Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

ハンズオン_アプリケーション開発 - PaaS 応用編

ハンズオン_アプリケーション開発 - PaaS 応用編

Microsoft Azureで提供されるPaaS環境では、Webアプリケーションの稼働・運用監視だけではない様々なサービスが提供されています。アプリケーションの開発においては、提供されている様々なサービスを組み合わせて利用することで、アプリケーションの機能を容易に強化することが可能となります。 本セミナーでは、Azureで提供されているCosmos DB, Azure Searchの利用、Logic App, Function Appによるバックグラウンド処理、Service Busによる連携とデータ分析について、実習を通じて学習します。

Gdzie: 東京都 港区, Japonia

Czas: Fri, 08 Sep 2017 01:00:00 GMT

Fri, 08 Sep 2017 01:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej