Pomiń nawigację

Uruchamianie oprogramowania Oracle na platformie Azure

Wnieś skalowalność, elastyczność, bezpieczeństwo i wydajność do obciążeń Oracle, jednocześnie zmniejszając koszty zarządzania infrastrukturą, dzięki wdrożeniu ich na platformie Azure. Platforma Azure obsługuje aplikacje Oracle Enterprise, takie jak rozwiązania JD Edwards EnterpriseOne, E-Business Suite, Database i WebLogic Server, działające w systemie Oracle Linux i innych obsługiwanych systemach operacyjnych.

Rozpocznij bezpłatnie

Powierz swoje istniejące pakiety robocze Oracle chmurze gotowej do użycia w przedsiębiorstwie

Korzystając ze swoich istniejących licencji, możesz uruchamiać oprogramowanie Oracle na platformie Azure i otrzymywać najlepszą w swojej klasie, kompleksową pomoc techniczną od firm Microsoft i Oracle. Możesz polegać na platformie w chmurze stworzonej dla przedsiębiorstw, która zapewni Twoim obciążeniom Oracle osiągnięcie skalowalności, elastyczności i zgodności wymaganych przez Twoją firmę. Uprość ciągłość działania dzięki obsłudze na platformie Azure rozwiązań odzyskiwania po awarii oprogramowania Oracle, w tym rozwiązań Data Guard i GoldenGate.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Oracle obsługiwanych na platformie Azure

Zapewniaj najwyższą wydajność i skalowalność

Przeprowadź uaktualnienie do nowoczesnej infrastruktury z hiperwątkowymi maszynami wirtualnymi oraz opartym na dyskach SSD magazynem Premium Storage o wysokiej wydajności. Platforma Azure pomaga zagwarantować skalowanie aplikacji Oracle odpowiednio do potrzeb biznesowych, zapewniając elastyczność rozmiaru i wydajności magazynu oraz zasobów obliczeniowych.

Dowiedz się więcej o maszynach wirtualnych platformy Azure

Zmniejsz koszty zarządzania infrastrukturą

Zapewniaj dostępność, bezpieczeństwo i wydajność, których wymagają obciążenia przedsiębiorstwa, za ułamek kosztów ponoszonych w przypadku uruchamiania lokalnego. Maszyny wirtualne platformy Azure z ograniczonym rdzeniem są zoptymalizowane pod kątem obciążeń Oracle w celu ułatwienia obniżenia kosztów licencjonowania oprogramowania Oracle. Zmniejsz koszty infrastruktury IT i centrum danych i płać tylko za to, czego używasz, dzięki infrastrukturze na żądanie. Zaoszczędź jeszcze więcej — do 82 procent w porównaniu z modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem — z góry rezerwując wystąpienia maszyn wirtualnych za pomocą usługi Azure Reserved VM Instances.

Dowiedz się więcej o maszynach wirtualnych z ograniczonym rdzeniem

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Reserved VM Instances

Zyskaj większą elastyczność operacyjną i biznesową

Uwolnij zasoby IT od konieczności ręcznej instalacji i konfiguracji, automatyzując procesy infrastruktury za pomocą funkcji automatyzacji platformy Azure. Pobieraj szczegółowe informacje biznesowe z danych aplikacji Oracle połączonych z danymi platformy Azure dzięki możliwościom analizy danych platformy Azure.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Automation

Dowiedz się więcej o analizie danych na platformie Azure

Rozpoczęcie wdrażania oprogramowania Oracle na maszynach wirtualnych platformy Azure

Rozpocznij pracę z oprogramowaniem Oracle na platformie Azure