Wypróbuj oprogramowanie Oracle na platformie Microsoft Azure

Wdrażaj aplikacje dla przedsiębiorstw oparte na oprogramowaniu Oracle na platformie Azure. Bez względu na to, czy aplikacje są uruchamiane w trybie tworzenia/testowania, czy też w środowisku produkcyjnym, oprogramowanie Oracle dla systemów Windows i Linux jest obsługiwane na platformie Azure.

Tworzenie aplikacji Java na platformie Azure

Teraz możesz połączyć środowisko Java z doskonałą platformą Azure. Środowisko projektowe Java jest obecnie dostępne na platformie handlowej obrazów platformy Azure.

Wypróbuj teraz

Lub kup teraz

Zobacz jak, w 3 prostych krokach

Co zapewnia firma Oracle

Firmy Microsoft i Oracle obecnie zapewniają najlepszą w swojej klasie, kompleksową pomoc techniczną klientom uruchamiającym oprogramowanie Oracle na platformie Azure. Użyj istniejących licencji do uruchamiania oprogramowania firmy Oracle w systemach Microsoft Windows lub Oracle Linux na platformie Azure i uzyskaj pełną pomoc techniczną od firmy Oracle.

Niezależnie od tego, czy jesteś administratorem oprogramowania Oracle, czy deweloperem języka Java, zyskujesz większą elastyczność i szersze możliwości wyboru podczas wdrażania swoich aplikacji, a gotowe zabezpieczenia są w pełni objęte pomocą techniczną firmy Oracle.

Twórz maszyny wirtualne z obrazów firmy Microsoft, partnerów i społeczności