Biuletyn systemu Azure

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Subskrybuj

Pozytywny wpływ działań firmy Microsoft w dokumencie Citizenship Report 2015

Prowadzone przez nas działania na rzecz odpowiedzialności społecznej biznesu są zgodne z naszą misją, jaką jest pomaganie każdemu człowiekowi i każdej firmie na świecie w uzyskiwaniu lepszych wyników. W dokumencie Citizenship Report 2015 opublikowanym w ubiegłym miesiącu opisaliśmy, jak wygląda wdrażanie tych działań w kontekście naszych zasad, praktyk i produktów, a także inwestycji w społecznościach. W roku obrachunkowym 2015 firma Microsoft poczyniła postępy na wielu frontach, m.in. stając się pierwszym dużym dostawcą usług w chmurze, który uzyskał niezależny certyfikat zgodności z pierwszą międzynarodową normą dotyczącą zasad prywatności w chmurze (ISO/IEC 27018). Więcej informacji znajdziesz na oficjalnym blogu firmy Microsoft.

Większa elastyczność i bogatsza oferta dzięki partnerstwu firm Microsoft i Red Hat

Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w tym miesiącu nawiązaliśmy relacje partnerskie z firmą Red Hat w celu zwiększenia elastyczności i rozszerzenia oferty rozwiązań klasy korporacyjnej w chmurze hybrydowej. Jako dostawca rozwiązań chmurowych dla 80% firm z listy Fortune 500 firma Microsoft ma okazję dodatkowo zwiększyć liczbę klientów, łącząc siły z liderem w dziedzinie oprogramowania korporacyjnego działającego w systemie Linux. We współpracy z firmą Red Hat będziemy mogli zaspokoić typowe potrzeby przedsiębiorstw, niezależnych dostawców oprogramowania i deweloperów w zakresie tworzenia i wdrażania aplikacji działających na bazie oprogramowania Red Hat, a także zarządzania nimi w chmurach prywatnych i publicznych. Klienci będą mogli na przykład uruchamiać aplikacje i zadania z systemu Red Hat Enterprise Linux na platformie Azure.

Firma Microsoft przejmuje Secure Islands — lidera w dziedzinie technologii ochrony danych

Firma Microsoft podpisała umowę dotyczącą przejęcia Secure Islands, przedsiębiorstwa opracowującego innowacje w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań do ochrony informacji. Dzięki temu przejęciu będziemy mogli skuteczniej pomagać klientom w zabezpieczaniu danych firmowych bez względu na miejsce ich przechowywania — w systemach lokalnych, usługach firmy Microsoft w chmurze (np. Azure czy Office 365), usługach zewnętrznych, a także na dowolnych urządzeniach z systemami Windows, iOS i Android. Firma Secure Islands dostarcza zaawansowane technologie klasyfikacji, ochrony i zapobiegania utracie danych dla praktycznie wszystkich typów plików, umożliwiając klientom stosowanie ochrony danych w szerszym zakresie aplikacji. Dzięki usłudze ochrony informacji w chmurze Microsoft Azure Rights Management technologie te zostaną dodatkowo wzbogacone o funkcje ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnym blogu firmy Microsoft.

Historia sukcesu klienta dzięki platformie Azure: Dock2Dock

Oprogramowanie Dock2Dock jest używane w magazynach zewnętrznych firm logistycznych, które szukają sposobów na obniżenie kosztów, w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jest to zaawansowany, ważny system zarządzania magazynami umożliwiający ekonomiczne i szybkie zarządzanie zapasami i produktywnością dzięki łączności z najlepszymi systemami baz danych. Oprogramowanie Dock2Dock przeszło właśnie trzecie uaktualnienie architektury chmurowej w celu przygotowania do dalszego rozwoju. W ciągu zaledwie 2 lat system Dock2Dock przekroczył możliwości dotychczasowego dostawcy hostingu (1&1) i został przeniesiony na infrastrukturę SoftLayer. Po 5 latach nastąpiło przejście na platformę Azure. System korzysta z 4 serwerów — klastrowego, kopii zapasowych, aplikacji sieci Web oraz bazy danych — i działa w 3 systemach operacyjnych (Windows Server 2012, Node.js i Linux), zapewniając korzyści związane z usługą Azure RemoteApp.

Chcesz się podzielić historią swojego sukcesu z czytelnikami Biuletynu platformy Azure? Prześlij swoją historię, a być może ją opublikujemy!

Nowy kanał Microsoft Mechanics

Kanał, na którym dotychczas nasi eksperci publikowali nowinki techniczne dotyczące pakietu Office, rozszerza swój zakres tematyczny na inne technologie firmy Microsoft. W ubiegłym miesiącu uruchomiliśmy Microsoft Mechanics, oficjalny nowy kanał i platformę wideo dla entuzjastów technologii i specjalistów IT. Nadal będziemy publikować 10-minutowe filmy przygotowane przez naszych inżynierów i ekspertów, teraz jednak będą one dotyczyć najnowszych technologii używanych w produktach Azure, Office, Windows i Surface. Ponadto wprowadziliśmy nowy format: Demo Bench. Są to 2–3 minutowe filmy przeglądowe dotyczące funkcji produktów przygotowane przez inżynierów i ekspertów z firmy Microsoft. Nowe odcinki publikujemy w środy lub przy okazji ważnych wydarzeń. Obejrzyj film wprowadzający.

Kontrola dostępu oparta na rolach jest teraz ogólnie dostępna

Funkcja kontroli dostępu opartej na rolach umożliwia szczegółowe zarządzanie dostępem do zasobów na platformie Azure. Dzięki niej można przyznawać użytkownikom wyłącznie prawa dostępu wymagane do wykonania konkretnych zadań. Pobierz ogólnie dostępne narzędzia wiersza polecenia do zarządzania funkcją kontroli dostępu opartej na rolach lub skorzystaj z Portalu Azure w wersji zapoznawczej do zarządzania dostępem do obciążeń produkcyjnych na platformie Azure. Subskrybenci platformy Azure mogą korzystać z funkcji kontroli dostępu opartej na rolach bez dodatkowych kosztów. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź blog zespołu Active Directory.

Usługa Azure Data Lake Analytics w publicznej wersji zapoznawczej

Azure Data Lake Analytics to nowa, rozproszona usługa analizy zbudowana na podstawie usługi Apache YARN, która skaluje się dynamicznie, co umożliwia skoncentrowanie się na celach biznesowych, a nie na rozproszonej infrastrukturze. Zamiast wdrażania, konfigurowania i strojenia sprzętu możesz pisać zapytania transformujące dane i wyciągać cenne wnioski. Usługa Data Lake Analytics umożliwia błyskawiczną obsługę zadań o dowolnej skali. Wystarczy ustawić potrzebną wartość mocy obliczeniowej. Jest też ekonomiczna — klient płaci tylko za czas działania usługi. Usługa Data Lake Analytics obsługuje usługę Azure Active Directory, umożliwiając integrację praw dostępu i ról z lokalnym systemem obsługi tożsamości. Obejmuje także język U-SQL, który łączy korzyści płynące z języka SQL z siłą wyrażeń kodu użytkownika. Skalowalne, rozproszone środowisko uruchomieniowe języka U-SQL umożliwia wydajniejsze analizowanie danych w magazynie i w ramach programów SQL Server na platformie Azure oraz w usługach Azure SQL Database i Azure SQL Data Warehouse.

Usługa Azure Data Lake Store w publicznej wersji zapoznawczej

Usługa Azure Data Lake Store udostępnia pojedyncze repozytorium, w którym można łatwo przechwytywać dane charakteryzujące się dowolnym rozmiarem, typem i szybkością bez wymuszania zmian w aplikacji w miarę skalowania danych. Dane w magazynie mogą być udostępniane na potrzeby współpracy przy użyciu funkcji zabezpieczeń klasy korporacyjnej. Usługa Data Lake Store została także zaprojektowana pod kątem przetwarzania i analizowania z wysoką wydajnością za pomocą aplikacji i narzędzi rozproszonego systemu plików Apache Hadoop (HDFS) (takich jak Azure HDInsight, Azure Data Lake Analytics, Hortonworks, Cloudera i MapR), w tym pod kątem obsługi obciążeń z małymi opóźnieniami. Na przykład dane można przyjmować do magazynu w czasie rzeczywistym z czujników i urządzeń wchodzących w skład rozwiązań Internetu rzeczy lub z witryn sieci Web sklepów detalicznych, a następnie umieszczać w magazynie — bez limitów rozmiaru konta lub pliku.

Integracja usług Azure Data Lake Store i Azure Data Lake Analytics z usługą Data Factory

Wraz z wydaniem publicznych wersji zapoznawczych usług Azure Data Lake Store i Azure Data Lake Analytics przetwarzanie i analizowanie danych big data stało się prostsze, dynamicznie skalowalne i łatwiej dostępne. Czy wiesz, że te nowe usługi umożliwiają także tworzenie zarządzanych potoków danych big data przy użyciu usługi Azure Data Factory? Dzięki potokom danych można przenosić dane z wielu źródeł do usługi Data Lake Store i z powrotem oraz wykonywać zapytania w usłudze Data Lake Analytics. Wszystkie te działania można łatwo zintegrować jako etapy przetwarzania w potoku usługi Fabryka danych. Pozwala to na zebranie danych big data w jednym miejscu na potrzeby planowania, zarządzania i monitorowania. Jeśli masz propozycję nowej funkcji lub chcesz podzielić się opinią na temat usługi Azure Data Factory, odwiedź forum tej usługi.

Publiczna wersja zapoznawcza usługi analizowania dzienników systemu Linux w pakiecie Microsoft Operations Management Suite

Bez względu na to, czy zajmujesz się przetwarzaniem obciążeń w systemie Windows Server czy Linux, dzięki pakietowi Microsoft Operations Management Suite uzyskasz sprawność i ochronę, których potrzebuje Twoja firma. Wydaliśmy właśnie publiczną wersję zapoznawczą agenta pakietu Operations Management Suite dla systemu Linux i udostępniliśmy jego kod w modelu open source. Agent działa na maszynach wirtualnych, komputerach bez systemu operacyjnego oraz hostach wdrożonych w chmurze. Wystarczy kilka kliknięć myszą, aby wdrożyć hosta z systemem Linux w swojej infrastrukturze. Ponadto można określić, które dzienniki mają być zbierane, oraz przyjmować alerty z programów Nagios i Zabbix. Nasze rozwiązanie ułatwia wyciąganie konkretnych wniosków z danych maszyn i szybsze rozwiązywanie problemów. Zapraszamy do dodawania hostów systemów Windows Server i Linux w witrynie pakietu Operations Management Suite. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź blog zarządzania infrastrukturą IT w chmurze hybrydowej.

Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure Disk Encryption

Wzmocnij ochronę danych, szyfrując dyski rozruchowe i dyski danych swoich maszyn wirtualnych na platformie Azure. Usługa Azure Disk Encryption upraszcza szyfrowanie dysków maszyn wirtualnych systemów Windows i Linux, a także zarządzanie kluczamiszyfrowania w usłudze Azure Key Vault. Wypróbuj publiczną wersję zapoznawczą już dziś.

Publiczna wersja zapoznawcza funkcji Wykrywanie zagrożeń w usłudze Azure SQL Database

Usługa Wykrywanie zagrożeń bazy danych Azure SQL Database umożliwia ujawnianie nienormalnych działań w bazie danych, które mogą stanowić potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Dzięki usłudze Wykrywanie zagrożeń można prewencyjnie monitorować i szybko reagować na alerty i informacje o niezwykłych lub potencjalnie niebezpiecznych zdarzeniach w bazie danych. Następnie można ustalić, czy są one spowodowane próbą uzyskania dostępu, włamania lub wykorzystania luki w zabezpieczeniach bazy danych.

Publiczna wersja zapoznawcza platformy Azure Service Fabric

Platforma Azure Service Fabric umożliwia niezawodne i skalowalne tworzenie, wdrażanie i obsługę aplikacji architektury mikrousług. Dzięki tej metodzie programowania korzystającej z aktorów zespoły deweloperskie mogą skalować swoje techniki zwinnego wytwarzania oprogramowania w celu szybszego niż dotychczas opracowywania nowych funkcji. Publiczna wersja zapoznawcza usługi Service Fabric jest dostępna w formie zestawu SDK na potrzeby lokalnego programowania oraz w formie usługi na platformie Azure. Usługa Service Fabric będzie działać w systemach Windows Server 2012 R2 i 2016 TP3 (w najbliższych tygodniach). Planowane jest także udostępnienie jej w systemie Linux. Klienci tworzący aplikacje na platformie Service Fabric mogą mieć pewność, że będą one działać w różnych środowiskach chmurowych i lokalnych. Publiczna wersja zapoznawcza jest dostępna bez dodatkowych kosztów.

Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure DevTest Labs

Usługa Azure DevTest Labs udostępnia deweloperom samoobsługowe środowisko testowe platformy Azure na żądanie. Umożliwia poprawę efektywności infrastruktury IT dzięki kontroli kosztów i wymaganemu poziomowi zarządzania. Dzięki usłudze DevTest Labs można szybko aprowizować środowiska testowo-programistyczne, zminimalizować straty za pomocą przydziałów i wymuszania zasad, skonfigurować zautomatyzowane zamykanie w celu zminimalizowania kosztów, kilkoma kliknięciami tworzyć maszyny wirtualne za pomocą szablonów wielokrotnego użycia, szybko konfigurować środowisko przy użyciu maszyn wirtualnych ze wstępnie utworzonych pul, tworzyć aplikacje w środowiskach systemów Windows i Linux, a także bezpośrednio integrować rozwiązania przy użyciu preferowanego narzędzia do integracji ciągłej, środowiska IDE lub zautomatyzowanego potoku wersji.

Publiczna wersja zapoznawcza usługi Kondycja zasobów Azure

Usługa Kondycja zasobów Azure służy do wykrywania stanu poszczególnych zasobów na platformie Azure (np. maszyn wirtualnych, aplikacji sieci Web i baz danych SQL) w celu szybszego określenia głównej przyczyny problemu. Na podstawie tej przyczyny usługa Kondycja zasobów przedstawia wskazówki i proponuje skorzystanie z odpowiednich narzędzi w celu rozwiązania problemu, na przykład umożliwiając przesłanie zgłoszenia do pomocy technicznej. Publiczna wersja zapoznawcza usługi Kondycja zasobów jest dostępna w Portalu Azure w wersji zapoznawczej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź blog platformy Azure.

Publiczna wersja zapoznawcza funkcji Przetwarzanie OLTP danych w pamięci i Analiza danych operacyjnych w czasie rzeczywistym dla usługi Azure SQL Database

Funkcja Przetwarzanie OLTP danych w pamięci z rozszerzonym obszarem powierzchni języka Transact-SQL (T-SQL) jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej w usłudze Azure SQL Database. Przetwarzanie OLTP danych w pamięci umożliwia poprawę wydajności transakcyjnej oraz nawet 30-krotnie szybsze uruchamianie znacznie większej liczby aplikacji, a także zwiększoną współbieżność. Analiza danych operacyjnych w czasie rzeczywistym pozwala z kolei klientom uzyskiwać przydatne informacje w czasie rzeczywistym przy użyciu naszego magazynu kolumn w pamięci na podstawie danych operacyjnych na ich dyskach. Połączenie naszego magazynu kolumn w pamięci z funkcją przetwarzania OLTP danych w pamięci umożliwia uzyskanie niezwykłej wydajności transakcyjnej i analitycznej w tej samej bazie danych.. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę dokumentacji Rozpoczynanie pracy z funkcjami w pamięci w bazie danych SQL (wersja zapoznawcza).

Usługa Azure Premium Storage ogólnie dostępna w dodatkowym regionie

Azure Premium Storage to rozwiązanie oferujące magazyn oparty na dyskach SSD i zaprojektowane z myślą o obsłudze dużych obciążeń wejścia/wyjścia. Usługa Premium Storage umożliwia dodanie do 64 TB pojemności magazynu trwałego na maszynę wirtualną z ponad 80 000 operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) na maszynę wirtualną przy zachowaniu bardzo małych wartości opóźnienia operacji odczytu. Usługa Premium Storage jest oferowana z umową SLA z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% i jest już dostępna w regionie Wschodnie stany USA, a także w innych regionach, jak ogłaszaliśmy wcześniej.

Wkrótce udostępnimy ogólnie usługę Azure App Service w warstwie Premium

Usługa Azure App Service w warstwie Premium umożliwia aplikacjom produkcyjnym obsługę większej liczby skalowanych wystąpień i dodatkowych funkcji dla przedsiębiorstw z zachowaniem dotychczasowych zaawansowanych możliwości warstwy Standardowa. Wersja Premium pozwala także utworzyć w pełni odizolowane środowisko Azure App Service Environment działające w sieci wirtualnej. Usługę App Service w warstwie Premium można skalować w górę do 50 wystąpień, a na żądanie udostępniane są kolejne wystąpienia. Usługa App Service w warstwie Premium zostanie udostępniona ogólnie 1 grudnia 2015, a do 30 listopada 2015 można skorzystać z 50-procentowego rabatu na wersję zapoznawczą. Uwaga: ceny tego planu mogą się zmienić po ogólnym udostępnieniu łączników przedsiębiorstwa i usługi Azure BizTalk Services.

Zakup domen niestandardowych na potrzeby aplikacji sieci Web przy użyciu posiadanych środków subskrypcyjnych lub salda zobowiązania rejestracyjnego

Klienci korzystający z funkcji Web Apps usługi Azure App Service mogą teraz kupować domeny niestandardowe na potrzeby aplikacji sieci Web przy użyciu środków subskrypcyjnych lub salda zobowiązania rejestracyjnego. Ta oferta nie dotyczy klientów korzystających z bezpłatnej wersji próbnej ani subskrypcji Dream Spark. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę dokumentacji Kupowanie i konfigurowanie nazwy domeny niestandardowej w usłudze Azure App Service.

Ogłoszenia dotyczące programu Visual Studio

Usługa Visual Studio Online nazywa się teraz Visual Studio Team Services. Nowa nazwa lepiej oddaje sens naszej misji, którą jest zaspokajanie potrzeb zespołów programistycznych tworzących aplikacje na wszystkie urządzenia i systemy operacyjne. Wraz z tą zmianą rozpoczynamy nową erę w usługach programistycznych w chmurze. Wprowadzamy m.in. subskrypcje programu Visual Studio w chmurze (miesięczne i roczne) oraz uruchamiany witrynę Visual Studio Marketplace, w której znajdziesz rozszerzenia usługi Visual Studio Team Services i programu Team Foundation Server, a także środowiska IDE programu Visual Studio oraz środowisko Visual Studio Code. Wszystkie subskrypcje programu Visual Studio w chmurze są doliczane do subskrypcji platformy Azure. Dzięki temu klient dostaje jeden rachunek za narzędzia i usługi programistyczne, maszyny wirtualne i inne zasoby platformy Azure używane w środowiskach programistycznych i testowych. Więcej wiadomości dla deweloperów zawiera witryna Connect();.

Dostępność Planu zakupu z góry Obliczeń Azure dla klientów z umową EA

Plan zakupu z góry Obliczeń Azure, nowa oferta dostępna od 1 grudnia 2015, umożliwia klientom z umową Enterprise Agreement (EA) nabycie usług Obliczenia Azure w niższej cenie. Plan przewiduje nawet 63-procentowy rabat na zakup z góry konkretnego wystąpienia usługi obliczeniowej Azure (rodzina, rozmiar, region i system operacyjny) na okres 1 roku. Jest on więc przeznaczony dla klientów ze stałymi, przewidywanymi obciążeniami. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem obsługi klientów firmy Microsoft lub znajdź partnera.

Dostępność Opcji Obliczeń Azure dla klientów z rejestracją SCE

Opcja Obliczeń Microsoft Azure to ograniczona czasowo oferta, która umożliwia elastyczne i ekonomiczne używanie zasobów obliczeniowych platformy Azure. Przy zakupie dodatków Opcji Obliczeń dla licencji na lokalny system Windows Server w ramach modelu Server and Cloud Enrollment (SCE) otrzymasz do 60% rabatu na usługi obliczeniowe Azure. Po początkowym zakupie dodatku możesz wdrożyć wszystkie wystąpienia obliczeniowe, których potrzebujesz, ze znaczącymi rabatami na całość użycia do poziomu Twoich uprawnień (które określa liczba zakupionych dodatków). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem obsługi klientów firmy Microsoft lub znajdź partnera.

Większe możliwości

Poznaj lepiej platformę Azure na konferencji Microsoft Ignite

Konferencja Microsoft Ignite to niepowtarzalna okazja do lepszego poznania różnych zagadnień technicznych oraz codziennie używanych produktów. Składa się na nią ponad 700 sesji i ponad 1000 godzin zajęć. To także możliwość odwiedzenia stoisk ponad 100 wystawców i nawiązywania relacji z innymi uczestnikami. Podczas konferencji Microsoft Ignite 2015 odbyło się 161 sesji na temat platformy Azure — wszystkie są obecnie dostępne na żądanie: konspekty, dogłębne analizy, dyskusje strategiczne, najlepsze rozwiązania, sesje instruktażowe itd. W roku 2016 przygotujemy jeszcze więcej atrakcji. Zapraszamy w dniach 26–30 września 2016 do Atlanty w stanie Georgia. Poszerz swoją wiedzę, spotkaj się z czołowymi ekspertami od platformy Azure i poznaj najnowsze funkcje. Zarejestruj się wstępnie już dziś, aby zarezerwować miejsce.

Connect(); // 2015: Programowanie bez ograniczeń

Rok temu podczas konferencji Connect(); przedstawiliśmy nowe rozwiązania firmy Microsoft dla deweloperów — przyszłość platformy .NET w modelu open source dla systemów Linux i Mac oraz bezpłatny program Visual Studio do tworzenia aplikacji na dowolne urządzenia i systemy operacyjne. Teraz nadszedł czas na kolejny etap tej ekscytującej przygody. Dołącz do nas online i dowiedz się więcej bezpośrednio od członków zespołów opracowujących narzędzia i technologie firmy Microsoft. Poznaj ze szczegółami nowe funkcje i produkty w trakcie ponad 70 sesji na żądanie. Zarejestruj się na konferencji Connect(); już dziś.

Technologia Microsoft Hyperlapse w usłudze Azure Media Services

Scott Hanselman w programie Azure Friday pokazuje, jak za pomocą usługi Azure Media Services i Eksploratora usługi Azure Media Services można utworzyć film z przyspieszonymi ujęciami poklatkowymi (dzięki technologii Microsoft Hyperlapse). Obejrzyj teraz.

Microsoft Cloud Roadshow

Zapraszamy do udziału w 2-dniowym bezpłatnym szkoleniu technicznym dla specjalistów IT i deweloperów. W trakcie szkolenia eksperci tworzący i obsługujący usługi w chmurze na platformach Microsoft Office 365, Azure, Windows 10 i nie tylko przedstawią najlepsze rozwiązania i podzielą się przydatnymi informacjami. Zarezerwuj miejsce.

Rozwijaj swoje umiejętności związane z chmurą dzięki wydarzeniu Microsoft Azure Tour

Microsoft Azure Tour to jednodniowe szkolenie techniczne organizowane w celu ułatwienia specjalistom IT i deweloperom uzyskiwania lepszych wyników w pracy z chmurą. Uczestnicy mogą wziąć udział w sesjach dotyczących różnych zagadnień technicznych, praktycznych zajęciach laboratoryjnych lub całodniowych szkoleniach. Po ich zakończeniu będą gotowi do zastosowania nowych umiejętności w praktyce.

Bezpłatna książka elektroniczna — Podstawy platformy Microsoft Azure: Azure Automation

Dzięki tej bezpłatnej książce elektronicznej od wydawnictwa Microsoft Press poznasz podstawowe pojęcia związane z usługą Azure Automation. Usługa Automation umożliwia organizowanie częstych wdrożeń i zadań zarządzania cyklem życia przy użyciu elementów Runbook opartych na funkcji przepływów pracy programu Windows PowerShell w wysoce skalowalnym środowisku wykonawczym. Pobierz książkę elektroniczną.

Tworzenie i testowanie aplikacji biznesowych na platformie Azure

W trzeciej i ostatniej części cyklu seminariów internetowych Dev-Test Starts with IT (Tworzenie i testowanie należy zacząć od infrastruktury informatycznej) dowiesz się, jak specjaliści IT przyzwyczajeni do pracy w lokalnych środowiskach opartych na rozwiązaniach VMware mogą zacząć testować i tworzyć aplikacje biznesowe na platformie Azure. Informatycy i deweloperzy potrzebują infrastruktury umożliwiającej szybkie projektowanie, opracowywanie, testowanie i dostarczanie wysokiej jakości aplikacji. Nasi eksperci pokazują możliwości platformy Azure i odpowiadają na pytania użytkowników. Zarejestruj się na to bezpłatne seminarium internetowe już dziś.

Ominęły Cię dwa poprzednie seminaria z cyklu Dev-Test Starts with IT (Tworzenie i testowanie należy zacząć od infrastruktury informatycznej)?

Posłuchaj ekspertów prezentujących możliwości platformy Azure, odpowiadających na pytania i wyjaśniających, dlaczego tworzenie i testowanie należy zacząć od infrastruktury informatycznej. W trakcie seminarium internetowego Tworzenie i testowanie za pomocą platformy Azure dowiesz się, jak skonfigurować infrastrukturę tworzenia i testowania aplikacji, przygotować infrastrukturę serwerową w ramach platformy Azure, skonfigurować wirtualną sieć prywatną (VPN) między lokacjami i przenieść maszyny wirtualne z centrum danych na platformę Azure. W ramach seminarium internetowego Tworzenie środowisk samoobsługowych za pomocą usługi Azure DevTest Labs dowiesz się, jak przy użyciu usługi Azure DevTest Labs ustawiać zasady, udostępniać szablony z możliwością ponownego użycia, samodzielnie aprowizować środowiska testowe oraz integrować usługę DevTest Labs z potokiem metodyki DevOps.

Cloud Cover: Microsoft IoT Hub

W tym odcinku przedstawiamy nową usługę Microsoft IoT Hub. Następnie pokażemy, jak pisać kod zarządzania i kod dla urządzeń, korzystając z zestawu SDK Azure IoT Hub. Obejrzyj teraz.

Może Cię także zainteresować ten odcinek dotyczący Menedżera zasobów Azure lub ten odcinek dotyczący elastycznych baz danych.

Szczegółowe omówienie scenariuszy i wzorców użycia usługi Azure Resource Manager

Poznaj różne scenariusze użycia usługi Azure Resource Manager, sposoby wdrażania szablonów usługi Resource Manager z witryny Azure Portal oraz zastosowania usługi Resource Manager w celu poprawy bezpieczeństwa. Ten kurs powinni obejrzeć specjaliści IT i architekci konfigurujący wdrożenia platformy Azure oraz pracujący nad aplikacjami na platformie Azure z dużą liczbą składników. Zobacz, jak międzynarodowy zespół ekspertów prezentuje metody zarządzania grupami zasobów oraz łatwego dodawania i usuwania dowolnych elementów infrastruktury aplikacji. Obejrzyj to szkolenie na żądanie.

Platforma chmury hybrydowej z programem SQL Server 2014 — szybkie rozpoczynanie pracy

Obejrzyj ten kurs, aby poznać potencjalne korzyści finansowe przeniesienia infrastruktury organizacji do chmury. Zespół ekspertów z firmy Microsoft przedstawia, jak za pomocą programu Microsoft SQL Server 2014 utworzyć środowisko hybrydowe o większej skali i elastyczności dla organizacji, a następnie przenieść do niego lokalne centrum danych w dogodnym czasie.

Rejestracja na seminarium internetowe dotyczące uaktualniania programu Microsoft SQL Server 2005

Poznaj ryzyko związane z korzystaniem z przestarzałej technologii oraz liczne zalety migracji do programu Microsoft SQL Server 2014 i usługi Azure SQL Database. Oprócz informacji na temat korzyści dotyczących wydajności uaktualnienia w trakcie tego seminarium internetowego zostaną omówione strategie i scenariusze migracji, praktyczne podejście do procesu uaktualniania realizowanego w trzech krokach oraz ważne narzędzia i zasoby umożliwiające rozpoczynanie pracy. Zarejestruj się na to bezpłatne seminarium internetowe już dziś.

Staw czoła pięciu najważniejszym wyzwaniom związanym z danymi dzięki programowi Microsoft SQL Server

Dane zapewniają przewagę konkurencyjną i umożliwiają korzystanie z nowych szans rynkowych. Jednak wraz ze wzrostem ilości danych pojawiają się poważne problemy. W trakcie tego seminarium internetowego dowiesz się, jak stawić czoła pięciu najważniejszym wyzwaniom związanym z danymi, przed którymi stają obecnie organizacje: wydajność danych i aplikacji, zabezpieczenia danych, wspomaganie decyzji, dane big data i chmura. Porozmawiaj bezpośrednio z ekspertami i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania o możliwości programu Microsoft SQL Server. Zarejestruj się na to bezpłatne seminarium internetowe już dziś.

To the Cloud! Tworzenie i uruchamianie serwerów bez sprzętu

W kolejnej części cyklu audycji radiowych TechNet To the Cloud! omawiamy zalety obsługi serwerów bez fizycznego sprzętu na platformie Azure. Dowiedz się, jak małe i duże firmy mogą wypożyczać zasoby obliczeniowe, magazynowe i sieciowe, aby wdrażać maszyny wirtualne, korzystając ze sprzętu w centrum przetwarzania danych. Obejrzyj wideo.

Zapytania w języku Transact-SQL

Obejrzyj ten kurs na żądanie i naucz się „myśleć” w języku T-SQL lub przygotuj się do egzaminu 70-461: Zapytania w programie Microsoft SQL Server 2012. W tym cyklu realizowanych samodzielnie modułów — zawierających wykłady, pokazy, warsztaty i samooceny — nasi eksperci nauczą Cię, jak zbudować solidną podstawę infrastruktury przy użyciu języka T-SQL. Dowiesz się także, jak za pomocą tego języka pobierać, wstawiać, aktualizować i usuwać dane w bazie danych.

Znowu dostępne: Data Science and Machine Learning Essentials (Podstawy wydobywania danych i uczenia maszynowego)

W wyniku ogromnej popularności kursu „Data science and Machine Learning Essentials” (Podstawy wydobywania danych i uczenia maszynowego) prowadzonego na platformie edX (wielkoskalowej, otwartej platformie kursów online) we współpracy z ekspertami z uniwersytetu MIT postanowiliśmy ponownie udostępnić to szkolenie. Poznaj podstawy wydobywania danych przekazywane przez ekspertów z uniwersytetu MIT i branży, korzystając z pomocy firmy Microsoft oraz platformy edX, aby rozwinąć Twoją karierę w zakresie wydobywania danych. Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat. Po ukończeniu tego kursu jego uczestnik będzie wiedzieć, w jaki sposób tworzyć analizy i analizy pochodne w oparciu o modele wydobywania danych i uczenia maszynowego. Poznasz najważniejsze pojęcia dotyczące uzyskiwania, przygotowywania, eksplorowania i wizualizowania danych, a także przykłady budowania rozwiązania wydobywania danych w chmurze za pomocą usługi Azure Machine Learning oraz języków R i Python. Zarejestruj się na ten kurs edX już teraz i skorzystaj z szansy uzyskania certyfikatu, który podpisze nasz dyrektor naczelny, Satya Nadella.

Uwalnianie potencjału funkcji analizy dzienników

Weź udział w seminarium internetowym na temat przekształcania danych maszyn w przydatne informacje dzięki inteligentnej analizie dzienników w pakiecie Microsoft Operations Management Suite. Naucz się zbierać, korelować i analizować dane maszyn z różnych platform, chmur i obciążeń, korzystając z uproszczonego pulpitu nawigacyjnego ułatwiającego znajdowanie i rozwiązywanie problemów oraz poprawę zabezpieczeń i zgodności. Zarejestruj się już dziś.

Główne zagadnienia dotyczące odzyskiwania danych po awarii i chmury

Chmura zapewnia nowe możliwości w zakresie odzyskiwania po awarii, ale skąd wiadomo, że organizacja powinna iść właśnie w tym kierunku? Weź udział w tym seminarium internetowym i dowiedz się więcej na temat odzyskiwania po awarii jako usługi (DRaaS), głównych zagadnień do rozważenia oraz możliwości pakietu Microsoft Operations Management Suite.

Seminarium internetowe na żądanie: cztery główne zasady zarządzania infrastrukturą IT w nowym świecie hybrydowym

Technologie chmurowe błyskawicznie rewolucjonizują centra przetwarzania danych. Poznaj wyzwania związane ze współczesnym zarządzaniem infrastrukturą IT oraz metody kompleksowej poprawy widoczności w całej sieci — zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Następnie dowiedz się, jak z wyprzedzeniem rozwiązywać problemy z zabezpieczeniami, wydajnością i aprowizacją, a także jak wprowadzić innowacyjne zarządzanie operacjami w całej organizacji dzięki nowym technologiom firmy Microsoft. Zarejestruj się już dziś.

Razem lepiej: Windows 10 + EMS

System Windows 10 stanowi podstawę ochrony danych przed współczesnymi zagrożeniami, zapewniając jednocześnie funkcje ciągłego zarządzania poprawiające produktywność użytkowników. Aby uzyskać maksymalną skuteczność w dziedzinie zabezpieczeń i produktywności na platformach mobilnych, możesz chronić użytkowników, urządzenia, aplikacje i dane przy użyciu pakietu Enterprise Mobility Suite i systemu Windows 10. W trakcie tego seminarium internetowego pokażemy, jak rozpocząć pracę z systemem Windows 10 i pakietem EMS. Zarejestruj się i obejrzyj na żądanie.

Rozrywka

* Źródło: www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

ONZ i firma Microsoft pomagają w usuwaniu skutków kataklizmu oraz wspomagają rozwój gospodarczy w Nepalu

W wyniku partnerstwa w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz inicjatywy Microsoft Innovation Center Nepal powstała aplikacja służąca do koordynacji działań logistycznych, personelu i płatności podczas odbudowy. Aplikacja umożliwia śledzenie danych dotyczących stanu budynków, codziennych zadań oraz płatności gotówkowych na rzecz lokalnych robotników. Powstała ona przy użyciu technologii Visual Studio i działa także na urządzeniach z systemem Windows w terenie, a ponadto jest połączona z infrastrukturą zaplecza (platformami Microsoft Office 365, Power BI, SQL Server i Azure).

Dowiedz się więcej

Pobudzanie rozwoju firm globalnych dzięki usłudze Azure File Storage

Firma Talon utworzyła strukturę udostępniania plików na podstawie technologii firmy Microsoft. Następnie w celu obniżenia kosztów i dalszego uproszczenia infrastruktury informatycznej przeniesiono całe rozwiązanie do chmury. Oprogramowanie działa teraz w ramach usługi Azure Virtual Machines, a pliki produkcyjne są przechowywane i obsługiwane w usłudze Azure File Storage.

Dowiedz się więcej

Zwiększ swoje możliwości

Odwiedź witrynę Marketplace

Partnerzy

Usługa Azure API Management i interfejs SmartBear Ready! API

Przed przeniesieniem klientów do interfejsu API upewnij się, że dołożono wszelkich starań, aby był on wysokiej jakości i gotowy do produkcji. Wtyczka Azure API Management dla interfejsu API SmartBear Ready! umożliwia zaimportowanie interfejsu API z portalu usługi API Management oraz szybsze wygenerowanie pełnego pakietu testów i wirtualnych interfejsów API opartych na definicji interfejsu API. Dowiedz się więcej na temat tego pakietu narzędzi do testowania i monitorowania interfejsów API oraz zarządzania nimi.

Microsoft Azure Marketplace

Polecane: Firma CommVault udostępnia oprogramowanie do zarządzania danymi heterogenicznymi

Firma CommVault — partner roku 2014 firmy Microsoft dla platform serwerowych i finalista w roku 2015 w kategoriach Platforma danych i Nowoczesne centrum danych: hybrydowe — udostępnia oprogramowanie do zarządzania danymi heterogenicznymi utworzone i zoptymalizowane od podstaw dla pojedynczej platformy na potrzeby danych hybrydowych i zintegrowanych na platformie Azure. To rozwiązane obejmuje także zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych, wyszukiwanie, tworzenie i przywracanie kopii zapasowych, deduplikację, szyfrowanie i migrację z oprogramowania VMware do funkcji Hyper-V i/lub platformy Azure, w tym z dysków VMDK na dyski VHD. Wszystkie urządzenia, serwery, punkty końcowe i aplikacje wykorzystują te same technologie zaplecza w celu udostępnienia użytkownikom i administratorom prostego, niezwykle precyzyjnego dostępu do danych online, near-line (zarchiwizowanych) i offline (usuniętych). To rozwiązanie jest używane przez grupę produktów Microsoft Office, konsolę Xbox, usługę Xbox Live oraz platformę Azure i aparat Microsoft Global Foundation Services, zatem skalowanie i integracja z platformą Azure są kompletne.
Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: wirtualizacja usług CA na żądanie przyspiesza programowanie i testowanie nawet o 50% dzięki platformie Azure

Wirtualizacja usług CA na żądanie dla platformy Azure umożliwia deweloperom i testerom ekonomiczne korzystanie z zalet wirtualizacji usług. W razie potrzeby użytkownicy mogą za pomocą wirtualizacji usług CA na żądanie rejestrować i symulować zachowanie, dane i działanie systemów zależnych, a także wdrażać usługi wirtualne reprezentujące systemy zależne bez żadnych ograniczeń. Umożliwia to szybsze, tańsze i bardziej niezawodne tworzenie i dostarczanie oprogramowania. Dzięki wirtualizacji usług CA na żądanie klienci mogą korzystać z zalet wcześniejszego testowania w całym cyklu tworzenia aplikacji, co zwykle przekłada się na skrócenie tego cyklu o 25–50%. Ponadto według klientów nawet 60–90% więcej usterek jest wykrywanych co najmniej o jeden etap wcześniej w cyklu tworzenia systemów, co obniża koszty usuwania usterek oraz minimalizuje ryzyko dla firmy oraz ewentualne opóźnienia w wydawaniu produktów.
Odwiedź stronę Marketplace