Pomiń nawigację

Uruchamianie rozwiązania Pivotal Cloud Foundry na platformie Azure

Przyspiesz swoją transformację cyfrową. Usprawnij cykle tworzenia aplikacji oraz kompiluj i obsługuj natywne dla chmury aplikacje klasy korporacyjnej w języku Java przy użyciu kompleksowej platformy ciągłego dostarczania.

Rozpocznij

Kompilowanie i wdrażanie aplikacji natywnych dla chmury

Natywna dla chmury i oparta na technologii open source platforma Pivotal Cloud Foundry (PCF) umożliwia szybkie i wielokrotne dostarczanie klientom nowych środowisk. Przy użyciu dowolnego języka lub środowiska uruchomieniowego i różnych usług zapasowych (takich jak MySQL, RabbitMQ i Redis) można w znacznym stopniu przenieść złożoność operacyjną na platformę.

Dowiedz się więcej o połączeniu platform Pivotal i Azure

Skrócony czas do osiągnięcia korzyści

Uruchomienie nowych funkcji zajmuje kilka minut, nie tygodni. Dzięki najwyższej jakości obsłudze platformy Spring — głównej architektury aplikacji w języku Java — możesz połączyć rozwiązanie PCF z platformami Spring, Spring Cloud i Spring Boot, aby skrócić czas potrzebny do osiągnięcia korzyści z aplikacji przedsiębiorstwa. Dodatkowo platforma PCF obsługuje środowiska Node.js, Ruby, PHP, Go, .NET i wiele innych.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Pivotal Cloud Foundry na platformie Azure?

 • Więcej regionów, większa elastyczność

  Wybierz odpowiednią lokalizację dla wdrożeń platformy PCF, aby zapewnić bliskość rozwiązania dla użytkowników. Platforma Azure dysponuje większą liczbą regionów niż pozostali dostawcy chmury publicznej oraz zapewnia większą elastyczność w zakresie niezależności danych i innych kwestii prawnych

 • Zróżnicowane usługi

  Broker usług platformy Azure udostępnia usługi Azure, takie jak Storage, Azure SQL Database, Service Bus, DocumentDB i Redis Cache, natywnie za pośrednictwem rozwiązania PCF, co umożliwia aplikacjom natywnym dla chmury skorzystanie z unikatowych możliwości platformy Azure.

 • Zintegrowana pomoc techniczna, bliska współpraca

  Twoja firma bezproblemowo uzyska pomoc techniczną dzięki zintegrowanym zespołom i przepływom pracy pomocy technicznej oraz wspólnym zespołom inżynierów firm Microsoft i Pivotal.

Więcej możliwości podejścia DevOps

Rozszerz swoje wdrożenie rozwiązania PCF dzięki natywnym usługom platformy Azure. Zapewnij deweloperom gotowe do użycia w warunkach produkcyjnych środowisko uruchomieniowe z kontenerem aplikacji oraz w pełni zautomatyzowane wdrożenia usług. Ponadto zespoły operacyjne mogą spać spokojniej, mając wgląd w wymuszane przez platformę zasady i zautomatyzowane zarządzanie cyklem życia oraz kontrolę nad nimi.

Często zadawane pytania

 • Rozwiązanie PCF może być wdrażane i obsługiwane przez klientów w dowolnym regionie świadczenia usługi Azure. Ponadto istnieje możliwość uruchomienia programu PCF Operations Manager na platformie Azure. Rozwiązanie PCF umożliwia klientom kompilowanie i uruchamianie mikrousług przy użyciu języka Java, środowiska Node.js i innych popularnych platform. Broker usług platformy Azure łączy aplikacje uruchomione na platformie PCF z natywnymi usługami platformy Azure, takimi jak Blob Storage, Redis Cache, DocumentDB, Service Bus i SQL Database.

 • Oceń rozwiązanie Pivotal Cloud Foundry pod kątem swojego przedsiębiorstwa, jeśli:

  • chcesz przekształcić swoją firmę dzięki aplikacjom natywnym dla chmury i nowym, cyfrowym produktom/usługom;
  • potrzebujesz platformy klasy korporacyjnej, służącej do projektowania i operacji, którą można uruchomić w środowisku hybrydowym lub złożonym z wielu chmur;
  • szukasz opartej na kontenerze platformy dla mikrousług, umożliwiającej ciągłe dostarczanie i skrócony czas wprowadzenia rozwiązań na rynek;
  • opracowujesz już koncepcje aplikacji 12-składnikowych i mikrousługi przy użyciu języka Java/platformy Spring;
  • chcesz uaktualnić monolityczne architektury oprogramowania pośredniczącego i używać zamiast nich wzorców natywnych dla chmury.
 • Firmy Microsoft i Pivotal mają wspólną strategię wejścia na rynek, która obejmuje zespoły ds. sprzedaży na całym świecie i zintegrowany przepływ pracy pomocy technicznej, dostępne za pośrednictwem portalu. Przedstawiciele zarówno firmy Pivotal, jak i firmy Microsoft, mają teraz dostęp do nowych materiałów w wykazie aplikacji niezależnych dostawców oprogramowania firmy Microsoft, które pomogą Ci rozpocząć pracę. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z zespołem partnerskim pod adresem pivotal@microsoft.com.