Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

【ウェブ セミナー】AI / アナリティクスを支えるビッグデータ基盤 Azure Data Lake [概要編]

本ウェブセミナーのレベルは L100 です。 L100…マイクロソフトの製品群やテクノロジ群の方向性を説明し、ビジネス判断のためにテーマを理解できることを目指したレベル

AI 関連テクノロジーが急速に進化し、身近な業務の中に AI 活用の可能性が広がることによって、企業での取り組みが必要不可欠になってきています。データ活用を実現するためには、多様な形式かつ大量なデータが必要とされ、いかにこれらのデータを蓄積し、高速に処理し、活用につなげられるかが成功のカギです。このセッションでは、AI やアナリティクスのためのビッグデータ基盤である Azure Data Lake についてご紹介します。

Gdzie: Japonia

Czas: Thu, 15 Feb 2018 03:00:00 GMT

Thu, 15 Feb 2018 03:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure