Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

【ウェブセミナー】初めての Azure

本ウェブ セミナーでは、「Microsoft Azure をこれから使ってみようと思っている」という開発者やインフラ エンジニアの方々を対象に、「クラウドへのスタート ダッシュ」を決めるための情報をわかりやすくお伝えします。

前半は、Azure が持つ豊富なサービス群の全体像と、アカウント作成および管理ポータルへのアクセス、課金額の把握といった基本的な操作の方法を紹介し、そして後半は、実際に「Web Apps」を利用した Web サイトの立ち上げや、「仮想マシン」「BLOB ストレージ」「仮想ネットワーク」を使って各種サーバーを構築する具体的な手順を解説します。

Gdzie: Japonia

Czas: Thu, 02 Jun 2016 05:00:00 GMT

Thu, 02 Jun 2016 05:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure

Dowiedz się więcej