Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

Azure Resource Manager Template Overview

Azure Resource Manager Template Overview

In this session, we are going to go through overview and basics of ARM templates, how to author ARM templates, deploy and troubleshoot them. There will also be a demo for provisioning resource on Azure using ARM templates. While the demo happens, a majority of concepts and building blocks related to ARM template will be explained that are relevant for you and your organization. This is beginner’s sessions and in subsequent sessions, we will go through advance topics related to ARM templates. Register to attend this complimentary webinar.

Gdzie: Indie

Czas: Mon, 09 May 2016 09:30:00 GMT

Mon, 09 May 2016 09:30:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej