Rozwiązania firmy Red Hat na platformie Azure

Już jest. Nadeszło od dawna oczekiwane partnerstwo. Uruchamiaj rozwiązania firmy Red Hat na platformie Microsoft Azure.

Dowiedz się więcej, biorąc udział w seminarium internetowym na żądanie

Zarejestruj teraz

Maksymalizacja inwestycji w produkty firmy Red Hat

Połącz korzyści obu technologii. Dodaj zaawansowane funkcje i skalę platformy Azure do aplikacji firmy Red Hat i używaj tej elastycznej, niezawodnej i otwartej platformy w chmurze do ich szybkiego wdrażania. Maksymalnie wykorzystaj inwestycje w produkty firmy Red Hat dzięki hybrydowemu modelowi wdrażania, który pozwala wybrać, czy aplikacje będą uruchamiane lokalnie, czy w chmurze.

Szybkie i łatwe aprowizowanie

Rozpocznij pracę w ciągu minut za pomocą obrazów systemu Red Hat Enterprise Linux dostępnych w portalu Azure Marketplace*. Minimalizacja odpadów i kosztów dzięki modelowi płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem przy naliczaniu godzinowym.

Dowiedz się więcej o cenniku

Dowiedz się więcej o infrastrukturze aktualizacji systemu RHEL

*Dostępne w wybranych regionach

Łatwe przenoszenie subskrypcji Red Hat na platformę Azure

Dzięki temu, że firma Microsoft jest częścią programu Red Hat Certified Cloud & Service Provider, uruchamianie rozwiązań Red Hat Enterprise Linux na platformie Azure jest bardzo łatwe. Za pomocą usługi Red Hat Cloud Access możesz przenieść istniejące subskrypcje na platformę Azure z następujących kwalifikujących się produktów: Red Hat Enterprise Linux, Red Hat JBoss Enterprise Application Server, Red Hat JBoss Enterprise Web Server, Red Hat Gluster Storage i Red Hat OpenShift.

Dowiedz się więcej o usłudze Red Hat Cloud Access

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie

Pomoc techniczna klasy korporacyjnej, do kwadratu

Nawiązujemy współpracę z firmą Red Hat, aby zapewnić zintegrowaną pomoc techniczną. Niezależnie od tego, czy Twoje rozwiązanie Red Hat działa lokalnie, czy na platformie Azure i od tego, z kim się skontaktujesz, uzyskasz tę samą pomoc techniczną. Dodatkowo spowoduje to podwojenie wiedzy i liczby lokalnych techników oraz zapewni bezproblemowy i skoordynowany proces eskalacji i rozwiązywania problemów. Ten unikatowy model pomocy technicznej nazywamy zintegrowaną, hybrydową pomocą techniczną.

Spodziewaj się kolejnych nowości...

Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych z systemem Red Hat Enterprise Linux na platformie Azure to dopiero początek. Prowadzimy już wytężone prace nad pewną liczbą innych inicjatyw. Na przykład niedługo będzie możliwe migrowanie istniejących maszyn wirtualnych Red Hat na platformę Azure. Zbliża się także udostępnienie obsługi platformy .NET, co umożliwi tworzenie i wdrażanie aplikacji platformy .NET w systemie Red Hat Enterprise Linux. Dodatkowo będzie można zarządzać maszynami wirtualnymi Azure wraz z lokalnie wdrożonymi aplikacjami Red Hat za pomocą usługi Red Hat Cloud Forms.

Często zadawane pytania