Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

【ウェブセミナー】Microsoft のビッグデータ戦略

本セッションでは、これらの取り組みや事例についてご紹介いたします。

爆発的に増加するデータをビジネスに活用することで競合他社に対して優位性の確立や新しい収益源を創造することが可能となります。業務アプリやウェブアプリから生成されるデータ、デバイスやセンサーから生成されるデータ、スマートフォンやタブレットから生成されるデータなど、様々なデータを安全かつ柔軟に収集、加工、分析、保存できる企業向けデータプラットフォームが必要となります。本セッションでは、マイクロソフトのビッグデータ戦略とデータプラットフォームのテクノロジを世界の最新事例を交えてご紹介いたします。

Gdzie: Japonia

Czas: Wed, 04 Nov 2015 05:00:00 GMT

Wed, 04 Nov 2015 05:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure

Dowiedz się więcej