Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

【ウェブ セミナー】 Azure Web App on Linux + MySQL で コンテナ対応した PHP アプリを作ろう!

本ウェブセミナーはL300向け(応用編)です。#DEV

Web App on Linux は、アプリスタックのホストに Docker コンテナーを使用するため皆さんが今Linux上で利用しているOSSベースのアプリもアプリスタックごとDockerコンテナ化することでそのまま Web App on Linuxで利用することができます。本ウェビナーでは簡単なMySQL + PHPアプリ を題材に、アプリをコンテナ化し Web App on Linuxにデプロイするまでの一連の流れを解説し、CIツールを使った継続的なデプロイ方法についてご紹介します。今回、AzureのフルマネージドMySQLサービスであるAzure DB for MySQLを利用して完全マネージドな環境でのアプリ実行を実現します。※webinar L100を先にご視聴いただくとより理解が深まります。

Gdzie: Japonia

Czas: Thu, 16 Nov 2017 02:00:00 GMT

Thu, 16 Nov 2017 02:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure