Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

【ウェブセミナー】Microsoft Azure 概要 PaaS 編

クラウドの本当の価値は PaaS でこそ実感できるのをご存知ですか? このウェブセミナーでは Azure のさまざまな PaaS サービスを活用していただけるよう、主な PaaS サービスの概要をご説明します。

Microsoft Azure は 40 近くの便利なサービスをご提供しています。オンプレミス環境と変わらず使える仮想マシンで既存のアプリケーションを動かすのもクラウド活用として一般的ですが、それだけでは Azure の真の力を活用しているとは言えません。多種多様な機能を持つ Azure の PaaS を理解することで、さらに効率よくシステムを開発・展開・運用することが可能です。このウェブセミナーでは Azure のさまざまな PaaS サービスを活用していただけるよう、主なサービスの概要をご説明します。

Gdzie: tokyo, Japonia

Czas: Mon, 01 Jun 2015 05:00:00 GMT

Mon, 01 Jun 2015 05:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure

Dowiedz się więcej