Pomiń nawigację

Przekształcanie środowiska VMware za pomocą platformy Azure

Więcej chmury, mniejsze koszty

Przenieś lokalne obciążenia oprogramowania VMware do platformy Azure, aby obniżyć całkowity kosz posiadania nawet o 84% w przypadku niektórych scenariuszy — możesz ograniczyć wydatki dzięki ekonomii skali, korzystać z elastycznych opcji obliczeniowych platformy Azure w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru zasobów i zoptymalizowania ich użycia, a także korzystać z takich ofert jak Azure Reserved VM Instances i korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, aby zaoszczędzić jeszcze więcej.

Modernizowanie obciążeń oprogramowania VMware na platformie Azure

Korzystaj z zupełnie nowych rozwiązań po zmigrowaniu aplikacji do platformy Azure. Możesz uruchamiać je w kontenerach, refaktoryzować je jako mikrousługi oraz przekształcać je w platformę jako usługę (PaaS, platform as a service) lub aplikacje niewymagające użycia serwera — masz nieograniczone możliwości. Ponadto możesz korzystać z innowacyjnych rozwiązań w aplikacjach lokalnych i rozszerzać modernizację aplikacji na środowiska lokalne przy użyciu usługi Azure Stack.

Migrowanie obciążeń oprogramowania VMware do platformy Azure

Odnajduj i oceniaj środowiska oprogramowania VMware przy użyciu usługi Azure Migrate, szybko przenoś obciążenia do platformy Azure za pomocą usługi Azure Site Recovery i zapewnij ciągłą optymalizację dzięki usłudze Azure Cost Management.

Integracja obciążeń oprogramowania VMware z usługami platformy Azure

Zwiększ możliwości obciążeń lokalnych przez zintegrowanie ich z usługami platformy Azure, takimi jak Azure Backup lub Azure Site Recovery. Korzystaj z analizy operacyjnej w obciążeniach dzięki usłudze Azure Log Analytics. Zarządzaj infrastrukturą platformy Azure jako usługą (IaaS, infrastructure as a service) z poziomu dobrze znanej konsoli platformy VMware vRealize.

Migrowanie stosu wirtualizacji oprogramowania VMware do platformy Azure

W przypadku obciążeń oprogramowania VMware, które początkowo powodują problemy podczas migracji, użyj funkcji wirtualizacji oprogramowania VMware na platformie Azure — rozwiązania bez systemu operacyjnego, które jest obecnie dostępne w ograniczonej wersji zapoznawczej. Dzięki temu można uruchomić pełny stos oprogramowania VMware na platformie Azure w tej samej lokalizacji, w której znajdują się inne usługi platformy Azure. Nie obniża to kosztów i nie zapewnia elastyczności natywnych usług w chmurze, jednak pozwala wykorzystać możliwości operacyjne oprogramowania VMware i zapewnia dodatkową elastyczność. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Microsoft, aby zgłosić chęć korzystania z tej wersji zapoznawczej.

Zasób szkoleniowy

Masz pytanie?

Opisz siebie i swoje wymagania — skontaktuje się z Tobą członek zespołu platformy Azure.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Powiązane produkty i usługi

Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury

Rozpocznij migrację, korzystając z bezpłatnego konta platformy Azure