Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

Leveraging Azure for Load Testing

Register to attend this complimentary webinar on leveraging Azure for load testing.

With our new Team Foundation Service based load test solution, you can now load test your apps without configuring any infrastructure. Just use Visual Studio Ultimate Edition to create a load test and point it at Team Foundation Service and say Go! And soon you have load test results for your application. This is going to be particularly valuable for people building Azure applications who want to verify the scalability of their apps before opening them to a broad user base.

Gdzie: Indie

Czas: Wed, 06 Apr 2016 09:30:00 GMT

Wed, 06 Apr 2016 09:30:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej