Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

【ウェブ セミナー】AzureのPaaSサービスでクラウド ネイティブ アプリケーションを構築しよう

本ウェブセミナーはL300向け(応用編)です。 Azure App Service、Azure Functions、Azure Storage、Azure SQL Database、Azure Cosmos DBといった、人気の高いPaaSサービスの概要や最近のアップデートをご紹介します。

#CAP Microsoft Azureは、仮想マシン (VM)、ストレージ、ネットワークといった IaaS (インフラストラクチャ サービス) に加え、幅広いPaaS (プラットフォーム サービス) を提供しています。IaaSは、オンプレミスなど他の環境からAzureに移行する際には使いやすいものです。一方、PaaSには、開発生産性の向上、運用管理作業の簡素化など、単にIaaSを使うだけでは得られない多くの利点があります。本ウェブセミナーでは、Azure App Service、Azure Functions、Azure Storage、Azure SQL Database、Azure Cosmos DBといった、人気の高いPaaSサービスの概要や最近のアップデートをご紹介します。※ webinar L100を先にご視聴いただくとより理解が深まります。

Gdzie: Japonia

Czas: Fri, 06 Oct 2017 02:00:00 GMT

Fri, 06 Oct 2017 02:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure