Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

【ウェブセミナー】SQL Server 2016 概要

本セミナーでは、進化した SQL Server 2016 の全貌をご紹介します。

新しい SQL Server には OLTP 経由での高パフォーマンスのインメモリ テクノロジ、リアルタイム運用分析、モバイル デバイスのリッチな視覚化、新しい高度なセキュリティ テクノロジが提供され、ミッション クリティカルなアプリケーションおよびビッグ データ ソリューションを構築できます。また、共通のツール を使用して、オンプレミスとクラウドの両方でデータベースを展開および管理することができるため、既存のスキルで容易にクラウドを活用できます。

Gdzie: Japonia

Czas: Thu, 25 Feb 2016 05:00:00 GMT

Thu, 25 Feb 2016 05:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure

Dowiedz się więcej