Biuletyn systemu Azure

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Subskrybuj

Ominęła Cię konferencja AzureCon?

Nie martw się — wszystkie prezentacje i sesje są dostępne na żądanie w witrynie sieci Web platformy Azure. Rozpocznij od otwierającej prezentacji, którą przygotował wiceprezes wykonawczy Scott Guthrie, a następnie zapoznaj się z trzema pozostałymi prezentacjami oraz wszystkimi sesjami dotyczącymi ofert nowych i zaktualizowanych produktów platformy Azure. Obejrzyj teraz.

Skorzystaj z naszej galerii przykładów dla platformy Azure

Galeria Przykłady dla platformy Azure zawiera wszystkie przykłady kodu platformy Azure zgromadzone w jednej lokalizacji. Przeglądaj je według usługi platformy Azure lub według ulubionego języka bądź platformy programowania i dowiedz się, jak usługi platformy Azure mogą współdziałać za pośrednictwem kodu. Przykłady te mogą pomóc Ci szybko zapoznać się z nowymi usługami lub uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat usług, które już znasz.

Pomoc w zabezpieczaniu danych w usłudze Azure SQL Database dzięki funkcjom, które są dostępnie ogólnie lub w publicznej wersji zapoznawczej

Usługa Azure SQL Database oferuje zestaw wbudowanych funkcji, które umożliwiają zabezpieczanie danych przed użytkownikami działającymi złośliwie i nieautoryzowanymi. Możesz korzystać z udostępnionego portfela prostych w użyciu funkcji zaprojektowanych z myślą o ułatwianiu szybkiego zabezpieczania danych i skutecznego kompilowania bezpiecznych aplikacji na platformie Azure. Kluczowe funkcje to uwierzytelnianie usługi Microsoft Azure Active Directory dla usługi SQL Database (w publicznej wersji zapoznawczej), zabezpieczenia na poziomie wiersza (dostępne ogólnie) i przezroczyste szyfrowanie danych (dostępne ogólnie). Niedługo usługa dynamicznego maskowania danych będzie również ogólnodostępna, a usługa Zawsze zaszyfrowane będzie dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Już dzisiaj rozpocznij pracę nad zabezpieczaniem usługi SQL Database.

Wyszukiwanie pełnotekstowe dla usługi Azure SQL Database jest ogólnie dostępne

W przypadku aplikacji do zarządzania i przechowywania danych opartych na znakach w usłudze Azure SQL Database funkcja wyszukiwania pełnotekstowego oferuje szybką i zaawansowaną funkcjonalność wyszukiwania zintegrowaną z platformą bazy danych. Oprócz udostępnienia możliwości podglądu udoskonaliliśmy obsługę typów dokumentów XML i środowisko diagnostyki samoobsługowej dzięki zdarzeniom rozszerzonym (XEvents). Użytkownicy mogą teraz łatwo rozwiązywać problemy i uzyskiwać wgląd w trudności, takie jak błędy indeksowania i nieobsługiwane typy dokumentów. Pomaga to w optymalizacji środowiska wyszukiwania przez przybliżenie go do możliwości lokalnego programu Microsoft SQL Server. Wyszukiwanie pełnotekstowe jest dostępne we wszystkich warstwach usługi aktualizacji usługi Azure SQL Database za pośrednictwem znanej składni języka Transact-SQL (T-SQL) i narzędzi programu SQL Server.

Integracja usługi Azure Site Recovery z usługą SQL Server AlwaysOn w publicznej wersji zapoznawczej

Usługa Azure Site Recovery oferuje teraz natywną pomoc techniczną dotyczącą usługi SQL Server AlwaysOn. Grupy dostępności programu SQL Server można dodawać do planu odzyskiwania wraz z maszynami wirtualnymi. Wszystkie możliwości planu odzyskiwania — w tym sekwencjonowanie, obsługa skryptów i akcje wykonywane ręcznie — mogą być wykorzystywane do organizowania pracy w trybie failover dla wielowarstwowej aplikacji przy użyciu bazy danych SQL skonfigurowanej z opcją replikacji AlwaysOn. Usługa Site Recovery jest teraz dostępna w pakiecie Microsoft Operations Management Suite — kompleksowym rozwiązaniu do zarządzania systemem informatycznym dla systemu Windows lub Linux w środowiskach lokalnych i w chmurze.

Wprowadzenie do pakietu Microsoft Azure IoT

Internet rzeczy (IoT, Internet of Things) już tu jest i rozpoczyna się od rzeczy najważniejszych dla Twojej firmy: Internetu Twoich rzeczy. Pakiet Microsoft Azure IoT, teraz możliwy do kupienia, umożliwia Ci łączenie z Twoimi urządzeniami, a następnie przechwytywanie i analizowanie niewykorzystanych danych w firmie. Dzięki wstępnie skonfigurowanym rozwiązaniom zaprojektowanym z myślą o zarządzaniu typowymi scenariuszami IoT możesz łatwo i z dużą pewnością rozpocząć pracę ze swoimi projektami IoT, a następnie skalować je na szeroką skalę. Dowiedz się, jak pakiet Azure IoT może pomóc Ci rozpocząć korzystanie z IoT już dziś.

Microsoft Azure IoT Hub w publicznej wersji zapoznawczej

Usługa Microsoft Azure IoT Hub oferuje możliwości bezpiecznego nawiązywania połączeń, inicjowania obsługi, aktualizowania i wysyłania poleceń do urządzeń. Firmy mogą szybko rozpoczynać projekty IoT przy użyciu usługi Azure IoT Hub, aby kontrolować miliony zasobów IoT uruchamianych w wielu różnych systemach operacyjnych i protokołach. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę usługi Azure IoT Hub w sieci Web.

Usługa Apache Hadoop jest ogólnie dostępna w systemie Linux dzięki usłudze Azure HDInsight

Możliwość wybierania klastrów systemu Linux jest teraz ogólnie dostępna dla klientów wdrażających obciążenia usługi Apache Hadoop w usłudze Azure HDInsight. Klienci mogą teraz łatwiej przenosić istniejące obciążenia usługi Hadoop do chmury przy użyciu rozszerzonego zestawu składników danych Big Data typu open source uruchamiających zarządzaną usługę Hadoop na platformie Azure. Dodatkowo odblokowano również możliwość integrowania lokalnej usługi Hadoop z systemem Linux przez niezależnych dostawców oprogramowania oferujących aplikacje o wartości dodanej, takie jak Datameer i Trifacta (służą do przygotowywania danych do analizy), Dataguise BlueTalon (ułatwiają zabezpieczanie usługi Hadoop i zarządzanie nią) oraz AtScale i Zoomdata (umożliwiają wizualizowanie i analizowanie usługi Hadoop na wiele atrakcyjnych sposobów). Kompilowane na platformach Ubuntu i HDP (Hortonworks Data Platform) klastry systemu Linux z uruchomioną usługą HDInsight można wdrażać już dziś.

Pakiet Cortana Analytics teraz dostępny do zakupu

Pakiet Cortana Analytics to w pełni zarządzane rozwiązanie obsługujące dane Big Data, które umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych analiz ułatwiających przekształcanie danych w inteligentną akcję. Ten kompleksowy pakiet oferuje różne technologie firmy Microsoft umożliwiające szybkie i elastyczne wdrażanie oraz prostą, miesięczną subskrypcję, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Obejmuje on również usługi w chmurze, które umożliwiają zarządzanie informacjami, magazynowanie danych oraz przeprowadzanie analiz i wizualizacji. Zamiast analizować dane z przeszłości, pakiet Cortana Analytics przewiduje przyszłość, dzięki czemu możesz wyprzedzić swoją konkurencję. Udoskonalaj aplikacje biznesowe, korzystając z analizy maszynowej, i rozwijaj proste funkcje analizy opisowej do poziomu wiążących propozycji.

Usługa Azure Mobile Engagement ogólnie dostępna

Usługa Azure Mobile Engagement jest dostarczana jako platforma zwiększania zaangażowania użytkowników, która umożliwia szczegółowe segmentowanie użytkowników w czasie rzeczywistym, analizowanie użytkowników aplikacji oraz obsługę kontekstowych powiadomień wypychanych na wszystkich połączonych urządzeniach. Masz możliwość maksymalizowania stopnia użycia, utrzymywania i monetyzacji aplikacji dzięki użyciu tej zaawansowanej platformy do bezpośredniego kontaktowania się z użytkownikami w osobisty i nieinwazyjny sposób — dokładnie wtedy, gdy odpowiada to obydwu stronom.

Wprowadzenie do usługi Azure Security Center

Usługa Azure Security Center pomaga zapobiegać zagrożeniom, wykrywać je i odpowiadać na nie dzięki lepszemu wglądowi w zabezpieczenia platformy Azure i większej kontroli nad nimi. Usługa ta oferuje centralny widok zabezpieczeń i umożliwia ustawianie zasad oraz monitorowanie konfiguracji zabezpieczeń. Oparte na zasadach zalecenia przeprowadzają właścicieli zasobów przez proces implementowania kontroli bezpieczeństwa ułatwiający szybkie wdrażanie zintegrowanych rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem, które oferuje firma Microsoft i jej partnerzy. Informacje o zdarzeniach powiązanych z bezpieczeństwem są automatycznie zbierane z wdrożeń platformy Azure, a następnie analizowane przez firmę Microsoft przy użyciu wiedzy i doświadczenia w zakresie globalnych zagrożeń w celu ułatwienia identyfikacji rzeczywistych zagrożeń oraz wyeliminowania fałszywych alarmów. Alerty w czasie rzeczywistym dają wgląd w kampanie ataków, a także sugerują sposoby szybkiego rozwiązania problemów i przeprowadzania odzyskiwania.

Śledzenie dokumentów w usłudze Azure Rights Management ogólnie dostępne

Śledzenie dokumentów, funkcja usługi Azure Rights Management (RMS), umożliwia właścicielom dokumentów śledzenie aktywności związanych z poufnymi plikami udostępnianymi innym osobom. Właściciel może sprawdzać, kiedy odbiorcy otwierają pliki i kiedy odmówiono dostępu nieautoryzowanym użytkownikom, jaki jest ostatni stan pliku i wiele innych informacji, a wszystko to w sieci Web. Można również sprawdzić lokalizacje geograficzne dostępu do plików i jednym kliknięciem odwołać prawa dostępu do udostępnionego pliku. Ta funkcja jest dostępna w następujących usługach: Azure RMS w warstwie Premium, Microsoft Enterprise Mobility Suite i Microsoft Enterprise Cloud Suite. Więcej informacji można znaleźć we wpisie w blogu Azure RMS document tracking.

Ogólnie dostępne: usługa Azure Backup obsługuje obciążenia aplikacji

Usługa Azure Backup umożliwia tworzenie kopii zapasowych obciążeń aplikacji, w tym programów Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint i Microsoft Exchange oraz maszyn wirtualnych z funkcją Hyper-V. Kopie zapasowe aplikacji można tworzyć na dysku lokalnym lub na platformie Azure, eliminując konieczność korzystania z lokalnych bibliotek taśm i wykorzystując nieograniczone możliwości magazynowania oferowane przez tę platformę. A dodatkowo wszystkimi lokalnymi kopiami zapasowymi można zarządzać przy użyciu pojedynczego interfejsu użytkownika. Ponadto usługa Backup w dalszym ciągu obsługuje produkcyjne maszyny wirtualne IaaS na platformie Azure i wspomaga zabezpieczanie danych klientów systemu Windows oraz udostępnionych plików i folderów. Usługa Backup jest teraz dostępna w środowiskach w chmurze i lokalnych za pośrednictwem pakietu Microsoft Operations Management Suite, kompleksowego rozwiązania do zarządzania systemem informatycznym dla systemu Windows lub Linux.

Nowa generacja wystąpień z serii D usług Virtual Machines i Azure Cloud Services

Ogłosiliśmy nową generację wystąpień z serii D, które mogą być używane jako usługi VM lub Azure Cloud Services. Nowe wystąpienia DV2 są wyposażone w tę samą konfigurację procesora CPU, pamięci i dysku co bieżąca seria D, ale oferują również bardziej zaawansowane procesory CPU i mogą działać o około 35 procent szybciej. Wystąpienia z serii D i DV2 są doskonałe do zastosowań wymagających szybszych procesorów CPU, wyższej wydajności dysków lokalnych lub większej ilości pamięci i stanowią wydajną platformę dla wielu aplikacji przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Wystąpienia DV2 są dostępne w następujących regionach: Środkowe stany USA, Środkowo-północne stany USA, Zachodnie stany USA i Wschodnie stany USA 2.

Usługa Azure Premium Storage ogólnie dostępna w dodatkowych regionach

Azure Premium Storage to rozwiązanie oferujące magazyn oparty na dyskach SSD i zaprojektowane z myślą o obsłudze dużych obciążeń wejścia/wyjścia. Usługa Premium Storage umożliwia klientom dodanie do 64 TB pojemności magazynu trwałego na maszynę wirtualną z ponad 80 000 operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) na maszynę wirtualną przy zachowaniu bardzo małych wartości opóźnienia operacji odczytu. Usługa Premium Storage jest oferowana z umową SLA z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% i jest już dostępna w regionach Środkowe stany USA i Europa Północna, a także w innych regionach, jak ogłaszaliśmy wcześniej.

Usługa Azure File Storage ogólnie dostępna

Usługa Azure File Storage oparta na standardowym w branży protokole SMB 3.0 to zarządzany produkt do udostępniania plików przeznaczony dla platformy Azure — wysoko dostępny, z możliwością replikacji geograficznej i oferowany w bardzo niskiej cenie. Klienci mogą teraz przenosić istniejące udziały plików i odpowiadające im aplikacje na platformę Azure bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie i przy zachowaniu kosztu udostępniania plików niższego niż koszty lokalne. Ponadto usługa Azure File Storage umożliwia klientom udostępnianie danych serwerów (takich jak pliki dzienników i dane zdarzeń), które są dostępne lokalnie i w chmurze. Deweloperzy mogą używać zaawansowanych interfejsów API RESTful w nowoczesnych aplikacjach do uzyskiwania dostępu do danych plików i warstwy zarządzania.

Usługa Azure DocumentDB obsługuje teraz funkcję porządkowania i aktualizacje indeksu w trybie online

Usługa Azure DocumentDB ułatwia teraz przechowywanie danych notacji JSON (JavaScript Object Notation) i tworzenie dotyczących ich zapytań na platformie Azure. Wyniki zapytań można sortować w dokumentach JSON przy użyciu dowolnej właściwości ciągu, numerycznej lub wartości logicznej. Zaprojektowana do działania przy zachowaniu minimalnych kosztów ogólnych magazynu indeksów funkcja porządkowania może być używana do obsługi zapytań o małych opóźnieniach w dużych kolekcjach dokumentów. Dodatkowo zasady indeksowania można teraz modyfikować w istniejących kolekcjach w trybie online i lokalnie. Zasady te umożliwiają kontrolowanie określonych aspektów zarządzania indeksami, w tym kosztów ogólnych magazynowania indeksów, przepustowości operacji zapytań i zapisu oraz spójności zapytań.

Azure Redis Cache w warstwie Premium w publicznej wersji zapoznawczej

Azure Redis Cache to rozproszona, zarządzana pamięć podręczna, która dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do danych umożliwia tworzenie szybko reagujących aplikacji o wysokim stopniu skalowalności. Nowa warstwa Premium oferuje wszystkie funkcje warstwy Standardowa, a dodatkowo zapewnia lepszą wydajność i obsługuje większe obciążenia, odzyskiwanie po awarii i ma lepsze zabezpieczenia. Dodatkowe funkcje to: Trwałość pamięci Redis, która umożliwia utrwalanie danych przechowywanych w pamięci podręcznej Redis; Klaster pamięci Redis, która automatycznie udostępnia dane w wielu węzłach pamięci Redis, aby można było tworzyć obciążenia przy użyciu większej ilości pamięci (ponad 53 GB) w celu uzyskania lepszej wydajności oraz wdrożenia typu Azure Virtual Network, które oferują udoskonalone zabezpieczenia i izolację usługi Azure Redis Cache, a także podsieci, zasady kontroli dostępu i inne funkcje ułatwiające dalsze ograniczanie dostępu.

Usługi Azure Active Directory Domain Services teraz w publicznej wersji zapoznawczej

Usługi domenowe Azure Active Directory to skalowalne, zarządzane usługi domenowe o wysokiej wydajności zapewniające obsługę przyłączania do domeny, protokołów LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) i Kerberos, uwierzytelniania zintegrowanego systemu Windows oraz zasad grupy jako usługi. Administratorzy mogą włączać jednym kliknięciem zarządzane usługi domenowe dla maszyn wirtualnych i aplikacji obsługujących katalog wdrożonych w Usługach infrastruktury Azure. Usługi Azure Active Directory Domain Services są zgodne z usługą Active Directory systemu Windows Server, dlatego umożliwiają łatwe migrowanie tradycyjnych aplikacji lokalnych do chmury.

Udoskonalenia serwera proxy aplikacji usługi Azure Active Directory

Serwer proxy aplikacji usługi Azure Active Directory zapewnia dostęp zdalny i logowanie jednokrotne dla wielu typów lokalnych aplikacji sieci Web oraz tysięcy już obsługiwanych aplikacji SaaS. A teraz możliwości tej funkcji Azure AD są dalej rozszerzane przez dodanie opcji jednokrotnego logowania dla dodatkowych typów aplikacji sieci Web, w tym pulpitu zdalnego i aplikacji innych niż systemu Windows, a także aplikacji hostowanych na platformie IaaS.

Zmiany cennika usługi Visual Studio Online

Usługa Visual Studio Online oferuje przeznaczone dla zespołów usługi umożliwiające udostępnianie kodu, śledzenie pracy i wysyłanie oprogramowania — w dowolnym języku, wszystko w jednym pakiecie. Jest to idealne uzupełnienie zintegrowanego środowiska deweloperskiego (IDE). A dzięki cenom obniżonym nawet o 90 procent zespoły deweloperów mogą teraz jeszcze łatwiej usprawniać współpracę, śledzić informacje i wysyłać atrakcyjne oprogramowanie. Zacznij już teraz.

Nowa usługa kompilowania i wdrażania dla usługi Visual Studio Online

Wprowadziliśmy wiele udoskonaleń usługi Visual Studio Online — jednym z najnowszych jest ogólnie dostępna usługa kompilowania i wdrażania. Ta usługa będzie działać równolegle z istniejącą usługą kompilowania, która zostanie wycofana z użycia 1 września 2016 r. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę anonsu Build and Deployment Pricing w sieci Web.

Większe możliwości

Aplikacje sieci Web z funkcją testowania pod kątem wydajności

Scott Hanselman, prowadzący cykl Azure Friday, dowiaduje się więcej na temat nowej atrakcyjnej funkcji, która umożliwia uruchamianie testów wydajności aplikacji sieci Web na platformie Azure bezpośrednio z witryny Azure Portal. Obejrzyj teraz.

Microsoft Cloud Roadshow

Dołącz do naszego bezpłatnego dwudniowego szkolenia technicznego dla informatyków i deweloperów, w trakcie którego uzyskasz szczegółowe informacje i najlepsze rozwiązania bezpośrednio od ekspertów, którzy kompilują i uruchamiają usługi w chmurze w usłudze Microsoft Office 365, na platformie Azure i w systemie Windows 10. Znajdź miasto w swojej okolicy.

Rozwijaj swoje umiejętności związane z chmurą dzięki wydarzeniu Azure Tour

Zarejestruj się, aby wziąć udział w bezpłatnym jednodniowym szkoleniu technicznym zorganizowanym w celu ułatwienia informatykom i deweloperom osiągania sukcesów w pracy z chmurą. Zawartość szkolenia i możliwości nauki obejmują zakres funkcji platformy Azure oraz bogactwo funkcji deweloperskich i są przedstawiane w postaci tradycyjnych sesji oraz unikatowych zajęć praktycznych.

Zarejestruj się, aby wziąć udział w serii seminariów internetowych omawiających, jak tworzenie i testowanie rozpoczyna się od infrastruktury informatycznej

Skalowalna infrastruktura platformy Azure na żądanie pozwala zachować kontrolę nad własnymi procesami tworzenia i testowania zawartości, dzięki czemu przejście między centrum danych i chmurą będzie bezproblemowe oraz odbędzie się zgodnie z Twoimi wymaganiami. W ramach serii seminariów internetowych nasi eksperci przedstawią pokazy i odpowiedzą na Twoje pytania dotyczące tego, jak platforma Azure może szybciej spełniać wymagania zespołów deweloperskich i udostępniać Ci narzędzia do zarządzania środowiskami tworzenia i testowania dzięki większej widoczności i ściślejszej kontroli. Zarejestruj się teraz, aby wziąć udział w serii seminariów internetowych.

Tworzenie i testowanie należy zacząć od infrastruktury informatycznej — dlaczego warto tworzyć i testować na platformie Azure?

Serwis TechNet Radio rozpoczyna nadawanie nowej wieloczęściowej serii zatytułowanej Tworzenie i testowanie należy zacząć od infrastruktury informatycznej. Przyłącz się i posłuchaj dyskusji na temat tego, jak organizacje deweloperskie i IT mogą uzyskiwać korzyści z platformy w chmurze, takiej jak Azure, i poprawiać w ten sposób swoją elastyczność oraz ogólną jakość działania w zakresie obsługi w pełni dynamicznego i niezawodnego cyklu życia rozwiązania deweloperskiego. Obejrzyj teraz.

Kompilowanie rozwiązań opartych na systemie Linux na platformie Azure

W przypadku uruchamiania publicznych rozwiązań w chmurze w infrastrukturze typu open source warto zobaczyć, jak propagator techniczny Rick Claus wraz z czterema inżynierami z zespołu usługi Wystąpienia obliczeniowe Azure pokazuje prosty i skuteczny sposób kompilowania oraz wdrażania infrastruktury systemu Linux na platformie Azure i zarządzania nią. Obejrzyj kurs.

Wdrażanie kontenerów systemu Linux w chmurze przy użyciu platform Docker i Azure

W 5 części serii TechNet Radio, zatytułowanej Open Source + Azure, możesz dowiedzieć się, jak wdrożyć kontenery systemu Linux w chmurze przy użyciu platform Docker i Azure. Po uzyskaniu informacji na temat platformy Docker i jej głównych składników można będzie obejrzeć pokazy dotyczące inicjowania obsługi.

Cloud Cover: aktualizacje usługi DocumentDB

W tym odcinku możesz dowiedzieć się, co to jest usługa DocumentDB, dlaczego jest ważna i jakie nowe funkcje wydano od momentu, gdy usługa stała się ogólnie dostępna w kwietniu 2015 roku. Obejrzyj teraz.

Może również zainteresować Cię ten odcinek dotyczący zaktualizowanej witryny Enterprise Portal i nowego interfejsu API rozliczeń w portalu Azure Enterprise.

Zarejestruj się, aby wziąć udział w naszym seminarium internetowym Better Together: O365 and EMS

Pokaż pracownikom, jak mogą odblokować pełen potencjał usługi Microsoft Office 365, czyli profesjonalnego standardu dla opartego na chmurze oprogramowania zwiększającego produktywność. W trakcie tego seminarium internetowego demonstrujemy, jak współdziałanie pakietu Microsoft Enterprise Mobility Suite (EMS) i usługi Office 365 może pomóc Ci stworzyć bezpieczne oraz produktywne środowisko dla Twoich pracowników. Dowiedz się, jak udoskonalić podstawową funkcjonalność usługi Office 365 przez sparowanie jej z możliwościami pakietu EMS, aby obsługiwać nowe modele produktywności. Zarejestruj się, aby wziąć udział w seminarium internetowym odbywającym się 27 października 2015 r. o godz. 10:00 czasu pacyficznego (UTC-7).

Zarządzanie urządzeniami w chmurze przy użyciu usługi Microsoft Intune

W 5 części serii To the Cloud! przedstawiono informacje dotyczące tego, jak usługa Microsoft Intune pomaga organizacjom udostępniać pracownikom firmowe oprogramowanie, dane i zasoby z dowolnego miejsca i z prawie każdego urządzenia.

Rozpoczynanie pracy z zabezpieczeniami platformy Azure dla informatyków

Ten kurs powinni obejrzeć informatycy zainteresowani opcjami zabezpieczeń chmury. Rick Claus razem z zespołem ekspertów ds. bezpieczeństwa i inżynierów ds. platformy Azure przedstawia Ci certyfikaty wykraczające poza podstawowe oraz sprawdza, co można zrobić na platformie Azure. Dowiedz się, jak sprawić, żeby rozwiązanie w chmurze spełniało (i przekraczało) wymagania dotyczące zabezpieczeń — Twojej organizacji i Twoje — w tym wymagania związane z branżowymi standardami, atestami i certyfikatami ISO. Obejrzyj ten bezpłatny kurs dostępny na żądanie.

Zarejestruj się, aby wziąć udział w seminarium internetowym dotyczącym uaktualniania programu Microsoft SQL Server 2005

Rozszerzona pomoc techniczna dla programu Microsoft SQL Server 2005 kończy się w kwietniu 2016 r. Uczestnicząc w tym seminarium internetowym, możesz dowiedzieć się więcej o ryzyku wynikającym z polegania na starzejącej się technologii oraz o wielu korzyściach z migracji do programu SQL Server 2014 i usługi Azure SQL Database. Oprócz szczegółowych informacji na temat korzyści dotyczących wydajności uaktualnienia w trakcie tego seminarium internetowego zostaną omówione strategie/scenariusze migracji, praktyczne podejście do procesu uaktualniania realizowanego w trzech krokach oraz ważne narzędzia i zasoby umożliwiające rozpoczynanie pracy. Zarejestruj się dzisiaj, aby wziąć udział w seminarium internetowym.

Staw czoła pięciu najważniejszym wyzwaniom związanym z danymi dzięki programowi Microsoft SQL Server

Dane reprezentują przewagę konkurencyjną, umożliwiają wgląd w wydajność organizacji i odblokowują możliwości dokonywania przełomów i korzystania z nowych szans rynkowych. Gdy ilość danych wzrasta, powstaje coraz więcej wątpliwości. W trakcie tego seminarium internetowego odbywającego się 29 października 2015 r. o 10:00 czasu pacyficznego (UTC-7) dowiesz się, jak stawić czoła pięciu najważniejszym wyzwaniom związanym z danymi dzięki ujednoliconemu podejściu, które pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa, zredukowanie złożoności i obniżenie kosztów przeważnie kojarzonych z platformami danych. Zarejestruj się teraz, aby wziąć udział w seminarium internetowym.

Rozrywka

* Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Oparta na danych oferta dotycząca światowego rekordu największej szybkości jazdy po ziemi

Firma North American Eagle razem z firmą Microsoft chce zaprojektować działające w chmurze rozwiązanie obejmujące zaawansowane oprogramowanie do obliczeń dotyczących dynamiki płynów, które będzie uruchamiane na platformie Azure i będzie korzystać z usług Azure Blob Storage, Azure Machine Learning, Microsoft Office 365 i Power BI. Dane pochodzące z 24 czujników samochodowych są przetwarzane, analizowane i publikowane na pulpitach nawigacyjnych usługi Power BI prawie w czasie rzeczywistym. Zespół będzie używać usługi Machine Learning do agregowania i analizowania danych pochodzących z poprzednich i bieżących uruchomień w celu utworzenia modeli predykcyjnych pozwalających na bezpieczne zwiększanie szybkości.

Dowiedz się więcej

Firma Darmouth-Hitchock wchodzi w nową erę proaktywnej, spersonalizowanej opieki zdrowotnej dzięki użyciu pakietu Cortana Analytics

Rozwiązanie nazywa się ImagineCare i zostało zbudowane przy użyciu wiodącej technologii firmy Microsoft związanej z uczeniem maszynowym, przechowywaniem i przetwarzaniem danych Big Data oraz analizą percepcyjną — i obejmuje pakiet Cortana Analytics. Celem firmy Darmouth jest udostępnienie tej platformy technologicznej organizacjom zajmującym się opieką zdrowotną w całym kraju i zmienienie sposobu, w jaki ludzie współdziałają z systemem opieki medycznej, przez umieszczenie ich w centrum tego systemu — a przez to pomoc nam wszystkich w zmianie sposobu myślenia o zdrowiu.

Dowiedz się więcej

Zwiększ swoje możliwości

Odwiedź witrynę Marketplace

Partnerzy

Zarejestruj się, aby skorzystać z rozwiązań IoT typu open source podczas wydarzenia związanego z platformą Azure organizowanego przez firmy Canonical, DataArt i Microsoft

You’re invited to join Canonical, DataArt, and Microsoft in New York City on November 12, 2015, for an event about open source IoT solutions on Azure. DataArt and Canonical will demonstrate industrial preventive maintenance and home IoT scenarios for prototyping, scaling, and deploying. Available on Azure Marketplace, DataArt DeviceHive running on Canonical Ubuntu VMs, provides an accessible, flexible IoT platform. We’ll also discuss and demonstrate new bundled IoT solutions and examples, DeviceHive on Snappy (RPii), Data Analytics stack deployed by Juju, and Azure services.

SnapCLOUD, wirtualne rozwiązanie NAS klasy korporacyjnej

SnapCLOUD oferuje skuteczniejszą współpracę oraz lepszą wydajność i zabezpieczenia inicjatyw typu BYOD (przynieś własne urządzenie) dzięki synchronizacji dostępu do danych globalnych i możliwościom udostępniania działającym do 16 razy szybciej niż w przypadku usługi Dropbox. Rozwiązanie to redukuje wymagania CAPEX dotyczące zarządzania wzrostem ilości danych przez konwertowanie ich na model płatności za rzeczywiste użycie oparty na OPEX. Rozwiązanie SnapCLOUD obniża również znacząco koszty operacyjne dzięki centralnemu zarządzaniu całą infrastrukturą magazynów — od centralnych centrów danych i biur zdalnych do chmury publicznej. W celu uzyskania dalszych informacji na temat rozwiązania SnapCLOUD zarejestruj się, aby wziąć udział w naszym seminarium internetowym w dniu 18 listopada 2015 r.

Dowiedz się więcej

Azure Marketplace

Polecamy: rozwiązanie KEMP LoadMaster pomaga rozszerzać lokalne wdrożenia do chmury

Jeśli aplikacje firmy Microsoft wdrażane na platformie Azure wymagają równoważenia obciążeń w warstwie 4–7, zabezpieczeń obwodowych oraz ochrony przy użyciu zapory aplikacji sieci Web, KEMP LoadMaster oferuje zaawansowane, bogate w funkcje rozwiązanie klasy korporacyjnej. Klienci, którzy chcą rozszerzyć swoje lokalne wdrożenia do chmury, mogą korzystać z tunelu sieci VPN opartego na protokole IPSEC w celu bezproblemowego wykorzystywania zasobów opartych na chmurze w czasie szczytowego zapotrzebowania. Oparty na sieci Web dostęp i możliwość programowania narzędzia LoadMaster za pośrednictwem programu Azure PowerShell potwierdza, że rozwiązanie KEMP można łatwo integrować z istniejącymi infrastrukturami i rozszerzać do nich przy równoczesnym zapewnianiu najwyższych poziomów wydajności i zabezpieczeń dla różnych obciążeń na platformie Azure, takich jak program Microsoft SharePoint, usługi pulpitu zdalnego i usługi federacyjne Active Directory (AD FS).
Odwiedź stronę Marketplace

Nowe: firma Profisee udostępnia funkcje zarządzania danymi głównymi klasy korporacyjnej w witrynie Azure Marketplace

For organizations interested in the fastest ROI for an evaluation, proof-of-concept, pilot, or any master data management (MDM) application focused on immediate improvement to an existing Microsoft Master Data Services application, Profisee offers an all-in-one VM—everything needed to run Master Data Maestro base server—via Azure Marketplace. Customers worldwide use Maestro to securely manage and maintain a single, authoritative view of their critical business data (for example, a 360-degree view of customer information, single product view, and master employee directories). Now companies can take advantage of the Maestro real-time operational MDM to deploy comprehensive multidomain MDM solutions based in the Azure cloud, on-premises, or hybrid implementations. Read the Master Data Maestro for Azure solution brief and visit the Profisee website for more information.

Nowe: rozwiązanie ArcGIS for Server pomaga klientom tworzyć aplikacje macierzyste i sieci Web dla dowolnego urządzenia

Rozwiązanie ArcGIS for Server można teraz łatwo wdrożyć na platformie Azure. Obrazy rozwiązania ArcGIS for Server na platformie Azure obejmują serwer zaawansowanego systemu informacji geograficznych (GIS); portal systemu GIS w sieci Web; gotowe do użycia aplikacje, takie jak Esri Maps dla pakietu Office i Esri Maps dla programu Microsoft SharePoint; największy wybór dostępnych autorytatywnych map bazowych i wiele innych funkcji. Klienci mogą od razu korzystać z wszystkich możliwości systemu GIS w sieci Web, w tym inteligentnego mapowania, wizualizacji 2D i 3D, analizy przestrzennej oraz możliwości tworzenia aplikacji sieci Web i macierzystych dla dowolnego urządzenia bez konieczności pisania kodu.
Odwiedź stronę Marketplace

Nowe: rozwiązanie SurPaas firmy Corent analizuje aplikację w celu przeprowadzenia skutecznej migracji do chmury

Wielokrotnie nagradzana platforma SurPaaS firmy Corent Technology, która służy do migrowania aplikacji i zarządzania nimi na platformie Azure, umożliwia przekształcanie aplikacji — bez względu na to, czy aplikacja została utworzona w chmurze, czy też została do niej zmigrowana. Rozwiązanie SurPaaS automatycznie analizuje i optymalizuje aplikację na potrzeby chmury platformy Azure. Może także przekształcić ją we w pełni zinstrumentyzowaną aplikację SaaS z wieloma dzierżawcami. Rozwiązanie SurPaaS na platformie Azure umożliwia niezależnym dostawcom oprogramowania, przedsiębiorstwom i zarządzanym usługodawcom/integratorom systemów łatwe, efektywne i automatyczne analizowanie, optymalizowanie i migrowanie dowolnej aplikacji oraz zarządzanie nią w chmurze, bez względu na to, czy jest używana wewnętrznie, czy oferowana na rynku jako rozwiązanie SaaS.
Odwiedź stronę Marketplace