Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

【ウェブ セミナー】EC やキャンペーン サイトのパフォーマンスを向上!

Azure 高速サイト ソリューション ~ 最新高速ハイスケール サービスの採用と機能の最適配置でお客様向け Web サイトを高速化

お客様向け Web サイトのトラフィックやデータの増大は、仕組みを複雑にし、サービスのパフォーマンス低下を引き起こすことがあります。 本ウェブ セミナーではパフォーマンスのボトルネックとなりやすい RDB のパフォーマンス限界を、NoSQL Cosmos DB とAzure Search により大きく改善する方法を解説します。同時にApp Service と Azure Functions の組み込み手法についても触れ、包括的なサイト パフォーマンス向上方法について最新事例や汎用構成を用いて解説いたします。

Gdzie: Japonia

Czas: Thu, 24 Aug 2017 08:00:00 GMT

Thu, 24 Aug 2017 08:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure

Dowiedz się więcej