Biuletyn systemu Azure

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Subskrybuj

Dostęp do informacji

Usługa Visual Studio Online nazywa się teraz Visual Studio Team Services

Rozszerzyliśmy możliwości naszych usług deweloperskich i nadaliśmy im nową nazwę: Visual Studio Team Services. Udostępniaj kod nieograniczonej liczbie repozytoriów prywatnych, śledź pracę z narzędziami i tablicami kanban na potrzeby elastycznego planowania oraz wysyłaj oprogramowanie za pośrednictwem usług kompilacji i wydania — w dowolnym języku i na dowolnej platformie. Nowe funkcje, których wprowadzenie ogłosiliśmy niedawno, to między innymi zarządzanie pakietami, oparte na sieci Web zarządzanie wydaniami i wyszukiwanie kodu. Uruchomiliśmy również nową witrynę Visual Studio Marketplace, w której można wyszukiwać rozszerzenia bezpłatne i płatne oraz kupować subskrypcje programu Visual Studio przy użyciu konta platformy Azure. Wystarczy połączyć zintegrowanie środowisko deweloperskie (Visual Studio, Eclipse, IntelliJ itd.) lub edytor kodu z usługą Team Services, a członkowie Twojego zespołu będą mogli pracować razem i tworzyć fantastyczne rozwiązania. Zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i bezpłatnie rozpocznij pracę.

Azure Security Center w publicznej wersji zapoznawczej

Usługa Azure Security Center pomaga zapobiegać zagrożeniom, wykrywać je i odpowiadać na nie dzięki lepszej widoczności i kontroli nad zabezpieczeniami wdrożeń. Dzięki opartym na analizie operacjom wykrywania i uczenia maszynowego Centrum zabezpieczeń ułatwia wykrywanie zaawansowanych zagrożeń przez porównywanie informacji dotyczących globalnego obrazu zagrożeń z aktywnością związaną z wdrożeniami platformy Azure.

Publiczna wersja zapoznawcza funkcji Wykrywanie zagrożeń w usłudze Azure SQL Database

Usługa Wykrywanie zagrożeń bazy danych Azure SQL Database umożliwia ujawnianie nietypowych działań w bazie danych, które mogą stanowić zagrożenia bezpieczeństwa. Dzięki usłudze Wykrywanie zagrożeń można prewencyjnie monitorować i szybko reagować na alerty dotyczące niezwykłych lub potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń w bazie danych. Ułatwia ona również ustalenie, czy są one spowodowane próbą uzyskania dostępu, włamania lub wykorzystania luki w bazie danych. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj ten wpis w blogu.

Historia sukcesu klienta dzięki platformie Azure: TechTrend, Inc.

Dzięki platformie Azure zapewniającej bezpieczeństwo, niezawodność i skalowalność, a w konsekwencji wysoki stopień satysfakcji klienta, rozwiązanie do realizacji zamówień firmy TechTrend zostało udoskonalone i oferuje klientom wyjątkowe, kompleksowe środowisko realizacji zamówień. Usługi i funkcje platformy Azure pomogły pracownikom firmy TechTrend stworzyć system zarządzania zamówieniami (OMS, Order Management System) następnej generacji, który oferuje opcje automatyzacji oraz śledzenie całego cyklu współpracy z klientem. Firma TechTrend — jeden z 25 głównych małych odsprzedawców dostarczających wartości dodane z certyfikatem 8(a) — stworzyła rewolucyjny system zamawiania, oferujący całościowy wgląd w dane klientów podczas procesu realizacji zamówienia. Aby dowiedzieć się więcej i już dzisiaj zarejestrować swoje bezpłatne konto OMS, odwiedź witrynę TechTrend w sieci Web lub wyślij wiadomość e-mail.

Chcesz się podzielić historią swojego sukcesu z czytelnikami Biuletynu platformy Azure? Prześlij swoją historię, a być może ją opublikujemy.

Witryna Azure Portal ma teraz większą wydajność i udoskonalenia w zakresie produktywności

Wiele udoskonaleń witryny Azure Portal ułatwia i jeszcze bardziej przyspiesza operacje odnajdywania i tworzenia zasobów platformy Azure oraz zarządzania nimi. Aby spersonalizować środowisko pracy, można dodawać, przenosić, usuwać, duplikować i konfigurować kafelki oraz zmieniać ich rozmiar na pulpicie nawigacyjnym i w blokach zasobów. Wszystkie usługi platformy Azure są teraz wymienione w portalu, a dzięki udoskonalonej funkcji wyszukiwania można łatwo znaleźć potrzebne zasoby. Udoskonalone środowisko zintegrowanej pomocy technicznej sprawia, że portal staje się prawdziwie ujednoliconym centrum dla wszystkich usług platformy Azure. Teraz jest to portal główny i nie jest już oznaczony jako „wersja zapoznawcza”. Portal zarządzania Azure będzie nadal dostępny dla użytkowników jako klasyczny portal Azure. Będzie można również korzystać z linków bezpośrednich ułatwiających przechodzenie między portalem klasycznym i portalem. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj blog dotyczący platformy Azure.

Elastyczne opcje pomocy technicznej platformy Azure

Znalezienie właściwych zasobów pomocy technicznej może pomóc zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć produktywność pracy. Platforma Azure oferuje elastyczne opcje pomocy technicznej dla wszystkich — od pojedynczych deweloperów do wielonarodowych przedsiębiorstw. Dzięki tym opcjom można maksymalnie wykorzystywać subskrypcje platformy Azure. Oferują one pomoc techniczną w zakresie usuwania awarii, a także wiedzę, zasoby i najlepsze rozwiązania związane z platformą Azure. Odwiedź stronę planów pomocy technicznej platformy Azure w sieci Web, aby dowiedzieć się więcej i wybrać właściwy plan.

Usługa Azure Content Delivery Network w warstwie Premium jest ogólnie dostępna

Usługa Azure Content Delivery Network w warstwie Premium to rozszerzenie istniejącej usługi, która oferuje nowy zestaw funkcji w warstwie Premium. Funkcja zaawansowanej analizy zawartości oferuje bardziej szczegółowy wgląd w aktywność usługi Content Delivery Network, natomiast funkcja aparatu reguł umożliwia sprawowanie bardzo ścisłej kontroli nad sposobem przetwarzania żądań. Użytkownicy chmury mogą zakupić wszystkie nowe funkcje po cenie bazowej i otrzymywać uproszczony rachunek (zamiast rachunku zawierającego wiele wierszy).

Funkcja Mobile Apps usługi Azure App Service jest ogólnie dostępna

Funkcja Mobile Apps w usłudze Azure App Service jest teraz w pełni obsługiwana w ramach umowy SLA zapewniającej dostępność przez 99,95% czasu. Migruj istniejące usługi Node.js i .NET Mobile Services do funkcji Mobile Apps lub kompiluj nowe aplikacje produkcyjne przy użyciu usługi App Service Mobile, w tym zestawu .NET SDK funkcji Mobile Apps. Nowy zestaw Node.js SDK funkcji Mobile Apps jest nadal dostępny w wersji zapoznawczej.

Usługa Azure Media Services oferuje teraz opcję dostarczania modułowej licencji Widevine

Dzięki pojedynczemu formatowi MP4 z wieloma szybkościami transmisji bitów i kodowanemu przy użyciu standardu H.264 można zastosować typowe szyfrowanie (CENC) z rozwiązaniem Widevine lub Microsoft PlayReady w celu objęcia ochroną zawartości w warstwie Premium. Konfiguruj prostą usługę licencji Widevine z płatnością za rzeczywiste użycie w usłudze Azure Media Services. Usługa Azure Media Player umożliwia odtwarzanie zawartości chronionej przy użyciu rozwiązania Widevine za pomocą rozszerzeń zaszyfrowanych multimediów (EME, Encrypted Media Extensions) w przeglądarce Chrome i na urządzeniach z systemem Android w formacie wideo HTML5. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj ten wpis w blogu.

Usługa Visual Studio Online nazywa się teraz Visual Studio Team Services

Rozszerzyliśmy możliwości naszych usług deweloperskich i nadaliśmy im nową nazwę: Visual Studio Team Services. Udostępniaj kod nieograniczonej liczbie repozytoriów prywatnych, śledź pracę z narzędziami i tablicami kanban na potrzeby elastycznego planowania oraz wysyłaj oprogramowanie za pośrednictwem usług kompilacji i wydania — w dowolnym języku i na dowolnej platformie. Nowe funkcje, których wprowadzenie ogłosiliśmy niedawno, to między innymi zarządzanie pakietami, oparte na sieci Web zarządzanie wydaniami i wyszukiwanie kodu. Uruchomiliśmy również nową witrynę Visual Studio Marketplace, w której można wyszukiwać rozszerzenia bezpłatne i płatne oraz kupować subskrypcje programu Visual Studio przy użyciu konta platformy Azure. Wystarczy połączyć zintegrowanie środowisko deweloperskie (Visual Studio, Eclipse, IntelliJ itd.) lub edytor kodu z usługą Team Services, a członkowie Twojego zespołu będą mogli pracować razem i tworzyć fantastyczne rozwiązania. Zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i bezpłatnie rozpocznij pracę.

Przejścia usługi Visual Studio Online

Rozpoczęliśmy wycofywanie planów Advanced i Professional usługi Visual Studio Online. Wszyscy klienci z planem Advanced zostali już przeniesieni i są teraz użytkownikami usługi Visual Studio Team Services (wcześniej Visual Studio Online Basic), w tym rozszerzenia Test Manager. Do lutego 2016 r. klienci korzystający z usługi Visual Studio Online Professional zostaną automatycznie przeniesieni do miesięcznych subskrypcji usługi Visual Studio Professional, które pozwalają również na dołączanie wielu kont usługi Visual Studio Team Services w tej samej cenie. Dowiedz się więcej na temat tego przejścia.

Wprowadzenie wstępnie skonfigurowanego rozwiązania obsługującego konserwację predykcyjną Pakietu IoT Microsoft Azure

Pakiet IoT Microsoft Azure ułatwia przechwytywanie i analizowanie niewykorzystanych danych urządzenia w celu poprawienia wyników osiąganych przez firmę. Dzięki wstępnie skonfigurowanym rozwiązaniom, w tym rozwiązaniom z możliwością zdalnego monitorowania i konserwacji predykcyjnej, można szybko i pewnie rozpocząć pracę z rozwiązaniem dostosowanym do Twoich potrzeb, a następnie skalować projekty Internetu rzeczy (IoT) w firmie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Pakiet IoT Azure ułatwia przewidywanie potrzeb dotyczących konserwacji oraz zapobiega nieplanowanym przestojom w pracy, odwiedź naszą witrynę Internetu rzeczy w sieci Web.

Maszyny wirtualne z serii DV2 teraz dostępne w większej liczbie regionów platformy Azure

W ciągu ostatnich kilku tygodni udostępniliśmy maszyny wirtualne z serii DV2 w kolejnych regionach platformy Azure: Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Europa Północna, Europa Zachodnia, Wschodnie stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Azja Południowo-Wschodnia, Japonia Wschodnia i Azja Wschodnia. Maszyny wirtualne z serii DV2 oferowane jako następca oryginalnej serii D udostępniają podobne konfiguracje pamięci i dysków twardych, ale ich procesory CPU mają większą moc. Oparte o ostatnią generację procesorów 2,4 GHz Intel Xeon E5-2673 v3 (Haswell) maszyny wirtualne DV2 oferują optymalną konfigurację umożliwiającą uruchamianie obciążeń, które wymagają zwiększonej mocy przetwarzania oraz szybkich operacji wejścia/wyjścia (I/O) na dysku lokalnym.

Usługa Azure DocumentDB teraz dostępna w dodatkowych regionach

Usługa Azure DocumentDB jest dostępna w następujących regionach: Południowo-środkowe stany USA, Środkowe stany USA, Japonia Wschodnia oraz Japonia Zachodnia, a klienci uruchamiający aplikacje w tych regionach mogą cieszyć się większą liczbą opcji i mniejszymi opóźnieniami. Usługa DocumentDB jest w pełni zarządzaną bazą danych dokumentów NoSQL, która umożliwia przechowywanie danych notacji JSON (JavaScript Object Notation) i tworzenie zapytań dotyczących tych danych, a także przyspieszanie procesu tworzenia aplikacji. Wiele firm używa funkcji DocumentDB do zarządzania różnorodnymi scenariuszami — od operacji dostosowywania na poziomie profilu użytkownika do projektów związanych z grami i IoT.

Lokalna macierz wirtualna StorSimple dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Macierz wirtualna StorSimple to wersja rozwiązania StorSimple w formie maszyny wirtualnej zainstalowanej w lokalizacji zdalnej lub oddziale firmy klienta. Jest to tanie, proste rozwiązanie przeznaczone do użycia w środowiskach zdalnych i oddziałach firmy klienta, które równocześnie oferuje podstawowe funkcje hybrydowego magazynu w chmurze StorSimple, w tym bezproblemową integrację z chmurą przy użyciu opcji zautomatyzowanej obsługi warstw na potrzeby zarządzania wzrostem ilości danych, uproszczoną ochronę danych dzięki migawkom opartym na chmurze oraz odzyskiwanie danych z chmury niezależne od lokalizacji. Macierz wirtualną StorSimple można pobrać z usługi StorSimple Manager w witrynie Azure Portal i zainstalować na maszynie wirtualnej skonfigurowanej w funkcji hypervisor Hyper-V lub VMware.

Aktualizacja Update 2 dla urządzeń z serii StorSimple 8000 ogólnie dostępna

Aktualizacja Update 2 dla urządzeń z serii StorSimple 8000 to aktualizacja samego oprogramowania dostępna za pośrednictwem usługi Microsoft Update i na jednostkach wysyłkowych. Aktualizacja będzie etapowo wdrażana w różnych lokalizacjach geograficznych. Oferuje ona wiele nowych funkcji rozwiązania hybrydowego magazynu w chmurze StorSimple oraz przyrostowe ulepszenia oprogramowania. Aktualizacja 2 oferuje dwa kluczowe udoskonalenia pozwalające na rozszerzenie przypadków użycia i obciążeń obsługiwanych przez rozwiązanie StorSimple: woluminy lokalne i chmurowe urządzenie StorSimple 8020 (oparte na usłudze Azure Premium Storage). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź blog dotyczący serwerów i chmury.

Większe możliwości

Ominęła Cię konferencja Microsoft Convergence EMEA 2015?

Even if you didn’t attend Microsoft Convergence EMEA 2015, you can still gain insights from thought-leading business experts and hear from industry leaders who are driving change. Discover solutions and business applications that help give your company an edge. You’ll be inspired, confident, and positioned to drive your organization to even greater success through the now on-demand videos (available through a registered account). Be sure to watch the keynote, Achieving business transformation through the power of the cloud, that includes participation by Scott Guthrie, Executive Vice President, Cloud and Enterprise. Also read the Azure Blog for a summary of day two by Takeshi Numoto, Corporate Vice President, Cloud and Enterprise.

Poznawanie aplikacji Field Engineer typu open source z funkcją Mobile Apps w usłudze Azure App Service

Oglądając serię Azure Friday prezentowaną przez Scotta Hanselmana, dowiesz się, jak korzystać z przykładowej aplikacji Field Engineer typu open source. Obejrzyj teraz.

Ominęły Cię wszystkie trzy seminaria internetowe z serii Dev-Test Starts with IT (Tworzenie i testowanie należy zacząć od infrastruktury informatycznej)?

W tej dostępnej na żądanie serii posłuchaj ekspertów prezentujących możliwości platformy Azure i dowiedz się, jak zacząć od tworzenia i testowania infrastruktury informatycznej. Dowiedz się, jak skonfigurować infrastrukturę tworzenia i testowania aplikacji, przygotować infrastrukturę serwerową w ramach platformy Azure, skonfigurować wirtualną sieć prywatną (VPN) między lokacjami i przenieść maszyny wirtualne z centrum danych na platformę Azure. Zobacz, jak samodzielnie inicjować obsługę środowisk usługi Azure DevTest Labs na potrzeby testowania, ustawiać zasady, udostępniać szablony z możliwością ponownego użycia oraz integrować laboratoria DevTest Lab z potokiem infrastruktury DevOps. Zarejestruj się, aby wziąć udział w dowolnym spośród tych dostępnych na żądanie seminariów internetowych.

Monitorowanie usług Azure API Management przy użyciu usługi Azure Event Hubs

Możesz teraz użyć usługi Azure Event Hubs do łączenia usługi Azure API Management z centrum zdarzeń, a następnie zarejestrować wybrane zdarzenia za pomocą zasad rejestrowania w centrum zdarzeń. Aby uzyskać więcej informacji i instrukcji, zapoznaj się z następującymi zasobami: jak rejestrować zdarzenia w usłudze Azure Event Hubs w usłudze API Management; monitorowanie interfejsów API przy użyciu usług Azure API Management, Event Hubs i Runscope; jednostka rejestratora interfejsu API REST usługi API Management na potrzeby zarządzania rejestratorami oraz zaawansowane zasady usługi API Management. Zasoby te zawierają dalsze informacje na temat zasad rejestrowania w centrum zdarzeń. Pamiętaj również o obejrzeniu filmu z instrukcjami.

Podstawy analizy danych i uczenia maszynowego

Mając na uwadze szybko rosnące zapotrzebowanie na usługi analityków danych, obejrzyj ten kurs, aby zapoznać się z podstawowymi informacjami na ten temat. Nasi doświadczeni instruktorzy z uczelni MIT i eksperci branżowi dzielą się niezbędnymi szczegółowymi informacjami i przedstawiają pojęcia, które musisz znać. Dowiesz się również, jak stworzyć rozwiązanie do analizowania danych w chmurze przy użyciu usługi Azure Machine Learning oraz języków R i Python.

Bezpłatna książka elektroniczna Microsoft Azure Essentials: Fundamentals of Azure (Główne informacje o platformie Microsoft Azure: Podstawy platformy Azure)

Ta bezpłatna książka elektroniczna Microsoft Press zawiera opis szerokiej gamy możliwości platformy Azure. Autorzy (specjaliści z tytułem Microsoft MVP w zakresie platformy Azure) przedstawiają zawartość koncepcyjną oraz instruktażową w zakresie siedmiu kluczowych obszarów, a także szczegółowe informacje na temat narzędzi do zarządzania oraz przypadków biznesowych. Poznaj podstawy platformy Azure i pobierz książkę elektroniczną.

Uwalnianie potencjału funkcji analizy dzienników

W trakcie tego seminarium internetowego dowiesz się, jak za pomocą pakietu Microsoft Operations Management Suite opracowywać analizy operacji IT wskazujące czynności do wykonania przez skorelowanie danych maszyn z różnych źródeł. Dowiedz się, jak wyprzedzić zagrożenia bezpieczeństwa dzięki zaawansowanym możliwościom badania i przeszukiwania dzienników, oraz odkryj, jak skrócić czas rozwiązywania problemu dzięki gotowym do użycia rozwiązaniom i własnym, niestandardowym pulpitom nawigacyjnym. Zarejestruj się, aby wziąć udział w tym dostępnym na żądanie seminarium internetowym.

Cloud Cover: Azure Mobile Engagement

Z tego odcinka dowiesz się, jak usługa Azure Mobile Engagement pomaga Ci gromadzić analityczne dane dotyczące zachowania użytkowników, dokonywać pomiarów tych danych, a następnie reagować w odpowiedni sposób za pośrednictwem kampanii marketingowych i powiadomień wypychanych.

Może również zainteresować Cię ten odcinek dotyczący zestawów skali maszyn wirtualnych.

Główne zagadnienia dotyczące odzyskiwania danych po awarii i chmury

Oparte na chmurze odzyskiwanie po awarii umożliwia szybsze wdrażanie, redukowanie kosztów kapitałowych i operacyjnych, testowanie bez zakłóceń oraz ochronę większej liczby aplikacji. W trakcie tego dostępnego na żądanie seminarium internetowego dowiesz się, jakie pytania warto zadać, wybierając dostawcę chmury na potrzeby odzyskiwania po awarii, jakie są korzyści z używania chmury do odzyskiwania po awarii oraz jakie nowe oferty udostępnia pakiet Microsoft Operations Management Suite podczas wdrażania odzyskiwania po awarii w chmurze, w tym usługę Azure Site Recovery i historie klientów. Zarejestruj się już dziś.

Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć na temat kompleksowej ochrony informacji

Chcesz chronić swoje dane, zachowywać zgodność i zyskać pewność, że Twoi pracownicy działają z maksymalną możliwą produktywnością? Ze względu na coraz większą podatność na ataki dział IT pomaga zapewnić ochronę danych firmowych, bez względu na to, gdzie są przechowywane lub komu udostępniane. Dowiedz się, jak pakiet Microsoft Enterprise Management Suite pomaga chronić dane przy użyciu opcji separacji danych na wielu poziomach, odkryj dostęp warunkowy i zasady dostępu oraz śledzenie dokumentów przy użyciu usługi Multi-Factor Authentication, a także dowiedz się więcej na temat wykrywania zagrożeń i zapobiegania im. Dołącz do nas, aby uzyskać kompleksowy wgląd w zabezpieczenia i zgodność informacji mobilnych.

Zarejestruj się, aby wziąć udział w seminarium internetowym dotyczącym uaktualniania programu SQL Server 2005

Rozszerzona pomoc techniczna dla programu SQL Server 2005 kończy się w kwietniu 2016 r. Dowiedz się więcej o uaktualnianiu technologii baz danych i przygotuj plan migracji. Nasze seminarium internetowe dotyczące uaktualniania programu SQL Server 2005 to idealny punkt startowy. Poznaj ryzyko związane z korzystaniem z przestarzałej technologii oraz liczne zalety migracji do programu SQL Server 2014 i usługi Azure SQL Database. Oprócz szczegółowych informacji na temat korzyści w zakresie wydajności wynikających z uaktualnienia, w trakcie tego seminarium internetowego zostaną omówione strategie i scenariusze migracji, praktyczne podejście do procesu uaktualniania realizowanego w trzech krokach oraz ważne narzędzia i zasoby umożliwiające rozpoczynanie pracy. Zarejestruj się już dziś.

Staw czoła pięciu najważniejszym wyzwaniom związanym z danymi dzięki programowi Microsoft SQL Server

Dane zapewniają przewagę konkurencyjną i umożliwiają korzystanie z nowych szans rynkowych. Jednak wraz ze wzrostem ilości danych pojawiają się poważne problemy. W trakcie tego seminarium internetowego dowiesz się, jak stawić czoła pięciu najważniejszym wyzwaniom związanym z danymi, przed którymi stają obecnie organizacje: wydajność danych i aplikacji, zabezpieczenia danych, wspomaganie decyzji, dane big data i chmura. Porozmawiaj bezpośrednio z ekspertami, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące możliwości programu SQL Server. Zarejestruj się już dziś.

Razem lepiej: Windows 10 + EMS

Nasze seminarium internetowe — teraz dostępne na żądanie — przedstawia procedurę uruchamiania systemu Windows 10 i pakietu Microsoft Enterprise Mobility Suite (EMS) tak, aby użytkownicy mogli działać produktywnie, a dane firmowe pozostały bezpieczne. Windows 10 to najlepszy w historii system Windows. Stanowi on podstawę ochrony przed nowoczesnymi zagrożeniami i umożliwia nieprzerwane zarządzanie, pozwalając równocześnie użytkownikom na bardziej produktywną pracę. Aby maksymalnie wykorzystać zabezpieczenia mobilne oraz strategię produktywności, zintegruj pakiet EMS z systemem Windows 10. Dzięki temu będzie można skuteczniej chronić użytkowników, urządzenia, aplikacje i dane. Obejrzyj teraz.

Tworzysz aplikacje lub zarządzasz infrastrukturą?

Specjaliści ds. IT, osoby zajmujące się infrastrukturą DevOps oraz deweloperzy OSS: wypróbujcie praktyczne laboratoria z instrukcjami, aby pracować z dwiema spośród najnowszych technologii w witrynie Azure Marketplace, a być może otrzymacie drona lub dostęp próbny do platformy Azure. Nawiązaliśmy partnerstwo z rozwiązaniami Chef, które obsługuje automatyzację infrastruktury, oraz Docker, czyli rozwiązaniem do zarządzania tworzeniem aplikacji, co pozwoliło nam zaoferować dwa praktyczne laboratoria ze szczegółowymi instrukcjami. Ukończ obydwa, aby otrzymać wybraną nagrodę: drona Crazyflie 2.0 lub bezpłatny dostęp próbny do platformy Azure. Zarejestruj się teraz.

Rozrywka

*Źródło: http://www.cloudtweaks.com/. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Firma Next Games używa usługi Azure DocumentDB w swojej czołowej grze

Next Games — szybko rozwijająca się firma z branży gier z siedzibą w Helsinkach (Finlandia) — wybrała usługę Azure DocumentDB jako swoją warstwę danych w momencie rozpoczęcia pracy nad grą Walking Dead przeznaczoną dla urządzeń przenośnych. 7 października 2015 r. firmy AMC i Next Games wydały grę The Walking Dead: No Man’s Land w wersji dla systemu iOS. Jest to oficjalna gra na urządzenia przenośne, która opiera się na osiągającym rekordową popularność serialu telewizyjnym. W ciągu tygodnia gra w zawrotnym tempie osiągnęła 1 miejsce na przygotowywanej przez firmę Apple liście najpopularniejszych bezpłatnych aplikacji. Aby zaspokoić ogromne wymagania związane ze skalą i działaniem tej z niecierpliwością oczekiwanej gry (ponad 1 milion pobrań i 31 milion minut rozgrywek tylko w ciągu pierwszego weekendu), zespól deweloperów firmy Next Games zdecydował się na wdrożenie usług zaplecza na platformie Azure.

Dowiedz się więcej

Przekształcenia handlu światowego dzięki chmurze firmy Microsoft

Firma eToro to pierwsza europejska firma, która zdecydowała się na zaadoptowanie usługi Azure ExpressRoute używanej do tworzenia bardzo szybkich prywatnych połączeń między centrami danych i chmurą. Otwartość architektury chmury Azure sprzyja rozwojowi środowisk skoncentrowanych na działaniach deweloperskich i skracaniu czasu wprowadzania ich na rynek. Dzięki elastycznej architekturze chmury hybrydowej firma eToro może przechowywać poufne dane finansowe lokalnie, uruchamiając aplikacje dla klientów w chmurze.

Dowiedz się więcej

Zwiększ swoje możliwości

Partnerzy

Proste i wydajne odzyskiwanie po awarii przy użyciu usługi Azure Site Recovery oraz rozwiązania NetApp Private Storage (NPS) dla platformy Azure

Używając chmury hybrydowej na potrzeby odzyskiwania po awarii, można obniżyć koszty i płacić za zasoby obliczeniowe w lokalizacjach zdalnych tylko wtedy, gdy są potrzebne. Zgodnie z ogłoszeniami podczas konferencji Microsoft Ignite klienci firm NetApp i Microsoft mogą zwiększyć możliwości odzyskiwania po awarii przy użyciu usługi Azure Site Recovery dzięki replikacji sieci SAN i rozwiązaniu NPS dla platformy Azure. Przywracanie maszyn wirtualnych i wznawianie ich działania można przeprowadzić w ciągu kilku minut przez przeniesienie danych i maszyn wirtualnych między serwerami funkcji Hyper-V w jednej witrynie oraz między wieloma dodatkowymi witrynami i rozwiązaniami, w tym w chmurze hybrydowej, przy użyciu rozwiązania NPS dla platformy Azure. Usługa Site Recovery i rozwiązanie NPS dla platformy Azure umożliwiają klientom zautomatyzowanie odzyskiwania po awarii przy użyciu programu System Center, usługi Site Recovery i rozwiązania NetApp, skrócenie czasu replikacji między witrynami przy użyciu usługi Site Recovery i replikacji za pomocą technologii NetApp SnapMirror oraz zmniejszenie użycia sieci i obniżenie kosztów magazynowania. Możesz obniżyć cele odzyskiwania i spełniać cele punktów odzyskiwania zgodnie z umową SLA.

Dowiedz się więcej | Obejrzyj klip wideo

Microsoft Azure Marketplace

Polecane: Udostępnianie zaawansowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa współpracujących z platformą Azure

Firma Barracuda znana jako pierwszy punkt kontaktowy klientów i partnerów w zakresie zabezpieczeń platformy Azure oferuje zaawansowane rozwiązania zabezpieczające, które stworzono z myślą o bezproblemowej współpracy z platformą Azure. Działanie zapory aplikacji sieci Web firmy Barracuda polega na sprawdzaniu ruchu w sieci Web oraz blokowaniu wstrzyknięć kodu SQL, działania skryptów między witrynami (XSS), ataków typu „rozproszona odmowa usługi” w aplikacji (DDoS) i innych ataków ukierunkowanych. Zapora ta oferuje również ochronę przed przeciekami danych, uwierzytelnianie i kontrolę dostępu. Firma Barracuda była pierwszym certyfikowanym dostawcą rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa platformy Microsoft Azure, a zapora aplikacji sieci Web tej firmy została wymieniona w prezentacji, którą przygotował prezes firmy Microsoft Satya Nadella (35 minuta pokazu), jako jedna z pierwszych zapór aplikacji sieci Web dostępna w usłudze Azure Security Center. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę http://www.barracuda.com/azure.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: Technologia zapory oferuje całościową ochronę zawartości i sieci

Technologia zapory maszyn wirtualnych FortiGate firmy Fortinet zapewnia ochronę zawartości i sieci dzięki połączeniu inspekcji stanowej z kompleksowym pakietem zaawansowanych funkcji zabezpieczeń. Obejmują one kontrolę aplikacji, rozwiązania antywirusowe, IPS, filtrowanie sieci Web oraz sieć VPN. Współdziałając z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak baza danych zagrożeń ekstremalnych, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i oparte na przepływie operacje inspekcji, funkcje te pomagają identyfikować najnowsze złożone zagrożenia bezpieczeństwa oraz eliminować związane z nimi ryzyko.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witamy.

Najlepsze życzenia od wszystkich pracowników firmy Microsoft. Okres świąteczny to czas tętniący życiem, również jeśli chodzi o imprezy biznesowe. Czy wiesz, że aktualnie planujemy ponad 150 imprez dla klientów na całym świecie? Aby sprawdzić, co dzieje się w Twojej okolicy, odwiedź stronę imprez związanych z platformą Azure. W trakcie imprez możesz nawiązać osobisty lub wirtualny kontakt z ekspertami ds. produktu, a my możemy skorzystać z ważnej dla nas szansy upewnienia się, że w jakiś sposób platforma Azure ułatwia Ci życie. Mamy nadzieję, że do nas dołączysz.

Miwa