Pomiń nawigację

Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

블록체인 3.0 시대를 구현하기 위한 Microsoft의 블록체인 서비스

핀테크의 혁명을 일으킨 '블록체인'의 보안 방식은 앞으로 주목해야 할 차세대 보안기술로 떠오르고 있습니다. 이번 웨비나에서는 블록체인의 기본적인 개념과 기술 소개 및 Microsoft의 블록체인 서비스 내용을 다룰 예정입니다.

핀테크의 혁명을 일으킨 '블록체인'의 보안 방식은 앞으로 주목해야 할 차세대 보안기술로 떠오르고 있습니다. 이번 웨비나에서는 블록체인의 기본적인 개념과 기술 소개 및 Microsoft의 블록체인 서비스 내용을 다룰 예정입니다. Microsoft에서 블록체인 서비스를 제공하는 사실을 알고 계셨나요? Microsoft 블록체인 서비스인 '코코 프레임워크(Coco Framework)'는 모든 블록체인 기반 서비스를 호스팅을 할 수 있는 플랫폼입니다. 코코 프레임워크는 블록체인이 가진 속도의 한계를 극복할 수 있는 솔루션으로, 기업의 데이터 처리 프로세스 비용을 획기적으로 감소시킵니다. [Agenda] 블록체인의 개념 및 기술 쉽게 이해하기 블록체인의 국내 트랜드 Microsoft의 코코 프레임워크(Coco Framework) 기술 소개 고객사례로 보는 Microsoft의 코코 프레임워크(Coco Framework)

Gdzie: Korea Południowa

Czas: Wed, 22 Nov 2017 05:00:00 GMT

Wed, 22 Nov 2017 05:00:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure