Pomiń nawigację

Aplikacja MyDriving

Przykładowa aplikacja usługi Azure IoT i Usług mobilnych Azure

Co to jest przykładowa aplikacja IoT MyDriving?

Na konferencji Build 2016 przedstawiliśmy usługę i aplikację IoT, które są skalowalne, wydajne, wysoko dostępne i przeznaczone dla wielu platform. Aplikacja MyDriving używa szerokiego zakresu usług platformy Azure do przetwarzania i analizowania danych telemetrycznych dotyczących samochodu zarówno na potrzeby analiz w czasie rzeczywistym, jak i wykrywania długoterminowych wzorców i trendów. Wypróbuj aplikację w środowisku piaskownicy lub wdróż ją w ramach swojej własnej subskrypcji platformy Azure już teraz.

Urządzenia

Ta aplikacja używa dostępnych w sprzedaży urządzeń zgodnych z technologią OBD II do uzyskania danych diagnostycznych i informacji czasu rzeczywistego z Twojego samochodu oraz korzysta z Twojego telefonu jako działającej w terenie bramy na potrzeby komunikacji z usługą IoT Hub.

Wyszukiwanie zgodnych urządzeń dla Twojego telefonu

Usługi systemu Azure

Dane z telefonu i urządzenia OBD są zbierane, zapisywane i analizowane na platformie Azure za pomocą różnych usług, w tym IoT Hub, Streaming Analytics, HDInsight i Azure App Service.

Zapoznaj się z usługami platformy Azure użytymi do stworzenia aplikacji

Aplikacje Mobile Apps dla systemów iOS i Android oraz platformy UWP

Aplikację mobilną tworzy się za pomocą platformy Xamarin dla systemów iOS i Android, która zapewnia niedostępną wcześniej elastyczność i możliwości ponownego użycia na potrzeby tworzenia aplikacji natywnych dla wielu platform. Wersja aplikacji dla platformy UWP współużytkuje znaczną część kodu ze swoimi odpowiednikami dla systemów iOS i Android.

Instalowanie programu Visual Studio z platformą Xamarin

Zobacz, jak program Visual Studio i platforma Xamarin umożliwiają tworzenie aplikacji mobilnych

Jesteś deweloperem? To dobry kierunek.

Rozpocznij od wypróbowania naszej aplikacji w środowisku piaskownicy lub zbuduj i wdróż aplikację oraz usługi w ramach swojej własnej subskrypcji.

Podręcznik informacyjny aplikacji MyDrive

Dowiedz się, jak zespół podszedł to tworzenia rozwiązania. Ogólna architektura, punkty decyzyjne, użyte technologie, najlepsze rozwiązania i nie tylko.

Pobierz podręcznik informacyjny

Blog

MyDriving – An Azure IOT and Mobile sample application

Więcej informacji

Pokrewne wideo

Overview of the MyDriving An Azure IOT and Mobile Sample application, as shown in the ScottGu keynote

The MyDriving IOT Starter Kit is a canonical example of a highly scalable, performant, available and cross-platform IOT service and application. This application brings together our best Azure, developer platform and service offerings to showcase the breadth and depth of Microsoft offerings in this space. The architecture guidance and the associated documentation provides an in-depth insight into the best practices and patterns adopted by the team during development. Learn how to we went about building and designing this solution, as well as how you can go about building and deploying your own version of the service and application.

MyDriving Sample Application

In this episode, Robert is joined by Harikrishna Menon, who shows us MyDriving, an Azure IoT and Mobile sample application. This solution uses On-board diagnostics (OBD) data from your car to analyze your driving. The backend uses multiple Azure Services like IoT Hub, Stream Analytics, SQL databases, HDInsight, Machine Leaning, and App Services and how you can configure them without having to write a lot of code. The app runs on Windows, iOS and Android and is built with Xamarin. Hari shows how to make use of the full DevOps cycle (Visual Studio Team Services, HockeyApp, Xamarin Test Cloud) to build, test and distribute the app.

Powiązane produkty i usługi

IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Usługa Power BI Embedded

Wbudowywanie w aplikacje niesamowitych, w pełni interaktywnych wizualizacji danych

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

HockeyApp

Wdrażanie aplikacji mobilnych, gromadzenie opinii i raportów o awarii oraz monitorowanie użycia

Visual Studio

Rozbudowane i elastyczne środowisko do opracowywania aplikacji w chmurze

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure