Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

【ウェブセミナー】 既存システムとの連携でより便利になるAzure PaaS サービス紹介セミナー

Azure PaaS サービスの活用シナリオをお伝えします。

オンプレミス環境の既存システムの災害対策やバックアップ用途としてMicrosoft Azureをご利用いただくことが増えています。仮想マシン、仮想ネットワークといったいわゆる IaaS (Infrastructure as a Service)と呼ばれるサービスをまずご利用いただくのが一般的ですが、PaaS (Platform as a Service)と呼ばれるサービスも活用して、さらに効率よくシステムを開発・展開・運用しようとする企業様も増えてきています。このウェブセミナーでは Azure のさまざまな PaaS サービスを活用していただくため、シナリオや事例を交えながらAzure PaaSの概要をご紹介します。

Gdzie: Tokyo, Japonia

Czas: Thu, 27 Aug 2015 05:00:00 GMT

Thu, 27 Aug 2015 05:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure

Dowiedz się więcej