Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

【ウェブセミナー】クラウド利活用で加速する研究環境~マイクロソフトのクラウド Microsoft Azure のご紹介

【ウェブセミナー】クラウド利活用で加速する研究環境~マイクロソフトのクラウド Microsoft Azure のご紹介

HPC やその他研究室のサーバー、ハイエンド PC で実施されている研究の多くの場面で、研究者の方々が実際の研究そのものではなく、ハードウエアや OS のメンテなどの作業に相当な時間と労力を割かざるを得ない状況やセキュリティ対策の負荷に悩まされる状況が発生しています。 本セミナーでは、クラウドの最適活用により、そういった IT オペレーション作業や管理、心理的負担から研究者の方々を解放し、本来の研究に時間を割いていただくための方法をご紹介します。

Gdzie: Japonia

Czas: Fri, 10 Mar 2017 05:00:00 GMT

Fri, 10 Mar 2017 05:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure

Dowiedz się więcej