopii zapasowych są teraz dostępne w pakiecie Microsoft Operations Management Suite — kompleksowego rozwiązania do zarządzania systemem informatycznym dla systemu Windows lub Linux w środowiskach lokalnych i środowiskach w chmurze.

Usługa Azure DocumentDB obsługuje dane geoprzestrzenne

Obsługa danych geoprzestrzennych w usłudze Azure DocumentDB znacząco ułatwia tworzenie aplikacji obsługujących lokalizację i systemów Internetu rzeczy (IoT). Usługa DocumentDB zapewnia teraz natywną obsługę danych przestrzennych, w tym punktów i wielokątów w standardzie GeoJSON. Najnowsza aktualizacja usługi DocumentDB obejmuje obsługę automatycznego indeksowania danych geoprzestrzennych oraz obsługę środowiska SQL na potrzeby wykonywania zapytań dotyczących odległości dla danych przechowywanych w usłudze DocumentDB. Zestaw SDK platformy .NET w wersji 1.4.0 lub nowszej obejmuje nowe typy danych na potrzeby reprezentowania punktów i wielokątów, obsługę tworzenia i włączania indeksowania przestrzennego w kolekcjach usługi DocumentDB oraz nowe operatory zapytań LINQ (Language-Integrated Query) umożliwiające wykonywanie zapytań przestrzennych. Dane geoprzestrzenne są też w pełni obsługiwane przez interfejs API REST i inne zestawy SDK.

Usługa Azure DocumentDB jest ogólnie dostępna w Australii

Usługa Azure DocumentDB jest teraz ogólnie dostępna w regionach Australia Wschodnia i Australia Południowo-Wschodnia. Jest to w pełni zarządzana baza danych JSON NoSQL, która obsługuje zapytania i transakcje dotyczące danych przez automatyczne indeksowanie wszystkich elementów. Klienci korzystają z usługi DocumentDB ze względu na obsługę wielu scenariuszy aplikacji, w tym rejestru urządzeń, magazynów konfiguracji w rozwiązaniach dla Internetu rzeczy oraz danych aplikacji sieci Web generowanych przez wykazy i użytkowników. Uwzględniamy opinie klientów i chcemy ulepszać nasze usługi, dlatego aplikacje uruchamiane w Australii mogą teraz zapewniać mniejsze opóźnienie.

Zarządzanie tożsamościami i dostępem klientów przy użyciu usługi Azure Active Directory B2C

Możliwości sprawdzonej usługi w chmurze Azure Active Directory, która może obsługiwać miliardy uwierzytelnień dziennie, rozszerzono o zarządzanie tożsamościami klientów przy użyciu nowej usługi Azure Active Directory B2C, która jest już dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Usługa Azure Active Directory B2C to wszechstronne rozwiązanie do zarządzania tożsamościami dla aplikacji klienckich, które można łatwo zintegrować z niemal dowolną platformą i które jest dostępne z niemal dowolnego urządzenia. Usługa będzie oferowana bezpłatnie w okresie publicznej wersji zapoznawczej.

Udostępnianie zasobów partnerom przy użyciu funkcji współpracy w usłudze Azure Active Directory B2B

Funkcje współpracy w usłudze Azure Active Directory B2B są teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej. Upraszczają one zarządzanie oraz zwiększają bezpieczeństwo dostępu partnerów do zasobów, w tym aplikacji SaaS, takich jak Office 365, Salesforce i nie tylko, a także do usług platformy Azure oraz innych aplikacji mobilnych, aplikacji w chmurze i aplikacji lokalnych z obsługą oświadczeń. Proces weryfikowany pocztą e-mail umożliwia małym i dużym partnerom z usługą Azure Active Dirctory lub bez niej zarządzanie kontami i uzyskiwanie dostępu do zasobów, które chcesz udostępnić. Funkcje współpracy w usłudze Azure Active Directory B2B będą oferowane bez dodatkowych kosztów we wszystkich wersjach usługi Azure Active Directory.

Komunikaty usługi Azure Service Bus w warstwie Premium są dostępne w publicznej wersji zapoznawczej

Komunikaty dotyczące publikowania i subskrybowania są podstawą niezawodnych aplikacji rozproszonych. W celu zapewnienia lepszej obsługi większej liczby kluczowych dla działalności firmy aplikacji w chmurze wprowadziliśmy komunikaty usługi Azure Service Bus w warstwie Premium. Ta nowa warstwa zapewnia wszystkie funkcje komunikatów kolejek i tematów usługi Service Bus, oferując bardziej przewidywalną, powtarzalną wydajność i wyższą dostępność. W odróżnieniu od modelu z wieloma dzierżawcami używanego w warstwach Podstawowa i Standardowa usługi Service Bus warstwa Premium korzysta z modelu mikrousług, aby zapewnić izolację zasobów i bardziej powtarzalną wydajność.

Usługa Azure Automation DSC jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Usługa Azure Automation Desired State Configuration (DSC) jest oparta na konfiguracji DSC programu PowerShell, dzięki czemu umożliwia jeszcze łatwiejsze zarządzanie konfiguracją. Usługa Automation DSC zapewnia tę samą warstwę zarządzania dla konfiguracji DSC programu PowerShell, którą usługa Azure Automation zapewnia obecnie dla skryptów programu PowerShell. Usługa Automation DSC umożliwia tworzenie konfiguracji DSC programu PowerShell i zarządzanie nimi, importowanie zasobów DSC oraz generowanie konfiguracji węzłów DSC w chmurze. Elementy konfiguracji DSC znajdują się na serwerze ściągania usługi Automation DSC, dzięki czemu węzły docelowe (takie jak maszyny fizyczne i wirtualne) w chmurze lub środowisku lokalnym mogą je pobrać, automatycznie ustawić żądany stan i zgłosić żądany stan w usłudze Automation w celu zachowania zgodności. Usługa Automation DSC jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej w warstwach Bezpłatna i Podstawowa. Usługa Automation DSC będzie dostępna w ramach dodatku Microsoft Operations Management Suite po ogólnym udostępnieniu usługi.

Można już przenosić subskrypcje platformy Azure

Teraz można łatwo przenieść subskrypcję na innego użytkownika za pomocą centrum kont Azure. Oznacza to, że można zaktualizować własność rozliczeń, zmienić administratora konta, przenieść subskrypcję platformy Azure do innego katalogu oraz skonsolidować subskrypcje platformy Azure i usługi Office 365 z wielu dzierżaw. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę z dokumentacją dotyczącą przenoszenia subskrypcji platformy Azure. Do tej pory ta funkcja była dostępna dla kont w Stanach Zjednoczonych w ramach subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem, ale pracujemy nad wprowadzeniem jej w innych krajach i ofertach.

Nowa 12-miesięczna oferta przedpłaty dla platformy Azure

Od 10 września 2015 w przypadku korzystania z oferty przedpłaty za planowane użycie platformy Azure można wybrać nową ofertę obejmującą rabaty na usługi platformy Azure. Nadal możesz korzystać z miesięcznych rozliczeń zgodnie z rzeczywistym użyciem, ale teraz korzystając z oferty przedpłaty za planowane użycie platformy Azure, można zaoszczędzić jeszcze więcej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę 12-miesięcznej oferty przedpłaty.

Większe możliwości

Jak utworzono i skalowano popularną witrynę How-Old.net

Scott Hanselman z programu Azure Friday sprawdza, jak utworzono witrynę How-Old.net, jak ona działa oraz (co ważniejsze) jak jest skalowana w Internecie. Obejrzyj teraz.

Firma Microsoft pozyskała firmę Adallom w celu zwiększenia możliwości tożsamości i zabezpieczeń w chmurze

Weź udział w bezpłatnym wydarzeniu z zajęciami praktycznymi prowadzonym przez doświadczonych informatyków, aby dowiedzieć się, jak centra danych firmy Microsoft mogą być integralną częścią planu odzyskiwania po awarii. W najbliższych miesiącach odwiedzimy różne miasta w Stanach Zjednoczonych, w których przeprowadzimy zajęcia edukacyjne i przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące odzyskiwania po awarii oraz pokażemy, jak nasze technologie mogą pomóc w realizacji istniejących strategii. Zarejestruj się, aby wziąć udział w szkoleniu.

Odcinek specjalny programu Cloud Cover: Azure Data Factory i duża ilość starszych danych

W tym odcinku specjalnym Shweta Gupta, propagator techniczny w firmie Microsoft, przedstawia swój przypadek pomocy klientowi z branży opieki zdrowotnej w rozwiązaniu problemu z dużą ilością starszych danych przy użyciu usługi Azure Data Factory. W tym scenariuszu miała zostać użyta analiza strumienia, ale konieczne było opracowanie metody przeniesienia starszych danych do systemu. Obejrzyj teraz.

Być może zainteresuje Cię też ten odcinek dotyczący nowych interfejsów API użycia i karty oceny udostępnionych przez zespół platformy Azure ds. handlu.

Bezpłatna książka elektroniczna — Podstawy platformy Microsoft Azure: Azure Machine Learning

Uzyskaj bezpłatne wprowadzenie do usługi Azure Machine Learning umożliwiającej deweloperom tworzenie modeli analizy predykcyjnej (przy użyciu zestawów danych szkoleniowych z różnych źródeł), które można łatwo wdrożyć do użycia jako usługi sieci Web w chmurze. W tej książce z serii wydawniczej Microsoft Press omówiono teorię i zasady obsługi nowoczesnych danych, skojarzone przepływy pracy oraz niektóre z często używanych obecnie algorytmów uczenia maszynowego. Pobierz książkę elektroniczną już dzisiaj.

Dlaczego warto wybrać pakiet Enterprise Mobility firmy Microsoft

Zarządzanie mobilnością w przedsiębiorstwie jest obecnie często poruszanym tematem. Najważniejszą kwestią jest dostarczenie kompleksowego rozwiązania, które ułatwia zarządzanie tożsamościami, urządzeniami, aplikacjami i danymi. Dowiedz się, dlaczego pakiet Microsoft Enterprise Mobility jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej firmy. Podczas seminarium internetowego 29 września 2015 pokażemy, jak zwiększyć produktywność pracowników podczas korzystania z ulubionych aplikacji i urządzeń przy zapewnieniu ochrony danych firmowych. Każde 30-minutowe seminarium internetowe obejmuje ogólne omówienie, pokaz (jeśli jest dostępny) oraz sesję pytań i odpowiedzi na żywo. Zarejestruj się teraz, aby wziąć udział w tym bezpłatnym seminarium internetowym.

Projektowanie rozwiązań platformy Microsoft Azure

Obejrzyj ten bezpłatny kurs dostępny na żądanie, aby przygotować się do egzaminu 70-534: projektowanie rozwiązań platformy Microsoft Azure i uzyskać pomoc przy konfigurowaniu projektów w przedsiębiorstwie. Nasi doświadczeni instruktorzy omówią pojęcia, przedstawią przydatne porady oraz przeprowadzą pokazy przedstawiające umiejętności i zadania techniczne sprawdzanie podczas egzaminu, dzięki czemu przygotujesz się do uzyskania certyfikatu dewelopera-specjalisty platformy Microsoft Azure. Uzyskasz praktyczne informacje o tym, jak znacząco poprawić swoje umiejętności w zakresie opracowywania zawartości sieci Web.

Szkolenia dla deweloperów. | Cloud Tour

Dowiedz się, jak utworzyć bardziej zaawansowaną platformę przedsiębiorstwa w chmurze, której możesz ufać, za pomocą nowych funkcji programu Visual Studio 2015 i platformy Azure. Weź udział w całodniowych sesji szkoleniowych w Stanach Zjednoczonych przeznaczonych dla deweloperów i prowadzonych przez specjalistów firmy Microsoft. Podczas tych wydarzeń dowiesz się, jak tworzyć i przenosić różne aplikacje do chmury. Zarejestruj się, aby wziąć udział w szkoleniu. 

Rozrywka

* Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Firma zaczynająca działalność w branży handlu elektronicznego, która planuje zająć najwyższą pozycję na rynku, korzysta z chmury firmy Microsoft

W celu umożliwienia szybkiego rozpoczęcia pracy firma Jet utworzyła całą platformę handlu elektronicznego na platformie Azure, łącznie z infrastrukturą deweloperską i infrastrukturą dostarczania zawartości, przy użyciu platformy .NET i technologii typu „open source”.

Dowiedz się więcej

Firma technologiczna z branży opieki zdrowotnej wprowadza nowe rozwiązanie w zakresie opieki operacyjnej na platformie Azure

Firma Talis Clinical chciała udostępnić szerzej innowacyjny system zarządzania informacjami o znieczuleniach, dlatego ponownie zaprojektowali swoją aplikację tak, aby działała w chmurze na platformie Azure. Rozwiązanie ACG-Anesthesia przeznaczone dla pacjentów umożliwia uzyskiwanie dostępu w scentralizowany i zautomatyzowany sposób do informacji o czynnikach ryzyka pacjenta i o zmieniających się warunkach fizjologicznych od etapu podjęcia decyzji przez wykonanie zabiegu do okresu rekonwalescencji.

Dowiedz się więcej

Zwiększ swoje możliwości

Odwiedź witrynę Marketplace

Partnerzy

Usługa Azure API Management i interfejs SmartBear Ready! API

Przed przeniesieniem klientów do interfejsu API upewnij się, że dołożono wszelkich starań, aby był on wysokiej jakości i gotowy do produkcji. Wtyczka Azure API Management dla interfejsu API SmartBear Ready! umożliwia zaimportowanie interfejsu API z portalu usługi API Management oraz szybsze wygenerowanie pełnego pakietu testów i wirtualnych interfejsów API opartych na definicji interfejsu API. Dowiedz się więcej na temat tego pakietu narzędzi do testowania i monitorowania interfejsów API oraz zarządzania nimi.

Azure Marketplace

Polecane: korzystanie z usług platformy Azure bez obaw o przekroczenie okresu subskrypcji i optymalizację wydajności maszyn wirtualnych dzięki usługom Hanu Managed Services dla platformy Azure

Zachowaj większą kontrolę dzięki prostej samoobsłudze i niemal bezproblemowej integracji z istniejącym środowiskiem platformy Azure. Usługi Hanu Managed Services dla platformy Azure zapewniają lepszy wgląd w dane, lepsze funkcje zarządzania oraz więcej przydatnych narzędzi do zarządzania finansami. Możesz zarządzać obciążeniami platformy Azure lepiej niż we własnym centrum danych. Wyeliminuj niedostatecznie używane maszyny wirtualne platformy Azure, które mogą powodować naliczanie niepotrzebnych opłat. Zmaksymalizuj zwrot z inwestycji w platformę Azure i zapobiegaj przekraczaniu limitu dzięki kompleksowemu wglądowi w wydatki na platformę Azure. Możesz sprawdzić, przez kogo, w którym dziale i na potrzeby którego projektu są używane usługi platformy Azure.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: rozwiązanie Signiant Flight przyspiesza dostarczanie dużych plików i dużych zestawów danych do usługi Azure Blob Storage

Rozwiązanie Signiant Flight dla platformy Azure to unikatowe rozwiązanie SaaS umożliwiające szybkie i bezpieczne przekazywanie dużych plików i dużych zestawów danych do usługi Azure Blob Storage. Technologia rozwiązania Flight przyspieszająca przekazywanie umożliwia organizacjom przekazywanie plików do magazynu platformy Azure nawet 200 razy szybciej niż w przypadku standardowego transferu internetowego. Dzięki wielu wbudowanym warstwom zabezpieczeń, łącznie z kompleksowym szyfrowaniem, rozwiązanie Flight zapewnia większe bezpieczeństwo plików przechowywanych w stałej lokalizacji, plików w trakcie przesyłania i plików przechowywanych w usłudze Azure Storage. Flight to skalowalne i ekonomiczne rozwiązanie do przesyłania danych z jednej lokalizacji lub wielu lokalizacji na całym świecie do usługi Azure Blob Storage. Wystarczy kilka kliknięć, aby zacząć korzystać z rozwiązania już dzisiaj. Opłaty są naliczane tylko za przesłaną zawartość bez minimalnej kwoty zobowiązania. 

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: ochrona aplikacji i danych przed zagrożeniami, złośliwym oprogramowaniem i lukami w zabezpieczeniach przy użyciu oprogramowania Trend Micro Deep Security

Oprogramowanie Deep Security niemal bezproblemowo współdziała z platformą Azure. Udostępnia pakiet funkcji zabezpieczeń dla maszyn wirtualnych w ramach jednej platformy dla wdrożeń w chmurze i wdrożeń hybrydowych. Skorzystaj z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej, aby sprawdzić, jak łatwo zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przy zachowaniu elastyczności platformy Azure.
Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: szybsze opracowywanie oprogramowania i obniżenie kosztów dzięki programowi Chef

Chef to wiodący program w zakresie automatyzacji infrastruktury DevOps. Jest on teraz dostępny w witrynie Azure Marketplace. Użytkownicy platformy Azure mogą bezpośrednio uzyskiwać dostęp do programu Chef i płacić godzinową stawkę za użycie, aby zapewnić maksymalną elastyczność technologii automatyzacji i chmury w celu szybszego opracowywania oprogramowania i obniżenia kosztów. Dzięki dostępności programu Chef na platformie Azure migrowanie obciążeń do platformy Azure, tworzenie chmur hybrydowych oraz zarządzanie heterogenicznymi obciążeniami systemów Windows i Linux w dowolnej skali jest jeszcze łatwiejsze i szybsze. Ponadto program Chef umożliwia automatyzację konfiguracji DSC programu Windows PowerShell, a firma Microsoft Open Technologies udostępnia własny podręcznik programu Chef.

Odwiedź stronę Marketplace

Przekaż nam swoją opinię na temat tego biuletynu, wypełniając krótką ankietę.