Uruchamianie rozwiązania Pivotal Cloud Foundry na platformie Azure

Przyspiesz swoją transformację cyfrową. Usprawnij cykle tworzenia aplikacji oraz kompiluj i obsługuj natywne dla chmury aplikacje klasy korporacyjnej w języku Java przy użyciu kompleksowej platformy ciągłego dostarczania.

Rozpocznij

Kompilowanie i wdrażanie aplikacji natywnych dla chmury

Natywna dla chmury i oparta na technologii open source platforma Pivotal Cloud Foundry (PCF) umożliwia szybkie i wielokrotne dostarczanie klientom nowych środowisk. Przy użyciu dowolnego języka lub środowiska uruchomieniowego i różnych usług zapasowych (takich jak MySQL, RabbitMQ i Redis) można w znacznym stopniu przenieść złożoność operacyjną na platformę.

Dowiedz się więcej o połączeniu platform Pivotal i Azure

Skrócony czas do osiągnięcia korzyści

Uruchomienie nowych funkcji zajmuje kilka minut, nie tygodni. Dzięki najwyższej jakości obsłudze platformy Spring — głównej architektury aplikacji w języku Java — możesz połączyć rozwiązanie PCF z platformami Spring, Spring Cloud i Spring Boot, aby skrócić czas potrzebny do osiągnięcia korzyści z aplikacji przedsiębiorstwa. Dodatkowo platforma PCF obsługuje środowiska Node.js, Ruby, PHP, Go, .NET i wiele innych.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Pivotal Cloud Foundry na platformie Azure?

  • Więcej regionów, większa elastyczność

    Wybierz odpowiednią lokalizację dla wdrożeń platformy PCF, aby zapewnić bliskość rozwiązania dla użytkowników. Platforma Azure dysponuje większą liczbą regionów niż pozostali dostawcy chmury publicznej oraz zapewnia większą elastyczność w zakresie niezależności danych i innych kwestii prawnych

  • Zróżnicowane usługi

    Broker usług platformy Azure udostępnia usługi Azure, takie jak Storage, Azure SQL Database, Service Bus, DocumentDB i Redis Cache, natywnie za pośrednictwem rozwiązania PCF, co umożliwia aplikacjom natywnym dla chmury skorzystanie z unikatowych możliwości platformy Azure.

  • Zintegrowana pomoc techniczna, bliska współpraca

    Twoja firma bezproblemowo uzyska pomoc techniczną dzięki zintegrowanym zespołom i przepływom pracy pomocy technicznej oraz wspólnym zespołom inżynierów firm Microsoft i Pivotal.

Więcej możliwości podejścia DevOps

Rozszerz swoje wdrożenie rozwiązania PCF dzięki natywnym usługom platformy Azure. Zapewnij deweloperom gotowe do użycia w warunkach produkcyjnych środowisko uruchomieniowe z kontenerem aplikacji oraz w pełni zautomatyzowane wdrożenia usług. Ponadto zespoły operacyjne mogą spać spokojniej, mając wgląd w wymuszane przez platformę zasady i zautomatyzowane zarządzanie cyklem życia oraz kontrolę nad nimi.

Często zadawane pytania