Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

Experience the easiest and fastest way to access all your applications, including legacy, on any device

Experience the easiest and fastest way to access all your applications, including legacy, on any device.

Discover who Awingu is, what the company does with a live demo, what the value prop’s are, how Awingu is different and what are the benefits of running Awingu in Azure.

Gdzie: spain, Hiszpania

Czas: Fri, 05 Feb 2016 09:00:00 GMT

Fri, 05 Feb 2016 09:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej