Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

Azure Machine Learning – Solution Template から学ぶ機械学習システムの構築

クラウド上でどのように機械学習を活用できるのか、どのように実装することが出来るのかについて、その方法についてハンズオンを通して実践します。

Azure Machine Learning を有効に活用するためには、データの収集、保存、そして保存したデータをもとに予測を行うという工程になります。そのためにEvent Hubs, Stream Analytics 等を組み合わせて使用することになります。 これらのサービスを組み合わせて使用する際のサンプルとして、Solution Template が用意されています。 本セミナーでは、Solution Templateを元に実際の構築方法を学習します。

Gdzie: 東京都 港区, Japonia

Czas: Wed, 30 Aug 2017 04:30:00 GMT

Wed, 30 Aug 2017 04:30:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej