Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

【ウェブ セミナー】AzureのPaaSサービスでクラウド ネイティブ アプリケーションを構築しよう (後編)

本セッションでは、人気の高いAzure App Service、Azure SQL Database、Azure Cosmos DB などを中心に、高可用性、災害復旧を考慮したアーキテクチャ設計のポイントをご紹介します。

マイクロソフトのパブリック クラウド プラットフォーム「Microsoft Azure」は、仮想マシン (VM)、ストレージ、ネットワークといった IaaS (インフラストラクチャ サービス) に加え、幅広いPaaS (プラットフォーム サービス) を提供しています。PaaS を活用することで、運用管理作業の簡素化や開発生産性の向上だけでなく、相対的にコスト効率の高い高可用性構成の実現も可能です。

Gdzie: Japonia

Czas: Tue, 12 Sep 2017 03:00:00 GMT

Tue, 12 Sep 2017 03:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure