Rozwiązania firmy Red Hat na platformie Azure

Przyspieszanie innowacji i transformacji cyfrowej

Szybko wdróż bezpieczne, niezawodne i elastyczne środowisko chmury hybrydowej dzięki rozwiązaniom firmy Red na platformie Azure — odpowiedniej infrastrukturze open source w chmurze, której zaufało 90% firm z listy Fortune 500.

Obraz logo firmy Red Hat

“Centrum danych jest niejednorodne, a chmura jest hybrydowa. Dzięki połączonym siłom firmy Red Hat i lidera w dziedzinie pracy z obciążeniami w chmurze klasy korporacyjnej nasi klienci są dziś zwycięzcami, ponieważ jednoczymy się w pracy nad wspólnymi rozwiązaniami, które pomagają im radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez chmurę hybrydową. Aby wspierać klientów, razem oferujemy najbardziej kompleksową umowę pomocy technicznej dla naszych połączonych technologii.”

Paul Cormier, prezes ds. produktów i technologii, Red Hat

Zachowanie konkurencyjności dzięki możliwości szybkiej adaptacji

Działaj szybko, aby dostarczać nowe aplikacje i usługi w celu uzyskania maksymalnej wartości biznesowej i przewagi konkurencyjnej. Zgodnie z informacjami od firmy IDC w większości przypadków dokonanych transformacji cyfrowych skalowanie nie będzie możliwe z powodu braku architektury strategicznej.1 Dzięki rozwiązaniom firmy Red Hat na platformie Azure Twoja organizacja może przeć naprzód bez tego ograniczenia.

Obejrzyj teraz: Korzystanie z mocy rozwiązań open source w chmurze publicznej

Dostosowywanie wdrożenia w chmurze do własnych potrzeb

Uruchamiaj aplikacje tam, gdzie jest to teraz najsensowniejsze, i przenoś je, gdy będą potrzebne zmiany. Rozwiązania firmy Red Hat na platformie Azure dopasowują się do posiadanych zasobów i pozwalają unifikować sposób zarządzania środowiskami w chmurze, fizycznymi i wirtualnymi, publicznymi i prywatnymi. Pozwala to zbudować wspólną platformę klasy produkcyjnej do programowania aplikacji dla oprogramowania Microsoft .NET i systemu Linux.

Obejrzyj demonstrację: Wdrażanie systemu Red Hat Enterprise Linux na platformie Azure i zarządzanie nim

Uzyskiwanie bezproblemowej, zunifikowanej, globalnej pomocy technicznej

Gdy wdrożysz rozwiązania firmy Red Hat na platformie Azure, dzięki naszemu partnerstwu uzyskasz jedyną w branży skoordynowaną pomoc techniczną, która obejmuje kolokację pracowników pomocy technicznej pracujących w wielu językach w 18 regionach, płynny i skoordynowany proces rozwiązywania problemów i eskalacji oraz zintegrowany proces zarządzania biletami, który oszczędza czas, zmniejsza liczbę problemów i obniża stres.

Dostęp do ciągłych udoskonaleń zabezpieczeń i innowacji

Rozwiązania firmy Red Hat i platforma Azure cały czas stają się lepsze — a razem jeszcze zyskują. Nasz połączony zespół reagowania ds. zabezpieczeń aktywnie monitoruje narastające zagrożenia, a nasze połączone zespoły inżynierów nieustannie rozbudowują istniejące wdrożenia.

Optymalizowanie bieżących inwestycji w produkty firmy Red Hat dzięki platformie Azure

Zmaksymalizować wartość istniejących inwestycji w produkty firmy Red Hat, przechodząc do chmury, i zyskać wszystko, co ma do zaoferowania platforma Azure, w tym możliwość szybkiego i łatwego skalowania, płacenia wyłączenia za wykorzystane zasoby i oszczędzania na mocy obliczeniowej. Dodatkowo, aby przyspieszyć transformację cyfrową, można wykorzystać już nabyte umiejętności zespołu z zakresu języka Java, systemu Linux i inne.

łatwiejszemu administrowaniu złożonymi infrastrukturami hybrydowymi i ich zabezpieczaniu.

Menedżerowie ds. operacji IT mogą optymalizować koszty i budować skalowalne, adaptowalne środowiska, przygotowując swoje organizacje do sprawniejszej pracy w przyszłości. Przyspiesz wprowadzanie innowacji dzięki unikatowym możliwościom oferowanym przez chmurę hybrydową, w tym:

 • współdziałaniu i przenośności w ramach infrastruktury hybrydowej;
 • prostemu, ujednoliconemu zarządzaniu;
 • spójnemu programowaniu i wdrażaniu aplikacji między środowiskami;

Rozwiązania firmy Red Hat w obrębie składników platformy Azure

 • Microsoft Azure
 • Red Hat Enterprise Linux®
 • Red Hat JBoss® Enterprise Application Platform
 • Red Hat JBoss Web Server
 • Red Hat Gluster Storage
 • Red Hat Ceph Storage
 • Red Hat OpenStack® Platform
 • Red Hat OpenShift Container Platform
 • Red Hat CloudForms
 • Red Hat Enterprise Linux Atomic Host
 • Ansible by Red Hat

Przenoszenie subskrypcji rozwiązań firmy Red Het na platformę Azure

To łatwiejsze, niż myślisz. Możesz:

Aprowizuj maszynę wirtualną z systemem Red Hat Enterprise Linux na platformie Azure, używając obrazu z witryny Marketplace. Dowiedz się, jak to zrobić

Użyj rozwiązania Red Hat Cloud Access, aby przenieść swoje subskrypcje Red Hat na platformę Azure w zaledwie trzech krokach. Dowiedz się, jak to zrobić

Pytania?

Pomożemy Ci. Uzupełnij formularz kontaktowy, a członek zespołu platformy Azure zajmujący się rozwiązaniami firmy Red Hat skontaktuje się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

1IDC, „CIO Agenda 2015 Predictions” (Przewidywania planów na rok 2015 dla dyrektorów ds. systemów informatycznych), listopad 2015 r.