Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

마이크로소프트와 함께 클라우드 기반 SaaS 서비스 준비하기

마이크로소프트와 함께 클라우드 기반 SaaS 서비스 준비하기

마이크로소프트에서는 솔루션 개발사들을 대상으로 클라우드 기반 SaaS 서비스비즈니스를 준비하기 위한 세션을 마련했습니다. 2004년Salesforce.com의 IPO가 마켓에 신선한 충격을 준 이후, 클라우드라는 키워드 만큼이나 SaaS에 대한 관심은 지속적으로 증가해왔고, 이제 한국시장에서도 눈에 띄게 적용예가 늘어나고 있습니다. 이미 2014년 가트너의 CIO 서베이에서 SaaS 도입률이 70%가 넘게 조사되고, 2016년부터 2020년까지 5년만에 2배로 증가하는 클라우드 예산($111B->$216B) 가운데 SaaS 분야의 클라우드 적용률이 가장 빠른 것으로 조사되고 있는 등, 많은솔루션 개발사에게 비즈니스 성장 모델로서 SaaS는 필수과제가 되었습니다. 이에 마이크로소프트에서는 SaaS 비즈니스 모델 수립을 위한 마이크로소프트의지원 프로그램과 툴에 대해 소개하고, SaaS 아키텍처 설계를 위한 기술적 고려사항에 대한 설명을 통해 SaaS 비즈니스 기획을 준비하는 시간을 마련하였습니다. 이 세션을통하여 SaaS 비즈니스의 토대를 빠르게 만드는 데 필요한 값진 정보들을 얻어가시기 바랍니다.

Gdzie: Seoul, Korea Południowa

Czas: Fri, 09 Jun 2017 04:30:00 GMT

Fri, 09 Jun 2017 04:30:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej