Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

【ウェブ セミナー】 Azure 仮想マシンのバックアップ / DR入門

本ウェブセミナーは L100向け (基本編) です。

レベル 100…マイクロソフトの製品群やテクノロジ群の方向性を説明し、ビジネス判断のためにテーマを理解できることを目指したレベル Azure仮想マシンの基本的な考え方と、仮想マシンの運用管理に必要となるバックアップとDRについて分かり易くご紹介します。

Gdzie: Japonia

Czas: Fri, 16 Mar 2018 03:00:00 GMT

Fri, 16 Mar 2018 03:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej