Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

TFS for Java Projects- Collaborate cross platform with TFS

Register to attend this complimentary webinar on TFS for Java projects - collaborate cross platform with TFS.

Collaborate across platforms with Team Explorer Everywhere for ALM. How to Work with Team Explorer Everywhere and access TFS features from Eclipse IDE.

Gdzie: India, Indie

Czas: Wed, 24 Feb 2016 09:30:00 GMT

Wed, 24 Feb 2016 09:30:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej