Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

データを過去の分析から将来の予測に活かす- Cortana Analytics suite と Machine Learning の概要と基本的な使い方

本セッションでは、マイクロソフトが提供するデータ分析ソリューション パッケージである Cortana Analytics Suite の概要と、そこに含まれる機械学習のサービス Azure Machine Learning の概要/使用方法をデモも交えて紹介します。

自社システム内に蓄積されている情報を活用し、未来のビジネスに活かす機械学習に注目が集まってきています。 機械学習を学び・活用することは通常困難な面もありますが、Azure Machine Learning を活用することで、より早く・簡単に機械学習を活用できるようになります。 本セッションでは、マイクロソフトが提供するデータ分析ソリューション パッケージである Cortana Analytics Suite の概要と、そこに含まれる機械学習のサービス Azure Machine Learning の概要/使用方法をデモも交えて紹介します。 なお、本セッションは下記の方を対象にコンテンツを作成しています。 ・機械学習に興味がある方 ・Azure Machine Learning に興味があり、これから具体的な使用方法を知りたい方

Gdzie: Japonia

Czas: Thu, 28 Jan 2016 05:00:00 GMT

Thu, 28 Jan 2016 05:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure

Dowiedz się więcej