Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

【ウェブ セミナー】アプリケーション設計者向け: アプリの認証は Azure AD に任せてしまいましょう

本セミナーでは、WEB アプリケーション、ネイティブ アプリケーションをどのように Azure AD に対応させるか、その考え方、設計、そして具体的な方法について解説します。

多くの開発者の方が、今まさにアプリケーションサービスのクラウド化にむけて動き出していることでしょう。 クラウド化に向けた大きな課題の 1つは、アプリケーションの安全性です。安全性を担保するための第一歩が認証であることはいうまでもありません。 とはいえ、その認証部分をアプリ独自に実装することはコスト増大やセキュリティ リスクの増大につながります。本セミナーでは、WEB アプリケーション、ネイティブ アプリケーションをどのように Azure AD に対応させるか、その考え方、設計、そして具体的な方法について解説します。社内アプリケーションの担当者、ISV で企業向けにアプリケーションを設計、開発されている方はもちろん、コンシューマー向けのアプリケーションを企画、設計、開発させる方に向けたセミナーです。

Gdzie: Japonia

Czas: Mon, 05 Sep 2016 05:00:00 GMT

Mon, 05 Sep 2016 05:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure

Dowiedz się więcej