Biuletyn systemu Azure

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Subskrybuj

Anonse

Dzięki tej chmurze jeden stadion jest dostępny dla 450 milionów kibiców

Usługi firmy Microsoft w chmurze pomagają klubowi Real Madryt w nawiązywaniu bardziej osobistej komunikacji z kibicami od Madrytu do Mumbaju. Obejrzyj film.

Możliwość używania domen niestandardowych w usłudze Azure App Service Web Apps jest ogólnie dostępna

Nawiązaliśmy partnerstwo z firmą GoDaddy, aby uprościć proces kupowania domen niestandardowych i zarządzania nimi. Teraz klienci korzystający z funkcji Azure App Service Web Apps mogą łatwo dodawać domeny niestandardowe do konta funkcji Web Apps w usłudze Azure App Service, zarządzać tymi domenami i ich subskrypcjami w sieci Web przy użyciu tego samego portalu. Dostępne są następujące domeny najwyższego poziomu: .com, .net, .co.uk, .org, .nl, .in, .biz, .org.uk i .co.in.

Aktualizacja 1 dla urządzeń serii Azure StorSimple 8000 jest ogólnie dostępna

Aktualizacja 1 dla urządzeń serii Azure StorSimple 8000 to aktualizacja samego oprogramowania dostępna za pośrednictwem usługi Microsoft Update i instalowana na jednostkach wysyłkowych. Oferuje wiele nowych funkcji rozwiązania hybrydowego magazynu w chmurze StorSimple oraz przyrostowe ulepszenia oprogramowania. Aktualizacja Update 1 obejmuje zestaw narzędzi migracji, obsługę alternatywnego magazynu w chmurze, łącznie z usługami Amazon Web Services (AWS) i OpenStack, obsługę zestawów SDK dla programu Azure PowerShell oraz obsługę magazynu strefowo nadmiarowego (ZRS).

Usługa Live Encoding dla usług Azure Media Services jest dostępna w ramach publicznej wersji zapoznawczej

Usługa Live Encoding dla usług Azure Media Services jest również oferowana na sprawdzonej platformie usług w chmurze na żywo. Można go używać razem z dynamicznym tworzeniem pakietów, szyfrowaniem dynamicznym, tworzeniem wycinków podrzędnych, obsługą manifestów dynamicznych, wstawianiem znaczników reklam oraz niewymagającymi niemal żadnej konfiguracji funkcjami tworzenia rozbudowanych przepływów pracy DVR działających na żywo i w chmurze. Typowe przypadki użycia obejmują wysyłanie strumieniowe oparte na zdarzeniach z dynamicznym wstawianiem reklam oraz wysyłanie strumieniowe z wymaganiami DVR. Jest to publiczna wersja zapoznawcza technologii Live Encoding obsługującej cyfrowe transmisje jednych z największych wydarzeń na świecie, takich jak Super Bowl XLIX i Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi w 2014 r.

Technologia Microsoft Hyperlapse jest dostępna dla usługi Azure Media Services

Wprowadziliśmy dwie przełomowe aplikacje: Hyperlapse Mobile i Hyperlapse Pro. Oferują one deweloperom i firmom multimedialnym technologię Microsoft Hyperlapse jako usługę. Ponadto wprowadziliśmy aplikację Hyperlapse dla usługi Azure Media Services, która integruje technologię Hyperlapse z procesorem multimediów w chmurze. Dzięki rozwiązaniu polegającym na zarezerwowaniu jednostki na potrzeby kodowania w usłudze Media Services można zaplanować skalowalne przetwarzanie wsadowe zadań Hyperlapse, zrównoleglić dowolną liczbę zadań przez wirtualne skalowanie sprzętu w górę.

Usługa Azure Premium Storage jest ogólnie dostępna

Azure Premium Storage to oferta magazynu opartego na dysku SSD, zaprojektowana z myślą o obsłudze dużych obciążeń wejścia/wyjścia. Usługa Premium Storage umożliwia dodawanie do 32 TB pojemności magazynu trwałego na maszynę wirtualną oraz ponad 64 000 operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) na maszynę wirtualną, zachowując przy tym bardzo małe wartości opóźnienia operacji odczytu. Usługa Premium Storage jest oferowana z umową dotyczącą poziomu usług (SLA) z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% i jest już dostępna w regionach Australia Wschodnia, Zachodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Europa Zachodnia, Azja Południowo-wschodnia oraz Japonia Zachodnia, jak ogłaszaliśmy wcześniej.

Programowe dostarczanie komunikatów dotyczących usług platformy Azure

Stale pracujemy nad zapewnieniem naszym klientom wysokiej dostępności usług, jednak każda technologia może wiązać się ze sporadycznymi przerwami w działaniu usług. W przypadku problemów związanych z usługą zachęcamy klientów do zapoznania się ze szczegółami na pulpicie nawigacyjnym stanu platformy Azure w witrynach Azure Portal i Microsoft Azure Portal. Dostępne jest rozwiązanie programowe, które umożliwia klientom korzystanie z alertów używających interfejsu API. Powiadomienia wypychane pozwalają zagwarantować, że klienci otrzymają informacje o zdarzeniach mogących mieć wpływ na usługę tak szybko, jak to możliwe. Interfejs API można skonfigurować pod kątem pobierania dzienników zdarzeń dotyczących kondycji usługi lub alertów e-mail.

Learning

Azure Search w wielu językach

Scott Hanselman z serwisu Azure Friday dowiaduje się, jak usługa Azure Search umożliwia inteligentne wyszukiwanie w wielu językach niezależnie od tego, czy są używane analizatory języka firmy Microsoft czy Apache Lucene. Obejrzyj teraz.

Usługa IaaS platformy Azure dla informatyków

Sprawdź bezpłatne kursy dostępne na żądanie, aby uzyskać informacje techniczne i porady od specjalistów w zakresie platformy Azure. Rozwiń swoje podstawowe umiejętności pracy z chmurą i przygotuj się do egzaminu 70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (Implementowanie rozwiązań infrastruktury Microsoft Azure).

Podstawy platformy Microsoft Azure: Virtual Machines

W czwartej części serii Microsoft Azure Fundamentals dobrze znany Bob Tabor odkrywa oferty IaaS firmy Microsoft, analizując maszyny wirtualne i sieci wirtualne (VNet) platformy Azure. W ramach tego kursu na żądanie pokazano, jak utworzyć maszynę wirtualną i nawiązać z nią połączenie, jak utworzyć obraz przy użyciu maszyny wirtualnej, jak utworzyć sieć wirtualną przeznaczoną tylko dla chmury i nie tylko.

Debunking Azure Myths

Rick Claus, starszy propagator techniczny, uznał, że nadszedł czas na przeanalizowanie pewnych mitów i nieprawdziwych informacji dotyczących platformy Azure wspólnie z zespołem inżynierów. Obejrzyj pierwszy i drugi odcinek z serii Debunking Azure Myths, aby dowiedzieć się, które informacje są prawdziwe, a które z nich to mity.

Cloud Cover: usługi Cloud Services w witrynie Microsoft Azure Portal

W tym odcinku omówiono najnowsze funkcje ostatnio udostępnione w witrynie Microsoft Azure Portal umożliwiające tworzenie i monitorowanie usług Cloud Services oraz zarządzanie nimi. W ramach pokazu przedstawiono sposób tworzenia zawartości, używania protokołu RDP, wymiany adresu VIP, zamiany certyfikatów, konfigurowania automatycznego skalowania i konfigurowania alertów. Obejrzyj teraz.

Wprowadzenie do usług Azure Machine Learning i Azure ML Studio

Sam Stokes, propagator techniczny, zaczyna nową wieloczęściową serię DevRadio poświęconą usłudze Azure Machine Learning. Obejrzyj część 1, w której omówiono podstawowe kwestie związane z usługą Machine Learning, począwszy od ważnych zalet, a następnie pokazano, jak z niej korzystać. Ponadto przedstawiono wprowadzenie do usługi Azure ML Studio, aby można było zacząć go używać w aplikacjach.

Data Exposed: zarządzana kopia zapasowa programu SQL Server 2016

Zarządzana kopia zapasowa została wprowadzona w programie SQL Server 2014, więc w tym odcinku z serii Data Exposed omówiono nowości w funkcji zarządzanej kopii zapasowej w programie SQL Server 2016, łącznie z obsługą systemowych baz danych, trybem prostego odzyskiwania, dostosowanymi harmonogramami wykonywania kopii zapasowych i nie tylko.

Obejrzyj też te odcinki programu Data Exposed:

Analiza operacyjna programu SQL Server 2016: zapoznaj się z omówieniem bieżących funkcji operacyjnych i analitycznych w programie SQL Server.

Przezroczyste szyfrowanie danych:dowiedz się, jak łatwo można włączyć tę funkcję w usłudze Azure SQL Database.

Replikacja transakcyjna bazy danych SQL:dowiedz się, jak przenosić dane między lokalnym programem SQL Server i bazą danych SQL.

Dowiedz się, jak chronić dane firmowe przy użyciu rozwiązania DRaaS

W ramach tego seminarium internetowego na żądanie Peter Rutten, analityk z firmy IDC, pokazał, jak rozwiązanie Odzyskiwanie awaryjne jako usługa (Disaster Recovery as a Service, DRaaS) pomaga chronić dane w firmach o różnym rozmiarze. Omówiono w nim rynek rozwiązań DRaaS, łącznie z niezawodnymi i niedrogimi rozwiązaniami do odzyskiwania dostępnymi w chmurze. Ponadto Peter przedstawił wskazówki dotyczące sposobu używania nowych usług w firmie w celu zapewnienia ochrony aplikacji oraz wskazówki dotyczące wyboru odpowiednich usług w zależności od rozmiaru firmy.

Analiza dużej ilości danych przy użyciu usługi HDInsight: rozwiązanie Hadoop na platformie Azure

Deweloperzy mogą dowiedzieć się, jak korzystać z danych, jak wizualizować dane i zarabiać na nich oraz jak korzystać z danych do określonych celów. W ramach tej sesji na żądanie czołowi specjaliści w zakresie analizy danych big data przy użyciu usługi Azure HDInsight i rozwiązania Apache Hadoop pokazali, jak efektywnie korzystać z coraz większej ilości danych, oraz przedstawili porady i wskazówki ułatwiające szybkie rozpoczęcie pracy. Obejrzyj teraz.

Najlepsze pytania zadawane przez informatyków podczas wydarzenia dotyczącego szybkiego rozpoczęcia pracy z usługami Azure RMS

Po trzecim odcinku poświęconym podstawowym czynnościom w pakiecie Enterprise Mobility nadszedł czas na udzielenie odpowiedzi na najlepsze pytania z wydarzenia dotyczącego szybkiego rozpoczęcia pracy z usługami Azure Rights Management Services (RMS). Można też uzyskać porady dotyczące przywracania kontroli mobilnej, niezależnie od typu dokumentu i platformy urządzenia.

Zgłoś swój udział w dwóch nadchodzących bezpłatnych seminariach internetowych poświęconych pakietowi EMS

Na stronie Konfigurowanie usług Azure RMS na potrzeby bezpiecznego udostępniania pokazano, jak wdrożyć w organizacji rozwiązania pakietu Enterprise Mobility Suite. Obejrzyj pokaz na żywo dotyczący konfigurowania usług Azure RMS, aby ułatwić pracownikom bezpieczniejsze udostępnianie dokumentów pracownikom wewnętrznym i współpracownikom zewnętrznym. Na stronie Upraszczanie dołączania nowych pracowników przy użyciu pakietu EMS pokazano, jak łatwo można dołączyć nowego pracownika. Ponadto pokazano, jak uprościć konfigurację firmowych komputerów, urządzeń i oprogramowania w celu zmniejszenia obciążenia infrastruktury informatycznej oraz ulepszenia procesów zatrudniania nowych pracowników. Sprawdź te i inne seminaria!

Blog programu Chef: infrastruktura DevOps na konferencji Microsoft Ignite

Dyskusja na temat infrastruktury DevOps rozpoczęta podczas tegorocznej konferencji Ignite szybko się rozwija. Przeczytaj informacje związane z programem Chef na temat nowego podejścia zebrane z ponad 1000 rozmów z informatykami, deweloperami i głównymi architektami. Obejrzyj sesję dotyczącą platformy Azure i programu Chef przeprowadzoną wspólnie podczas konferencji Ignite.

*Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Partnerzy

Firma SOLOMO udostępnia dane analityczne niemal w czasie rzeczywistym podczas wydarzenia CES przy użyciu rozwiązania SOLOMO Exchange na platformie Azure

Technologia SOLOMO umożliwia zbieranie i analizowanie zaawansowanych danych lokalizacji od klientów i z ich urządzeń, dzięki czemu firmy mogą podejmować lepsze decyzje biznesowe. W 2014 r. firma SOLOMO użyła rozwiązania SOLOMO Exchange podczas wydarzenia Consumer Electronics Show (CES). Rozwiązanie Exchange udostępniało organizatorom i wystawcom wydarzenia CES dane analityczne o ok. 200 000 osobach odwiedzających, w tym informacje o najpopularniejszych wystawach i wykładach, oraz dodatkowe informacje dotyczące optymalizacji pokazu. Wszystkie te dane były udostępniane niemal w czasie rzeczywistym. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak rozwiązanie SOLOMO Exchange na platformie Azure i firma Microsoft zapewniły powodzenie projektu.

Dowiedz się więcej

Dlaczego warto umieścić ofertę

Russell Wilson z drużyny Seattle Seahawks utworzył witrynę internetową działającą pod dużym obciążeniem

Dowiedz się więcej

W przypadku tego startupu pomagającego innym startupom nowatorskie podejście zaczyna się w chmurze

Dowiedz się więcej

Microsoft Azure Marketplace

Odwiedź witrynę Marketplace

Polecane usługi

CoreOS to nowoczesna, minimalistyczna dystrybucja systemu Linux, która umożliwia łatwe uruchamianie kontenerów, zarządzanie klastrami i bezproblemowe aktualizowanie serwerów — wszystkie te składniki umożliwiają wykonywanie obliczeń w skali magazynu.

Odwiedź stronę Marketplace

Usługa Alert Logic Threat Manager z funkcją ActiveWatch umożliwia monitorowanie i wykrywanie włamań w czasie rzeczywistym. Ponadto monitoruje ona całą infrastrukturę informatyczną organizacji (łącznie z funkcjami zabezpieczeń i zgodności) pod kątem zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na dane lub dostępność systemu. Niezależnie od tego, czy obciążenie jest wdrażane na platformie Azure czy w środowisku hybrydowym lub środowisku z wieloma chmurami, usługa Alert Logic umożliwia zagregowanie wszystkich zdarzeń dotyczących zabezpieczeń oraz zapewnia scentralizowany widok całego środowiska.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość w witrynie Marketplace

Serwer Zend na platformie Azure jest przeznaczony dla środowisk deweloperskich i produkcyjnych. To doskonałe rozwiązanie umożliwiające tworzenie aplikacji o wysokiej wydajności oraz uruchamianie kluczowych aplikacji PHP w chmurze. Serwer Zend to serwer aplikacji połączony z jedynym certyfikowanym i obsługiwanym stosem PHP, który pozwala bezproblemowo skalować aplikacje w zasobach w chmurze. Serwer Zend umożliwia szybsze uruchamianie i lepsze skalowanie aplikacji oraz zapewnia ich dłuższą dostępność dzięki takim funkcjom jak szczegółowe informacje o wydajności kodu i aplikacji, automatyzacja wdrażania aplikacji, monitorowanie wydajności, analiza żądań oraz zarządzanie konfiguracją.

Odwiedź stronę Marketplace
Przekaż nam swoją opinię na temat tego biuletynu, wypełniając krótką ankietę.