Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

【ウェブ セミナー】実践 Web App for Containers! - コンテナ開発の基礎からDevOps環境の構築まで -

本ウェブセミナーは L300向け (応用編) です。#BLS

ついに9月に GA となり、東西日本でも使用できる Web App for Containers。 これは Linux 上で Docker コンテナを動かす PaaS 環境を提供するものです。 本セミナーでは Visual Studio Code を使用し、 Dockerfile や Docker イメージの作り方、Web App for Containers へのデプロイの方法などをご紹介します。 さらに、実際にサービスで使用されている構成を元に、 GitHub、Docker Hub、Jenkins を使用し、コードを Push すると自動的にコンテナイメージをビルドしてリリースする、継続的デリバリーを実現する方法を解説します。

Gdzie: Japonia

Czas: Tue, 14 Nov 2017 02:00:00 GMT

Tue, 14 Nov 2017 02:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure