Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

【ウェブ セミナー】Azure 仮想マシンにおける運用管理・高可用性設計のベストプラクティス

Azureには高可用性、高品質なサービスを実現するための様々な機能およびサービスが提供されています。

本セッションでは、重要な業務システムをAzureで実装するために必要となる、高可用性設計および運用管理実装のための実践的なノウハウと、各種機能・サービスの組み合わせに関するベストプラクティスをご紹介します。 【アジェンダ】 ・ Azure IaaSにおける運用管理の全体像 ・ Azure IaaSにおける高可用性 ・ Azure Backupによる仮想マシンのバックアップ ・ Azure Site Recoveryによる災害対策 ・ Operations Management Suiteを用いたサービスレベル・セキュリティの強化 ・ Azureにおける高可用性・運用管理のベストプラクティス ・ Q&A (15分)

Gdzie: Japonia

Czas: Wed, 27 Sep 2017 08:00:00 GMT

Wed, 27 Sep 2017 08:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure