Biuletyn systemu Azure

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Subskrybuj

Dostęp do informacji

Ta chmura ułatwia Olimpiadzie Specjalnej na nowo zdefiniować zwycięstwo

System zarządzania igrzyskami olimpijskimi hostowany na platformie Azure to bazowy element funkcjonowania Olimpiady Specjalnej. Skaluje się, aby ułatwić natychmiastowe dostarczanie danych dotyczących wyników i kondycji dla 4,8 mln sportowców na całym świecie. Dowiedz się więcej.

Azure Data Factory jest teraz ogólnie dostępna

Azure Data Factory to usługa integracji danych oparta na chmurze, która automatyzuje operacje przenoszenia i transformacji danych. Możesz szybko tworzyć, wdrażać, planować i monitorować potoki przepływu danych za pomocą nowych narzędzi i funkcji, w tym wtyczki programu Visual Studio umożliwiającej tworzenie potoków, zintegrowanych usług Uczenie maszynowe Azure i Azure Batch, udoskonalonej integracji usługi Azure HDInsight z usługą Apache HCatalog i zarządzania klastrem na żądanie, nowych łączników danych dla magazynów lokalnych i w chmurze oraz funkcji przenoszenia danych wdrożonych globalnie jako usługi.

Funkcja Zabezpieczenia na poziomie wierszy w bazie danych Azure SQL Database jest ogólnie dostępna

Zabezpieczenia na poziomie wierszy w usłudze Azure SQL Database to programowalna funkcja zabezpieczeń, którą klienci mogą zaimplementować w bazach danych, aby udostępnić szczegółową kontrolę dostępu do wierszy w tabeli. Ułatwia to klientom określenie, którzy użytkownicy mają mieć dostęp do których danych. Zwiększa także elastyczność i ochronę danych w sytuacji, gdy wielu użytkowników lub wiele aplikacji potrzebuje dostępu do różnych rekordów w tych samych tabelach bazy danych. Funkcja Zabezpieczenia na poziomie wierszy może ułatwić organizacjom dostosowanie się do organizacyjnych bądź branżowych zasad zgodności. Zarządzanie zabezpieczeniami na poziomie wierszy odbywa się na poziomie bazy danych i do jego konfigurowania oraz konserwacji można używać znanych narzędzi, takich jak SQL Server Management Studio lub SQL Server Data Tools.

Maszyny wirtualne serii G i GS dostępne w wielu nowych regionach

Seria G, teraz dostępna w regionie Europa Zachodnia, oferuje więcej pamięci i więcej miejsca na dyskach SSD niż inne maszyny wirtualne platformy Azure. Ponadto seria G zapewnia niezrównaną wydajność obliczeniową dzięki rodzinie procesorów Intel Xeon E5 v3, która idealnie sprawdza się w przypadku najbardziej wymagających aplikacji. Seria GS, wariant serii G, teraz obsługuje usługę Premium Storage w regionach Wschodnie stany USA 2, Zachodnie stany USA i Europa Zachodnia. Maszyny wirtualne serii GS umożliwiają korzystanie z aplikacji intensywnie wykorzystujących zasoby, udostępniając najszybsze procesory, najwięcej pamięci i najwyższą wydajność dysków magazynu (mierzoną w operacjach wejścia/wyjścia na sekundę — IOPS) w porównaniu do wszystkich innych serii.

Usługa Azure Premium Storage jest ogólnie dostępna w regionie Japonia Wschodnia

Azure Premium Storage to rozwiązanie magazynu oparte na dyskach SSD i zaprojektowane do obsługi obciążeń z wieloma operacjami we/wy. Usługa Premium Storage umożliwia dodanie do 32 TB pojemności magazynu trwałego na maszynę wirtualną z ponad 64 000 operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) na maszynę wirtualną, zachowując przy tym bardzo małe wartości opóźnienia operacji odczytu. Usługa Premium Storage jest oferowana z umową dotyczącą poziomu usług (SLA) z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% i jest już dostępna w regionie Japonia Wschodnia, a także w innych regionach, jak ogłaszaliśmy wcześniej.

Większe możliwości

AzureCon: Poznaj aktualne plany dotyczące przyszłości platformy Azure

Dodaj konferencję AzureCon do kalendarza — rozpoczyna się 29 września 2015 o godzinie 9:00 czasu pacyficznego (UTC-7). Najlepsi inżynierowie będą dyskutować o łatwych do wdrożenia technologiach i najświeższych innowacjach, a obecni klienci będą dzielić się najlepszymi praktykami i doświadczeniem w zakresie platformy Azure w kontekście skracania czasu wprowadzenia na rynek, wyróżniania się na tle konkurencji i zmniejszania kosztów. Nie przeocz wystąpień na żywo oraz sesji pytań i odpowiedzi z architektami i inżynierami, którzy tworzą najnowsze funkcje i możliwości. Ponad 50 łatwych do zrozumienia sesji technicznych ze szczegółowymi analizami pozwoli Ci szybciej przełączyć się na korzystanie z chmury. Dołącz do nas.

Platforma Apache Spark w usłudze Azure HDInsight

Scott Hanselman, znany z serii wideo Piątek z Azure, zapozna wszystkich z platformą Apache Spark — ujednoliconą platformą równoległego przetwarzania danych typu open source przeznaczoną do prowadzenia analiz na dużych zbiorach danych, która łączy ze sobą przetwarzanie wsadowe, przetwarzanie w czasie rzeczywistym, analizowanie strumieni, uczenie maszynowe i interaktywny kod SQL. Platforma Azure sprawia także, że platforma Spark pracuje jako rozwiązanie SaaS. Obejrzyj teraz.

Kurs edX w trybie online: Podstawy wydobywania danych i uczenia maszynowego

Poznaj podstawy wydobywania danych przekazywane przez ekspertów z uniwersytetu MIT i branży, korzystając z pomocy firmy Microsoft oraz platformy edX — wielkoskalowej, otwartej platformy kursów online (MOOC), aby rozwinąć Twoją karierę w dziedzinie wydobywania danych. Po ukończeniu tego kursu jego uczestnik będzie wiedzieć, w jaki sposób tworzyć analizy i analizy pochodne w oparciu o modele wydobywania danych i uczenia maszynowego. Poznasz najważniejsze pojęcia dotyczące uzyskiwania, przygotowywania, eksplorowania i wizualizowania danych, a także przykłady budowania rozwiązania wydobywania danych w chmurze za pomocą usługi Azure Machine Learning oraz języków R i Python. Zarejestruj się teraz na ten kurs online na platformie MOOC edX, który rozpoczyna się 24 września 2015.

Na żądanie: Używanie języka XML w programie SQL Server i w usłudze Azure SQL Database

Format XML, powszechnie używany format danych, jest często używany do zapisywania i przekazywania struktur danych używanych przez aplikacje. Ten bezpłatny kurs na żądanie objaśnia, w jaki sposób program SQL Server i usługa SQL Database udostępniają wbudowaną obsługę języka XML, aby ułatwić deweloperom aplikacji łączenie struktur danych relacyjnych i XML na poziomie bazy danych. Obejrzyj kurs .

Na żądanie: Tworzenie rozwiązań opartych na systemie Linux na platformie Azure

Jeśli udostępniasz infrastrukturę typu open source i szukasz chmury publicznej, która będzie pasować do Twojego środowiska, koniecznie obejrzyj to szkolenie na żądanie. Starszy propagator techniczny Rick Claus i czterech inżynierów Obliczeń Azure pokaże, w jaki sposób można łatwo i efektywnie stworzyć rozwiązanie oparte na systemie Linux na platformie Azure. (Na 20% maszyn wirtualnych na platformie Azure działa system Linux). Podczas tego kursu z wieloma pokazami odkryjesz opcje, których możesz użyć do tworzenia, wdrażania i zarządzania infrastrukturą systemów Linux na platformie Azure. Obejrzyj teraz.

Bezpłatna książka elektroniczna — Podstawy platformy Microsoft Azure Essentials: Funkcja Azure Web Apps dla deweloperów

Ta bezpłatna książka elektroniczna z wydawnictwa Microsoft Press zawiera podstawowe informacje dotyczące programowania aplikacji sieci Web hostowanych w ramach funkcji Azure Web Apps w usłudze Azure App Service. Web Apps to w pełni zarządzalna platforma, której możesz użyć do tworzenia krytycznych dla biznesu aplikacji sieci Web w taki sposób, aby były wysoko dostępne, bezpieczne i skalowalne na cały świat. Ta książka elektroniczna, napisana dla deweloperów z doświadczeniem w zakresie programu Visual Studio i platformy .NET Framework, przeprowadzi Cię przez zadania tworzenia, wdrażania i konfigurowania wspólne dla procesów tworzenia aplikacji w chmurze. Pobierz książkę elektroniczną.

Na żądanie: Opracowywanie rozwiązań na platformę Microsoft Azure

Obejrzyj ten kurs i uzyskaj pomoc podczas przygotowań do egzaminu 70-532. Naucz się, jak projektować rozwiązania pod kątem skalowania, a także przejdź praktyczne i przyspieszone szkolenie z zakresu umiejętności i zadań technicznych weryfikowanych przez egzamin. Przejdź od implementacji do wiedzy w miarę przygotowywania się do egzaminu i poznawania procesu tworzenia projektów na skalę przedsiębiorstwa.

Cloud Cover: Funkcja API Apps w usłudze Azure App Service

W tym odcinku dowiesz się, co to jest usługa Azure App Service i jak połączyć uzupełniające się elementy w pojedynczą, jednolitą platformę. Następnie dowiesz się, w jaki sposób funkcja API Apps udostępnia rozszerzone metadane interfejsom API (napisanym w dowolnym języku), aby umożliwić ich łatwe używanie i dystrybucję.

Możesz także obejrzeć odcinek z serii Cloud Cover dotyczący interfejsów API projektu Oxford i obejmujący dyskusję na temat uczenia maszynowego, witryn How-Old.net i Twins or Not oraz pokaz dotyczący organizowania zdjęć.

Na żądanie: Podstawowe umiejętności z zakresu usługi Azure RemoteApp

Profesjonaliści branży IT: jeśli jesteście zainteresowani zarządzaniem zdalnymi aplikacjami, technologiami mobilnymi w firmie i systemem Windows 10, koniecznie obejrzyjcie to wideo prezentujące usługę Azure RemoteApp. Zdobądź podstawowe umiejętności z zakresu zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie i dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i zdolności #EMMpower w ujednoliconym środowisku . Obejrzyj teraz.

Zarejestruj się na to bezpłatne seminarium internetowe dotyczące pakietu EMS

Technologie mobilne w przedsiębiorstwie to aktualnie gorący temat wśród większości profesjonalistów z branży IT. Z tego seminarium internetowego, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 roku, dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować usługę Azure RemoteApp tak, aby udostępniała użytkownikom dostęp do aplikacji. Zobaczysz, w jaki sposób można zaimplementować rozwiązania pakietu Microsoft Enterprise Mobility Suite (EMS) w organizacji. Obejrzysz także prezentację na żywo dotyczącą konfigurowania usługi Azure RemoteApp pod kątem udostępniania pracownikom systemu Windows i aplikacji biznesowych na różnych urządzeniach. Każde 30-minutowe seminarium internetowe obejmuje ogólne omówienie, pokaz oraz sesję pytań i odpowiedzi na żywo. Zarejestruj się teraz na to seminarium internetowe lub obejrzyj dowolne z innych seminariów internetowych na żądanie.

Rozrywka

*Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Firma telekomunikacyjna stosuje chmurę dla nowej usługi, co zwiększa przywiązanie klientów na zatłoczonym rynku

Firma telekomunikacyjna AXTEL widzi usługi w chmurze jako sposób na lepszą obsługę swoich klientów i wyróżnienie się na rynku, na którym konkurencyjność stale wzrasta. Gdy firma AXTEL chciała utworzyć szybko i ekonomicznie usługę kopii zapasowej i odzyskiwania po awarii w usłudze Lifesaver, sięgnęła po usługi „white label” firm Microsoft i Seagate. Firma szacuje, że oszczędziła połowę kosztów i 80% czasu, które byłyby koniecznie do opracowania i stworzenia własnego rozwiązania.
Dowiedz się więcej

Firma programistyczna rośnie globalnie i rozszerza obsługę na wiele platform za pomocą platformy Azure

Aby podołać planom globalnego wzrostu, firma Next Up chciała przenieść rozwiązanie do automatyzacji sprzedaży w branży motoryzacyjnej do chmury. Wybrała platformę Azure z powodu jej bogatej oferty usług, funkcji skalowania automatycznego i obsługi dużej liczby platform. Ułatwiła ona firmie rozszerzenie globalnego zasięgu i funkcjonalności produktu. Za pomocą programu Visual Studio i środowiska Xamarin dla program Visual Studio jej deweloperzy stworzyli natywne wersje aplikacji mobilnej The Next Up dla systemów iOS i Android z jednego kodu bazowego w języku C#, znacznie skracając czas wprowadzenia na rynek.

Dowiedz się więcej

Zwiększ swoje możliwości

Odwiedź witrynę Marketplace

Partnerzy

Platforma Internetu rzeczy typu open source na platformie Azure od firm Canonical i DataArt

Firmy Canonical i DataArt utworzyły partnerski projekt w celu dostarczenie platformy DeviceHive — niezawodnej platformy dla Internetu rzeczy i przetwarzania dużych ilości danych typu open source. Jest ona teraz dostępna w portalu Azure Marketplace. Platforma DeviceHive integruje się z programami Snappy Ubuntu Core i Juju Charms firmy Canonical na potrzeby łączenia sprzętu przemysłowego z chmurą, strumieniowania i przetwarzania wsadowego analiz danych w czasie rzeczywistym, a w końcu ułatwiania prognozowania awarii urządzeń, dzięki czemu odpowiednią konserwację można przeprowadzić wcześniej. Możliwości usługi Azure Machine Learning, a także integracja z platformą Microsoft Dynamics, pozwalają na stworzenie pełnego rozwiązania do konserwacji prewencyjnej. Zapoznaj się z pokazem przedstawionym na konferencji Microsoft BUILD 2015 i dowiedz się więcej o przyszłych wydarzeniach dotyczących Internetu rzeczy na platformie Azure organizowanych przez firmy Canonical i DataArt.

Odwiedź stronę Marketplace

Azure Marketplace

Polecane: Firma CommVault udostępnia oprogramowanie do zarządzania danymi heterogenicznymi

Firma CommVault — partner roku 2014 firmy Microsoft dla platform serwerowych i finalista w 2015 roku w kategoriach Platforma danych i Nowoczesne centrum danych: hybrydowe — udostępnia oprogramowanie do zarządzania danymi heterogenicznymi stworzone i zoptymalizowane od podstaw dla pojedynczej platformy na potrzeby danych hybrydowych i zintegrowanych na platformie Azure. To rozwiązane obejmuje także zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych, wyszukiwanie, tworzenie i przywracanie kopii zapasowych, deduplikację, szyfrowanie i migrację z oprogramowania VMware do funkcji Hyper-V i/lub platformy Azure, w tym z dysków VMDK na dyski VHD. Wszystkie urządzenia, serwery, punkty końcowe i aplikacje wykorzystują te same technologie zaplecza w celu udostępnienia użytkownikom i administratorom prostego, niezwykle precyzyjnego dostępu do danych online, near-line (zarchiwizowanych) i offline (usuniętych). To rozwiązanie jest używane przez grupę produktów Microsoft Office, konsolę Xbox, usługę Xbox Live oraz platformę Azure i aparat Microsoft Global Foundation Services, zatem skalowanie i integracja z platformą Azure są kompletne.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: Program Citrix NetScaler usprawnia działanie aplikacji i udoskonala interfejs użytkownika

Wersja programu Citrix NetScaler VPX, dostępna aktualnie w portalu Azure Marketplace, w pełni obsługuje rozwiązanie XenApp na platformie Azure i stanowi kompletne oprogramowanie do kontrolowania dostarczania aplikacji sieci Web, dzięki któremu aplikacje pracują 5 razy lepiej i są zawsze dostępne, koszty posiadania aplikacji sieci Web zmniejszają się, a praca użytkownika staje się łatwiejsza. Program NetScaler VPX łączy równoważenie obciążenia z dużą szybkością z przełączaniem zawartości, kompresją protokołu HTTP, buforowaniem zawartości, przyspieszaniem protokołu SSL, widocznością przepływu aplikacji i wszechstronną zaporą aplikacji w zintegrowaną, łatwą do użycia platformę. Program NetScaler VPX udostępnia także użytkownikom bezpieczny dostęp zdalny do rozwiązania XenApp na platformie Azure na różnych urządzeniach, w tym laptopach, komputerach stacjonarnych, zubożonych klientach, tabletach i smartfonach. Przyszłe wersje programu NetScaler będą obsługiwać dodatkowe funkcje do użycia poza wdrożeniami rozwiązania XenApp na platformie Azure. Przeczytaj krótki opis rozwiązania programu NetScaler na platformie Azure i obejrzyj wideo z opinią klienta.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: Platforma Dell Statistica — zaawansowana platforma analiz

Platforma Dell Statistica to zaawansowana platforma analiz, która ułatwia organizacjom prognozowanie przyszłości, optymalizowanie procesów, obniżanie kosztów i zwiększanie przychodów. Platforma Dell Statistica upraszcza analizy danych Big Data, usprawnia implementację i wdrożenie oraz wyodrębnia z tekstu analizy pociągające za sobą akcje. Użytkownicy aplikacji biznesowych uzyskują łatwy dostęp do funkcji agregacji i przygotowania danych oraz analiz predykcyjnych i eksplorowania danych, prognozowania, analizy tekstu, interaktywnych wizualizacji i odnajdywania danych, a także monitorowania i wdrażania modelu.

Odwiedź stronę Marketplace

Przekaż nam swoją opinię na temat tego biuletynu, wypełniając krótką ankietę.