Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

【ウェブ セミナー】だいたい45分クッキング~iOS/Android アプリケーションのビルド・テスト・配布環境をライブで構築~

本ウェブセミナーのレベルは L100です。

L100…マイクロソフトの製品群やテクノロジ群の方向性を説明し、ビジネス判断のためにテーマを理解できることを目指したレベル 本セミナーでは、Visual Studio Mobile Center を活用してiOS アプリケーションのビルド・テスト・配布を自動化する環境を45分を目途に構築する様子をライブでお届けします。

Gdzie: Japonia

Czas: Thu, 25 Jan 2018 03:00:00 GMT

Thu, 25 Jan 2018 03:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej