Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

ディープラーニング ハンズオンセミナー

画像・時系列・自然言語処理での DNN 構築を行う3日間のハンズオンです。ディープラーニングの数学、Chainer によるプログラミング、Azure 上の GPU での高速化もカバーします。

人工知能や機械学習に注目が集まる中、多くの企業がこの技術を正しく理解して導入できるかに不安を持っています。その理由は簡単です。AI によって何が実現できるのか、AI を使用したプロダクトを作るための方法論が不明瞭であるためではないでしょうか。本セミナーでは、今後の AI プロジェクトの推進を円滑に進められる実践的な内容を重視しています。AI の主要技術であるディープラーニングの数学から Chainer によるプログラミングの実装、Azure 上の GPU 搭載マシンでの高速化、画像・時系列・自然言語といったデータの取り扱い方も含めた実践的な実装を3日間のハンズオン形式でご紹介します。

Gdzie: 東京都 港区, Japonia

Czas: Mon, 11 Sep 2017 00:30:00 GMT

Mon, 11 Sep 2017 00:30:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej