Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

Windows プログラミング編ASP.NET MVC

本セミナーでは、ASP.NET MVCフレームワークの基礎と簡単なアプリケーションの構築、そしてRazorビューエンジンを利用したViewのカスタマイズについて、ハンズオンを交えて解説いたします。

ASP.NET におけるWebアプリケーションの開発では従来からのWeb Form による開発も利用できますが、新しいMVC (Model – View – Controller )パターンによる開発フレームワークも提供されています。 ASP.NET MVC ではWeb Formとは異なるプロジェクト構造、異なるコントロールの利用法、そして新しいビューエンジンであるRazorなど、様々な新しい要素が取り入れられています。 本セミナーでは、ASP.NET MVCフレームワークの基礎と簡単なアプリケーションの構築、そしてRazorビューエンジンを利用したViewのカスタマイズについて、ハンズオンを交えて解説いたします。

Gdzie: 東京都 港区, Japonia

Czas: Tue, 26 Sep 2017 01:00:00 GMT

Tue, 26 Sep 2017 01:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej